Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Australische gezondheidsprofessionals doen een beroep op jou

Australische gezondheidsprofessionals vragen jou om samen met alle nationale en internationale collega’s je stem te laten horen en de ‘The Cape Byron Lighthouse Declaration’ te ondersteunen. Doe mee en vul onderaan de gelinkte pagina je gegevens in.

The Cape Byron Lighthouse Declaration

Tijdens het COVID-tijdperk zijn we getuige geweest hoe gezondheidsprofessionals en wetenschappelijke opinies wereldwijd op ongekende wijze werden gecensureerd. Als gevolg hiervan zijn veel mensen in Australië – en wereldwijd – nog steeds verstoken van essentiële informatie.

Een aantal gezondheidsprofessionals spraken zich al vroeg in de pandemie uit over het vermijdbare lijden, de vermijdbare dood en invaliditeit als gevolg van slecht onderbouwd overheidsbeleid dat consequent de winsten van stakeholders uit het bedrijfsleven en de overheid vergrootte, terwijl ze tegelijkertijd hun vertrouwensposities en autoriteit gebruikten om degenen die het aandurfden om gebruik te maken van hun recht van vrijheid van meningsuiting en geïnformeerde keuze, af te wijzen en te bestraffen. Deze professionals werden zwaar gecensureerd in de reguliere en sociale media en aangevallen door toezichthouders.

Deze censuur heeft jou – en jouw land – schade berokkend.

Al vroeg probeerde elk van de drie organiserende leden van “The Cape Byron Lighthouse Declaration” afzonderlijk, ingegeven door hun ethische verplichtingen om hun patiënten en cliënten te beschermen, het publiek bewust te maken van de enorme potentiële schadelijkheid van het COVID-beleid. Van alle drie werd de artsenregistratie onmiddellijk opgeschort, wat hun carrière en levensonderhoud in gevaar bracht. Bovendien kregen ze te maken met pesterijen en censuur, waardoor hun professionele reputatie werd aangetast, met slechts beperkte mogelijkheden om deze onderwerpen in het openbaar aan te kaarten.

Deze mensen vertegenwoordigen een zeer klein deel van de gezondheidsprofessionals wereldwijd die op diverse manieren zijn gecensureerd, ‘disciplinaire maatregelen kregen opgelegd’ en zijn aangevallen, waaronder zeer vakbekwame artsen, wetenschappers en academici, die veel wetenschappelijke publicaties op hun naam hebben staan, evenals prominente personen.

Het is tijd om te stoppen met het censureren van de oprechte stemmen overal ter wereld die weigerden te zwijgen – en ook is het tijd dat degenen die te bang waren om zich uit te spreken, van zich kunnen laten horen. Het is tijd om te stoppen met de aanval op de vrijheid van meningsuiting van iedereen, evenals het opleggen van sancties die beletten dat deze mensen hun beroep uit kunnen oefenen.

Of het nu op persoonlijke titel of beroepshalve is, ieder mens heeft het recht om zijn mening te uiten rondom vele omstreden kwesties. Dat geldt ook voor COVID-gerelateerde onderwerpen zoals lockdowns, mondkapjes, vroege behandelingen, preventieve gezondheidszorg en verplichte injecties – maar ook voor onderwerpen die geen verband houden met COVID, zoals – maar niet beperkt tot – medische interventies, genderdysforie bij kinderen en bescherming persoonsgegevens.

Niet alleen is informatie over goedkope, veilige en effectieve protocollen voor vroegbehandeling van COVID systematisch geblokkeerd, met onnodig lijden en overlijden tot gevolg. Tragisch genoeg zijn we nu ook getuige van het censureren, monddood maken en aanvallen van mensen die proberen hun ‘eigen ervaring’ te delen nadat ze schade hebben opgelopen door een COVID-19-‘vaccin’. Stelselmatig worden hun berichten bekritiseerd en verdwijnen deze van sociale media.

De disciplinaire maatregelen die in diverse landen werden genomen, verschilden in gradatie, maar over ter wereld was er één gemeenschappelijke ‘aanleiding’: iedere vorm van discussie over potentiële schade door de nieuwe synthetische, op genen gebaseerde technologie die wordt gebruikt bij COVID-injecties. Regelgevende instanties in veel landen hebben gezondheidsprofessionals de mond gesnoerd en uitgesloten van discussies over een hele reeks vraagstukken wanneer een mening in strijd zou kunnen zijn met het overheidsbeleid, of wanneer bedrijven betrokken zijn bij publiek-private partnerschappen die vragen oproepen over mogelijke belangenconflicten.

Een direct gevolg van een dergelijke manier van de mond snoeren en censuur is dat de meerderheid van de wereldbevolking nog steeds niet weet dat op genen gebaseerde technologie experimenteel blijft – en dat deze hele ‘vaccinatie’- uitrol deel uitmaakte van het grootste, nog lopende, medische experiment ooit op mensen uitgevoerd. Hoewel sommige maatregelen zijn opgeheven en velen het gevoel hebben dat alles ‘weer terug naar normaal gaat’, blijven de bewijzen zich opstapelen die de aanhoudende schadelijke gevolgen voor het leven van mensen, hun levensonderhoud en hun algehele fysieke en mentale welzijn bevestigen.

De beste ‘zorgplicht’ voor elkaar vloeit nooit voort uit op winstbejag berustende mandaten van tegenstrijdig overheids- of bedrijfsbeleid. Het komt altijd van bescheiden mensen die bereid zijn hun reputatie, bestaansmiddelen en status op te geven om moedig de waarheid te spreken – wat er ook gebeurt.

HET IS TIJD OM TE VERKLAREN:

  • Al het monddood maken en de censuur door bureaucraten en toezichthouders, inclusief ervaren zorgprofessionals en wetenschappers, moet stoppen. Er moet respect zijn voor ieders recht op vrijheid van mening en meningsuiting.
  • Het recht op ‘geïnformeerde’ toestemming moet worden gehandhaafd – en moet omvatten dat je volledig op de hoogte bent van relevante risico’s, evenals alle voordelen (bewezen of verondersteld).
  • Mandaten en andere vormen van medische dwang zijn onethisch en moeten worden beëindigd. Lichamelijke autonomie is het onvervreemdbare recht van elk individu – en moet worden gerespecteerd.
  • Er is dringend behoefte aan transparantie en hervormingen in de wetenschap en de geneeskunde, en aan het stopzetten van de toenemende globalisering van de volksgezondheid.
    We eisen dat de inspraak en beslissingsbevoegdheid weer bij individuele gezondheidsprofessionals komt te liggen – en bij degenen die zij dienen.

We nodigen jou uit om samen met al onze nationale en internationale collega’s je stem te laten horen en The Cape Byron Lighthouse Declaration te ondersteunen.

Je kunt The Cape Byron Lighthouse Declaration onderaan de gelinkte pagina ondertekenen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief