Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Willem Engel sommeert Facebook-Instagram

Bekijk het volledige document


Datum:  12 januari 2022

 

Geachte heer, mevrouw,

De heer Engel (”cliënt”) heeft mij gevraagd hem bij te staan in verband met het volgende.

Cliënt maakt gebruik van het social medium Instagram, dat onderdeel is van Facebook. Hierop plaatst hij regelmatig berichten. Sinds begin dit jaar is het Instagram-account van cliënt niet meer zichtbaar voor andere Instagram-gebruikers. Cliënt is niet geïnformeerd over enige sanctie. Het is hem niet duidelijk of er sprake is van een schorsing of van shadow-banning. 

Shadow banning houdt in dat de geplaatste content van een social media-gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd voor andere gebruikers, waardoor de berichten van een social media-gebruiker niet of slechts gedeeltelijk gezien worden door andere gebruikers. Door de content van een gebruiker gedeeltelijk te verbergen, onzichtbaar of minder prominent aanwezig te laten zijn voor andere gebruikers, wordt getracht de gebruiker te frustreren door een gebrek aan reacties te laten ontstaan of dat zij uit de gratie raken bij andere gebruikers, waardoor zij uit frustratie waarschijnlijk besluiten te stoppen met het gebruiken van een bepaald social medium. Hierbij wordt geen notificatie gestuurd dat er maatregelen zijn genomen vanuit het social medium tegen de gebruiker. 

“Shadow banning” of “suspending” zonder te informeren over de reden is onrechtmatig, indien hier geen gerechtvaardigde reden voor is. In ieder geval had het op de weg gelegen voor Facebook om cliënt te informeren over eventuele sancties inclusief een onderbouwing hiervan. Gezien de maatschappelijk positie en het eigen beleid van Facebook, mag dit ook worden verwacht van Facebook.

Op basis van het voorgaande sommeert cliënt Facebook binnen veertien dagen na verzenden van  dit schrijven inzichtelijk te maken welke functionaliteiten van het Instagram-account zijn beperkt en/of geblokkeerd en welke berichten van cliënt zijn beperkt en/of geblokkeerd. Daarnaast sommeert cliënt dat binnen veertien dagen elke blokkade en/of beperking wordt toegelicht met de reden voor het blokkeren of beperken van zijn functionaliteiten en/of berichten. Indien  blijkt dat deze onrechtmatig zijn, dan sommeert cliënt dat per direct deze blokkades en/of beperkingen worden opgeheven.

 

Ik verneem graag uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Yur Advocaten & Consultants

J. (Jens) Maliepaard

Advocaat

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief