Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Zitting hoger beroep PCR-test en inreisverbod

Gerechtshof Den Haag behandelt aanstaande vrijdag twee zaken

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 11 april 2021 – Het gerechtshof in Den Haag behandelt aanstaande vrijdag twee beroepszaken van Viruswaarheid tegen de Staat. De zitting is vanaf 10.00 uur per livestream te volgen.

De eerste procedure richt zich tegen het vonnis van 9 december 2020 waarmee de voorzieningenrechter de eis tot beëindiging van het onrechtmatige gebruik van de PCR-test afwees. De tweede procedure richt zich tegen het vonnis van 28 januari 2021 waarin de rechter het inreisverbod voor Nederlanders zonder negatieve PCR-test in stand liet.

PCR-test

Viruswaarheid eist een verbod op het gebruik van de PCR-test in strijd met de voorschriften van de fabrikanten en de CE-markering. Deze schrijven voor dat de test niet geschikt is voor het stellen van een diagnose. Sommige fabrikanten sluiten zelfs elk medisch gebruik uit. Ook is de test niet geschikt voor personen zonder symptomen en betekent een positieve uitslag volgens de fabrikanten niet dat de persoon daadwerkelijk geïnfecteerd is. Zij waarschuwen voorts dat nooit alleen op corona getest mag worden. Een arts dient bij een positief testresultaat altijd te onderzoeken of de symptomen niet veroorzaakt worden door andere virussen of bacteriën.

De CE-markering waarmee de fabrikanten deze testen op de markt brengen, zijn aan de hiervoor genoemde  beperkingen gebonden. De rechtspraak dient volgens Europees recht te voorkomen dat producten in strijd met deze zogenaamde intended use gebruikt worden. De rechter oordeelde dat de testen volgens hem “goed genoeg” zijn. Het beroep richt zich in hoofdzaak tegen dit onderdeel van het vonnis.

Inreisverbod

Viruswaarheid startte een procedure tegen het inreisverbod zonder negatieve PCR-test nadat een Israëlisch-Nederlandse vrouw op principiële gronden weigerde een gedwongen test te ondergaan. Deze verplichting maakt inbreuk op het universele mensenrecht van de onaantastbaarheid van het lichaam. Zij kon daardoor niet terugkeren naar Nederland. De achtergrond van deze principiële opstelling is haar familie die slachtoffer werd van medische experimenten in Auschwitz.

Het inreisverbod is volgens Viruswaarheid in strijd met artikel 3 van het Vierde Protocol bij het Europese mensenrechtenverdrag. Ingezetenen hebben een onvoorwaardelijk  recht om te allen tijde terug te keren naar hun land. De Grondwet voorziet evenmin in de bevoegdheid om dit recht te schenden. Het vonnis van de rechter is daarmee niet te rijmen.

Livestream

Het beroep wordt op vrijdag 16 april 2021 behandeld bij het gerechtshof te Den Haag in het Paleis van Justitie aan de Prinsclauslaan 60.  Op verschillende sociale mediakanalen, waaronder de website www.viruswaarheid.nl,  is  de zitting via een livestream te volgen.

Meer lezen:

Verweer Staat PCR-test:

20210126 Memorie van antwoord incl. prods 1-2 de Staat inz. St. Viruswaarheid – Willem opmerkingen

Verweer Staat inreisverbod:

20210315 Memorie van antwoord (1)

Artikel en processtukken inreisverbod:

Hoger beroep testverplichting reizigers

 

Dagvaarding hoger beroep PCR-test:

Dagvaarding HB PCR – Viruswaarheid

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief