Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Antwoorden op Kamervragen “vaccins” onder de loep

 

Door Willem Engel

Dit artikel verscheen eerder op X.

In de afgelopen periode zijn er heel wat Kamervragen gesteld over de injecties. Deze zijn inmiddels beantwoord. In dit artikel behandel ik de belangrijkste.

A Vragen over coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken

Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken (ingezonden 29 november 2023).
Kamervragen (Aanhangsel) 2023-2024, nr. 921 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Een belangrijk antwoord, eigenlijk een non-antwoord. Er wordt hier toegegeven dat er geen actieve campagne is gevoerd om burgers op de hoogte te stellen. Een website is passief, een persconferentie over frikandellen is actief.

Als je dit echt gelooft: waarom zijn er dan al bijna 250.000 melding van bijwerkingen een paar duizend mensen invalide en bijna 800 overlijdens gemeld bij het Lareb, terwijl de verwachting van het Lareb was dat er ten hoogste 16.000 meldingen gedaan zouden worden?

Ook dit is een sterk staaltje van het niet willen weten. Het stond nota bene in de Volkskrant van een fanatieke prikpusher.

Het Lareb wil wel een onderzoek?

Hoe bedoel je?
Het Lareb signaleert en moet uit alles doen om de prik van de markt te krijgen.

Heel veel tekst om te zeggen: ook al zien we dat het mis is, we hebben de procedure zo ingestoken dat het nog heel lang duurt voordat er wordt ingegrepen.

De stellingen dat het opmerken van een signaal niet direct een causaliteit aantoont, is lachwekkend. Als de schade eerst onmiskenbaar groot moet zijn voordat instanties in actie willen komen, is de veiligheidsmonitoring ineffectief.

Dit hele systeem is opgezet om debacles als het Softenon-debacle te voorkomen. Het is letterlijk de reden van oprichting van het CBG geweest.

Het is duidelijk dat het van-het- kastje-naar-de-muur in volle gang is. Het LAREB rapporteert aan het CBG, die geeft het door aan de EMA, de EMA geeft het weer door aan Sturkenboom, die heeft geen tijd om te onderzoeken, dus blijft elk signaal op de plank liggen.

B Vragen over de verspreiding van misinformatie

Vragen over de verspreiding van misinformatie door Pfizer over de effectiviteit van het COVID-19 vaccin en het daarna verhullen van die informatie. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) heeft de vragen gesteld.
Antwoorden op Kamervragen over verspreiding van misinformatie door Pfizer over effectiviteit COVID-19 vaccin | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
pdf (overheid.nl)

Je moet wel lef hebben om zo hard te liegen. Een paar voorbeelden:

Het blijft schorriemorrie, ministers die willens en wetens ons geld opmaken, ons schofferen en dan verontwaardigd zijn dat ze erop aangesproken worden.

C Vragen over de uitnodiging voor coronavaccinatie

Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin (ingezonden 4 december 2023)
Kamervragen (Aanhangsel) 2023-2024, nr. 789 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Wederom die ontwijking, een webadres moet ervoor zorgen dat men er vanuit gaat dat iemand is geïnformeerd. Wellicht is het verstandig om de wet er nog eens op na te lezen, https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-07-01/… , artikel 448 1:

“De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze in, die past bij zijn bevattingsvermogen, en overlegt tijdig met de patiënt over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. De hulpverlener licht een patiënt die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.”

Het is dan wel weer positief dat hiermee wordt bevestigd dat de ‘patiënt’ een geïnformeerde keuze heeft gemaakt. Dat is natuurlijk niet zo, maar het verweer van de staat is dat het inderdaad wel nodig was voor deze behandeling!

Constant de ontwijking over de bijsluiter. Ook de uitdraaien waren helemaal niet beschikbaar. Er wordt hier weer gelogen dat het gedrukt staat.

Antwoord 9 is ook een belangrijke.
De zorgverleners zijn NIET geïnstrueerd om de patiënt te informeren, terwijl dit wettelijk vast staat EN de staat het impliciet toegeeft. Je kan op je vingers natellen waar dit naartoe gaat: de zorgverlener wordt voor de bus gegooid.

Het is allemaal terug te zien in het Kortgeding Vaccinatiecampagne Virus Waarheid vs de Staat- Deel 2- Videowaarheid.
De landsadvocaat geeft dit al aan vanaf 1:14:  “verantwoordelijkheid van de zorgverlener”, met verwijzing naar de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

D Kamervragen over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie

Kamervragen over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees en Nederlands parlement. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).
Antwoorden op Kamervragen over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees en Nederlands parlement | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
pdf (overheid.nl)

Of dit antwoord uit de laatste vragenronde van Van Haga op 5 december: Er is hier geen sprake van gentherapie? Wederom een keiharde leugen.
Het EMA, waar veelvuldig naar verwezen wordt, heeft een onderdeel dat gaat over gentherapie. Zij stellen dat zowel de vector- als de mRNA-injecties GTMP zijn, gene therapy medicinal product, zie hieronder.

Ook dit antwoord is zo duidelijk een leugen. De reden van  Verordening 2020/1043 was om de wet te omzeilen zodat de vergunning kon worden verleend. Niet alleen het onderzoek werd uitgezonderd, ook de distributie en het gebruik van deze middelen. Natuurlijk werd deze wet in Europees verband er doorheen geloodst om de prikjes op de markt te krijgen. NL was hier leidend in en de lobby was zeker wel vanuit NL: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html#:~:text=Regeling%20van%20de%20Minister%20van,verband%20met%20bestrijding%20COVID%2D19…) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32020R1043…

De opmerking dat het framewerk van 2001/18 en van 2009/41 wel golden voor de middelen op de markt is een grove leugen; er zijn geen risico- en milieu-impactbeoordelingen gemaakt en daarmee is een onderdeel van de informed consent geschonden.

Let op de bewoording in dit antwoord. Er is geen contact geweest over Verordening 2020/1043, maar dat was de vraag niet. De vraag was of er contact was met Canfin in de periode 2019-2021.
Hij was namelijk degene die de coverup deed en via een illegale wet 2021/756 ACHTERAF probeerde de vergunningen een legaliteit te geven. In deze ‘Delegated’ Regulation werd de wet totaal op zijn kop gezet. Deze coverup-poging maakte onomstotelijk duidelijk dat de vergunning niet rechtmatig is, anders hoefden de voorwaarden niet ACHTERAF veranderd te worden.

Gewoon keihard volhouden dat de farmaceutische industrie geen voordeel had van de illegale wetswijzigingen, waarvan er inmiddels al één is teruggedraaid (2020/1043) en één nog omstreden is (2021/756),  is wel het toppunt van hypocrisie.

Bij elkaar werd er voor meer dan 100 miljard euro aan injecties verkocht. Daarmee is het een van de grootste staatsgefaciliteerde drugsdeals uit de geschiedenis.

Meld je aan voor de nieuwsbrief