Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De Great Reset is dood, lang leve de Great Reset

door:

Het originele, Engelstalige artikel kun je hier lezen.

“Het Babylon-project was onze laatste en beste hoop op vrede.
Het is mislukt.”

 – Susan Ivanova, Seizoen 3, Aflevering 1, Babylon 5

Toen het World Economic Forum zijn reclamecampagne voor de Great Reset uitrolde, had het de triomftocht voor het globalisme moeten zijn. In combinatie met de COVID-19-pandemie ontketende de daaropvolgende wereldwijde financiële crisis een vloedgolf van overheidsgeld waarmee we ons een weg zouden moeten kopen naar zijn eeuwige welvaart.

Het is mislukt.

Geloof mij niet op mijn woord. Geloof een van de hoofdarchitecten van de Great Reset, de rechterhand van Klaus von Commie Schnitzel, Yuval Noah Harari.

Twitter-account van Yuval Noah Harari, 31 januari 2024, 16:28 uur:

Vertaling : “Populistische leiders zijn over de hele wereld in opmars en vallen de liberale wereldorde aan. Ze hebben niet uitgelegd wat er in de plaats zal komen van de orde die ze hebben vernietigd en het resultaat is de wanorde, chaos en het geweld dat we vandaag de dag zien.”

“Als populistische leiders de liberale orde zouden aanvallen, maar zeiden: ‘We hebben een idee voor een andere orde, dit zijn de universele waarden waarin we geloven en dit zijn de globalistische instituties die wij steunen’ … dan hadden we erover kunnen praten.

Maar zij vernietigden de orde zonder een alternatief ervoor aan te bieden. En als je de orde vernietigt, dan krijg je wanorde, chaos en geweld.”

Gesproken als de ware autoritair die hij is, ziet Harari alleen maar geweld en chaos. Hij heeft geen ongelijk. Het geweld en de chaos die eraan komen, hebben echter hun wortels in zijn pogingen (of medeplichtigheid) om de mensheid door middel van geweld een wereldorde op te dringen die de mensheid niet wil.

Deze aansporing tot geweld kan echter morgen stoppen. Wat daar alleen nog voor moet gebeuren is dat idioten als Harari, Soros, Schwab, Gates en alle mensen achter hen, echt accepteren dat ze hebben gefaald en een deal met ons moeten sluiten.

Als ze dat doen, kunnen we het geweld aan de horizon minimaliseren. Maar dat gaat niet gebeuren omdat ze ons al keer op keer hebben verteld dat het misbruik door zal gaan totdat het moreel verbetert.

De dreigende chaos en het geweld komen precies vanwege de 3de wet van Isaac Newton, in de volksmond samengevat als “voor elke actie is er een gelijke en tegengestelde reactie”.

Het komt niet omdat we ‘geen antwoorden hebben’. We hebben antwoorden genoeg; Harari en zijn soortgenoten vinden ze gewoon niet leuk.

Decennialang hebben we hun geweld met een soort stille berusting ondergaan, omdat de kosten om dit systeem te verstoren veel hoger waren dan het voordeel om de eerste 2de luitenant uit het schuttersputje in niemandsland te zijn. Maar de kosten voor velen in deze tijd om je te conformeren zodat je geaccepteerd wordt door de groep wegen veel zwaarder dan de voordelen ervan voor hen.

En daarom nemen de protesten in het hele Westen toe.

Het Great Reset-project kwam te snel op ons af en we zagen het al snel voor wat het was. Terwijl het werd uitgerold door covid gingen de meesten erin mee om rekening te houden met hun medemens. Zoals ik in het verleden heb betoogd, kwam de instemming met de krankzinnige lockdownregels niet voort uit het feit dat de meeste mensen schapen waren die gewillig in concentration happy camps werden gedreven. Het kwam voort uit het gevoel gezien te willen worden als behoedzame deelnemers aan een maatschappij tijdens een publieke crisis.

Natuurlijk waren er mensen bij wie een latent aanwezige psychose tot leven werd gewekt (*kuch* Nassim Taleb *kuch*), maar bij de meerderheid van de mensen werd hun basale menselijkheid gewoon als wapen tegen hen gebruikt.

Toen de eerste golf van covid eenmaal op gang was gekomen en we zagen in welke mate ze hemel en aarde bewogen om informatie over echte behandelingen voor het virus te onderdrukken, begon de Great Reset te veranderen in de Great Awakening (het Grote Ontwaken). En het bewijs van mensen die standvastig zijn tegen verdere afbraak van onze samenleving voor deze nonsens groeit met de dag.

De Grote Verspreiding?

Jaren geleden schreef ik over Everett Rogers’ theorie van verspreiding over politiek in het algemeen en de opkomst van de partij Alternative für Deutschland (AfD) in het bijzonder.

De verspreiding van innovatie-theorie van Everett Rogers is van toepassing op zowel politiek als producten. Het idee is dat er ongeveer 16% aanneming nodig is voordat een nieuwe technologie, ideologie, enz. de potentie heeft om iets groters te worden. Dit werd populair gemaakt door Malcolm Gladwell in zijn boek Tipping Point.

Dit is de curve waar ik impliciet naar verwees in mijn recente artikel over mensen die meer wolf dan schaap zijn.

We veranderden van ontspannen wolven binnen een roedel, waarvan we dachten dat die ons beschermde tegen de gevaren van de wereld, in angstige, nerveuze wolven die zich afvroegen wie van ons het zou opnemen tegen de psychotische alfa die ons naar de afgrond leidde.

De alfa gaat door in de richting van die afgrond, denkend dat het een soort spel is van de langste adem en dat als je opgeeft je een loser bent en dat we uit angst hem zullen blijven gehoorzamen.

Velen van ons zijn ofwel in een staat van shock en/of ontkenning over wat er aan de hand is. Maar, zoals de geschiedenis ons heeft laten zien, hebben we geen meerderheid van mensen nodig om de loop van de geschiedenis fundamenteel te kunnen veranderen.

“Maar de kern van mijn observatie is het volgende: wie word je echt als je niets meer te verliezen hebt? Of beter nog: waar ligt jouw grens qua verlies voordat de echte jij je hoektanden ontbloot?

Want dat is echt alles wat ik zei. We hebben allemaal een grens. En het idee dat omdat jouw grens niet zo laag is als de mijne of een onbekende op het intarwebz jou voor schaap uitmaakt, is exact het soort neerbuigende en misplaatste gevoel van aanspraak maken op iets dat precies die griezels drijft die deze week in Davos bijeenkomen om ons te dwingen ons vertrouwen in hen te herstellen.”

Als je rondkijkt op sociale media en de krantenkoppen over wereldwijde protesten van de arbeidersklasse, die door de managersklasse van overgeschoolde betweters tot in het diepst van hun wezen veracht worden, zie je dat we heel dicht bij en misschien zelfs al voorbij het omslagpunt van 16% zitten.

Dit is de reden waarom Davos er alles aan heeft gedaan om het verval en de ondergang van de westerse beschaving te versnellen. We kunnen het allemaal voelen. We zitten iets meer dan een maand in 2024 en in die tijd is er geopolitiek gezien al voor een jaar gebeurd.

Ze voelen het hele project wegglippen en dit moet in de kiem worden gesmoord voordat het zich verspreidt onder wat Rogers de ‘Vroege Meerderheid’ noemde. Daarom waren ze zo hard tegen “vaccinaarzeling” en gingen ze de strijd aan tegen ivermectine en hydroxychloroquine.

Daarom is iedereen rechts van Karl Marx nu een “fascist!” en behoort hij tot “extreemrechts”. Dit is om mensen ervan te weerhouden zich te identificeren met uit-groepen [groepen waarmee men zich niet identificeert, red.] en hen te schande maken zodat ze al hun afwijkingen van hun norm moeten nuanceren met “Ik ben geen racist maar…” of “Ik ben het niet eens met alles wat ze zeggen maar…”.

De Kloof in het Conflict

Maar dat artikel bevatte ook Geoffrey Moore’s verfijning van Rogers’ curve met de “kloof”.
16% aanneming bereiken is niet genoeg. Wat nieuw is kan gemakkelijk de 16% bereiken door je eenvoudigweg te verzetten tegen dat wat dominant is. Dit is waar Harari op doelde, dat we ons alleen maar afreageren op het tegenovergestelde van hen, door te zeggen dat we alleen de liberale orde verwerpen, maar we niets hebben om het ermee te vervangen.

Daarom moet het nieuwe idee of product zichzelf zien te rebranden tot iets universelers. Het is niet genoeg om tegen het globalisme of het WEF te zijn, we moeten ook vóór iets beters zijn.

Dat wordt voor veel mensen een beslissingsmoment. Het is het moment waarop het gevestigde idee, merk, enz. wakker wordt geschud door de dreiging en terugvecht. Dit is waar de kloof van 16% voor staat, die kloof tussen verzet en bevestiging.

Dit is ook waar Davos en hun soortgenoten echt in uitblinken. Ze houden het Overton-venster* boven irrelevante bijzaken om ervoor te zorgen dat een nieuwe meerderheid niet “de kloof van 16% oversteekt” door zich te verenigen met die betere oplossing waar zij geen deel van uitmaken.
*het spectrum van gedachtegoed dat het grote publiek accepteert

Ik noem deze groep waar ze bang voor zijn “het radicale politieke midden”.

Dit is de reden waarom AfD in 2018 als de anti-Merkel-partij de 16% behaalde, maar gemakkelijk geneutraliseerd werd toen ze niet de echte “Alternative für Deutschland”-partij werd. Toen dat eenmaal wel gebeurde en de huidige regering onder leiding van Scholz er niet in slaagde de Duitse middenklasse te beschermen tijdens en sinds covid, is ze een echte bedreiging geworden.

Een combinatie van deze rebranding en de diepgewortelde arrogantie van het Duitse politieke establishment heeft geleid tot de stijging van de AfD naar rond de 25% in de Duitse peilingen. En dat is de reden waarom de partij, ondanks een overhaast georganiseerde publieke aanval op haar voor een onbevestigde geheime bijeenkomst in Potsdam over deportatie, nog steeds boven de 16% staat in de peilingen.

Ze is nu het soort bedreiging dat drastischere maatregelen vereist, zoals het verbieden van haar als politieke partij. Dat het Duitse politieke establishment dit zelfs maar overweegt, vertelt je dat ze een achterhoedegevecht voert tegen een beweging die veel groter is geworden dan alleen de AfD zelf.

Duitsland heeft ‘de kloof’ overgestoken en er vormt zich een soort radicaal politiek midden.

De ideeën die dit belichaamt, een Duitsland voor Duitsers dat globalisme, inflatie, eindeloze belastingen en oorlog verwerpt ten gunste van localisme, gemeenschapszin en cohesie, is veel beter bestand tegen grove aanvallen.

De reactie is dus om kanselier Scholz naar Kiev te sturen om later deze maand een wederzijds veiligheidspact met Oekraïne te ondertekenen om de politieke revolutie die thuis plaatsvindt te omzeilen.

Op dezelfde manier heb ik de libertarische beweging in de VS aangespoord om een beweging van oplossingen te worden, praktische, haalbare oplossingen die een echte meerderheid van de Amerikanen aanspreken. En hen van daaruit in de loop van de tijd naar meer lokale oplossingen te leiden.

Maar omdat ze geweigerd hebben dit te doen en ze zich vastbijten in anti-Fed, anti-dit en anti-dat, blijven ze een groep politieke outsiders die gemakkelijk geneutraliseerd kan worden door een simpele ‘meme’:

Daarom ben ik gedesillusioneerd geraakt over waar de libertarische beweging is beland. Dit is de essentie van wat Pete Quinones en ik bespraken in onze recente podcast. Het betekent niet dat ik de filosofie afwijs of zelfs het gebruik van veel libertarische kritieken op centrale planning als nuttige filters, maar het betekent dat de filosofie niet genoeg is om het Overton-venster in praktische politieke zin te verplaatsen.

Daarom heb ik twee keer op Trump gestemd, ondanks zijn vele beperkingen, en zal ik opnieuw op hem stemmen als Davos hem niet kan tegenhouden op het stembiljet in Florida. Zelfs dan zal ik, uit wrok, zoals velen, zijn naam gewoon opschrijven.

En, raad eens? Hij verslaat nog steeds de kandidaat van de Libertarische Partij.

Versnelde afbraak

Het Grote Ontwaken is dus, vanuit het perspectief van Davos, veranderd in een soort Grote Versnelling, waarbij ze de dreiging voelen van ons proces van vereniging over de valse tweedeling van links/rechts [politiek, red.] heen, om hen ronduit te verwerpen.

Daarom zullen ze hun plannen versnellen om iedereen die dreigt te ontsnappen aan hun heerschappij de mond te snoeren. Daarom haten ze Elon Musk zo intens omdat hij Twitter van hen heeft afgepakt. Daarom vindt Bill Kristol het gerechtvaardigd om Tucker Carlson de toegang tot de VS te ontzeggen na zijn bezoek aan Rusland.

Dat zwijgen opleggen werd gedaan om ons boos te maken zodat we naar alternatieve internetgetto’s zoals Gab en Mastodon en alle overige zouden vluchten.

Daarom hebben ze Twitter onder het vorige management opzettelijk geruïneerd om ons weg te jagen en onze stem weg te nemen door Alex Jones en alle anderen te de-platformen. Hoeveel mensen weigeren nog steeds om terug te gaan naar Twitter vanwege wat er in 2017 is gebeurd? Hoeveel mensen hebben nog steeds het “perfectie is de vijand van het goede”-argument tegen Elon Musks bewind bij Twitter? *Kuch* David Icke *Kuch*

Natuurlijk zittende Rachel Maddow*-kijkers nog steeds elke avond geboeid voor de buis, alle 200.000, maar nu zijn zij degenen die zeer geschokt reageren op zaken die zij moreel verwerpelijk vinden in de echte mediagetto’s.

Het was makkelijk om achter Jones aan te gaan in 2017. Het was makkelijk om later achter Gab aan te gaan. Het was makkelijk om alternatieve platforms zoals Rumble en Substack in rap tempo te zien groeien in een poging een tegenpool te worden van YouTube en WordPress, Locals voor Patreon… enz.

Ik heb niets tegen deze platformen en heb er in het verleden zelfs een paar uitgeprobeerd, maar ik erken ook dat ze mochten ontstaan om mensen in kleinere groepen op te splitsen en zo gemakkelijk te negeren echokamers te creëren. Allemaal om te voorkomen dat we samen de kloof oversteken om het radicale politieke midden te vormen.

En als een van deze platformen te machtig wordt? Nou, ik hoop dat iedereen een archief heeft van hun Substacks. Ik hoop ook dat mijn angsten hierover volledig ongegrond zijn. Maar ik heb dit al eerder meegemaakt en ik vond het de eerste keer al niet leuk.

Want als stemmen die in staat zijn om over de valse politieke scheidslijn van links versus rechts heen te praten groot genoeg worden, moeten ze naar beneden worden gehaald. Het is prima om degenen die “rechts” zijn weg te zetten als gekken, hopelozen, Einzelgänger, complotdenkers, MAGAtards [mensen die Trump idoliseren, vernoemd naar zijn Make America Great Again-uitspraak, red.], Nahtsees [nazi’s, red], enz.

Russells rebranding

Het is heel wat anders als iemand van “links” tot dezelfde conclusies komt. Daarom hebben ze vorig jaar Russell Brand zo hard aangepakt. En het was verontrustend hoe snel de “Nuts and Sluts”haatcampagne tegen Brand gevoerd werd.

Omdat Brand eerst werd ontmenselijkt voordat de massale verontwaardiging tegen hem in razend tempo plaatsvond. Ze beschuldigden hem gewoon en schakelden hem uit.

En om iedereen eraan te herinneren waar ik het over heb: ik schreef hierover met betrekking tot Brett Kavanaugh’s “hoorzitting” in 2018:

“Nuts and Sluts” is makkelijk te begrijpen. Beschuldig de persoon die je wilt uitschakelen er gewoon van dat hij of zij gek is (de definitie daarvan verhoudt zich ten opzichte van het politieke schandaal van dat moment) of seksueel afwijkend gedrag vertoont.

Deze techniek werkt omdat het bij de meeste mensen het hersencircuit van walging activeert…

… Het hersencircuit van walging is ook gemakkelijk te begrijpen.

Het is de grens waarop het gedrag van anderen intuïtief verontwaardiging bij ons oproept en we er met walging voor terugdeinzen.

De reden dat “Nuts and Sluts” zo goed werkt bij conservatieve verkiezingskandidaten en kiezers is dat conservatieven gemiddeld een veel sterker ontwikkeld hersencircuit van walging hebben dan liberalen en/of libertariërs.”

Wat ik toen in dat artikel schreef, is nu werkelijkheid geworden. Destijds voorspelde ik dat hoe meer Davos “links” aanmoedigde om afwijkend gedrag verder te normaliseren, hoe minder effectief “Nuts and Sluts” zou worden. Hoe meer we de aanvallen zouden zien voor de grove pogingen om het Overton-venster in stand te houden die ze waren.

“Maar hier ligt het probleem. Als liberalen en cultuurmarxisten de maatschappelijke orde afbreken, als ze de ene na de andere schermutseling winnen in de culturele oorlog en ons ongevoelig maken door steeds meer afwijkend gedrag te normaliseren, moeten de gevallen van een “Nuts en Sluts”-beschuldiging evenzeer toenemen.

Het is gedragsheroïne. En hoe meer tolerantie we ervoor opbouwen, hoe groter de kans dat mensen de leugen doorzien.

Daarom hoefde Gary Hart in de jaren 80 alleen maar beschuldigd te worden van een affaire om zijn presidentiële ambities de grond in te boren, maar moet Trump tegenwoordig pissen op een hoer.”

Maar voor Russell Brand moesten ze helemaal naar de laatste fase van het spel gaan… door hem weg te zetten als een seksueel roofdier jagend op jongere vrouwen. Te midden van alle tumult over Epstein-eiland etc., was het koppelen van Brand aan geruchten over pedofilie bedoeld als de doodsteek voor iemand die een van de meest effectieve en onbedwingbare dissidente stemmen is geworden in de post-covid-wereld.

Er zijn maar weinig mensen in de huidige tijdgeest die beter in staat waren om de linkerkant van het politieke midden te radicaliseren dan Russell Brand.

Maar het was vooral bedoeld om ons te demoraliseren zodat we in niemand anders vertrouwen zouden hebben, geen bronnen van troost of mensen om op te vertrouwen. De plotselinge demonetisering [het buiten omloop stellen van inkomstenbronnen, red.] van Brand was het begin van wat ik nu de Grote Demoralisatie-strijd noem.

Het doel van die strijd is om de opkomst van dat radicale politieke midden te stoppen; een ongebonden coalitie van normale mensen die bereid zijn om datgene waar ze het niet over eens zijn opzij te zetten ten behoeve van datgene waar ze het wel over eens zijn. En insecten eten, in pods* leven, onder continue surveillance staan en de dreiging om te worden ontmenselijkt, is iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn dat het klote is.
*woonvorm waarbij je in een stapelbed slaapt in een gedeelde slaapzaal en ook een keuken en badkamer deelt

Het is de verdienste van Brand dat hij de beschuldiging onder ogen zag door de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag in het verleden en zich terecht op het altaar van de publieke opinie te werpen. Hij toonde ons zijn eigen hersencircuit van walging voor de persoon die hij vroeger was, niet de persoon die hij ambieert te zijn.

En daarom was zijn recente interview met Tucker Carlson zo inspirerend. Carlson, slim gedaan, droeg precies uit wat hij predikt … een beetje christelijke naastenliefde. Door Brand een platform te geven om zijn verhaal te vertellen, vindt hij nog een medereiziger op het pad naar het doorbreken van de illusie van heerschappij over ons die Davos en de door hen gecontroleerde media ons hebben wijsgemaakt.

Deze twee jongens horen het niet eens te zijn over deze dingen. Tucker is een rechtse fascist. Brand is een linkse gek. En toch hebben ze iets heel krachtigs gemeen: ze zijn allebei uit de maatschappij verstoten omdat ze ten overstaan van de macht de waarheid spraken.

En Brand stelt niet teleur in zijn optreden. Het is een van zijn beste, en ik heb Forgetting Sarah Marshall gezien.

Hij sloeg de spijker op zijn kop toen hij op een gegeven moment opmerkte dat het doel van alles wat we in de media zien “demoralisatie” is. In feite is dit hele artikel aanvankelijk geïnspireerd door die ene uitspraak tijdens de 45 minuten die hij met Tucker sprak. Dat was als het ware de ‘climax’ van dit interview.

Het werd mij duidelijk dat Russell Brand het niet alleen snapt, maar ook precies weet wat nu zijn rol is.

Twitter-account van Tucker Carlson, 30 januari 2024, 11.59 uur:

Vertaling: “Aflevering 70: Overheden spanden samen om Russel Brand het zwijgen op te leggen en hem uit te schakelen. Dit is zijn eerste interview sinds dat heeft plaatsgevonden. Kijk het als je even tijd hebt. Het is een van de briljantste uiteenzettingen over de huidige tijd die je ooit zult horen.”

Terwijl ik dit schrijf wordt er druk gespeculeerd dat Tucker een ontmoeting heeft met de verguisde Vladdie Putler. Als hij dat voor elkaar krijgt, zal dat viraal gaan op internet en grote opwinding veroorzaken, maar als er één gebeurtenis is in 2024 waar Davos geen invloed op heeft, dan is het dat wel.

Want wat gebeurt er wanneer Carlson en Poetin de leugens bespreken over buitenlands beleid, de aard van het conflict in Oekraïne, de grieven tussen Rusland en het Westen en erachter komen dat ze meer gemeen hebben dan ze zouden moeten hebben?

Carlson zorgde niet voor grote opwinding op het internet met zijn interview met Russell Brand, noch met Alex Jones, maar hij neemt wat er over is van de comfortabele leugen dat de media iets anders zijn dan rechtbankstenografen die hun aantekeningen in een papieren zak stoppen, die voor onze deur laten vallen en in de brand steken. Het is zo lang geleden dat we iemand journalistiek hebben zien bedrijven dat we nauwelijks begrijpen hoe het eruit ziet als we het zien.

Carlson, net als Brand, Elon Musk, Donald Trump, Jerome Powell, Jamie Dimon, of een van de anderen die ik in deze blog prijs, is geen perfecte man.

Die kerel hebben we meer dan tweeduizend jaar geleden gedood.

Ze hoeven geen perfecte mannen te zijn. Als je dat nodig hebt, stel ik voor dat je professionele hulp zoekt.

Wat we nodig hebben is dat zij leiden waar ze dat kunnen, wanneer ze dat kunnen. Ze hoeven ons alleen maar de middelen te geven om de kloof te overbruggen en elkaar te vinden. Laten we dan een openbaar plein bouwen dat in niets lijkt op het plein waar we tot nu toe op hebben mogen protesteren.

DAT is een Great Reset waar ik naar uit kan kijken.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief