Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Viruswaarheid waarschuwt kinderartsen

Aansprakelijkheid bij vaccinatieschade jongeren

Rotterdam – 2 juli 2021 – Viruswaarheid stuurt alle Nederlandse kinderartsen een informatiebrief om te wijzen op de mogelijke financiële en strafrechtelijke gevolgen als zij meewerken aan het vaccineren van jongeren. Deze waarschuwing volgt op het advies van de Gezondheidsraad deze week. Gezonde minderjarigen aan experimentele vaccins blootstellen is ethisch en juridisch onaanvaardbaar.

Volgens de actiegroep voldoet het advies om jongeren te vaccineren met BioNTech/Pfizer niet aan de door de Gezondheidsraad zelf gestelde criteria. Daarvoor moet er sprake zijn van een aanmerkelijke ziektelast voor een potentieel grote groep.

Medisch experiment

Zware ziektegevallen van COVID-19 komen bij jongeren zelden voor. Niet meer dan veertig belandden het afgelopen jaar in het ziekenhuis. Geen van hen overleed aan de ziekte. Evenmin correct is de claim van de Gezondheidsraad dat het middel veilig en 100% effectief is.  De onderzoeksfasen zijn nog namelijk niet afgerond. Jongeren die het middel ontvangen, nemen deel aan een medisch experiment. Dit is wettelijk niet toegestaan.

Ook de gevolgen op de langere termijn zijn onbekend. Veel risico’s werden niet onderzocht. BioNTech/Pfizer gebruikte een nooit eerder voor immunisatie ingezette mRNA-techniek.

Gezondheidsvoordeel

Artsen mogen alleen medische ingrepen doen indien daarbij een gezondheidsvoordeel te behalen is. Jongeren ondervinden nauwelijks klachten van COVID-19 maar lopen wel een risico op ernstige bijwerkingen of overlijden. Een arts die toch besluit minderjarigen te vaccineren kan volgens Viruswaarheid aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel of overlijden.

Toestemming ouders

Het advies stelt dat als de minderjarige alleen op een afspraak verschijnt, dit opgevat mag worden als toestemming van de ouders. Dit is onjuist. Viruswaarheid waarschuwt dat de arts in dat geval strafbaar handelt.

Artsenbrief download

Brief Kinderartsen Viruswaarheid

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief