Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De avondklok, een gedragsexperiment van de NCTV

Door Willem Engel

Dit artikel verscheen eerder op Twitter.

Avondklok van 23-1-2021 t/m 28-4-2021

Weet je nog toen we een avondklok hadden? Er werd toen gezegd dat we geen andere keus hadden. Tijdens de rechtszaak werd snel duidelijk dat Tan-De Sonnaville en het hof corrupt waren. Alleen al de opmerking vlak voor 21:00: “We moeten nu afronden, want de avondklok gaat straks in” had tot een levenslange schorsing moeten leiden van Tan-De Sonnaville.

“We moeten nu afronden,
want de avondklok gaat straks in”

Dat ze samen met Van Dissel in een medisch tuchtcollege zat hielp ook niet. Sowieso was het toelaten van een getuige in dit incident een schending van de procesorde. Dat Van Dissel daarbij ook nog eens loog en daarmee een misdrijf pleegde is inmiddels bekend.
Hij gebruikte opzettelijk de preprintversie van Brauner et al., terwijl de paper met aangepaste grafiek al sinds 14 oktober 2020 beschikbaar was.
De derde grafiek is duidelijk veranderd, door de nullijn te kruisen in versie 4 is er geen enkel effect te claimen.  https://medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.20116129v3.full-text

Dit bedrog pleegde Van Dissel ook in de Tweede Kamer. https://tweedekamer.nl/downloads/document?id=2021D02457.
Op slide 28 werd ook bewust de verkeerde grafiek gebruikt. Natuurlijk hebben we aangifte gedaan van dit strafbare feit. https://voorwaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-11-Aangifte-Pels-Rijcken-bedrog.pdf

Inmiddels is er nog veel meer bekend geworden. In dit draadje ga ik daar op in.

Ongecontroleerd experiment

Kuipers sprak zijn mond voorbij toen hij zei dat het een ongecontroleerd experiment was.
Altijd grappig hoe factcheckers uiteindelijk in de eigen voet schieten, alles om de prikjes overeind te houden. https://dpa-factchecking.com/netherlands/210518-99-647912/

Hoe kwam Kuipers aan die 10 %? https://rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5228129/rivm-ernst-kuipers-avondklok-effect-landelijk-acute-zorg
Dat stond wel ergens in een artikel, maar dat betrof niet reductie in infecties, maar reductie in contacten, gemeten met google location. Het gaat om mobility restriction dat dan weer gecorreleerd zou zijn met het reproductiegetal. https://medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.06.20093039v3.full.pdf
Je snap al waar dit naar toe gaat: BS.

Deze studie die curfews onderzoekt, komt niet met bewijs, maar laat gehoorzaamheid zien. Een reductie in mobility. Dit was bekend. https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8588835/

Overigens kwam die 10% van Kuipers uit deze presentatie. https://tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/presentatie_jaap_van_dissel_t.b.v._technische_briefing_24_februari_2021.pdf slide 12.
Let wel: 10 procent is een schatting gebaseerd op een model waarvan de aannames zijn dat interactie is gebaseerd op mobiliteit, gemeten via locatiegegevens, geen medische parameters. Het is inderdaad allemaal bedrog.

“Het ging dus om een sociaal experiment
en gehoorzaamheid”

Het ging dus om een sociaal experiment en gehoorzaamheid, en het meten van die gehoorzaamheid via drones en locatiedata van gsm’s en zendmasten. Wie kwam met dit plan?
Natuurlijk de NCTV [Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.]. Op 6 oktober 2020 was men er al mee bezig. Dit is een meetingrapport van het ACC [Ambtelijke Commissie COVID-19, red.] dat onder leiding staat van Pieter Jaap Aalbersberg.

De juridische aspecten komen aan bod. Toen wist men al dat alleen de wbbbg [wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, red.] genoeg mandaat zou geven. Toch werd deze tijdens het avondklokproces aangepast. Kennelijk was het niet goed ingeschat en had rechter Hoekstra er een gat in geschoten. Gelukkig was Tan-De Sonnaville een welwillende rechter.

De NCTV wilde dit per se samen met het ministerie Binnenlandse Zaken (AIVD , Akerboom [Algemene Inlichtingen Veiligheidsdienst, red.]). In dit stadium was ministerie VWS nog niet relevant, het ging per slot van rekening ook niet om medische zaken.

Verderop in oktober worden de andere departementen ingelicht over de lockdown en avondklok. In december wordt dan een excuus gezocht.

De VK-variant [Britse variant, red.] duikt hier op. Dit werd later door Pels Rijcken als een dubbele epidemie gepresenteerd. Gelukkig hebben ze meer verstand van geld verduisteren. Dat de VK-variant bedrog was, werd duidelijk tijdens de zitting. Ik vroeg Van Dissel naar de receptoraffiniteit, daar was geen data over. Er is dus nooit gemeten of het ‘besmettelijker’ was, er is gekeken naar het verloop van de ‘gevallen’. Hieruit werd een R-getal berekend en uit diezelfde gevallen werd d.m.v. een steekproef (kiemsurveillance) een ratio bepaald tussen de ‘oude’ variant en de VK-variant.

De biologen en chemici wisten na dat antwoord dat Van Dissel een con-artist was en alles bij elkaar loog voor zijn opdrachtgever. Het bewijs hiervoor kwam ook uit het VK.

Op 13 januari werd duidelijk dat het ging gebeuren, de voorzet werd gegeven. https://rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5208348/van-dissel-overweeg-extra-maatregelen-vanwege-britse-variant
Overigens was dit een knap staaltje planning. Het kabinet trad af op 15 januari, wachtend op een intern rapport dat pas op 13 januari werd geleverd.

Wat was er dan in het VK? Dit artikel laat de tijdlijn zien. https://theguardian.com/politics/2023/mar/05/matt-hancock-wanted-to-frighten-everyone-into-following-covid-rules
De Britse variant was een goed geplande cover story, maar niet goed genoeg:

“The conversation, on 13 December 2020, came amid concerns about the rapid spread of the virus in southeast England.”
“Hancock announced that a new Covid-19 variant had been identified in the UK on 14 December.”
Maar in NL was op 10 december de Britse variant al bekend?
Het werd nog veel gekker. Uit de appjes van Hancock wordt duidelijk dat het inderdaad om een angstcampagne gaat:
“We frighten the pants of everyone with the new strain”
“when do we deploy the new variant”
“that’s why we reassure on the vaccine”
Dat Hancock niet in voorarrest zit is onweerlegbaar bewijs voor de dictatuur waar de hele westerse wereld in zit. Natuurlijk is Hancock maar een klein radertje in een grotere machinerie.
De avondklok was al gepland in oktober door de geheime diensten, wellicht zelfs daarvoor al gezien de Franse en Antilliaanse avondklokken.
De laatste zin is natuurlijk veelzeggend, gehoorzaam met de vaccindwang. Van een puur gedrags- naar een genetische experiment. Nogmaals Mengele was een kleuter vergeleken bij de schaal van dit experiment.

Moraal van het verhaal

De inlichtingendiensten vormen een netwerk die de media, social media, politiek en ook de rechtspraak aansturen. Samen met banken, consultancyfirma’s, NGO’s, en gremia zoals de VN en de NAVO herschrijven zij de realiteit om een nieuwe samenleving af te dwingen.

Selectie, gehoorzaamheid, eenheidsgedachte en een enorme verzwaring van lasten voor de hele bevolking moeten ons naar een nieuwe wereld leiden waarin wij niks bezitten, maar gelukkig zijn met de wetenschap dat wij elk aspect mogen opofferen voor een betere wereld.

Meld je aan voor de nieuwsbrief