Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De wijziging van de IHR van de WHO

Door Carine Knapen

Dit artikel verscheen eerder op X.

Op de driedaagse 77ste Algemene Vergadering van de WHO, gisteren, 01.06.2024, rond 21u10,  is de wijziging van de Internationale gezondheidsregels (IHR) op de valreep goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de aanwezige lidstaten. Er is ook beslist om binnen het jaar (12 maanden) werk te maken van het Pandemieverdrag.

Wat is er precies gewijzigd en wat betekent dit concreet?

 1. Er zijn heel wat voorziene wijzigingen uit voorgaande versies geschrapt. Wat nog overblijft is afgezwakt. Er is nu sprake van ‘implementation’ in plaats van ‘compliance’, met een ruime termijn van 5 jaar.
  Kortom, staten dienen de nieuwe IHR binnen de 5 jaar te implementeren in hun nationale wetgeving, maar ze moeten het niet blindelings toepassen. Sommige naties zullen het op korte termijn doen, sommige pas op de vervaldag en andere niet.
 2. Artikel 3 inzake het respect voor mensen rechten is niet geschrapt zoals oorspronkelijk voorzien maar BEHOUDEN. Dit is een goede zaak.
  De voorziene schrapping van art. 3 was de reden dat de meeste landen zich met klem verzet hadden tegen de voorgestelde wijzigingen en was ook mijn grootste bezwaar.
 3. De lidstaten verliezen hun soevereiniteit niet. De WHO blijft een adviesorgaan dat informatie ontvangt van elke natie en in samenwerking beslissingen neemt inzake bijvoorbeeld een pandemische noodsituatie die zij als vanouds kan afkondigen. Er verandert dus weinig tov vroeger.
 4. De “One Health ” is van de baan en daarmee ook de dreiging van één wereldregering die alle lidstaten dicteert wat zij moeten doen.
 5. De voorwaarden voor een pandemie zijn daarentegen weer gewijzigd.
  Voor 2009 kon er slechts sprake zijn van een pandemie als bij de uitbraak van een nieuwe infectieziekte minstens 10% van de wereldbevolking ziek was of dreigde te worden en 3% van de wereldbevolking hieraan stierf.
  In 2009 werden de percentages verwijderd en de  voorwaarden voor een pandemie omgezet in 5 alarmfases. Als zich in 2 of meer landen ( van de 194 ) een uitbraak voordeed, kon een pandemie afgekondigd worden.Nu kan in samenspraak met alle lidstaten een pandemie afgekondigd worden als voldaan is aan de volgende CUMULATIEVE voorwaarden:

   

   1. Er is of er bestaat een hoog risico op een pandemische noodtoestand met geografische spreiding in een veelheid van landen.
   2. Er is of er bestaat een hoog risico dat de capaciteit van het gezondheidssysteem van de betrokken landen overtroffen wordt.
   3. Er is of er bestaat een hoog risico dat de uitbraak ernstige, substantiële, sociale en economische verstoringen veroorzaakt, met inbegrip van internationaal verkeer en handel.
   4. De situatie vereist een snelle, dringende, verbeterde internationale aanpak met volle regeringen en volle maatschappelijke benaderingen.
 1. De aangenomen amendementen maken wel de verdere opbouw mogelijk van de pharma-industrie en andere belangengroepen.
  De WHO zal relevante gezondheidsproducten (waaronder vaccins) aanbevelen.
  De meeste lidstaten zullen deze aanbevelingen blindelings volgen zoals we reeds gezien hebben met Covid.
  Ook hier dus niets nieuws onder de zon. De vaste praktijk is gewoon opgenomen in de IHR.

Tedros noemt de goedkeuring van de nieuwe IHR regels een ” overwinning”. Dat is het niet. Hij heeft niet bekomen wat hij (en de belangengroepen die de WHO financieren) wilde.

In deze link vindt u de Resolutie zoals goedgekeurd.

En in deze link de nieuwe IHR regels.

Noot:

Ik heb opgemerkt dat op X heel wat posts gepubliceerd zijn die een verkeerd/vertekend beeld ophangen van de nieuwe IHR, en die bij velen angst opwekken voor een doemscenario.

Laat u niet op stang jagen.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief