Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De coup waarvan de wereld zich niet bewust is

Was de reactie op COVID werkelijk een staatsgreep door de westerse inlichtingendiensten?

De wereld heeft erop gerekend dat de inlichtingendiensten alles wat ongepast is aan de reactie op COVID aan de kaak zouden stellen. Natuurlijk zal dat niet gebeuren, want zij zijn degenen die het gepland hebben.

Door Michael Senger

Het originele, Engelstalige artikel kunt u hier lezen.

Al in een vroeg stadium hebben commentatoren opgemerkt dat de reactie op COVID alles weg had van een couppoging. De maskers, de slogans, de symbolen, de leugens, de plotselinge omkering van lang gekoesterde normen en waarden, de hersenloze acceptatie van informatie uit laakbare bronnen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en China. Er klopte iets niet en het leek allemaal zo voor de hand liggend.

Er bleef dus altijd één overkoepelende vraag hangen over de reactie op COVID. Hoe konden overheden zo’n destructief, totalitair beleid in de hele westerse wereld implementeren zonder dat de inlichtingendiensten ingrepen om hen te stoppen?

Een afstandelijke blik op het bewijsmateriaal leidt tot een angstaanjagend antwoord – maar achteraf gezien misschien het enige dat ooit echt mogelijk was. De reden dat de westerse inlichtingendiensten nooit hebben ingegrepen om dit ontnemen van democratische vrijheden te beëindigen, is dat vrijwel alle meest vrijheidsontnemende aspecten van de reactie op COVID direct terug te voeren zijn op de westerse inlichtingendiensten zelf.

Het bewijs beoordelen

De westerse inlichtingendiensten zaten achter de geboorte van “social distancing” als volksgezondheidsbeleid via Richard Hatchett en Carter Mecher – operaties met nauwe banden met de hoogste niveaus van de inlichtingendiensten en de bioveiligheidswereld – door hun werk aan het beleid voor biologische verdediging tijdens de regering Bush. In wat misschien wel de moeder van alle COVID-doofpotaffaires is, blijkt het verhaal van Hatchett en Mecher dat “social distancing” gebaseerd was op een wetenschappelijk project van een 14-jarige, zoals verteld door de New York Times en de beroemde auteur Michael Lewis, niets anders te zijn dan een uitgebreide dekmantelverhaal voor het feit dat het concept rechtstreeks afkomstig is van China’s langdurige “lockdownbeleid” tijdens SARS in 2003.

De inlichtingendiensten ofwel planden of waren aanwezig bij bijna alle pandemiesimulaties die vanaf Dark Winter in 2001 halfjaarlijks werden gehouden. De huidige Director of National Intelligence Avril Haines was persoonlijk aanwezig en zat direct naast de Chinese CDC Director bij de Event 201-simulatie van een coronaviruspandemie, die slechts enkele weken voordat COVID werd onthuld, plaatsvond.

Michael Callahan, hoofd van de dienst inlichtingen en informatie over virussen van de federale overheid, vertelde National Geographic dat hij het nieuwe coronavirus in november 2019 begon te volgen en dat hij het enige bevestigde contact van de Amerikaanse overheid in Wuhan was tijdens de eerste lockdown in januari 2020. Na zijn terugkeer uit Wuhan was de getuigenis van Callahan van essentieel belang om de federale overheid tot de noodtoestand over te laten gaan en om mechanische beademingstoestellen in te zetten die dodelijk bleken te zijn. De eerste indrukken van COVID kreeg de federale regering dus via Callahan van de westerse inlichtingendiensten.

Plaatsvervangend Nationaal Veiligheidsadviseur Matt Pottinger, een van Amerika’s hoogst geplaatste inlichtingenofficieren in 2020, speelde aantoonbaar de belangrijkste rol in de eerste maanden van de reactie op COVID, door vanaf januari 2020 in het Witte Huis eenzijdig het alarm op te voeren en te pleiten voor mondkapjesplicht, quarantaines en sluitingen, allemaal gebaseerd op zijn eigen bronnen in China, terwijl hij bij verschillende gelegenheden het protocol overtrad. Pottinger zat ook achter de benoeming van Deborah Birx, de White House Coronavirus Response Coordinator. En hij koos Birx al in november 2019 voor deze rol van “veiligheidsadviseur voor de volksgezondheid”, dezelfde tijd dat Callahan het nieuwe coronavirus begon te volgen. Nadat Birx in het Witte Huis was geïnstalleerd, werd ze de belangrijkste kracht bij het orkestreren van lockdowns in de hele Verenigde Staten.

De oorsprong van de online video’s van dood neervallende inwoners van Wuhan, die begin 2020 viral gingen over de hele wereld, wordt betwist. De video’s waren zorgvuldig bewerkt, wat duidt op een geraffineerde, door de staat gesponsorde desinformatiecampagne, en ze waren rechtstreeks in tegenspraak met de realiteit van wat we nu weten dat er op dat moment in China gebeurde. Dit suggereert dat de Chinese Communistische Partij [CCP, red.] ze heeft gemaakt of op zijn minst heeft goedgekeurd. De video’s werden echter over het algemeen naar buiten gebracht door Chinese dissidente groeperingen die beweerden vijandig te staan tegenover de CCP en dus ook de goedkeuring hadden van de westerse inlichtingendiensten. Hoewel sommige van deze groepen waarschijnlijk door de CCP gecontroleerde oppositiegroepen waren, gaf de westerse inlichtingendienst hoe dan ook groen licht voor de verspreiding van deze video’s.

Het propagandaverhaal over Li Wenliang, de oogarts die zou zijn gestraft omdat hij zijn vrienden waarschuwde voor een geval van longontsteking in Wuhan in december 2019, blijkt in feite te zijn verzonnen door het aanbeden CCP-propagandaplatform Beijing Youth Daily, weken nadat de gebeurtenissen zogenaamd hadden plaatsgevonden. Echter, slechts enkele dagen nadat het was verzonnen door de propagandamachine van de CCP, werd dit absurde verhaal over Li Wenliang gepubliceerd in veel van de meest elitaire mediaplatforms van de westerse wereld, waaronder de New York Times, BBC, Foreign Policy, de Financial Times en talloze andere, en het wordt tot op de dag van vandaag als waar aangeprezen in elitaire beleidskringen. Ook dit verhaal had dus de goedkeuring van de westerse inlichtingendiensten.

Voorafgaand aan de lockdown van Lombardije in Italië, in februari 2020, was er vrijwel niemand in de wereld die openlijk pleitte of hoopte dat China’s lockdowns zouden worden overgenomen als wereldwijd beleid. Toch memoreert de Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza in zijn boek dat hij zich terdege bewust was van het feit dat het concept van lockdown uit China kwam en dat de beslissing om dit beleid in Lombardije in te voeren werd genomen op basis van informatie van Stefano Merler. Een blik op het werk van Merler onthult dat hij 2020 besteedde aan het bestempelen van informatie uit China als “wetenschap”, waarmee hij in feite een propaganda-witwasoperatie leidde namens de CCP. Toch werd Merler ook geprezen door Bill Gates en maakte hij deel uit van het westerse netwerk van bioveiligheidsdiensten. In 2013 schreef Merler Containing the accidental laboratory escape of potential pandemic influenza viruses [Indammen van per ongeluk ontsnapte potentiële pandemische  influenzavirussen uit laboratoria, red.]. Het lijkt erop dat de westerse bioveiligheidswereld Merler in 2020 juist voor dit doel heeft afgevaardigd. De beslissing van Italië om het lockdownbeleid van China te kopiëren lijkt dus ook te zijn goedgekeurd door de westerse inlichtingendiensten.

Dagen na de lockdown van Lombardije bracht de WHO een rapport uit waarin ze zich lovend uitliet over de lockdownmaatregelen van China. Ze vertelden de wereld: “China’s compromisloze en rigoureuze inzet van niet-farmaceutische maatregelen om de overdracht van het COVID-19-virus in meerdere settingen in te dammen, biedt essentiële lessen voor de wereldwijde respons”. Zoals assistent-directeur-generaal Bruce Aylward meldde: “Wat China heeft laten zien, is dat je dit moet doen”. Blijkbaar heeft de westerse inlichtingendienst deze bizarre daad van hielenlikkerij aan het adres van de CCP niet opgemerkt of stilzwijgend goedgekeurd, waardoor de lockdowns van China tot wereldwijd beleid werden verheven.

In maart 2020, begonnen honderdduizenden social mediabots China’s lockdown-beleid op Twitter in bijna identieke bewoordingen aan te prijzen. Aangezien deze bots China loofden en elk ander land in de wereld, inclusief de Verenigde Staten, kleineerden, is het al lang duidelijk dat dit een desinformatiecampagne van de CCP was. Dat gezegd hebbende, deze bots mochten hun werk doen en, ongelooflijk, hun pro-lockdownberichten werden tot ver in 2021 niet verwijderd van Twitter. Miljoenen botposts prezen, zelfs zover terug als in 2014, “lockdown” aan – waarbij specifiek de Chinese term werd gebruikt in plaats van de westerse term “social distancing” – als reactie op ebola in Sierra Leone, en die botposts zijn tot op de dag van vandaag intact gebleven. Deze massale desinformatiecampagnes konden plaatsvinden en de berichten konden jarenlang blijven staan, ondanks het feit dat de sociale media gedurende deze periode nauwlettend werden gemonitord door de westerse inlichtingendiensten.

Zodra de lockdowns begonnen, werden afwijkende meningen gecensureerd, met als prominent voorbeeld de censuur van Aaron Ginn voor zijn oorspronkelijke anti-lockdownartikel in maart 2020. Erger nog, Twitter gaf onder zijn vorige management prestigieuze “blauwe cheques” aan belachelijke gebruikers zoals voedingsdeskundige Eric Feigl-Ding, die op nagenoeg dagelijkse basis vanaf de vroegst mogelijke datum COVID-hysterie zaaide. Zelfs politiek linkse topwetenschappers , die over het algemeen lockdowns steunden, waren zo geïrriteerd door Ding dat ze hem gezamenlijk uitmaakten voor charlatan. Verbazingwekkend genoeg negeerde Twitter deze oproepen van beide partijen om Ding in toom te houden en plaatste hem in plaats daarvan prominent in zijn exclusieve categorie “COVID-19-experts”. In het licht van de onthullingen in de Twitter Files en Missouri v. Biden, weten we nu dat de westerse inlichtingendiensten deze beslissingen over COVID via grote social media platforms aanstuurden.

Toen de reactie op COVID begon, raadden de volksgezondheidsinstellingen, in overeenstemming met hun reeds lang bestaande richtlijnen, in eerste instantie geen mondkapjes aan. Weken later veranderde deze richtlijn abrupt en werden maskers in de hele westerse wereld verplicht gesteld. Zowel Pottinger als Birx drongen binnen het Witte Huis op basis van hun eigen informatie en ervaringen uit China op maskers aan. Tegelijkertijd lanceerden Zeynep Tufekci en Jeremy Howard een verbijsterend succesvolle campagne om de al lang bestaande mondkapjesrichtlijnen van het CDC terug te draaien en aan te dringen op mondkapjesplicht in heel Amerika, eveneens gebaseerd op informatie uit China. De westerse inlichtingendiensten hebben zo, via Pottinger en Birx, en misschien via Tufekci en Howard, de aanzet gegeven tot deze verschuiving in de richtlijnen voor mondkapjes.

De inlichtingendiensten waren ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en het aanjagen van COVID-vaccins, met Michael Callahan en anderen in de hoofdrollen bij “Operation Warp Speed.”

De westerse inlichtingendiensten zitten mogelijk ook achter enkele van de meest prominente gecontroleerde oppositie tegen de officiële reactie op COVID. Bijna elke toonaangevende inlichtingenfuncionaris in 2020 heeft de theorie onderschreven dat COVID afkomstig was van het Wuhan Instituut voor Virologie, en Matt Pottinger speelde een belangrijke rol in de eerste aanzet tot die theorie. Een van de meest prominente publieke pleitbezorgers van de “lab-lektheorie”, Jamie Metzl, is een voormalig lid van de White House National Security Council [veiligheidsraad van het Witte Huis, red.]. Enkele van de andere meest prominente publieke pleitbezorgers van de lab-lektheorie zijn, of waren in het verleden rechtstreeks in dienst bij Sandia National Laboratories; Sandia National Laboratories speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van “social distancing” als volksgezondheidsbeleid tijdens de regering Bush.

Het belangrijkste is dat de westerse inlichtingendiensten de sleutels in handen hebben om serieus onderzoek te doen naar deze gebeurtenissen. Overal ter wereld, in alle beroepsgroepen, zijn burgers afhankelijk geweest van het idee dat als de reactie op COVID maar enigszins corrupt of schadelijk zou zijn, de westerse inlichtingendiensten zouden ingrijpen. Natuurlijk zal dat niet gebeuren, want zoals het bovenstaande duidelijk maakt, zijn zij degenen die het gepland hebben.

De ontbrekende schakel

De opvatting dat de reactie op COVID in de eerste plaats werd aangestuurd door de westerse inlichtingendiensten, verklaart voor een groot deel een aantal belangrijke mysteries.

Het geeft een nieuwe betekenis aan de catastrofe van 2010 tot 2012, waarbij het hele spionagenetwerk van Amerika in China op basis van het lekken van inlichtingen vanuit de CIA systematisch werd geëxecuteerd – dit wordt beschouwd als een van de grootste mislukkingen van de CIA in de geschiedenis. Om de gruwel van deze catastrofe in perspectief te plaatsen: tientallen CCP-functionarissen waren onbaatzuchtig genoeg geweest om hun vertrouwen in de Verenigde Staten te stellen, in de hoop dat dit zou helpen om positieve veranderingen in hun land te brengen. Hierop stuurde een of andere groep binnen de CIA deze informatie terug naar de CCP en liet elk van deze moedige personen vermoorden; het lot van hun families is onbekend. Blijkbaar knapten sommige elementen binnen de CIA toen al het vuile werk van de CCP op, en kwamen ermee weg.

Het verklaart waarom duidelijk communistische ‘aanwinsten’ zoals Lancet hoofdredacteur Richard Horton, de 40 jaar lid van de Britse Communistische Partij zijnde Susan Michie, Bruce Aylward van de WHO en anderen zo openlijk hebben kunnen opereren en zelfs hun carrières hebben kunnen bevorderen ondanks alle schade die hun beleid heeft veroorzaakt.

Het kan helpen verklaren waarom de inlichtingendiensten geleidelijk meer en meer voorheen onafhankelijke mediakanalen hebben omgevormd, en hoe een heel apparaat voor het censureren van de legale meningsuiting van westerse burgers kon worden opgezet en geëxploiteerd zonder dat het publiek hiervan op de hoogte was.

Het verklaart waarom de propaganda en het ontnemen van democratische vrijheden in de officiële reactie op COVID altijd zo transparant heeft geleken, met mediaplatforms over de hele wereld die plotseling hun eigen bevolking bombardeerden met gecoördineerde terreurberichten met teksten als “flatten the curve”, “we zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, “blijf gewoon thuis”, “volg de wetenschap” en “twee weken om de verspreiding te vertragen” zonder dat iemand ingreep om het te stoppen, en waarom het narratief van elite-instellingen over het algemeen zo ver kon afwijken van de publieke opinie.

Het verklaart waarom sommige leiders zoals Donald Trump en Boris Johnson, die aanvankelijk niet zo enthousiast waren over lockdowns, altijd zo verward leken; het lijkt erop dat de informatie die ze van de inlichtingendiensten over COVID kregen, opzettelijk misleidend was.

Het verklaart waarom de feiten komend van de westerse inlichtingendiensten blijven veranderen, waarbij verschillende functionarissen aanvankelijk aan verslaggevers vertelden dat ze in november 2019 voor het eerst van het virus hoorden – in lijn met de getuigenis van Callahan – maar vervolgens hun verhaal veranderden en volhielden dat niemand van het virus afwist tot 30 december 2019.

Het verklaart waarom het “verzet” tegen de officiële reactie op COVID altijd zo’n samenraapsel leek, met een los netwerk van vrij gewone mensen die zo’n ongewoon grote invloed konden hebben op de publieke conversatie, waarbij ze vernietigende feiten aan het licht brachten die niet werden vermeld door de grote mediaplatforms, en waarom zelfs enkele zeer hoge functionarissen, zoals rechters van het Hooggerechtshof, zich tot basisbronnen zoals het Brownstone Institute moesten wenden voor informatie over wat er werkelijk gebeurde.

Een coup waar men zich niet van bewust is

Als je het bewijsmateriaal bekijkt, is het overduidelijk dat de ondemocratische vrijheidsbeperkende reactie op COVID grotendeels afkomstig was van de westerse inlichtingendiensten. Maar deels vanwege de geheimhouding van de betrokken diensten is het moeilijk om te bepalen wie precies binnen de inlichtingendiensten dit alles heeft georkestreerd en waarom.

Een belangrijke hoofdrolspeler is Richard Hatchett, de grondlegger van “social distancing”, die een voorpagina-artikel zo groot als een boek heeft geschreven over hoe het concept voortkwam uit het wetenschapsproject van een 14-jarig meisje. Een andere hoofdrolspeler is Michael Callahan, wiens getuigenis uit Wuhan de federale regering in een noodtoestand bracht. Callahan rapporteerde aan Robert Kadlec, een andere ambtenaar met langdurige banden met de bioveiligheidswereld. Nog een duidelijke hoofdrolspeler is voormalig plaatsvervangend Nationaal Veiligheidsadviseur Matt Pottinger. Aangezien Pottinger centraal staat in vrijwel elk officieel narratief tijdens de eerste maanden van de reactie op COVID, is het onvergeeflijk dat hij nog nooit is opgeroepen om te getuigen over zijn rol.

Maar tot nu toe eindigt het spoor daar. Pottinger rapporteerde aan National Security Advisor Robert O’Brien en Secretary of State Mike Pompeo, en er is niets verdachts aan beide mannen. Nog iemand die misschien een hoofdrol heeft gespeeld is Avril Haines, de huidige directeur van National Intelligence [de nationale inlichtingendienst, red], die naast China’s CDC-directeur George Gao zat bij Event 201 – maar Haines had geen machtspositie toen COVID tijdens de Trump-regering in 2020 voor het eerst verscheen. Een waarschijnlijker scenario is misschien dat de leiders van onze inlichtingendiensten hun ondergeschikten te veel vertrouwden en dus aan de kant gezet konden zijn door enkele corrupte agenten in het middensegment.

Verder zit er een kern van waarheid in het kritische idee dat de westerse inlichtingendiensten, door hun geheimhouding en hun jarenlange ethos van realpolitik [uitgaande van feitelijk staatsbelang, red], wellicht een nogal eigen totalitaire cultuur hebben ontwikkeld, los van de invloed van de CCP. Deze aloude cultuur van het rechtvaardigen van het gebruik van geweld en propaganda in het buitenland kan de westerse leiders van de inlichtingendiensten blind gemaakt hebben voor het vrijheidsbeperkende van het beleid dat hun diensten hebben ingezet als reactie op COVID; dus wat we zagen tijdens COVID kan het resultaat zijn geweest van het feit dat de CIA en haar equivalenten hun ontzagwekkende manipulatiekracht tegen hun eigen mensen gebruikten, echter zonder dat deze zich daarvan bewust waren..

Toch is de hoeveelheid planning en het vertrouwen op informatie uit China tijdens de reactie op COVID te griezelig om aan te nemen dat er geen significante mate van CCP-invloed bij betrokken was. Hoewel er genoeg corruptie is in de volksgezondheid, de media en andere overheidsinstanties op zowel staats- als federaal niveau, is er geen echt onderzoek mogelijk naar wat er heeft plaatsgevonden zonder dat de inlichtingendiensten recht in de spiegel kijken.

De reactie op COVID was een van de grootste beleidsrampen gedurende vredestijd in de geschiedenis, die de internationale geloofwaardigheid van Amerika vernietigde, kinderen beroofde van jaren van hun jeugd en opleiding, miljoenen mensen doodde, honderden miljoenen in armoede stortte, miljarden levensjaren kostte en triljoenen aan rijkdom van arbeiders naar miljardairs overhevelde, en dat allemaal voor niets. Dat dit beperken van democratische vrijheid rechtstreeks afkomstig was van de westerse inlichtingendiensten verklaart hoe een catastrofe van deze omvang heeft kunnen plaatsvinden.

Vooral het feit dat de westerse inlichtingendiensten de drijvende kracht waren achter de ondemocratische vrijheidsbeperkende reactie op COVID, verklaart waarom de corruptie en onmenselijkheid van die reactie altijd zo voor de hand liggend hebben geleken, waarbij de meest waardevolle informatie over de gebeurtenissen in kwestie vaak afkomstig was uit eigen boeken en interviews van topfunctionarissen, ondanks hoeveel schade ze hebben aangericht. Ze kunnen zo straffeloos te werk gaan omdat ze weten dat de enige instanties die hen ter verantwoording kunnen roepen degenen zijn die achter het hele spektakel zitten. De propaganda is duidelijk, en dat is de bedoeling.

Gezien de omvang van de tragedie en de ernst van de mogelijke misdaden, is er een wijdverbreid gevoel dat elk onderzoek naar de reactie op COVID moet worden behandeld door de juiste autoriteiten. Xi Jinping, die sterk gelooft in het belang van recht en orde, zou het hier roerend mee eens zijn.

Michael P Senger is advocaat en auteur van Snake Oil: How Xi Jinping Shut Down the World.
Wil je zijn werk steunen?
Koop het boek.
Heb je het boek al?
Laat een recensie achter.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief