Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De terugtrekking uit de Verlichting kan worden gestopt


Door Paul Frijters, Gigi Foster, Michael Baker

Het originele, Engelstalige artikel kunt u hier inzien.

De oorlog die de Verlichting nu moet voeren om zich te verdedigen tegen de globalisten lijkt een David-en-Goliath-gevecht. Westerse staatsbureaucratieën en de grote bedrijven die daarin geïnfiltreerd zijn, omsingelen hun bevolking met propaganda, digitaal geld, reisdocumenten, hernieuwde en meer weerzinwekkende verhalen over zonde en toename van armoede voor de massa, terwijl ‘de bazen’ rijker worden.

De reguliere media spannen samen door een constante stroom van overdreven noodsituaties uit te braken, variërend van klimaatverandering tot Chinese hegemonie, tot stikstofvervuiling, om de bevolking afgeleid, angstig en volgzaam te houden.

Onze gezondheidsstelsels stimuleren angst en misleidende producten van grote bedrijven in plaats van de bevolking te helpen gezonder te worden, terwijl onze onderwijsinstellingen zijn begonnen aan een totale oorlog tegen patriottisme en culturele eenheid, die normaal gesproken een natuurlijk tegenwicht zouden vormen voor het globalisme.

Onze scholen brengen getraumatiseerde kinderen voort, vervreemd van elkaar en hun ouders, niet in staat tot kritisch denken. Het social media-netwerk verbindt dit alles door snelle communicatie van agitprop [verontrustende propaganda om de bevolking in actie te laten komen, red.] en angst mogelijk te maken.

De Verlichting blaast de aftocht.

Maar er zijn lichtpuntjes. We hebben gezien dat Elon Musk uit de pas loopt met andere miljardairs door op Twitter de deur op een kier te zetten voor een redelijk debat. Maar zelfs dit was een schijnoverwinning, aangezien de reclame-inkomsten van Twitter in december 2022 met 71 procent daalden, toen meer dan de helft van de 1000 belangrijkste adverteerders van het bedrijf de stekker eruit trok na een gezamenlijke pushback van Big Business.

De EU heeft de duimschroeven van de censuur op Twitter aangedraaid, zonder enig protest van de Amerikaanse regering voor deze schaamteloze minachting voor de Amerikaanse grondwet. Het is duidelijk dat Washington de EU-bureaucraten vertelt welke censuur ze in de VS moeten afdwingen.

Maar graaf een beetje dieper en u zult redenen vinden voor optimisme, als u, net als wij, werkt voor en hoopt op een nieuwe Verlichting. Hieronder bespreken we er vijf.

1.     Het is geen wereldwijde coup, maar een westerse coup

De coup is duidelijk bedoeld om wereldwijd te zijn, zoals blijkt uit de poging om van de WHO een wereldpolitiemacht te maken, die neppandemieën als excuus gebruikt. Het plan van de WHO werd bij de eerste poging verijdeld door een coalitie van arme landen, en zij zijn het, binnen een grotere en groeiende groep van machtige middeninkomenslanden, die zich heel openlijk van de westerse globalisten afkeren.

Het belangrijkste geopolitieke nieuws van de afgelopen 10 jaar is dat China, Rusland, India, Brazilië, Zuid-Afrika en tientallen landen die van hen afhankelijk zijn zich hebben losgemaakt uit de klauwen van het Westen. Zij zetten alternatieve financiële systemen op om de Amerikaanse dollar als internationale reservemunt te omzeilen.

Ze zetten hun eigen handelszones op, compleet met nieuwe wegen en havens. Zij willen niets te maken hebben met de wokepropaganda en zien dit als een signaal dat het Westen nu zwak, kwetsbaar en aan het eind van zijn Latijn is. Zij winnen steun bij veel voormalige westerse bondgenoten, zoals Saoedi-Arabië en Latijns-Amerikaanse landen. De Shanghai Cooperation Organisation vertegenwoordigt nu meer dan de helft van de wereldbevolking en meer dan de helft van de wereldhandel, en bedreigt het Amerikaanse overwicht als nooit tevoren.

Deze vlucht uit het Westen beperkt de invloed van de globalistische staatsgreep tot het Westen zelf. We hebben niet langer te maken met een wereldwijde coup, maar met een poging tot samenvoeging van het Westen tot één politiek rijk. De Amerikaanse elites wanen zich aan het hoofd van dat rijk, met Europa als trouwe bondgenoot. Verenigd zou het westerse rijk qua economische macht minder dan de helft van de wereld en qua bevolking minder dan een kwart uitmaken.

Verscheidene westerse landen zijn duidelijk niet van plan het spel mee te spelen en hebben zich teruggetrokken. Daartoe behoren Zwitserland, Hongarije en verschillende landen in Latijns-Amerika waarvan de geschiedenis hen eraan herinnert wat het betekent om bondgenoot van de VS te zijn.

Binnen de westerse landen die de coup leiden zijn er ook regio’s die zich terugtrekken. Alberta in Canada, Florida en Texas in de VS, en Madrid in Spanje, waarvan de burgemeester onlangs aankondigde dat ze wil dat haar stad het Florida van Europa wordt. Dus zelfs als de coup slaagt, zullen er binnen het Westen plekken zijn om naartoe te vluchten, waardoor de coup beperkt blijft.

Vanuit de vrije regio’s kunnen alternatieve media en onderwijs aangeboden blijven worden aan de bezette gebieden, waarvan de inwoners dan een plek hebben om naartoe te kunnen vluchten met hun vaardigheden en hun energie. Klassieke marktwerking zal het nieuwe rijk ondermijnen.

Hoewel wij zelf kinderen van het Westen zijn en dus zeer ambivalent staan tegenover het verlies aan macht en status van “onze kant”, lijdt het geen twijfel dat de opkomst van een serieuze concurrent voor het Westen op het internationale toneel over het algemeen gezond is voor datgeen waar wij waarde aan hechten. Sterker nog, serieuze concurrentie is op lange termijn een motor voor de heropleving van wat het Westen ooit sterk maakte: wetenschap, vrijheid en scheiding der machten.

2.     De globalistische klasse is ontmaskerd

Vijftien jaar geleden was bijna niemand op de hoogte van het belang van de toenemende ongelijkheid en de toegenomen machtsconcentratie bij de veiligheidsdiensten en de grote bedrijven. Slechts enkelen, zoals David Rothkopf, zagen het aankomen. In zijn boek The Superclass uit 2008 zette Rothkopf uiteen wat zijn vele gesprekken met de superrijken aan het licht brachten. Hij vertelde over een bijna onopgemerkte wereld van jaarlijkse bijeenkomsten van de globalisten in Davos bij het World Economic Forum, die als een aparte entiteit met totale minachting voor hun landen en bevolkingen de toekomst voor ons allen uitstippelen. Wij nemen Klaus Schwab niet serieus, maar wel de club van superrijken die zich in die jaren heeft verzameld en versterkt tot een globalistische klasse. Die club is de vijand.

In 2008 waren ze er misschien blind voor, maar miljoenen mensen in het Westen zien nu glashelder wie de vijand is. Ze verschillen van mening over welke vleugel van de vijand een bepaalde valse noodsituatie heeft gepland, maar ze zijn eensgezind in hun identificatie van de vijand.

In die zin staan aanhangers van links zoals Toby Green en Thomas Fazi in hun boek The Covid Consensus uit 2023 en typische aanhangers van rechts, zoals Trump, aan dezelfde kant. Ze benoemen dezelfde vijand. Een paar libertariërs [mensen die absolute vrijheid voorstaan, maar met de beperking dat men nooit de vrijheid en integriteit van andere personen mag aantasten, red.] kunnen zich nog steeds niet ontdoen van de gewoonte te denken dat grote bedrijven verschillen van de overheid, en dat dus alleen de overheid het probleem is, maar elke dag worden steeds meer van hen ook wakker. De banden tussen westerse toppolitici, het veiligheidsapparaat, Big Tech-censuur en Big Pharma-geld zijn gewoon te duidelijk, te breed uitgemeten. Het spel is uit.

Westerse politici zijn steeds brutaler geworden in het toegeven van hun rol. Het feit dat de Britse minister van Volksgezondheid tijdens de covidperiode, Matt Hancock, 100.000 belastende WhatsApp-berichten overhandigde aan een journalist is tekenend voor de onverschilligheid van de heersende elite voor hoe duidelijk hun spel wordt gezien. Hetzelfde arrogante gedrag zie je overal in het Westen, zoals de Amerikaanse CDC-directeur die openlijk toegaf dat het agentschap loog over het monitoren van bijwerkingen van vaccins in 2021, maar in feite pas in maart 2022 met die monitoring begon, terwijl hij de feitelijke gegevens nog steeds niet vrijgaf om onderzoek te ontlopen. De domme fouten die binnensluipen doordat alle kritische mainstream-stemmen zijn onderdrukt, onthullen de vijand aan steeds meer mensen.

Het wordt ook steeds duidelijker hoe enorm pervers de vijand is geworden. Wat er gebeurd is op Epstein Island is nu algemeen bekend, ondanks massale censuur. De minachting voor de gezondheid en het geluk van kinderen, zoals blijkt uit de sluiting van scholen en de verplichte maskers en vaccinaties, is nu voor steeds meer ouders zichtbaar.

Deze ontmaskering heeft twee belangrijke gevolgen. Het eerste gevolg is dat de globalistische klasse niet zomaar in het niets kan oplossen. Het is nu alles of niets voor hen. Het tweede gevolg is dat nu duidelijk is hoe gering de omvang het echte doelwit is. Davos telt elk jaar tienduizenden deelnemers, minder dan 0,001 procent van de westerse bevolking van ruim een miljard. Zelfs als we de tweede garnituur globalisten meetellen die niet zijn uitgenodigd in het clubhuis, maar zich wel volledig inzetten voor de staatsgreep, blijft er nog 99,9 procent van het Westen over om zich te verenigen tegen een zichtbare gemeenschappelijke vijand. Er zijn nu lijsten met namen, en die zullen worden gebruikt.

Hoe groot is “onze kant” in het Westen? Het is moeilijk in te schatten. Uit een recente Britse opiniepeiling van UnHerd onder ongeveer 10.000 mensen bleek dat ongeveer een derde achteraf gezien denkt dat de lockdowns een vergissing waren. Bij geen van de grote recente verkiezingen in het Westen (bv. in Australië, Nederland en Duitsland, plus in de VS en Zweden in 2022) heeft een partij die duidelijk tegen de lockdowns was of meer in het algemeen anti-autoritair, het politieke veld schoongeveegd. Erger nog, politieke partijen die zich expliciet als anti-lockdown profileerden, hebben niets bereikt, waarbij DeSantis in Florida als de meest succesvolle kan worden beschouwd, met een partijprogramma dat veel breder was dan alleen lockdowns.

Toch groeien de sceptische media en hebben anti-globalistische partijen duidelijk gewonnen in Zweden, Italië en Hongarije, en in Frankrijk en elders zijn ze groot en groeiend. Joe Rogan heeft meer dan 10 miljoen volgers op Twitter en Jordan Peterson 4 miljoen.

De EU zelf publiceert trots hoe miljoenen zijn gecensureerd vanwege hun ongewenste mening over covid en vaccins, wat betekent dat “onze kant” miljoenen telt.

Bovendien worden de boosters van het covidvaccin nu door de overgrote meerderheid van de bevolking geweigerd: de Europese CDC meldt dat minder dan 2% van de bevolking een derde booster heeft genomen (vergeleken met meer dan 50% voor de eerste booster). Hierdoor blijven de regeringen met miljoenen nutteloze injecties zitten, die zij hun bevolking niet hebben kunnen dwingen te nemen, hoewel het niet ontbreekt aan pogingen daartoe.

Het impliciete vertrouwen in gezag en het beroep op de wetenschapTM is blijkbaar geslonken. Evenzo heeft 50-70% geen groot vertrouwen  in regeringen, staatsapparaten en politieke partijen in het Westen, hoewel het aandeel dat zich werkelijk afkeert van de gevestigde westerse instituties veel lager is. De keuze voor thuisonderwijs in de VS, wellicht een indicator van hardcore afhakers, wordt gemaakt door slechts ongeveer 4% van de bevolking, en is in andere westerse landen veel minder.

Een zekere mate van steun voor Team Nuchter wordt gegeven door meer dan 90 procent van de bevolking, als men iedereen meetelt die geen vertrouwen meer heeft in de boosters. Toch schatten we de groep mensen die echt aan de kant van de Verlichting staat en de globalistische klasse als de vijand ziet op niet meer dan 10 procent van de westerse bevolking. Als een bevolking eenmaal zinnige leiders met een anti-lockdown-ticket heeft, lijken ze die echter wel te waarderen. De recente herverkiezing van de openlijke anti-lockdown partij in Alberta, een deel van Canada, is daar een duidelijk voorbeeld van. Waar gezond verstand eenmaal doorgebroken is, blijkt die populair te zijn onder de bevolking.

In landen buiten het Westen is het verzet tegen westerse elites veel breder en omvat het ook regeringen, aangezien, zoals al eerder werd vermeld, de couppoging van die elites volledig zichtbaar is voor meer dan de helft van de wereldbevolking en regeringen.

Wij kennen geen historische situatie zoals deze, waarin een hele elite in een deel van de wereld wordt gezien als samenzwerend tegen haar eigen bevolking door een aanzienlijk deel van diezelfde bevolking, samen met een groot deel van de rest van de wereld. Het is opmerkelijk.

De enige reden waarom de globalistische klasse nog niet omver is geworpen, is volgens ons dat zij werkelijk de controle hebben over het grootste deel van het geld, de wapens en de media, en eigenaar zijn van de belangrijkste politieke partijen. Omdat ze al zichtbaar zijn voor een aanzienlijke minderheid, moet de globalistische klasse de mediadruk op langere termijn en in alle landen blijven uitoefenen om hun greep op de meerderheid te behouden. Bij verlies van de controle gedurende slechts een paar maanden of op een paar plaatsen, is het afgelopen met ze.

Hoe vermoeiend! Terwijl de globalistische klasse de machtspositie over het hele spectrum jarenlang in stand moet houden, hoeft onze kant alleen maar door de scheuren heen te dringen als die zich voordoen. Ook kunnen de globalisten degenen die aan hun propaganda zijn ontsnapt niet in de doos terugstoppen: net zoals blootstelling aan covid immuniseert, immuniseert het zien van het ware gezicht van je vijand ook. Als je eenmaal hebt gezien wat er gebeurt, kun je dit niet meer ongedaan maken.

3.     De schade door het vaccin kan niet ongedaan worden gemaakt

Er zijn wereldwijd meer dan 14 miljard injecties met covid-vaccins gegeven. Het wordt nu steeds duidelijker dat deze injecties schadelijk zijn voor de volksgezondheid, met de disclaimer die Pfizer zelf naar buiten brengt waarin verwezen wordt naar tientallen bijwerkingen. De langetermijneffecten voor kanker en het immuunsysteem worden steeds duidelijker, terwijl het dramatisch is om te zien dat vele fitte jonge mannen na de injecties op sportvelden doodvallen door hartaanvallen.

In strategisch opzicht is de grootste fout die de globalistische klasse heeft gemaakt – nog erger dan kinderen te dwingen gevaarlijke inentingen te nemen die ze nooit nodig hadden – misschien wel het opdringen van de inentingen aan vruchtbare vrouwen. Het lijkt nu aannemelijk dat door de vaccins ongeveer 10 procent van de vrouwen die anders een gezond kind zouden hebben gekregen, hun baby hebben verloren.

Dat aantal is de daling van de geboortecijfers die we hebben gezien in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland – landen die sterk hebben ingezet op massale vaccinatie – gerekend vanaf 9 maanden na de uitrol van het vaccin in vruchtbare leeftijdsgroepen.

Causaliteit is moeilijk te bewijzen en transparant openbaar onderzoek ontbreekt in veel landen om voor de hand liggende politieke redenen, maar de gegevens zijn sterk suggestief, en er zijn aannemelijke biologische mechanismen voor een verband tussen de injecties en miskramen. Als we die effecten tot wereldniveau verbreden, dan is het goed mogelijk dat door de covid-injecties meer dan 10 miljoen vrouwen hun baby hebben verloren.

Voor dergelijke effecten werd al heel vroeg in wetenschappelijke artikelen gewaarschuwd. Deze werden onderdrukt, maar uiteindelijk toch gepubliceerd. Het groeiende bewustzijn van deze effecten is een belangrijke factor bij de terughoudendheid van de bevolking om nog een prik te krijgen, een impliciete erkenning dat ze weten dat ze voor de gek zijn gehouden. Het dringt tot de mensen door dat de vaccins hun baby’s, vrienden en familieleden hebben gekost, en dat het gif in hun systeem blijft zitten en schade blijft aanrichten.

Dit is precies het soort schade dat leidt tot een vlammende verontwaardiging , zelfs als mensen proberen ervan weg te kijken, beschaamd omdat ze voor de gek zijn gehouden. Het voortdurende karakter van de schade en de pijn van verloren baby’s past zelfs bij de woke-slachtoffercultuur. Het voedt wrok en de behoefte aan wraak. De globalistische klasse kan zich nergens verbergen voor hun betrokkenheid, en veel van hun rijkdom staat op het spel. De overvloedige bewijzen dat Big Pharma en Big Tech deze vaccins pushten, houden in dat er veel rijke mensen zijn van wie ze in de toekomst compensatie kunnen eisen.

Zelfs over 5 of 10 jaar zal de Saga van de vaccinaties een uiterst krachtig verhaal zijn waarmee je de bevolking kunt prikkelen, juist omdat compensatie gevraagd kan worden. Daarom zal deze kwestie waarschijnlijk de globalistische klasse breken. Het is hun Waterloo.

Als ze eenmaal breken, denken wij dat de bevolking massaal achter hen aan zal gaan. Wij verwachten processen voor verraad en erger. Daarom proberen de elites hun gelederen gesloten en de propaganda volledig te houden: als ze de controle over het mainstream narratief verliezen, zullen ze waarschijnlijk in de gevangenis belanden, of erger. De mogelijkheid van een nieuwe ‘Terreur’ – de periode aan het begin van de Franse Revolutie toen het gewone volk een groot deel van de aristocratie ter dood bracht – is niet onwaarschijnlijk. Wij denken niet dat dat een wenselijk traject is, want als dat soort verlangen naar wraak eenmaal de kop opsteekt, houdt het niet gemakkelijk op, maar wij denken wel dat het de richting is waar we nu naartoe gaan.

Het verzet heeft een brandend zwaard waarmee het de elites kan bestrijden: de slachtoffers van de vaccinaties, en in het bijzonder onze kinderen en zwangere vrouwen. Het is een zwaard om schadevergoeding en gerechtigheid mee te eisen.

4.     De elite valt uiteen terwijl het schip zinkt

Het is moeilijk om een coalitie van miljardairs, topambtenaren, toppolitici, mediamagnaten en grote bedrijven in stand te houden. Deze mensen zijn opportunisten die niet met het zinkende schip ten onder willen gaan. Coalities van een dergelijke omvang vallen onvermijdelijk uiteen als ze onder druk komen te staan.

De nieuwe globalistische klasse is de afgelopen drie jaar bij elkaar gebleven omdat er nog genoeg te stelen viel van de bevolking. Maar nu worden hun slachtoffers schaarser en armer. Binnenkort zullen de globalisten geen ‘anderen’ meer hebben om te beroven, en dan zullen ze zich tegen elkaar keren.

Volgens ons is de angst dat zij voor het gerecht zullen worden gedaagd een stuwende kracht, waardoor de elite probeert de westerse cultuur te vernietigen en haar bevolking te verzwakken. Die vernietiging is op den duur echter alleen in het voordeel van de vijanden van het Westen, en vermindert uiteindelijk de grootte van de taart die de elite voor zichzelf kan pakken, waardoor hun versplintering wordt versneld.

We zagen Elon Musk al losbreken van de miljardairsclub van Davos, op zoek naar politieke bescherming bij de Republikeinse politicus Ron DeSantis. Op dit moment lijkt het alsof Elon door de globalistische klasse in toom wordt gehouden en passend wordt gestraft voor zijn brutaliteit, maar hij is nu wel een boegbeeld voor een concurrerende coalitie van superrijken. Je hebt niet zoveel van zulke elitaire opstandelingen nodig om een coup te breken. Een andere opstandeling, Robert Kennedy Jr. heeft zich nu ook net in het Amerikaanse politieke strijdgewoel gemengd.

We hebben al regio’s zien losbreken, wat betekent dat er scheuren zijn ontstaan in het netwerk van politieke elites die de wereldwijde staatsgreep organiseren. Eerst Florida, dan Texas, dan Madrid, dan Alberta, dan de overwinning van een anti-vaccin- en anti-woke- partij in Italië. Oprechte christenen en andere religieuze groepen hebben het gevaar ingezien en hun leiders beginnen zich te verzetten. In heel Europa, de VS en zelfs in Australië groeit het aantal verzetspartijen en verzetswebsites.

Het is waar dat de elites terugslaan, alternatieve media buiten spel zetten, de mainstream religie voorschrijven en zelfs concurrerende politieke partijen uitsluiten (er ligt nu een wet in het Nederlandse parlement die het mogelijk maakt politieke partijen te verbieden). Dit alles helpt hen voorlopig de grote barsten af te dichten, maar het toont ook hun intenties en vergroot hun controlelast. Hoge eisen aan toezicht en controle leiden tot zwakke, arme landen.

De bevolking lijdt en wordt langzaam maar zeker steeds ontevredener. Inflatie, de waarschijnlijk komende vernedering voor het Westen in Oekraïne, een dalende levensstandaard voor de meerderheid, een op covid gericht en weinig dienstverlenend openbaar gezondheidssysteem, verarmd staatsonderwijs dat slecht opgeleide, getraumatiseerde kinderen voortbrengt, een gemilitariseerde politie en lekkende grenzen waarlangs stromen migranten ongecontroleerd binnenkomen, ondermijnen allemaal de legitimiteit van westerse regeringen.

In reactie daarop zien we bij Europese verkiezingen de opkomst van oppositiepartijen die openlijk beloven te strijden tegen de globalisten. Zweedse nationalisten wonnen de recente verkiezingen. Duitse oppositiepartijen laten steeds luider van zich horen.

Er zijn ook genoeg andere breuklijnen waarlangs de globalistische netwerken kunnen barsten. Duitsland zou zich van de globalistische coup kunnen losmaken wanneer zijn bevolking ervan overtuigd raakt dat de Amerikanen hun gasleiding hebben aangevallen. Italië zou zich kunnen afkeren van het meerderheidsstandpunt over China of over de kwestie van de EU-limieten op de staatsschuld. De Britten en de Fransen zouden als reactie op de woke- cultuuraanval vanuit de VS een echt diep patriottisme kunnen herontdekken. Landen die dringend belastinginkomsten nodig hebben, kunnen belastingontduikende miljardairs aanpakken.

Juist als landen op het punt staan te breken, zie je dat de ratten het schip verlaten: de samenzwerende eliteclub stort in elkaar als mensen zich proberen te redden door de andere zijde te kiezen.

Het slimme geld beweegt eerst, en de eerste zet van ratten die overwegen een andere zijde te kiezen, is om te stoppen met het openlijk steunen van hun vroegere vrienden. Dus om te weten wie in de gaten houdt hoe de wind waait, hoef je alleen maar te kijken naar de westerse leiders die niet meer naar Davos gaan.

5.     Globalisme biedt geen hoop

Het voornaamste probleem waardoor het onvermijdelijk is dat de westerse coup zal mislukken, is dat hij zo hopeloos inefficiënt en zielloos is. Hij heeft geen positief verhaal, alleen een verhaal van ellende. Bevolkingen wordt gevraagd zichzelf te zien als virale besmettingsbron, daarbij met hun consumptie de planeet vernietigend. 90 procent van de mensen wordt schuldig verklaard vanwege hun huidskleur of geslacht. Wat een vreugdeloze duisternis. Wat een verveling.

Vergelijk dat eens met ‘ons’ verhaal. Wij willen dat mensen vrij kunnen genieten van reizen, een sociaal leven, geluk, menselijke aanraking, muziek, levendige verhalen, optimisme, zelfvertrouwen en vooruitgang. Hoe kunnen we dan verliezen?

Team Nuchter heeft misschien niet de wapens, de ministeries, het grote geld, de legers of de megafoons van de media. Grote delen van onze jeugd zijn succesvol gehersenspoeld. De vijand kan ieder van ons onder valse voorwendselen uitschakelen wanneer hij maar wil.

De globalistische klasse zal het Westen blijven afbranden om hun eigen ondergang te voorkomen. Maar terwijl zij hun eigen huis afbranden, bieden wij hoop en vreugde. Wij hebben zelfvertrouwen, nieuwe kunst, passie en de enorme erfenis van de Eerste Verlichting. Bovendien hebben we Novak Djokovic..

Het kan ons jaren kosten om ze te verslaan, maar de globalistische klasse maakt geen kans.

Meld je aan voor de nieuwsbrief