Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De geldverslindende EU-ambtenarij

Hoeveel personeel heeft de EU in loondienst & wat kost het?

 

Door Carina Knapen

Dit artikel verscheen eerder op X

Alle EU-instellingen tezamen hebben 79.211 voltijdse personeelsleden(!)

Hieronder staan ze uitgesplitst in de diverse instellingen.

De Europese Commissie: in 2022 32.169 voltijdsen( ! )
Hierbij wordt geen rekening gehouden met de grote hoeveelheid consultants die op zelfstandige basis werken of factureren via een vennootschap.

De Europese Centrale Bank : 3.500

De Europese Raad : 3.108

Het Europees Parlement : 8.132

Werknemers van de EU genieten van een speciaal statuut: hun bruto loon is netto, zij zijn vrijgesteld van belastingen en taksen.

Naast hun gebruikelijke verloning [bezoldiging, red.] genieten ze ook nog van een veelheid van premies en andere vergoedingen: verhoogde kinderbijslag per kind (veel hoger dan wat burgers ontvangen); een crèche-vergoeding, een schoolvergoeding, een babysitvergoeding, verplaatsingsvergoeding en andere transportkosten; wezengeld in geval van overlijden en gratis maaltijden en dranken tijdens de werkuren  voor speciale plats een beperkte vergoeding van 5 euro) alsmede aankopen in speciale EU-winkels aan sterk verlaagde prijs zonder BTW en kortingen in diverse andere winkels.

Een EU=bediende verdient gemiddeld tussen de 2.921 € en 21.000 € netto per maand (exclusief andere voordelen en vergoedingen.

De totale loonkost van louter de werknemers (beheerders, assistenten, uitvoerend personeel) situeert zich rond de 800 miljoen euro per maand.

Als u dit vergelijkt met het gemiddeld inkomen in elk EU-land zal u meteen begrepen hebben dat de lonen in het EU-bastion buitenproportioneel hoog zijn. Absurd hoog. Maar, daar liggen de EU-instellingen niet wakker van, want zij worden gesubsidieerd door de lidstaten die de subsidies die ze betalen dan weer halen bij de actieve bevolking die gebukt gaat onder een moordende belastingdruk.

Wat al die EU-werknemers precies doen ? You tell me. Zijn er zoveel werknemers nodig om de EU fatsoenlijk te laten functioneren? Neen, zeker niet. Opkuisen die handel en wel meteen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief