Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De overheid bedient zich van dezelfde methoden als een psychopaat

Leonardo Pisano, 22 november 2021

 

In het begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw onderzocht sociaal-psycholoog Albert Biderman hoe Chinese en Koreaanse ondervragers Amerikaanse krijgsgevangenen hersenspoelden en dwang uitoefenden om informatie, bekentenissen of valse verklaringen af te troggelen. Zijn studies resulteerden in een raamwerk – Biderman’s Chart of Coercion, ofwel Biderman’s Dwangschema – dat sindsdien in tal van situaties wordt gebruikt waarin dwang het leidende mechanisme is [1]. Voorbeelden zijn gedrag van plegers van huiselijk geweld[2], gedrag van loverboys en psychopaten, en bijvoorbeeld ook te vinden bij methoden gebruikt in Guantánamo Bay[3]. Dit schema helpt om dwangtechnieken te begrijpen. 

Huiselijk geweld

Plegers van huiselijk geweld beloven na een uitbarsting dat ze dat nooit meer zullen doen – maar steevast vallen ze in herhaling. De mishandelingen hebben niet altijd dezelfde gradatie. Er zijn periodes van extreme mishandeling, gevolgd door wat Dr. Bunker-Smith, een Engelse psychologe, die is gespecialiseerd in situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld, als de ‘wittebroodsweken’ betitelt. In deze gevallen is het steeds terugkerend patroon dat de pleger spijt betuigt en het slachtoffer overlaadt met cadeautjes, excuses en beloften … tot het weer misgaat.

Overheidscontrole

Bij nadere bestudering vormen de coronamaatregelen meer dan een vage gelijkenis met de tactieken die worden genoemd in Biderman’s Dwangschema. Bunker-Smith viel het op, dat de tactieken waarvan regeringen zich bedienen alle kenmerken hebben van psychologische mishandeling. Het taalgebruik van de regeringswoordvoerders is direct vergelijkbaar met dat van plegers van huiselijk geweld. 

Op vergelijkbare wijze wennen de mensen eraan dat ze door de overheid worden gemanipuleerd. Neem bijvoorbeeld de situatie dat mensen die in verzorgingshuizen werken wel in en uit kunnen gaan, maar familie niet is toegestaan hun dierbaren te bezoeken. Sociaal isolement kan dodelijk zijn. Het is een relevant risico dat tegen de kans op infectie met corona moet worden afgewogen. De mensen zijn tussen lockdown (het extreme misbruik) en meer vrijheid (de ‘wittebroodsweken’) heen en weer geslingerd. Hun vrijheid wordt op een gecontroleerde manier toegestaan. De controle is als een sluwe dief in de nacht ons leven binnengeslopen. Steeds worden de piketpalen verzet – net zoals dat gebeurt in geval van mishandeling binnen een relatie. Vrijheid is voorwaardelijk geworden. De mensen wachten in feite tot ze te horen krijgen dat iets weer mag. En die vrijheid kan op ieder moment worden afgepakt of teruggedraaid. Regeringen oefenen daarmee een dwingende controle uit op hun burgerij, net als in een relatie waarin sprake is van lichamelijke en/of geestelijk mishandeling. De meeste burgers zullen dit fenomeen ontkennen; sterker nog, ze zullen de ‘relatie’ verdedigen door te denken en te zeggen dat hun regering het beste met hen voorheeft. Op dezelfde manier kunnen mensen in een gewelddadige relatie erg boos worden als ze met het foute gedrag van hun geweldpleger worden geconfronteerd in het geval ze nog niet klaar zijn om te horen wat er in de kern aan de hand is. 

Onderstaand is Biderman’s Dwangschema losgelaten op het overheidsbeleid inzake corona (ontleed aan [4] – aangepast).

 

Instrument: isolatie

Effect:

 • Ontneemt het slachtoffer alle sociale ondersteuning en de mogelijkheden zich te verzetten.
 • Ontwikkelt bij het slachtoffer een gevoel van intense bezorgdheid voor diens eigen welzijn.
 • Maakt het slachtoffer volledig afhankelijk van zijn geweldpleger.
 • Wekt door de sociale isolatie gevoelens van eenzaamheid op en creëert bij het slachtoffer een gevoel van ‘er alleen voor staan’.

Overheidsmaatregelen:

 • Zelf-isolatie bij klachten
 • Blijf-thuis als er geen noodzaak is om ergens heen te gaan.
 • Anderhalve meter aanhouden
 • Geïsoleerd worden van dierbaren.
 • Thuiswerken
 • Avondklok
 • Dehumanisering door dragen van mondkapjes te verplichten.

 

Instrument: Monopoliseren van beeldvorming (perceptie) 

Effect:

 • Fixeert de aandacht op de huidige toestand. Suggereert dat het slachtoffer hieraan zelf schuld heeft en bij zichzelf te rade moet gaan.
 • Elimineert stimuli die wedijveren of conflicteren met die van de geweldpleger. 
 • Frustreert of straft alle activiteit die niet consistent is met volgzaam gedrag. (Fysieke isolatie. Donker of juist fel licht, Opsluiting. Monotoon voedsel. Beperkte bewegingsvrijheid.)

Overheidsmaatregelen:

 • 24/7 monopoliseren van het nieuws via de MSM. 
 • Angstzaaierij door uitbraken en ernstige gevallen van corona uit te vergroten en stelselmatig berichten te onthouden aan het publiek die de ernst van de crisis zouden kunnen afzwakken.
 • Overspoelen van sociale media met  overheidspropaganda en advertenties. 
 • Misleidende statistische informatie, zoals ‘positief getest’ gelijk te stellen aan ‘besmetting’. (N.B.: Alle doemscenario’s worden gebaseerd op modellen die worden gevoed met gegevens van PCR-testuitslagen).
 • ‘Het overgrote deel van de coronapatiënten (?) op de IC’s is ongevaccineerd’. Geteld worden de mensen MET een positieve PCR-test, niet mensen die WEGENS corona zijn opgenomen. (Los hiervan is de PCR-test voor hooguit 60% betrouwbaar.)
 • Negeren en zo nodig censureren van alternatieve gezichtspunten. 
 • Ridiculiseren van boodschappers die onderbouwd tegen de propaganda ingaan (‘dwarsliggers’, ‘overheidshaters’, ‘wappies’; ‘complotdenkers’) of ze als gevaarlijke malloten betitelen.
 • Verwerpen van oplossingen als Ivermectine en Hydroxychloroquine (HCQ) omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat die middelen werken. Weigeren onderzoek in werking te stellen (= conflict met de obsessieve ‘oplossing’ van massale vaccinatie).
 • Sluiting van sociale, culturele, artistieke en ontspanningsactiviteiten en events.

 

Instrument: Verzwakken en uitputten 

Effect:

 • Verzwakt mentale en fysieke mogelijkheid zich te verzetten.
 • (Minimale voeding. Wegnemen van privacy. Ziek maken. Pijn van wonden exploiteren. Slaaponthouding. Intensief en lang ondervragen. Forceren tot bekentenissen of schriftelijke verklaringen. Extreme inspanningen.)

Overheidsmaatregelen:

 • Isolatie, stress en eenzaamheid beïnvloeden slaap en fysieke gezondheid.
 • Gedwongen worden thuis te blijven; sluiting van sportscholen en sportclubs hebben een impact op conditie, fitheid en gezondheid.

 

Instrument: Bedreigingen

Effect:

 • Creëert angst, vertwijfeling, wanhoop.
 • (Doodsbedreigingen. Dreigen dat slachtoffer nooit uit deze situatie zal geraken. Dreigen dat ondervragingen eindeloos zullen duren. Dreigingen gericht tegen dierbaren. Vage dreigingen. Ondoorzichtige veranderingen van behandeling)

Overheidsmaatregelen:

 • Boetes voor activiteiten die voor de crisis normaal waren, zoals werken, reizen met meer mensen in een auto die niet uit hetzelfde gezin komen, vrienden/familie bezoeken, uitgaan, kerkbezoek, etc.
 • Dreigen om tot verplichte vaccinatie over te gaan en vaccinatiepaspoorten wekken stress op. Dreigen dat nieuwe lockdowns nodig zijn, indien de maatregelen niet werken of niet worden opgevolgd.
 • Drangmaatregelen bewerkstelligen een tweespalt in de maatschappij. Mantra dat ongevaccineerden verhinderen dat de maatschappij terug naar het oude normaal kan.
 • Ook kinderen kunnen het virus overdragen (‘Je wilt je oma of ouders toch niet ziek maken?’).

 

Instrument: Af en toe de touwtjes laten vieren

Effect:

 • Geeft positieve motivatie.
 • Verhindert dat slachtoffer zich aanpast c.q. naar alternatieven zoekt. (Af en toe gunsten verlenen. Wisselen van ondervragingsmethoden, incl ‘good cop/bad cop’. Beloften. Beloningen voor goed gedrag.)

Overheidsmaatregelen:

 • Heropenen van enkele sociale gelegenheden en sportactiviteiten, en dan deze vrijheid weer terugdraaien.
 • Coronatoegangspas (QR-code) als beloning. Inperken van deze pas om gedrag verder te sturen (bijvoorbeeld 3g naar 2g, of toekomstige koppeling aan de boosterprik).

 

Instrument: Demonstreren van ‘almachtigheid’ en ‘alwetendheid’ 

Effect:

 • Almachtigheid wekt de suggestie dat verzet zinloos is.
 • Laat zien dat de pleger complete controle heeft over het lot van het slachtoffer (Confrontatie. Doen alsof samenwerking vanzelfsprekend is.)

Overheidsmaatregelen:

 • De voorheen ondenkbare situatie dat grondrechten worden ingetrokken.
 • Claimen van almachtige en alwetende wetenschappelijke en medische autoriteit door ‘gerenommeerde wetenschappers en wetenschappelijk bewijs’ te volgen.
 • Verkondigen dat de mensen niet instinctief moeten handelen (zoals familie knuffelen).
 • Vaccineren is nodig om de druk op de zorg te weg te nemen c..q. te verminderen.
 • Voortdurend herhalen dat collectivistische waarden en solidariteit van belang zijn om te laten zien dat je om anderen geeft.

 

Instrument: Degradatie

Effect:

 • Maakt dat verzet het zelfvertrouwen ondermijnt en een slechter resultaat oplevert dan onderwerping. Reduceert de gevangene tot een ‘dier’ (Persoonlijke hygiëne wordt ontzegd. Smerige omgeving vol ongedierte. Denigrerende straffen. Beledigingen en beschimpingen. Ontnemen van privacy.)

Overheidsmaatregelen:

 • Mensen te schande maken die weigeren een mondkapje te dragen of daartoe moeilijk in staat zijn (bijvoorbeeld door een handicap) of ze het gevoel geven dat ze een gevaar zijn voor anderen.
 • Mensen die zich niet willen laten vaccineren stigmatiseren en weg te zetten als ondermijnend voor de ‘oplossing’ (=vaccinatie) of asociale figuren. Lang is volgehouden dat ongevaccineerden een grotere kans hebben het virus over te dragen op anderen (‘bioterroristen’) dan gevaccineerden, zonder overtuigend wetenschappelijk bewijs.

 

Instrument: Afdwingen van triviale eisen 

Effect:

 • Ontwikkelt de gewoonten dat mensen braaf doen wat hen gezegd wordt. (Afgedwongen verklaringen. Afdwingen van minore of kinderachtige regels).

Overheidsmaatregelen: 

 • In de rij staan op aangewezen markeringen op de vloer in openbare ruimten, volgen van pijlen of plaatsnemen op gemarkeerde zetels in wachtkamers.
 • Netjes in de rij gaan staan en op je beurt wachten. Een deugburger zijn.
 • Onlogische maatregelen, zoals met een mondkapje op een restaurant binnengaan, het afdoen als je bent gaan zitten en het weer opzetten als je naar het toilet gaat (o.a. in Duitsland en Engeland).

 

Welnu, hoe oordeelt u over de methoden die de overheid gebruikt om de ‘coronacrisis’ te bedwingen?

 


[1] Biderman, Albert, “Communist Attempts to Elicit False Confessions From Air Force Prisoners of War”, 1957- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806204/pdf/bullnyacadmed00378-0046.pdf

[2] Hill, Jess, ‘It’s like you go to abuse school’: how domestic violence always follows the same script’, 2019. https://www.theguardian.com/society/2019/jun/24/its-like-you-go-to-abuse-school-how-domestic-violence-always-follows-the-same-script 

[3] Shane, Scott, “China inspired interrogations at Guantánamo”, 2008. https://web.archive.org/web/20201117213259/https://www.nytimes.com/2008/07/02/world/americas/02iht-02detain.14154569.html 

[4] Dodsworth, Laura, “A State of Fear. How the UK government weaponised fear during the Covid-19 pandemic”, H9 – Coercion, 2021 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief