Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Een globalistische controle over het weer?

Door Dolf van Wijk

Na de COVID-plandemie worden er onophoudelijk crisissituaties over ons uitgerold. Onze regering wil met behulp van de gehoorzame media graag de aandacht afleiden van hun werk achter de schermen om de digitale controle maatschappij in te voeren met behulp van het WEF, de WHO, de Vn, de Bilderberg groep en ander supranationale instanties. Inmiddels zitten we in de Oekraïne oorlog die tegelijk een propaganda oorlog is. Het officiële narratief is: Putin is de nieuwe Hitler die het democratisch paradijs Oekraïne is binnengevallen en de NAVO moet Oekraïne redden. Daar tussendoor probeert men ook nog de klimaathysterie levend te houden en in Nederland wordt er af en toe nog een scheutje stikstofcrisis aan toegevoegd. Inmiddels is een andere crisis van vóór Oekraïne alweer bijna uit het collectief geheugen verdwenen, namelijk die rond de storm Eunice van 18 februari.

 

De eerste klimaat-lockdown

Vele critici zeiden na de COVID-lockdowns dat we een dergelijke vrijheidsberoving nooit meer zouden moeten accepteren. Maar onbewust lieten velen zich alsnog beperken in hun vrijheid, dit keer vanwege de storm ‘Eunice’ die met een ware angstpropaganda storm over ons werd uitgerold. Er werden toch weer scholen gesloten en er werd van alles afgelast, zoals sportevenementen, muzieklessen, etc. Dat gebeurde nooit eerder op deze schaal naar aanleiding van ‘gevaarlijk weer’. We kunnen dit omschrijven als een eerste ‘klimaat-lockdown’ die vrijwel onopgemerkt voor het collectief geheugen plaats vond. Was dit een succesvol klimaat-lockdown experiment? Het argument voor de COVID-lockdowns was een door menselijk ingrijpen veranderd virus, kan menselijk ingrijpen ook een rol hebben gespeeld bij de storm Eunice?

In nummer 10 (februari 2021) van het blad Gezond Verstand beschreef ik enkele opvallende overeenkomsten tussen de methodieken die werden gebruikt om angst op te wekken voor het SARS-CoV-2 virus en die voor klimaatverandering. Rationeel bezien zijn geen van beide aanleiding en een reden tot paniek. Desondanks zijn de betrokken bestuurders, academici en vooral de reguliere media er zeer goed in geslaagd een groot deel van de bevolking zo bang te maken dat zij hun gedrag hebben aangepast en zelfs grondrechten en basale vrijheden hebben opgegeven.

Een van de conclusies van het artikel was dat de SARS-CoV-2 angst veel effectiever was dan de klimaatangst, omdat het een directe bedreiging voor het eigen lijfsbehoud vormt. Een gepercipieerde klimaatdreiging voelt als ‘verder van het bed’. Niettemin hebben we gezien dat diverse invloedrijke spelers van het WEF-netwerk met regelmaat publiekelijk beweerden dat corona eigenlijk nog niets was vergeleken met de ramp die ons te wachten zou staan door klimaatverandering. Hoewel dit minder goed verkoopbaar leek aan het grote publiek bleef men hardnekkig deze boodschap uitdragen.

Misschien is er lering getrokken uit de corona-‘plandemie’ en is er gezocht naar een methode om mensen het klimaat directer te laten voelen. We weten dat het inwerken op de emoties psychologisch een sterk overtuigend effect heeft. Om angstpropaganda te laten slagen helpt het enorm om een dramatisch effect van dichtbij invoelbaar te maken. Maar eerst even terug naar corona. Van nature wisselen corona virussen en andere griepvirussen zoals influenza en rhino elkaar af gedurende het griepseizoen. Soms zijn ze meer besmettelijk of meer ziekmakend dan anders en soms is dat minder. We weten inmiddels, onder andere uit de aanwezigheid van sprongsgewijze veranderingen in genetische sequenties, dat onderzoekers het SARS-CoV-2 virus in het laboratorium een handje geholpen hebben door het genetisch te veranderen. Al snel na het uitroepen van de ‘plandemie’ werd tevens duidelijk dat in het virologisch of biowapen laboratorium in Wuhan zogenaamd ‘gain of function’ onderzoek werd uitgevoerd. 

‘Gain of function’ onderzoek is een onschuldig klinkende benaming van onderzoek naar biowapens. Dat is erop gericht ziekteverwekkers zoals virussen genetisch zodanig te veranderen dat ze als wapen te gebruiken zijn, bijvoorbeeld door ze gevaarlijker of besmettelijker te maken. In de VS werd dit onderzoek door Obama te gevaarlijk bevonden en verboden, maar in China kon het wel. De Amerikaanse overheid bleef groot belang hechten aan dit onderzoek en zette de financiering daarvan in China voort.

Vervolgens hebben de corporate-media in nauwe samenwerking met de politiek, farmabedrijven en betrokken academici, dit gemanipuleerde en als ‘natuurlijk’ gepresenteerde coronavirus succesvol gebruikt om de plandemie in de publieke opinie met angstpropaganda te ‘boosteren’. Inmiddels weten we dat niet alleen het oorspronkelijke Wuhan-type SARS-CoV2 virus in het lab geproduceerd is, maar ook latere varianten. Die varianten (alfa, delta, omikron) bevatten eveneens onverwachte sequenties die niet door een natuurlijk evolutionair verloop verklaard kunnen worden.

Daarom is het niet meer verrassend dat er al heel vroeg tijdens de plandemie in de corporate media verwachte nieuwe golven werden aangekondigd die nóg gevaarlijker zouden zijn, geheel tegen de bestaande kennis van griepvirussen in. Elke nieuwe variant werd begeleid met veel angstpropaganda en een veel te hoge inschatting van doden. Gezien deze planning en de vastgestelde genetisch aangepast sequenties moeten we ervan uitgaan dat deze van tevoren al geproduceerd waren of in de planning zaten. Dit betekent ook dat het hier niet gaat om ontsnappingen uit het laboratorium, maar om het doelbewust uitzetten van virusvarianten.

In zijn uitzending van 21 februari 2022 legde Robert Jensen uit hoe het hele corporate mediacircus na het uitdoven van de corona-angstpropaganda opnieuw voor het klimaat werd ingezet. Dit keer was de aanleiding iets dat dichter bij de mens komt, meer invoelbaar is. Klimaat is een abstract begrip, maar wat mensen daarvan direct in de praktijk ondervinden is ‘het weer’. Het ‘weer’ is voor de gewone burger die zich niet met klimaatwetenschap bezighoudt de perceptie van ‘klimaat’. De angstpropaganda werd hier effectief op los gelaten bij de storm die 18 februari over ons land raasde. 

Door een storm een naam te geven, Eunice in dit geval, maak je het in de menselijke beleving gevaarlijker. Met gerichte angstpropaganda kun je zo een vijandbeeld personifiëren dat makkelijk communiceert. Verschillende alarmniveaus werden, net als bij corona, eenvoudig gecommuniceerd met de ‘stoplicht methode’. Groen bestond niet, want daar trekt niemand zich wat van aan. In de context van het klimaat denkt de bevolking dan: ‘laat me met rust, ik wil gewoon door met mijn leven’.

In de corona alarmfasen was het laagste niveau ook altijd nog ‘waakzaam met maatregelen’. ‘Normaal’ bestond niet. De media begonnen met de code geel om alvast een beetje angst te zaaien over Eunice. De propagandakanalen van de corporate media bleven dat voortdurend herhalen en voerden de angst verder op naar oranje en rood. Angst is een zeer sterke inductor voor massahypnose (en psychose). Ongemerkt is het nóg succesvoller geweest dan ook de meeste kritische geesten zich realiseerden, zoals Jensen terecht constateerde. Daarmee lijkt een eerste klimaat-lockdown experiment met behulp van media-propaganda over het weer een feit, zonder dat dit als zodanig werd geregistreerd in het collectief geheugen.

Over ‘experiment’ gesproken, laten we de klimaathysterie nóg eens vergelijken met de corona plandemie. Met behulp van genetisch gemodificeerde virussen werd de natuur een ‘handje geholpen’. Dat verklaart ook de treffende timing van de ‘voorspellingen’ over nieuwe varianten. Een plandemie initiëren vergemakkelijkt het ‘voorspellen’. Het helpt ook de coördinatie en organisatie, zoals het voorbereiden van noodwetten en het opzetten van angstpropagandacampagnes via de staats- en corporate media.

Voor klimaat angstcampagnes zou het ook heel praktisch zijn als je extreem weer zou kunnen initiëren. Een hevige storm in het voor- of najaar is propaganda-technisch goed te gebruiken voor klimaat-angst, maar het is moeilijk te plannen. Zouden de kwade globalistische geesten ook hier de natuur een handje geholpen kunnen hebben?

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien onwaarschijnlijk, maar veel vermeende complottheorieën zijn inmiddels al bewaarheid. Het is dus verstandig hier serieus naar te kijken. Ik werd attent gemaakt op een aantal wetenschappelijke artikelen over het HAARP onderzoek in de VS. HAARP staat voor High-frequency Active Auroral Research Program. Aurora is de naam voor banden van licht die soms aan de nachtelijke hemel te zien zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat geladen deeltjes afkomstig van de zon die het aardse magnetisch veld binnenkomen en moleculen in de atmosfeer stimuleren.

Het HAARP onderzoek bestrijkt een breed terrein en is al vele tientallen jaren gaande in grote, gespecialiseerde faciliteiten zoals in Alaska. Er wordt daarbij onder andere getracht de hogere lagen van de atmosfeer en daarmee het weer actief te beïnvloeden. Het onderzoek wordt uitgevoerd en gefinancierd door het Amerikaanse leger. De overheid in de VS ziet weersbeïnvloeding als “een machtig wapen, potentieel zelfs machtiger dan de atoombom”.

Dit onderzoeksveld is zodanig specialistisch en ingewikkeld dat het voor een leek op dit gebied, zoals ondergetekende, niet mogelijk is om de status en de invloed van praktijktoepassingen van dit onderzoek te beoordelen. Dat is het terrein van fysici gespecialiseerd in elektromagnetische straling.

Niettemin blijkt uit genoemde artikelen in elk geval dat het leger beïnvloeding van het weer intensief onderzoekt en er in de praktijk mee experimenteert. Met elektromagnetische straling kan er meetbare invloed uitgeoefend worden op het weer. De mogelijke consequenties hiervan kunnen zeer verreikend zijn. Ongetwijfeld zullen China, Rusland en wellicht nog andere mogendheden hier ook onderzoek naar doen.

Dit zijn allemaal praktische feiten, de vraag is of de qua afleiding goed getimede storm Eunice ook door menselijk toedoen is beïnvloed of zelfs geïnitieerd. Net als in het lab geproduceerde virussen als biowapen, vormt grootschalige weersbeïnvloeding een machtig wapen dat relatief makkelijk te framen is als een angstwekkend natuurverschijnsel dat ons ‘spontaan overkomt’. Dit zijn effectieve instrumenten voor een leger en voor een globalistische elite die zonder zich direct bloot te geven een wereldregering wil installeren op basis van angst en controle.

Zou menselijke beïnvloeding van het weer een rol hebben gespeeld bij een storm als Eunice? En als dit mogelijk zou zijn, is het aannemelijk dat het in de praktijk wordt toegepast?  Er is een nuttige vuistregel die al vaak zijn waarde heeft bewezen. ‘When lots of money and lots of complexity are in play, fraud is nearly guaranteed’ (S Adams). Als iets mogelijk is waarbij erg veel voordeel (in geld of macht) behaald kan worden in een complexe en moeilijk te controleren situatie, dan moet je ervan uitgaan dat dit zal gebeuren.

 


 

Documentatie:

HAARP artikelen:
https://www.science.gov/topicpages/h/haarp+ionospheric+observatory

Eero Sarinen tijdens WO2 bij CIA aangesteld ‘to design new weapons’

Al in 1942 tijdens WO2 werd Eero Sarinen door de CIA aangesteld om ‘nieuwe wapens te ontwerpen’: 

‘The ultimate super weapon, even more powerful than the atomic bomb’ https://youtu.be/2jtU1g70ZOM

High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) facilities have tremendous potential for informing our investigation of the Earth’s upper atmosphere, ionosphere, and magnetosphere.

The High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) in Gakona, Alaska is the world’s largest heating facility, yielding effective radiated powers in the gigawatt range

https://www.hitc.com/en-gb/2021/10/18/who-is-professor-phil-jones-the-trick-where-now-jason-watkins/

Scott Adams. Loserthink, how untrained brains are running the world.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief