Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De onverdraaglijke waarheid inzake elektrische voertuigen

Door Carina Knapen

Dit artikel is integraal overgenomen van X.

Elon zal hetgeen ik in deze post zal neerschrijven niet leuk vinden. Hij heeft namelijk vele jaren verkondigd dat de klimaatcrisis (die er niet is) ons ertoe verplicht om definitief af te stappen van fossiele brandstoffen en over te gaan op elektrisch. Hij heeft er zelfs conferenties over gegeven met mooie grafieken die een en ander moesten bevestigen. Dat heeft hij natuurlijk niet zomaar gedaan. Hij verkoopt elektrische wagens. Het is een grote business en niet zomaar eender welke. Tesla is het neusje van de zalm op het vlak van elektrische voertuigen en de Cybertruck is absoluut wel de max,in alle opzichten. Ziezo. Nu ik dit complimentje heb gegeven, kan ik het hebben over de trieste realiteit die velen (nog) niet zien.

Laat ons beginnen bij het begin. Elektrische wagens worden gevoed met elektriciteit. Ze worden beschouwd als “groen” omdat ze geen CO2 uitstoot veroorzaken en dus goed zijn voor de natuur en het klimaat. Velen hebben al een elektrisch voertuig aangeschaft en kijken met een scheef oog naar al degenen die nog met een voertuig op fossiele brandstoffen rondrijden.

Maar … klopt het wel wat ze zeggen? Op de keper beschouwt wel, tot je begint na te denken over de rest, het verborgene, datgene waar geen enkele aandacht besteed wordt:

  • Waar komt de elektriciteit die elektrische voertuigen bevoorraden (en alle andere elektrische toestellen die we gebruiken) vandaan?
  • Hoe wordt elektriciteit opgewekt? –
  • Wat is er nodig om een elektrisch voertuig met een lithium batterij te vervaardigen? Hoeveel CO2-vervuiling komt daar bij kijken?
  • Hoeveel natuurlijke bronnen worden er uitgeput?
  • Wat gebeurt er bij de afbraak van elektrische voertuigen en in het bijzonder met de lithiumbatterij ?

In alle Aziatische landen en in de USA wordt 70% tot zelfs 100% van de elektriciteit opgewekt door steenkool en bruinkool, in Australië tot 50% en in diverse andere landen tot 30%. In 2021 werd er wereldwijd meer elektriciteit opgewekt met steenkool dan ooit voordien. Duitsland heeft vorig jaar al haar kerncentrales gesloten en wekt nog enkel elektriciteit op met steenkool en bruinkool.
Enig idee hoeveel CO2-uitstoot dit veroorzaakt? Let wel, ik zeg niet dat CO2 een probleem vormt nu amper 0,04% van onze atmosfeer uit CO2 bestaat en CO2 noodzakelijk is voor het leven op aarde. Ik volg hier even gewoon het narratief inzake CO2.
Het overgrote deel van de resterende elektriciteit wordt gegenereerd door gas, wat dan weer bijdraagt tot broeikasgassen. Ook hier volg ik voor het gemak even het narratief dat broeikasgassen een schadelijke impact hebben op het klimaat (wat niet is).

Tot nu toe is amper 5 tot 10% van de elektriciteitsproductie gegenereerd door kernenergie, wat de facto de properste vorm is (radioactief afval dat onder de grond in bunkers gedumpt wordt niet in acht genomen). Verbaast het dan nog dat op de klimaattop in Dubai plots beslist is om tegen 2050 te voorzien in 3 x zoveel kerncentrales en onze Alexander en Tine een ommezwaai gemaakt hebben van 180°?

Tot op de dag van vandaag en ook nog de komende jaren is elektriciteitsproductie – volgens het narratief inzake CO2 en broeikasgassen – ontegensprekelijk een grote vervuiler. Is het dan niet een klein beetje heel erg hypocriet om elektrische auto’s te promoten en er eentje aan te schaffen als u weet dat u eigenlijk door uw verbruik een even grote “vervuiler ” bent dan zij die met een voertuig op fossiele brandstoffen rijden ? Eigenlijk nog veel meer want hiermee is het verhaal niet rond.

Het productieproces van elektrische voertuigen is veel meer vervuilend dan de productie van een voertuig op fossiele brandstoffen, net zoals dit overigens het geval is met de productie van windturbines die trouwens vaak op dieselgeneratoren draaien op dagen dat er geen wind is. Met de CO2 uitstoot die veroorzaakt wordt voor de productie van één elektrisch voertuig kan een dieselauto tot 500.000 km rijden. Veel kostbare natuurlijk bronnen – waaronder kobalt – moeten ontgonnen worden – vaak in erbarmelijke condities – voor de vervaardiging van een lithiumbatterij waarvan de levensduur beperkt is. De afbraak ervan op het einde van de levensduur is nóg vervuilender voor de natuur. Bepaalde onderdelen kunnen niet vernietigd worden en zijn ook niet vatbaar voor hergebruik. Geen circulaire economie. En dan heb ik het nog niet over allerlei akkefietjes zoals het fenomeen van spontane ontbranding van elektrische voertuigen die helemaal uitbranden en het feit dat ze in geval van panne altijd moeten worden getakeld. Over de gigaproblematiek inzake de noodzaak tot het bijplaatsen van een veelheid van elektrische cabines die de vele privé en publieke laadpalen moeten kunnen bevoorraden en het politiek gehakketak over wie dat allemaal moet financieren zal ik het een andere keer hebben.

Moraal van het verhaal: elektrische voertuigen zijn helemaal niet zo groen als beweerd wordt. Eigenlijk zijn ze – wanneer we alle factoren in acht nemen – totaal niet groen en slechts een illusie die het geweten sust. Laat deze vaststelling u er echter niet van weerhouden om een elektrisch voertuig aan te schaffen, bij voorkeur een Tesla. Veroordeel eigenaars van een voertuig op fossiele brandstoffen echter niet (meer) dat zij de voorkeur geven aan dit type van transportmiddel, dat niet uit het verkeer zal verdwijnen, zeker niet voor het vrachtverkeer en dat naar alle waarschijnlijkheid een heropleving zal kennen eens iedereen door heeft hoe het precies zit. Elektrische voertuigen zullen dan gewoon een extra keuzemogelijkheid zijn.

Ik ben fan van de Cybertruck. Ik vind het een geweldige auto maar ik zal er toch geen aanschaffen als ze beschikbaar wordt op de Europese markt. Geef mij maar een Jaguar XK140 of een andere oldtimer op benzine of diesel met manuele schakelbak. Oude spullen zijn niet slechter dan alles wat nieuw is. Ze hebben 150 jaar lang hun dienst bewezen

Meld je aan voor de nieuwsbrief