Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De drijfveren van Pieter-Jaap Aalbersberg

Door Mr. Jeroen Pols

 

Dit artikel verscheen eerder in De Andere Krant.

 

In het Algemeen Dagblad verscheen eind december een opmerkelijk ‘interview’ met Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Aanleiding hiervoor vormt ongetwijfeld de onverwachte aandacht voor zijn laatste Dreigingsbeeld Terrorisme (DTN 57), waarin hij waarschuwt voor een groep van anti-overheidsextremisten aangevoerd door twintig online onruststokers met ruim honderdduizend aanhangers die zich vanuit fundamenteel wantrouwen, woede en onrechtvaardigheidsgevoel richten tegen de overheid en andere instituties. 

Bij mensen die een witte etno-staat nastreven kan Pieter-Jaap een duidelijke ideologie ontdekken, maar bij Viruswaarheid-voorman Willem Engel die afgelopen november voor de rechter stond voor opruiing tast hij in het duister: “Ik heb geprobeerd de drijfveer achter die groepering te begrijpen, maar dat vind ik lastig om te duiden.” 

Dit zegt de man die de afgelopen jaren eigenhandig de democratische rechtsorde, onze fundamentele mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting om zeep hielp en medeverantwoordelijkheid draagt voor duizenden doden als direct en indirect gevolg van het coronabeleid. Vergeet de regering, het parlement en de rechtspraak, het is een klein groepje schimmige figuren waaronder Pieter-Jaap dat op de achtergrond alles in Nederland bepaalt. 

De NCTV is daarbij de spin in het web: zonder enige wettelijke bevoegdheid of democratische controle zorgt Pieter-Jaap met zijn Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie net als Joseph Goebbels na de machtsovername van de nationaalsocialisten in 1933 als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda dat de media als zorgvuldig gevoede propagandamachine netjes het overheidsbeleid promoten en ondersteunen. Anderzijds legt de NCTV net als de Stasi in de DDR systematisch dossiers aan van personen en organisaties die zich uitspreken tegen de overheid, en organiseert zo nodig interventies in de vorm van strafrechtelijke vervolgingen of leugenachtige haatcampagnes in de media om tegengeluiden onschadelijk te maken. Pieter-Jaap is dus in werkelijkheid geen terrorismebestrijder maar coördineert en begeleidt de machtsgreep die sinds maart 2020 zichtbaar plaatsvindt. 

Niet geheel toevallig bezocht Pieter-Jaap eind september 2019 de United States Department of Homeland Security (DHS) om statelijke dreigingen te bespreken. De timing valt samen met afronding van project Crimson Contagion, een – anders dan Event 201 – veel minder bekende oefening die liep tussen januari en augustus 2019 en waaraan tal van nationale, staats- en lokale, private en publieke organisaties in de VS deelnamen om de reactie op een ernstige grieppandemie na te spelen. Hierin werden protocollen ontwikkeld die wereldwijd toegepast zijn tijdens de enkele maanden later gestarte COVID-19-hoax. Hoe wordt omgegaan met demonstraties? Wat doen we met de rechtspraak? Hoe worden maatregelen juridisch ingekleed? Hoe wordt desinformatie bestreden? Wat doen we met mensenrechtenactivisten? Hoe houden we grip op het parlement en andere statelijke instituties? In WOB-stukken zijn aanwijzingen te vinden dat er een nauwe samenwerking bestaat tussen NCTV en DHS. 

Dat Pieter-Jaap niet zou begrijpen wat organisaties als Viruswaarheid beweegt is dan ook net zo ongeloofwaardig als dat de oversterfte een raadsel zou zijn. De groeiende beweging van honderdduizenden bezorgde burgers vertegenwoordigt geen anti-overheidssentiment, maar richt zich tegen Pieter-Jaap en zijn clubje coupplegers dat de overheid kaapten met het doel onze democratische rechtsstaat en menselijke waardigheid te ondermijnen. 

We kunnen dan ook beter de vraag stellen wat hem beweegt en het antwoord zal velen verbazen: geloof en liefde. Inderdaad, ook Pieter-Jaap komt uit de christelijk gereformeerde hoek. Op YouTube is een op 21 maart 2021 gepubliceerd interview met EO-presentator Jan van den Bosch terug te zien. Volgens Pieter-Jaap heeft God een groots plan dat voor ons ligt, hij is dankbaar dat zelf nu te mogen beleven en daaraan te mogen bijdragen. De breuk in de schepping wordt weer goedgemaakt, het gaat niet om hem, maar om iets groters. 

Ik heb mij vaker verbaasd hoe politici uit kerkelijke hoek waaronder Gert-Jan Segers en Mirjam Bikkers op zondag tijdens preken over naastenliefde en barmhartigheid vooraan in de kerk zitten om op maandag miljoenen mensen met een antimenselijke agenda in armoede en ellende te storten.  

De huidige machtsgreep wordt kennelijk niet alleen voortgedreven door een technocratische sekte van psychopathische machtswellustelingen. Mijn Bijbelkennis is onvoldoende om precies de vinger erop te leggen, maar ik stel vast dat een sektarische groep christenen de huidige destructieve agenda ondersteunt om de zondige mensheid in naam van hun God bestraffen. 

Het is een beangstigende gedachte dat dit mogelijk de drijfveer is van een van de machtigste personen van Nederland die voor een belangrijk deel de huidige machtsgreep organiseert. Hij wijst in zijn interview nog op zijn favoriete Bijbelvers Romeinen 8:38, ‘krachten noch machten, dood noch leven, niets kan ons scheiden van de liefde.’ Ik raad iedereen aan de hele tekst te lezen. Zo staat in het voorafgaande vers, ‘Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.’

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief