Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

CBS-rapportage onthult oversterfte door de covidinjecties

Door Willem Engel

Dit artikel is een compilatie van twee tweets op X. De bronnen vind je onderaan.

Op 23 februari 2024 publiceerde het CBS de rapportage Covid-vaccinatiestatus en sterfte.

Ik zie nog steeds veel ruis op de lijn aangaande de CBS-publicatie van 23 februari 2024.

Een korte samenvatting van de rapportage. Er zijn 3 duidelijke effecten waar te nemen.

1. De hoge sterfte door de prik aan het begin van de injectiecampagne

Door het gebruik van relatieve sterfte en een misleidende definitie van ‘gevaccineerd’ werd dit lang onder de pet gehouden.

Het fenomeen survivalship-bias verklaart de zogenaamde bescherming tegen all-cause-mortality door de prik. In werkelijkheid is er een dodelijke selectie geweest waardoor de meest vatbaren zijn overleden.

Zoals te zien is in bovenstaande grafiek is door de correctie van de definitie, namelijk direct na de prik, de sterfte flink hoger. Mind you: door COVID-19! Dit is een van de punten die we bij de EMA hebben aangegeven: de ‘bijwerking COVID-19’ als gevolg van de prik. De eerste paar weken waren mensen juist veel vatbaarder voor COVID-19-symptomen.

In bovenstaande grafiek is duidelijk een scherpe piek te zien. Dit gaat om relatieve sterfte en all-cause-mortality; de top van de piek is duidelijk hoger dan de ‘baseline’ van ongeprikten. Dat de geprikten daarna ogenschijnlijk een lagere baseline hadden staat bekend als het eerder genoemde survivalship-bias-fenomeen. Alleen de sterksten overleefden.

2. De extra sterfte door de ‘derde prik’-campagne

Hierdoor kwam de oversterfte niet veroorzaakt door COVID-19 op de kaart.

In deze grafiek is eind 2021 een flinke piek te zien die qua vorm opmerkelijk is. Hier is een extra effect gaande en wel bij een groep die extra gevoelig is, namelijk de immuungecompromitteerden.

3. De aanhoudende verhoogde sterfte eind 2022

Dit is een nieuw aspect dat al wel eerder werd vermoed, maar nu door deze publicatie werd bevestigd.

In deze grafiek is het novum te zien. Na de QR-code eind 2021 en begin 2022 is er niemand meer van de groep niet-gevaccineerd naar wel-gevaccineerd gegaan. De verhouding heeft een steady state bereikt.

Het is daarom des te opmerkelijker dat eind 2022, ten tijde van een prikcampagne, de sterfte onder de geprikten sterk stijgt, maar niet onder de niet-geprikten. Daarmee staat onomstotelijk vast dat er een causale relatie is tussen de prik en sterfte.

Kunnen er andere factoren meespelen? Ja, sterfte is nooit mono-causaal, maar de oorzaak ‘prik’ is significant en daarmee een ‘major contributor’.

Weten we het mechanisme van de sterfte nu ook precies? Neen, maar er zijn wel heel veel publicaties die verschillende groepen verklaren; hartfalen, immuunfalen, vaatstelselfalen, zenuwstelselfalen zijn de belangrijkste. Daarnaast zijn de langetermijneffecten zoals kanker en onvruchtbaarheid nu ook te meten. Publicaties hierover vind je op de website van VoorWaarheid.

Is het duidelijk hoe groot dit schandaal is? Kunnen we het kwantificeren? In ieder geval voor een deel, want sterftecijfers zijn harde cijfers. Welk deel toe te schrijven is aan de prik zal wel meer werk vergen, maar het gaat geen ordes van grootte verschil maken. We kunnen met zekerheid zeggen dat de hogere oversterfte voor een groot deel wordt veroorzaakt door de prik.

Ondanks dit alles heb ik het idee dat hier nog te weinig aandacht voor is.
Natuurlijk was het grote nieuws van het CBS-onderzoek van 23 februari 2024 dat juist bij de geprikten de all-cause-mortality sterk stijgt, terwijl dat bij de ongeprikten niet het geval is.

 

Maar deze grafiek laat zien dat de herdefinitie van ‘gevaccineerd’ de belangrijkste bijwerking verhulde: door 14 dagen na de 2e injectie pas het label “gevaccineerd” te geven, werd de bijwerking ‘COVID-19 als gevolg van de injectie’ namelijk gemaskeerd.Het waren namelijk juist de geprikten die COVID-19 opliepen. Enkelen van hen stierven, waarschijnlijk aan iets anders dan COVID-19, maar zij werden niet opgenomen in de meldingen van bijwerkingen, zoals we destijds hebben kunnen zien op de website van het ministerie van Volksgezondheid van Litouwen.

Vertaling

HOOFDSTUK VI
REGISTRATIE EN MELDING VAN COMPLICATIES NA VACCINATIE

23. Complicaties na vaccinatie of vaccinatie met specifieke immunoglobulinen en sera worden geregistreerd bij het NVSC.
24. Een arts die een complicatie na vaccinatie vaststelt (behalve in het geval van complicaties die worden vastgesteld na vaccinatie met het COVID-19 vaccin), vult het Onderzoeksprotocol Bijwerkingen van Vaccins (bijlage 4 bij het Reglement) in en zendt dit binnen 15 kalenderdagen na vaststelling van de complicatie na vaccinatie (binnen één kalenderdag in het geval van een complicatie na vaccinatie die heeft geleid tot een risico voor leven of dood) schriftelijk (via het e-delivery systeem of via andere beveiligde middelen) naar het NHSC.
Wijzigingen in de alinea:
Nr. V-1140, 03.11.2023, gepubliceerd in TAR op 03.11.2023, nl. 2023-21485

25. In geval van onnauwkeurigheden bij het invullen van het testprotocol bijwerkingen van vaccins, bij een vermoeden van mogelijk daarmee samenhangende complicaties na de vaccinatie, verzamelt het NVSC aanvullende informatie en herziet het testprotocol bijwerkingen van vaccins. Het NVSC dient de gegevens van de Melding van Bijwerkingen van Vaccins binnen 5 werkdagen (1 werkdag als de complicatie na de vaccinatie levensbedreigend of dodelijk was) na ontvangst of herziening van de Melding van Bijwerkingen van Vaccins in bij ULSVIS.”

Degenen die het overleefden, kregen inderdaad een vorm van immuniteit! Namelijk natuurlijke immuniteit. Want alleen infectie veroorzaakt immuniteit, dat is inmiddels bekend.

Maarten Keulemans plaatste een paar dagen geleden nog een studie waarmee hij wilde aantonen dat zowel de covidprikken als een covidinfectie immuniteit gaven en dat hybride (beide) het meest beschermde. Wat hij echter vergat te vermelden is dat er helemaal geen ongeprikten meededen in dat onderzoek (Uit het rapport: We included 39 healthcare workers, with a documented history of SARS-CoV-2 infection and vaccination). Er was dus geen vergelijking met alleen infectie.

Met deze kennis wordt bovenstaande grafiek ook een bommetje.
Zoals eerder vermeld, berust de effectiviteit van de injecties op het survivorship-bias-effect, namelijk de mensen die sterk genoeg waren de prik te overleven, hadden ook weinig te vrezen van COVID-19.

MAAR misschien nog wel belangrijker: alle ‘real-world’-studies maakten gebruik van deze fraude, wetende dat juist het prikken de kans op COVID-19-symptomen vergrootte.

The worst of both worlds:

  • De COVID-19 gevallen werden toegeschreven aan de ongeprikten.
  • De immuniteit door infectie werd toegeschreven aan de injectie!

Petje af voor dit bedrog!

Bronnen

Meld je aan voor de nieuwsbrief