Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Desinformatiebestrijders verspreiden desinformatie over vaccins

Door Cees van den Bos

Bestrijders van desinformatie presenteerden een aanpak waarmee vaccintwijfelaars over de streep moesten worden getrokken. Coronavaccinatie.nl bevatte desinformatie over de vaccins.

Dit artikel verscheen eerder op bomenenbos.substack

Op 18 februari 2021 besteedden de bestrijders van desinformatie speciale aandacht aan hun werk in relatie tot de coronavaccins. Desinformatie zou de vaccinatiebereidheid vooral onder de zogenaamde ‘twijfelaars’ bedreigen. Als resultaat van onderzoeken die werden uitgevoerd door gedragswetenschappers, kwam men tot een selectie van vraagstukken die ‘twijfelaars’ over de injecties onzeker zouden maken.

Men wilde de burgers van de enige juiste informatie voorzien over deze vraagstukken omtrent de prikken om zo ook deze groep mensen over de streep te trekken. De vraagstukken met beantwoording werden op de website coronavaccinatie.nl gepubliceerd, als onderdeel van rijksoverheid.nl.

De publicatie van recente studies over aangetroffen DNA-vervuiling in de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna werpt een ander licht op de informatie van de desinformatiebestrijders.

DNA-vervuiling die wetenschappers aantroffen in de ampullen van Pfizer en Moderna, duiden op een reële mogelijkheid dat de ongewenste DNA-moleculen kunnen integreren met het menselijk DNA. Op coronavaccinatie.nl wordt dit mogelijke effect tot op de dag van vandaag stellig ontkend.

Aanpak Desinformatie over vaccins

Op 18 februari 2021 werd, door naar alle waarschijnlijkheid een lid van de Denktank Desinformatie, een presentatie gegeven over de aanpak van desinformatie. De vaccinatiecampagne ging in Nederland van start en men wilde een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken.

Men maakte onderscheid tussen een snelle lijn en een extra snelle lijn waarmee men desinformatie te lijf ging. Voor de snelle lijn ontwikkelde men bij vermeende desinformatie na analyse een ‘storyline’ die moest leiden tot media uitingen, Frequently Asked Questions (FAQ), podcasts of artikelen die de desinformatie moesten ontkrachten. De met behulp van experts gecreëerde content werd dan verspreid met behulp van influencers en media.

Eén van de vruchten van de desinformatiebestrijders was de ‘Desinformatiepagina’ op de website coronavaccinatie.nl. ‘Laat u informeren op coronavaccinatie.nl’. Een webpagina die werd gehost onder het internetdomein van rijksoverheid.nl.

Een opvallende vraag die op deze pagina wordt beantwoord is de vraag of de coronavaccins uw DNA aan kunnen tasten.

De vraag wordt als volgt ontkennend beantwoord

Nee, uw DNA wordt niet aangetast. De mRNA-moleculen in de vaccins dringen niet door in het deel van de cel waar ons DNA zit. En ze tasten ook geen DNA aan.

Deze tekst is tot op de dag van vandaag te lezen op de site van de rijksoverheid.

In een promotiefilm voor de coronavaccins op YouTube van 22 januari 2021 verzekerde professor Marjolein van Egmond dat ons DNA “in een kluis” veilig opgeslagen ligt, en zo onbereikbaar is voor het vaccin.

DNA-vervuiling in de vaccins aangetroffen

Een recente publicatie van enkele wetenschappers, onder wie Kevin McKernan, toont aan dat men miljarden DNA-fragmenten aantrof in de Pfizer- en Moderna-vaccins. Hoewel dat gegeven op zich weinig verontrustend is, is het feit dat deze DNA-fragmenten via de LNP-deeltjes direct in de cel afgeleverd worden, wel reden tot grote zorg.

Begin 2021 waarschuwden verschillende wetenschappers, onder wie moleculair bioloog Peter Borger, voor aantasting van het DNA door de coronavaccins. Zij doelden hiermee op de gevaren die door de studie van McKernan worden bevestigd.

In de conclusie van de pre-print-studie staat opgetekend dat de door de toezichthouders opgestelde norm voor DNA-vervuiling met een factor tussen de 188 en 509 wordt overschreden.

Uit een andere recente studie van David Jeremiah Speicher et al, blijkt ook dat er DNA-contaminatie in de vaccins is aangetroffen. Men spreekt in de conclusie van een waarschijnlijkheid dat de DNA-resten zich ook in de LNP’s (vetbolletjes) bevinden, maar toonden het in tegenstelling tot de studie van McKernan et al niet aan.

Het Artsencollectief schreef recent ook een artikel over de aangetroffen DNA-resten. In dit artikel wordt uitgelegd dat hiermee het risico van integratie van de DNA-vervuiling in het menselijk DNA aanzienlijk is.

Universitair Hoofddocent moleculaire celbiologie van het Erasmus MC Maarten Fornerod besprak de mogelijke effecten van de DNA-vervuiling die in de vaccins is aangetroffen bij Blckbx.tv.

Observaties

  • Desinformatiebestrijders ontkrachtten zorgen van burgers door claims die niet werden onderbouwd;
  • De claim dat de inhoud van de vaccins het DNA van de geïnjecteerden niet kon aantasten, blijkt ongegrond;
  • Onderzoekers hebben DNA-contaminatie aangetroffen in de vaccins;
  • De zorgen van burgers over aantasting DNA waren terecht gezien de recente ontdekkingen;
  • Desinformatiebestrijders verspreidden zelf desinformatie en zouden de gedane uitspraken nooit hebben mogen doen.

Tot slot: Diverse factcheckers en debunkers, van wie uit eerdere artikelen is gebleken dat zij nauwe banden met de desinformatie-organisatie van de overheid hebben, zijn in verschillende media op dit onderwerp gedoken. Inhoudelijk zijn de bevindingen van McKernan et al niet ontkracht. Hieruit kan geconcludeerd worden dat men de vlucht naar voren verkiest boven het rectificeren van de stellingen op coronavaccinatie.nl.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief