Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

“Alle kiezers tellen mee”

Dat bedoelen we niet figuurlijk maar letterlijk. Het vertrouwen in de verkiezingen en/of de uitslag daarvan is tot een dieptepunt gedaald. Dezelfde partijen zitten decennia lang ‘achter het stuur’ van Nederland. Ze brengen ‘het schip Nederland’ vakkundig en opzettelijk tot zinken. Er moet dus controle komen.  ’De slager die z’n eigen vlees keurt’ daar zijn we niet mee akkoord. Onze mening is dat het volk er zelf iets aan kan doen. We gáán er dus ook iets aan doen. Police For Freedom werkt momenteel samen met Voor Waarheid, Ik de Burger en Samen Voor Nederland om een onafhankelijke controle op de verkiezingen op te zetten. We hebben daarbij jouw hulp nodig.

Landelijk zien we bij de mainstream een neerwaartse spiraal van interesse in de verkiezingen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen kende een extreem lage opkomst. We verwachten dat dit met de Provinciale Statenverkiezingen niet anders is. Maar bij de groeperingen die het niet eens zijn met het beleid weet iedereen dat er verkiezingen zijn. Er is dus makkelijker een verschil de andere kant op te realiseren. Wat veel mensen niet weten is dat bij deze verkiezingen van 15 maart óók de Eerste Kamerzetels worden verdeeld.

De Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer nodig om wetten er door te krijgen. Dus een versplintering van zetels is gunstig voor de democratie. ‘Achterkamertjesafspraken’ worden ondoenlijk. Met een lage landelijk opkomst en een hoge oppositie-opkomst, kunnen deze verkiezingen nog wel eens belangrijker blijken dan de Tweede Kamerverkiezingen.

Dus wij roepen jou op voor twee zaken:

  1. ga stemmen
  2. help ons mee de verkiezingen te controleren.

Onderstaand tref je een aanmeldlink aan. De bedoeling is dat we op 15 maart een fysieke controle organiseren in de stembureaus. Dat is wettelijk toegestaan. Verder hebben we nog wat plannen die we met je zullen communiceren na aanmelding.

Het moet anders in dit land. Wij zijn de enigen die er met z’n allen iets aan kunnen doen. Niets doen is geen optie. Meld je aan en dan gaan we 15 maart samen de verkiezingen controleren.

Jij kan er zelf iets aan doen!

Meld je aan via: https://controle-verkiezingen.nl

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief