Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Adviseert de Gezondheidsraad tegen het krijgen van kinderen?

Door Willem Engel

Dit artikel verscheen eerder op Twitter.

In dit artikel wordt het advies van de Gezondheidsraad van 28 juni 2023 belicht.

Ik focus in dit artikel specifiek op de effectiviteit en veiligheid van de C19-injecties bij zwangeren. De claims die worden gedaan door de Gezondheidsraad zijn:

  1. Zwangeren lopen hoger risico door C19-infectie.
  2. Het risico wordt gesteld op 30% (natuurlijk wordt het relatieve risico weer misbruikt).
  3. Het risico op vroeggeboorte wordt ook vergroot door C19.
  4. Hoe ernstiger de symptomen, hoe groter de kans op complicaties (open deur).
  5. Dit alles is bij ongevaccineerden een groter risico.

We gaan de claims langs en vooral de literatuur die aan deze claims ten grondslag liggen.

Wat opvalt is dat dit alles in de context van omikron wordt gedaan. De vraag moet gesteld worden: Waarom überhaupt deze ophef  over een verkoudheid?

Tot medische risicogroep worden ook gerekend:

  • zwangeren?
  • mensen ouder dan 60?
  • mensen met dementie, jonger dan 60?
  • mensen met verstandelijke beperkingen?
  • gezinsleden van mensen met een risico?

Say what? Dit lijkt meer een wenslijstje, groepen die duur zijn en weinig produceren voor de maatschappij…. Zwangeren zijn een speciale groep, deze groep produceert iets dat niet wenselijk is, een baby…

Gebleken is? Oh ja? De prikjes zijn compleet mislukt, dat was juist bij de opkomst van omikron evident. Zelfs Fauci en Gates hebben dat toegegeven. Die 2e claim is interessant. We gaan zo de literatuur doornemen, daar lijkt juist iets anders, namelijk alsof de injecties vroeggeboorte voorkomen, op zichzelf, zonder C19, maar dat zou een medisch mirakel zijn, deze prik lost ook andere medische problemen op (sarcasme uit).

Uit-en-te-na getest en voldoende veilig. Oh nee toch niet, er zijn inderdaad dodelijke bijwerkingen. Gelukkig is er voor de groep die net niet dood ging aan de mRNA-prik een alternatieve prik, tegen de verkoudheid genaamd omikron. In hetzelfde verslag staat dat het gevaar van verkoudheid onacceptabel is, maar de kans op sterfte door de prik is goed te verantwoorden: stel je voor dat je wordt geboren uit een verkouden moeder, dat trauma kom je nooit meer te boven….

Als het zo veilig is, waarom wordt het dan aangeboden als eenmalig? en na 22 weken? Het is veilig, maar kennelijk toch weer niet zo veilig. Opmerkelijk ook dat kinkhoest wordt genoemd. In mijn eerdere uitzending over dit specifieke onderwerp, vanaf min. 16:00, heb ik het over het mogelijk positieve effect van de pertussis-vaccinatie. Dat de Gezondheidsraad dit nu samen wil toedienen is slim! Daarmee wordt het negatieve effect gemaskeerd/gecompenseerd.

Waar baseert de Gezondheidsraad dit advies op? Drie studies die voornamelijk metastudies zijn. Het gevaar is inmiddels bekend, door dataselectie en verkeerde vraagstelling kan via dit soort studies elke gewenste uitkomst worden verkregen.

Door dataselectie en verkeerde vraagstelling kan elke gewenste uitkomst worden verkregen

1: We beginnen met het artikel in Nature (een tijdschrift dat aan de foute kant staat tijdens het C19-schandaal). Hier komt de claim vandaan dat doodgeboorte wordt voorkomen door de C19-prik. Een grote claim. Bedoelen ze nu dat ook zonder C19 te krijgen deze prik een wondermiddel is tegen doodgeboorte? Hier zie je hoe statistiek wordt misbruikt. In de tabel zien we hoe zo’n selectie in zijn werk gaat. Het meest opmerkelijke criterium: “unsuitable outcomes”. Ook het “unsuitable population” komt koddig over, kan natuurlijk, maar opmerkelijk. Dit is nog geen bewijs van fraude, maar we gaan even door met een kritische blik.

Die 15% komt uit deze studies. Er wordt toegegeven dat er nogal wat variaties zijn. Toch worden de studies van Morgan en Goldstein meegenomen. “May have overestimated the protective effect” Dit laat heel duidelijk zien hoe studieselectie leidt tot de gewenste uitkomst. Nu zul je zeggen, maar onderzoekers zijn toch neutraal en objectief?

Als dit soort bijvangst wordt afgeserveerd als niet statisch significant moet je nog kritischer worden. Het is kennelijk een wonderprik: niet alleen doodgeboorte, maar ook vroeggeboorte wordt voorkomen, ook al is het met 10% niet statisch significant. Wat dit vooral laat zien is dat er een enorme bias aanwezig was bij de selectie van de studies.

Die bias komt ongetwijfeld mede door de functie die de onderzoekers vervullen, velen zijn betrokken bij pro-vaccinatie-instituten die denken dat alles is op te lossen met een prikje. Deze mensen moesten dus hun eigen vlees keuren. Wonder boven wonder vonden zij ook nog dat de prikjes tegen meerdere risico’s beschermen.

2: Gaan we naar het 2e artikel: https://gh.bmj.com/content/8/1/e009495…
BMJ heeft zich tijdens het C19-schandaa lals neutraal opgesteld, zowel voor- als tegenstanders konden hier publiceren. Opmerkelijk is dat de conclusie haaks staat op het eerdere artikel. Geen data om een uitspraak te kunnen doen over doodgeboorten. Punt 4 is opmerkelijk, er is juist geen data gevonden in ieder geval na week 28 van de zwangerschap dat er meer doodgeboorten zijn als gevolg van een C19-infectie. Als je week 22 van de Gezondheidsraad aanhoudt en dan bedenkt dat er een tweede prik nodig is, plus 14 dagen voordat er ‘bescherming’ is, dan kom je uit rond week 28 , waar dus geen enkele winst meer te behalen is. De open deur is natuurlijk dat niet alleen C19, maar elke ziekte die leidt tot opname of zelfs beademing, het risico op complicaties verhoogt. De vergelijking in de andere studies had natuurlijk ook moeten kijken naar groepen van zwangeren die niet-gerelateerd aan C19 op de IC lagen. Er werden dus controlegroepen weggelaten en verkeerde groepen met elkaar vergeleken (in de andere studies).

Als we naar de resultaten kijken, zien we nog meer open deuren: als je symptomen hebt, ben je ziek, een zieke heeft een grotere kans op complicaties en overlijden. Wat we hier nog meer zien is de extreme focus op mechanische ventilatie, een maatregel die alleen in uiterste nood moet worden genomen. Verkeerde behandelmethoden door misdiagnose zijn altijd een extra complicatie. Ook de kans op longontsteking is een enorme open deur. Verkoudheid geeft een verhoogd risico op longontsteking, juist in een ziekenhuis. Nosocomiale infecties zijn typische infecties erbovenop, dit is een bekend probleem van ziekenhuizen, C19 is daar geen uitzondering op.

Waren de onderzoekers hier dan neutraler? Niet direct: “the need for global efforts” en “vaccines”.
Wie betaalt deze mensen? Net als in eerdere artikelen die de prik onderzochten, komen we Ferring Pharmaceuticals weer tegen. Ook H2020 wat een onderzoeksstimuleringsfonds is van de EU, heeft meebetaald. Wederom de slager en het eigen vlees. Het is waarschijnlijk  dat de editors van BMJ hier flink tegengas hebben gegeven zodat dit artikel nog mee valt qua propaganda.

3: Gaan we naar nummer 3: https://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02467-9/fulltext… The Lancet, het meest corrupte blaadje van het geheel. (NEJM staat op een goede tweede plaats) Deze getallen (neem ze even in je op), er is iets vreemds aan de hand met deze studie. Het lijkt weer verdacht veel op de fraude waar de Lancet om bekend staat.

Het sjoemelen gebeurde op meerdere manieren. Als de status niet bekend was, dan werd het bij de ongevaccineerden gerekend. Handig, je raakt bij de ongunstige uitkomsten gewoon de status kwijt. Ook wordt er voorbijgegaan aan de medische historie. Mijn schoonzusje bijvoorbeeld heeft een aandoening, waardoor zij 2 x een miskraam/doodgeboorte heeft gehad. Het gaat om een bloedaandoening, en om die reden mag zij absoluut geen vaccinatie en ook geen C19-prik. Er zijn dus mensen die om een medische reden geen prik mogen en waarvan de medische reden invloed heeft op het verloop en uitkomst van de zwangerschap.

Nog een manier om de cijfers in een bepaalde richting te masseren. Als een vrouw een positieve test heeft gehad vóór de zwangerschap werd deze geïndexeerd als niet geïnfecteerd voor de risicoanalyse, maar wel meegerekend voor de vaccine-effectiviteit. Dit lijkt mij toch problematisch.

Derde manier: ongewenste resultaten worden ‘adjusted’, gevaccineerden waren vaker geïnfecteerd! met infecties die antibiotica vereisten. In plaats van dit als extra risico van de injectie te indexeren wordt het weggeredeneerd door medische historie. Ook wordt de redenatie gebruikt dat juist de risicogroepen eerder werden geprikt en dat dit een bias opleverde….

Dan komen we bij waarschijnlijk de belangrijkste statistische truc: het weglaten van resultaten die in een bepaalde categorie wellicht geen invloed hebben op de uitkomst. Maar is dit ook zo in de andere categorieën?

Dit is de belangrijkste resultatentabel. Wat valt je op? Als ik de totalen optel, dan kom ik op 2.322, terwijl er 2.886 geprikten zouden moeten zijn. Ik mis hier 564 subjecten. Waarom zijn deze niet meegenomen? Bij de ongevaccineerden kom ik tot 924, terwijl de studie 1.732 zou moeten bevatten. Bijna de helft mist? Wat is hier aan de hand? Ik kan mij niet voorstellen dat de peer reviewers dit niet hebben benoemd?

De slager keurt zijn eigen vlees

Daar is het weer: Ferring Pharmaceuticals samen met de usual suspects. Iedereen moet toch toegeven dat met een kartel van een paar hele grote spelers, de Big Pharma, het een probleem is dat zij elkaars producten beoordelen. Het hele idee van anti-kartelwetgeving is juist om te voorkomen dat een selecte groep geheime afspraken maakt om de markt te domineren en te controleren.

De moraal van het verhaal

Overheid, controle-instituten en multinationals hebben overeenkomsten die niet openbaar mogen worden (Pfizer-documents, von der Leyen), zelfs niet als ze worden gepakt met grote sommen geld (Kyriakidis , commissaris EU, gezondheid) of hun communicatie met industrieleiders geheim houden en vernietigen(von der Leyen). Of contracten afsluiten waarin alle aansprakelijkheid bij de overheid komt te liggen. Als deze partijen (EU, Horizon, Ferring, Pfizer etc.) de onderzoeken betalen en de FDA en EMA ook nog eens subsidiëren, is er feitelijk geen sprake van controle maar juist van bedrog by design.

Wantrouw de amalgamatie van staat, corporatie en ‘wetenschap’ , zij streven ijdelheid, geld en controle na, maar geen veiligheid of gezondheid.

Meld je aan voor de nieuwsbrief