Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Alert: het nieuw nationaal noodplan

 

Door Carine Knapen

 Dit artikel verscheen eerder op X.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, heeft niet stilgezeten. De Vivaldi Ministerraad overigens ook niet. Terwijl de bevolking, zoals gewoonlijk, afgeleid wordt met allerlei propaganda en gehakketak tussen politici in de aanloop van de nakende verkiezingen hebben zij  er in alle stilte nog snel een pak nieuwe wetgeving door gedrukt.

In maart 2024 heeft de ministerraad een ontwerp van wetboek Noodplanning en Crisisbeheer goedgekeurd. Jawel. Er komt een heus wetboek en u en ik hebben daar geen enkele inspraak in.

Op 26.04.2024 heeft de Koning evenzo een KB [Koninklijk Besluit, red.] getekend, houdende goedkeuring en uitvoering van een nieuw Nationaal Noodplan dat van toepassing is op alle situaties en risico’s die niet voorzien zijn in andere reeds bestaande noodplannen die het risico op een terreuraanslag, een gijzeling, een nucleaire of radiologische bedreiging regelen.

Iets over gehoord op het nieuws? Neen, natuurlijk niet.

Het KB met aangehecht nieuw Nationaal Noodplan werd gisteren, 14.05.2024, in alle stilte gepubliceerd.

Annelies heeft er op haar persoonlijke website enkel melding van gemaakt, zonder toevoeging van een link naar het gepubliceerde KB. Trek uw plan. Zoek het maar zelf op.

Een goed verstaander begrijpt bij de eerste lezing van de publicaties meteen waarvoor het nieuw Nationaal Noodplan zal ingezet en gebruikt worden :

  • een nationale gezondheidscrisis aka pandemie en
  • rampen die te wijten zijn aan klimaatverandering

Het is ook meteen duidelijk wie de “betrokken partners” zijn waar het KB van 26.04.2024 herhaaldelijk naar verwijst : de WHO, de VN en het WEF ( die onderling samenwerken ), en andere NGO’s en private stichtingen. Dat zijn allemaal “partners” van de overheid.

Het (zeer goede en efficiënte) algemene Nationaal Noodplan dat bestond bij KB van 31.01.2003 is opgeheven aka afgeschaft wat in overeenstemming is met een vaste realiteit. Het is namelijk tijdens de covidpandemie niet toegepast. De regionale noodplannen ook niet. Het leek wel of ze niet bestonden. Ze deden maar wat en het trok op niks.

Het nieuwe KB zal toekomstige crisissituaties beheren van a tot z, in samenspraak met “onze betrokken partners”.

Wanneer kan de federale fase ( alarmfase 4) afgekondigd worden?

 Hoofdstuk 4: (vanaf pagina 62421)

“wanneer er zich een noodsituatie voordoet in 2 of meer provincies of het gehele grondgebied betrokken is”
“er een dreiging of aanwezigheid is van talrijke getroffenen”
“het plots voorkomen van of een dreigend gevaar voor een grote impact op de omgeving of de voedselketen , en … inbreuken op vitale belangen van de natie of essentiële behoeften van de bevolking”

Daarmee kunnen ze dus alle kanten uit.

Welke maatregelen kunnen er op advies van diverse adviesorganen ( Celeval, Infocel, Ecosoc … ) zoal genomen worden door de Nationale Crisiscel en het coördinatiebureau?

Hoofdstuk 5: (vanaf pagina 62451)

Dezelfde als deze die genomen zijn tijdens de Covid pandemie en bij uitbreiding nog veel meer. De omschrijving is bewust niet gedefinieerd en beperkt tot ” alle  voorzorgs- en beschermingsmaatregelen” met eerbiediging van de grondrechten en het geestelijk welzijn van de bevolking.
We hebben echter tijdens de Covid pandemie gezien dat ze de grondrechten van de burgers en het geestelijk welzijn van de bevolking vierkantig aan hun laars hebben gelapt.  Dat zal de volgende keer niet anders zijn.

En wat nadien?

Hoofdstuk 8 (vanaf p.62455) behandelt de herstelperiode NA een nationale crisis.

Wat lezen we daar?

“In bepaalde situaties is de terugkeer naar een genormaliseerde situatie, zoals ze bestond voor de nationale crisis, niet mogelijk vanwege de omvang, de aard en de gevolgen ervan, de schade die ze heeft kunnen veroorzaken, maar ook de dynamiek en de weerbaarheid binnen de gemeenschap. De vestiging van een nieuwe normaliteit kan weken, maanden, zelfs jaren duren en moet gezien worden als een opportuniteit om ” beter herop te bouwen”.

Er komt een nieuwe pandemie Dames en Heren, met lockdowns, mondmaskerplicht en andere absurde vrijheidsbeperkende maatregelen

Daar is het dan! Build Back Better. Waar hebben we dat nog gehoord?

Er komt een nieuwe pandemie Dames en Heren, met lockdowns, mondmaskerplicht en andere absurde vrijheidsbeperkende maatregelen. Mogelijk ook voor de klimaathoax. 200% zeker.

Annelies Verlinden en Vivaldi investeren echt niet zoveel tijd en energie in zeer uitvoerige en gedetailleerde nieuwe wetgeving ( waar ze jaren mee bezig zijn geweest want dit komt echt niet op een paar maanden tot stand ) voor iets dat zich in een nabije toekomst niet meer zal voordoen.

Hetzelfde geldt voor Nederland en een veelheid van andere EU landen die zich met allerlei nieuwe wetgeving en noodplannen voorbereiden op een donkere toekomst voor alle burgers.

Meld je aan voor de nieuwsbrief