Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Drie scenario’s voor Nederland de komende 24 maanden

Door Paul Frijters, emeritus professor welzijnseconomie aan de London School of Economics

Hoe zal de politiek en de repressie zich waarschijnlijk in Nederland ontwikkelen de komende 24 maanden? In de toekomst turen is natuurlijk natte vingerwerk1, maar het is toch belangrijk om zo goed als het kan vooruit te kijken. Daartoe wil ik snel de huidige stand van zaken schetsen alvorens drie alternatieve scenario’s te geven.

De stand van zaken

De huidige sociale stand van zaken is dat er nu met zekerheid een generatie kinderen aankomt met grote leerachterstanden en verminderde sociale ontwikkeling vanwege de onwetenschappelijke schoolsluitingen2 , wat de komende 50 jaar een armere en ongelukkige bevolking zal opleveren. Ook is de sociale cohesie hevig aangetast door de poging een vaccin-gebaseerd apartheidssysteem op te zetten en het geloof te verspreiden dat iedereen een gevaar is voor anderen vanwege hun ziektes en gedrag (CO2, stikstof, huidskleur, geslacht en verleden). 

De politieke realiteit is er een van een autocratisch bestuur dat zich ingegraven heeft, zich wanhopig aan de macht vastklampt, en de bevolking terroriseert via een continue stroom nieuwe nepdreigingen. Ik zie de regering als gevangen in een bunkermentaliteit, zichzelf afgesloten hebbend van kritiek en zelfreflectie, daarmee van de ene schadelijke utopie naar de andere hollend. In diepere zin is het probleem niet zozeer machtswellust en corruptie (die ook welig tieren), maar eerder vrees ik dat de Nederlandse regeringsleiders zelf echt geloven dat ze goed bezig zijn. Als ze dat niet dachten waren ze niet aan die maffe stikstofcrisis begonnen, waar geen enkele politieke noodzaak voor was. Het geeft een toenemende blindheid en overmoed aan.

Corrupte machtswellustelingen richten veel minder schade aan dan degene die zichzelf weten wijs te maken dat ze het volk helpen, terwijl ze geleerd hebben zelf weg te kijken van de schade die ze aanrichten. Ik denk dat we in Nederland wat dat betreft met een ontspoorde fanatieke politieke elite te maken hebben, die nergens meer voor terugdeinst en zelfs het eigenbelang niet meer goed voor ogen heeft.

De economische stand van zaken in het eurogebied is dat de euro iets als 10% van zijn waarde verloren heeft tov de dollar gedurende de laatste 30 maanden, dat de aandelenkoersen 20% zijn gedaald in de laatste 12 maanden3 , de inflatie meer dan 10% is4 en de eigenlijke productiviteit dus zeker 20% onder het niveau van 2020 ligt. Bij elkaar is dit een enorme verarming, vooral voor de onderkant maar ook voor steeds grotere delen van de middenklasse. De pensioenen zijn uitgehold, de gierende inflatie heeft de koopkracht van het hele volk verminderd, en we zitten nu al middenin een enorme recessie die vooral de middenstand zal raken. In de rest van het eurogebied, waar we financieel aan geklonken zijn, is het over het algemeen nog erger5 dan in Nederland omdat daar de schulden onhoudbaar geworden zijn terwijl in Nederland de overheidsinkomsten nog gezond genoeg zijn om een tijdje te blijven lenen. 

Het plaatje ziet er dus niet best uit: de enorme beleidsschade van de laatste 30 maanden wreekt zich nu in een sociaal-economische ramp die al grotendeels onderweg is.

Dan de drie scenario’s, waar ik wil beginnen met wat mij het meest waarschijnlijk lijkt.

Hoofdscenario: instorting van de eurozone en de EU, leidend tot nieuwe elites

Wat een inflatie van 17% in Nederland en 10% in de EU als geheel vooral betekent is dat er niet meer bergen geld bijgedrukt kunnen worden zonder in hyperinflatie terecht te komen, waarna de bevolking het vertrouwen in de euro verliest en vlucht naar andere betaalmiddelen, wat in feite tot staatsfaillissement leidt. Edoch, als de Europese Centrale Bank weigert geld te blijven drukken gaan een aantal landen sowieso failliet6 , Italië waarschijnlijk als eerste, puur omdat er nu door overheden veel meer uitgegeven wordt in de eurozone dan ze via belastingen binnen krijgen. Na staatsfaillissementen zullen dan een aantal banken ten ondergaan, wat vrijwel zeker een instorting van het financiële systeem gaat betekenen. Om zo’n instorting te voorkomen moet de ECB dan alsnog bergen geld bijdrukken om die banken, pensioenen, en dergelijke overeind te houden. Alle wegen leiden daarmee in feite naar het faillissement van zowel staten als vele banken. De vraag is alleen hoe snel dit gaat gebeuren en of de weg via hyperinflatie gaat of niet.

Is dit echt niet te vermijden? Het basisprobleem voor de autoriteiten is dat het lastig voor ze is bedrijven en rijke individuen te dwingen euro’s te gebruiken voor alle aankopen. Hoge inflatie is in feite een vorm van belasting door de gelddrukker op iedereen die ergens geld heeft. Het is een belasting die te vermijden is door met euro’s iets waardevols te kopen en dan iets anders als geld te  gaan gebruiken, zoals de dollar. Zelfs met kapitaalrestricties tussen landen7 zullen bedrijven en de bevolking die inflatie-belasting proberen te vermijden door op een andere manier te handelen, al is het met goud, onroerend goed als onderpand, dure schilderijen, of wat dan ook met inherente waarde. Daar zullen bedrijven en individuen niet snel toe overgaan omdat het de boekhouding lastig maakt en hun overheden het gaan tegenwerken, maar als het alternatief is dat ze zelf failliet gaan vanwege hyperinflatie zullen ze wel moeten.

De ECB ziet dit natuurlijk allang aankomen, maar zit politiek vast tussen overheden failliet laten gaan of hyperinflatie. Overheden kunnen nou eenmaal in een muntunie alleen via faillissement gedwongen worden veel minder uit te geven, en laat die overheden net verslaafd geworden zijn, de laatste 30 maanden, aan geld uitgeven dat ze niet hebben. De situatie was al kantje boord eind 2021, maar is in 2022 onmogelijk geworden door dure crises: stijgende voedselprijzen sinds 2020, stijgende brandstofprijzen, een oorlog in Oekraïne, grote migratiestromen, dure ongezonde medicijnen, verlies van productiviteit door stijgende mentale ongezondheid (vanwege beleid), en dure beleidsillusies (groene energie, stikstof).

Met kapitaalrestricties en staatsfaillissementen krijg je dan de onvermijdelijke stap dat landen weer grenscontroles moeten invoeren om te voorkomen dat goederen en kapitaal gewoon over de landsgrenzen heen vluchten. Ook zullen landen van hun onproductieve recente migranten af proberen te komen, net als je nu al in de VS ziet met Florida die de migranten vrolijk in bussen zet en dumpt in Democratische staten. Zonder grenzen krijg je ook in Europa, dat desperate landen hun dure migranten over de grenzen gaan zetten, wat grenscontroles doet terugkeren.

Naast terugkerende grenzen krijg je ook de herinvoering van eigen munten, puur omdat overheden wel moeten nadat ze failliet gegaan zijn. Anders kunnen ze niets meer. Via het herinvoeren van eigen munten zullen die overheden zich kunnen aanpassen aan de realiteit van hun improductiviteit. Ze zullen ambtenarensalarissen en uitkeringen vergaand verminderen. Naast verarming krijg je het einde van de euro en daarmee de voornaamste instituties van de Europese Unie. Te verwachten zijn pogingen van de EU om de schade te beperken, inclusief een doorstart van een kleinere club landen. 

In landen zelf moet je in dit scenario rekenen op massale demonstraties en het uiteenvallen van de dominante politieke partijen: de ratten zullen het zinkende schip verlaten. Ook krijg je een vrij plotseling terugtreden van de staat, omdat de overheidsmiddelen veel minder zullen worden, waardoor steden, dorpen, en andere gemeenschappen ineens veel meer taken zullen krijgen. Daarmee zie je waarschijnlijk een razendsnelle groei van lokale gemeenschappen, evenals een herwaardering van familie- en geloofsverbanden. De recente culturele uitspattingen, die in feite parasitair zijn op kleinere gemeenschappen (de hele ‘woke’ agenda), zal daarmee, denk ik, ook als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ik verwacht patriottisme en snel groeiende nieuwe partijen. 

Elites geven niet zomaar op en zullen in dit scenario hun uiterste best doen zich aan de macht vast te klampen. Daarin zullen ze geen vijandbeeld schuwen, of ze daarmee de migranten onder de bus moeten gooien, farmaceutische bedrijven moeten fileren, of wat dan ook. Juist door die paniek krijg je scheuren in de elite, wat dan tot nieuwe verkiezingen zou leiden, waarmee nieuwe clubjes aan de macht komen. De geschiedenis van revoluties leert dat een gedeelte van de oude elite de dans zal ontspringen door snel met de wind mee te draaien, maar de meest herkenbare personen in de oude elite (Rutte cum sui) kunnen een zondebokrol niet voorkomen. Bijltjesdag voor hen. 

Dit uiteenvallen van de Europese unie zie je al heel duidelijk, de laatste weken. Denk aan Polen dat een biljoen van Duitsland eist vanwege WWII. Denk vooral ook aan die aanval op de Russisch-Duitse gaspijp. Die aanval moet bijna wel door de VS en diverse Europese regeringen goedgekeurd zijn, omdat het in het gebied onder hun controle gebeurde.8 De grote vraag is of de Duitsers openlijk gaan toegeven dat ze door bondgenoten aangevallen zijn, of dat ze net gaan doen alsof het niet gebeurd is. Op termijn zal mijns inziens die aanval op Duitsland het uiteenvallen van de EU en wellicht ook de NAVO versnellen.   

Welke politieke partij in Nederland in dit scenario van uiteenvallende Europese allianties profiteert is lastig te zeggen. Het feit dat het FvD bijna de hele coronaperiode gelijk gehad heeft zal, denk ik, het  FvD niet kunnen verzilveren, want met het FvD kan de bevolking niet wegkijken van de eigen verantwoordelijkheden. Meer voor de hand is dat een figuur als Pieter Omtzigt een soort doorstartpartij om zich heen krijgt, die nieuwe verkiezingen wint, waarmee je wel een enorme beleidsvernieuwing krijgt, maar de bevolking nog steeds van haar eigen verantwoordelijkheid voor de laatste 30 maanden kan wegkijken. 

In dit scenario zul je dan een normalisering krijgen. Beter bestuur, afbraak van autoritaire structuren, minder overheid, nieuwe Europese structuren, nieuwe media, etc. Gerechtigheid op kleine schaal. Een zekere mate van herverdeling. Een culturele herwaardering van gemeenschap en gezin.

Dit eerste scenario is mijn meest optimistische scenario, want hierin loopt de huidige gekte af zonder een enorm bloedige burgeroorlog, laat staan een nucleaire oorlog.

 Scenario 2: bloedige dictatuur

In het tweede, minder positieve scenario zien een aantal Europese regeringen de bovenstaande bui aankomen en besluiten ze tot wanhopige maatregelen om machtsverlies te voorkomen. Hiermee denk ik aan de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Spanje, en wellicht wat anderen (Oostenrijk, Italië), misschien in samenspraak met de VS en/of NAVO. 

Wat kunnen die landen doen om te voorkomen dat hun coalitie uit elkaar valt vanwege faillissementen en de groei van nationale sentimenten, zoals je die inderdaad overal ziet? Een vlucht naar voren is mogelijk: samensmelting van verschillende landen in een groter geheel met gezamenlijke regering en een makkelijker te beïnvloeden democratie. Dus een soort “United States of Europe” met de euro, de ECB, een gemeenschappelijke veiligheidspolitie en gezamenlijk leger. Via de knokploegen van die veiligheidspolitie kunnen dan de dissidenten geïntimideerd worden. Via de gezamenlijke (digitale) munt en financiële autoriteiten kan dan het faillissement van individuele landen worden voorkomen, alsook kapitaalvlucht tussen die landen.

Dit zou nogal snel moeten gebeuren om het eerste scenario voor te blijven. Bovendien zou het veel voeten in de aarde hebben: nieuwe internationale knokploegen zijn niet zo makkelijk op te zetten en ook een financiële samensmelting kan normaliter op veel tegenstand van grote commerciële belangen rekenen. Zo zou de Nederlandse regering bijvoorbeeld niet meer belastingvermijding van bedrijven in andere landen kunnen faciliteren. Ook is met een samensmelting het probleem van domino-faillissementen alleen maar te voorkomen ten koste van een  faillissement van het hele systeem. 

Toch is zulk een scenario mogelijk. De belangrijkste stap voor politici is om de huidige nationale democratie de nek om te draaien door bijvoorbeeld nieuwe verkiezingen voor die ‘Verenigde Europese Unie’ in een verre toekomst aan te kondigen terwijl ze wat extra jaren blijven zitten. Ook mogelijk is een vorm van democratie te kiezen die nationale vernieuwing onmogelijk maakt, zoals een ‘Europa van regio’s’ of zelfs een ‘Europa van steden’ (dus veel vertegenwoordigers van kleine regio’s in een Europees parlement, iets wat gemakkelijk door groot geld te beïnvloeden is.   

In dit scenario moet je rekenen op behoorlijk geweld door de elites, zoals het oppakken van dissidenten, geforceerde medische operaties, wellicht wat ‘heropvoedingskampen om desinformatie tegen te gaan’, en de verdergaande herprogrammering van de jeugd tot haat van de voormalige cultuur. De propagandamachine zou vol aangezet worden, evenals de macht van onderwijsinstanties om kinderen haat voor hun familie en voormalig land aan te leren. 

In feite moet je dit scenario zien als een openlijke en gecoördineerde aanval op wat er nog over is van de nationale cultuur en gemeenschapszin, te vervangen door loyaliteit aan grote bedrijven en internationale instituties. Het zou een nieuw soort Sovjet Unie zijn, dit keer opgezet door Westerse bedrijven en overheden. We zijn al een eind op weg in deze richting, maar gegeven de groeiende tegendruk van patriottisme zal het snel erop of eronder worden voor de huidige machthebbers. Eronder, denk ik.

Waarom gaat dit mislukken? Ten eerste omdat veel Europese landen al zijn afgehaakt. De Denen zijn veel te trots om hieraan mee te doen, en in feite is heel Scandinavië vrij gebied. Ook is Oost-Europa te patriottisch om zichzelf cultureel op te blazen. Of de VS deze kant op kunnen blijven gaan is ook zeer te betwijfelen, vooral als de Democraten in November de controle over het congres verliezen. Grote bedrijven zullen niet geloven dat ze dit nodig hebben. Het feit dat Elon Musk toch nog Twitter gaat overnemen maakt het alleen maar lastiger voor de huidige elites om de propagandamachine rond te krijgen voor dit soort permanente staatsgreep.

De voornaamste reden om dit scenario als onwaarschijnlijk te zien is dat het in feite hiervoor te laat is. Had de Europese elite dit gewild, dan hadden ze dit mid 2021 moeten doen. De oorlog in Oekraïne heeft ze wat dat betreft de tijd afgepakt om dit scenario rustig voor te bereiden en uit te voeren: zonder die oorlog en de daarbij gepaard gaande druk op het financiële systeem via hogere prijzen en hogere uitgaven had het best nog een hele verkiezingscyclus kunnen duren voordat de boel in Europa uit elkaar zou spatten. Nederland kon zowaar wat overheidsschulden terugbetalen in 2021 en in de eurozone als geheel hield de schuld op met groeien in 2021 (in % van BBP). Zelfs Italië zag er financieel houdbaar uit eind 2021. De vloed dure migranten, dure energie, duur eten, en stijgende militaire uitgaven die kwamen met het Oekraïne conflict was net het zetje teveel.

Kan dit scenario nog door de elites uitgevoerd worden als ze creatief gaan denken? De enige mogelijkheid die ik zie is als de Amerikanen mee gaan doen en de euro bij het dollarsysteem gooien: een gemeenschappelijke munt, wat op de korte termijn zou betekenen dat de euro in een vaste verhouding tot de dollar zou komen (gegarandeerd door de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve) terwijl de EU het vermogen verliest om zelf geld te drukken. Die financiële noodgreep zou het bijvoorbeeld mogelijk maken om faillissementen in Europa te voorkomen, maar wel ten koste van enorme bezuinigingen in Europa en mogelijkerwijs de instorting van het hele internationale financiële systeem. Het zou dan erop of eronder zijn voor de hele Westerse alliantie, met dan dus ook de NAVO als knokploeg om interne dissidenten stil te houden.

Dit scenario is niet politiek haalbaar als de Republikeinen het congres pakken in November en ook binnen Europa lijkt het me nu te laat, tenzij ze dit heel snel doen voordat de Oost-Europese landen de EU opblazen of de nieuwe Italiaanse regering voortvarend van slag gaat met meer uitgaven en minder migranten. De federale structuur van Duitsland, de grote oppositie in Frankrijk, en andere binnenlandse onenigheden in Europa lijken mij te groot om in een bestek van een paar maanden zo’n nieuwe militaire en economische unie te bewerkstelligen. Ik zie er zelfs de Amerikanen niet toe in staat omdat ook die intern te verdeeld zijn.

Scenario 3: Oorlog

Wat de elite in scenario 2 vooral nodig had was een afleidingsmanoeuvre om genoeg tijd te hebben een globalistische coup te voltooien.9 Een eeuw terug waren die elites ‘gewoon’ een grote oorlog begonnen om alle heethoofden af te laten slachten en de bevolking bezig te houden met een echt gevaar. Een groot probleem voor de globalistische megalomane elite is dat iedere dreiging die ze uitvergroten (klimaat, stikstof, Oekraïne, covid, apenpokken) steeds sneller uitgewerkt is. Ze krijgen de massa nog wel mee met ieder nieuw verhaal, maar omdat die dreiging voor de bevolking helemaal niet zo indringend is keert die bevolking steeds sneller terug naar hun problemen dichterbij: de verwaarlozing van hun kinderen, het verlies van hun waardigheid, kun sociaal isolement, hun kelderende pensioen, het gebrek aan hoop voor hunzelf en hun familie, het groeiende besef dat ze bestolen en voorgelogen zijn. 

Wat de Europese elite echt nodig heeft om de coup rond te krijgen is een grote oorlog, die de aandacht voor een paar jaar kan vasthouden. Maar ja, wat je ook denkt van de oorzaken van het Oekraïne conflict, geen zinnig mens geloofd nog echt dat de Russen van plan zijn over heel Europa heen te walsen. Hun economie en leger zijn daar veel te zwak voor. Wat dat betreft heeft het Oekraïense NAVO-leger zijn werk te goed gedaan: nu dat duidelijk is dat de Russen een grote prijs gaan betalen voor de provincies die ze in willen lijven, is het niet meer aannemelijk dat we meer dan dat van ze te duchten hebben in Europa. Dat de Russen aan het mobiliseren zijn is mijns inziens vooral een teken dat ze niet van plan zijn nucleaire oorlog te voeren, maar die provincies uiteindelijk toch nog gaan pakken.

Oorlog met de Chinezen dan? De Amerikanen willen waarschijnlijk wel, maar de Chinezen lijken er zelf geen zin in te hebben en wachten gewoon af met Taiwan. Ze hebben nog wel een generatie geduld. Terwijl de Amerikanen legerbases blijven bouwen zijn de Chinezen in iets veel belangrijkers geslaagd: een voorlopige alliantie te sluiten met India om gezamenlijk weerstand te bieden aan de financiële en economische hegemonie van de Amerikanen. Grote geopolitieke ontwikkelingen zijn dat zelfs de olielanden (Saudi-Arabië en anderen) zich een paar weken terug bij de ‘Shanghai Corporation’ gemeld hebben, weliswaar niet als leden, maar wel als geïnteresseerden.10 

Een economische alliantie met het merendeel van de wereldbevolking heeft zich dus in de recente maanden tegen het financiële en medische beleid van de Westerse elites gekeerd. Dat is een belangrijke ontwikkeling waar je in Nederland nauwelijks over hoort. Het betekent vooral dat onze eigen machthebbers lid zijn van een snel slinkend clubje globalisten waarvan voormalige bondgenoten weglopen. Dit groeiend isolement maakt een grote fysieke oorlog nagenoeg onmogelijk. Een koude oorlog van het Westen tegen China en Rusland is nog steeds waarschijnlijk, maar een groot deel van de rest van de wereld heeft nu duidelijk gemaakt niet met het Westen mee te doen. Dat maakt een grote ‘warme’ oorlog nogal lastig. Tenzij ‘wij’ beginnen, natuurlijk.

Het Westen kan een hoop landen en groepen uitdagen om een conflict aan te gaan, maar er is een gebrek aan grote tegenstanders, die tot de verbeelding spreken. De militairen missen wat dat betreft duidelijk het moslim fundamentalisme. De enige vijand van formaat zou Rusland of China zijn, maar dan zouden die landen zelf door ons aangevallen moeten worden. Met conventionele legers is dat voor ons waarschijnlijk nog wel te winnen, maar het risico op een nucleaire oorlog lijkt me te groot om dat te proberen, zelfs voor onze desperate elites. 

Wederom, hypothetisch mogelijk, maar ik zie het niet gebeuren. 

De grote ironie in dit alles is dat het covidbeleid van de globalisten juist tot het patriottisme en de economische neerval aan het leiden is, die ze de das om gaan doen: de covid paniek heeft de globalisten uit hun tent gelokt, verleidt tot het totalitarisme die al in hun zat en ze tot open vijandschap naar de eigen cultuur geleid. Het is een doodlopende weg. Het zijn nu katten in het nauw.

Concluderend

Hoewel de Europese elites nog rare sprongen gaan uithalen verwacht ik toch dat ze hun posities gaan verliezen, zonder dat het een oorlog kost of we eerst decennia in een nieuw soort Sovjet Unie moeten leven. Het instorten van de euro, de EU, en de verrijzenis van trotse landen lijkt me redelijk waarschijnlijk in de komende 24 maanden. Dat zal niet gemakkelijk gaan, maar via een spectaculaire verarming, financiële instorting, en sociale onrust. Wat ik daarna verwacht is de overwinning van nationalistische krachten die familie en gemeenschappen hoger in het vaandel hebben. Dan krijgen we een hervormingsgolf. Een gedeelte van het huidige politieke geboefte zal het wel redden, maar naast alle ellende verwacht ik toch ook een grotere waardering voor liefde en waarheid. 

 

 


1.  In November 2020 deed ik al een poging de toekomst te schetsen en we lijken die scenarios redelijk gevolgd te hebben ( https://clubtroppo.com.au/2020/11/23/histories-of-the-great-panic/ ). Wat betreft de langere termijn en de geopolitiek zijn we nog prima op de weg van de scenarios die ik in 2019 schetste (https://clubtroppo.com.au/2019/04/30/six-tough-institutional-challenges-this-century/ ). Oordeel zelf.

2. https://brownstone.org/articles/how-the-dutch-failed-their-children-a-cautionary-tale/

3. https://live.euronext.com/en/product/indices/NL0000000107-XAMS

4. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/36/inflatie-stijgt-naar-12-0-procent-in-augustus

5. https://brownstone.org/articles/the-world-catastrophe-wrought-by-covid-lockdowns/

6. https://www.zerohedge.com/geopolitical/roubini-stagflationary-debt-crisis-here

7. Zoals een aantal internationale organisaties nu om roepen. Zie https://www.zerohedge.com/markets/un-demands-all-central-banks-stop-rate-hikes-and-switch-price-controls-instead

8. https://johnmenadue.com/who-profits-from-pipeline-terror/

9. https://brownstone.org/articles/who-wants-to-run-the-world/

10. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35724/Samarkand_Declaration_of_the_Council_of_Heads_of_State_of_Shanghai_Cooperation_Organization

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief