Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Een rancuneuze wraakactie

Gemeente Bodegraven eist €215.000,- van Joost Knevel

Door Ella Ster

Dit artikel verscheen eerder in De Andere Krant Nr. 15 van 15 april 2023.

 

Joost Knevel beweerde in 2020 in online-uitzendingen van Red Pill Journal slachtoffer te zijn geweest van satanisch ritueel misbruik (SRM) in Bodegraven. Mensen die zijn getuigenis geloofden, gaven in 2021 gehoor aan een oproep om te protesteren in de Zuid-Hollandse plaats. De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil de overlast die de demonstranten destijds veroorzaakten op Knevel verhalen en eist een schadevergoeding van 215.000 euro. Mr. Jeroen Pols, die Knevel bijstond in de rechtszaak op 5 april, spreekt van “een wraakactie” en een poging om zijn cliënt “financieel te ruïneren”. 

 

De beweringen van Joost Knevel in Red Pill Journal, uitzendingen op YouTube, leidden tot grote verontwaardiging. Hij beschuldigde onder andere een in Bodegraven bekende huisarts en landelijk bekende hoge functionaris van seksueel misbruik en kindermoord. Sympathisanten van Knevel organiseerden protestacties met als doel om het Openbaar Ministerie (OM) te bewegen tot een strafrechtelijk onderzoek naar het vermeende misbruik. Een van de acties was bloemen leggen op de begraafplaats in Bodegraven, waar volgens Knevel slachtoffers van SRM begraven liggen. Het OM liet echter weten “geen nader onderzoek te doen of tot vervolging over te gaan”.

Cees van de Sanden, advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zei dat “het bloemen leggen niet zo vrolijk en onschuldig was geweest”. De gemeente voelde zich genoodzaakt om rondom de begraafplaats een noodverordening uit te vaardigen, met beveiligingskosten tot gevolg. Het verwijderen van de bloemen en stickers is eveneens in de papieren gelopen. De gemeente eist ook nog eens 50.000 euro vanwege geleden “reputatieschade”.

Knevel werd bijgestaan door advocaat Anand Ramsoedh en mr. Jeroen Pols. Zij stelden dat een gemeente geen natuurlijk persoon is en dus ook geen reputatieschade kan leiden. Het duo sprak verder van een “hoog rancunegehalte in de zaak”. Pols somde op waar Knevel al te maken heeft gehad. “Detentie, weigering van advocaten om hem te verdedigen, beslagleggingen op bankrekeningen, stukken en het digitaal strafdossier niet toesturen”. Hij noemt deze civiele zaak “een wraakactie”,  “onrechtstatelijk” en een poging om iemand die al gestraft is “financieel te ruïneren”. Knevel zat al een gevangenisstraf uit van 11 maanden en kwam in juli 2022 voorwaardelijk vrij. In een andere strafzaak aangespannen tegen hem, Micha Kat en Wouter Raatgever – twee mannen met wie Knevel het Red Pill Journal maakte – hangt Knevel nóg een schadepost boven het hoofd die kan oplopen tot in de miljoenen.

De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft er geen boodschap aan en is zonder genade. “De goede naam van de gemeente is besmeurd, Bodegraven werd pedogemeente genoemd”. De gemeente ziet de torenhoge geldvordering als een preventieve maatregel om te voorkomen dat mensen vanuit “zolderkamertjes” onrechtmatige online-uitlatingen doen. Pols stelde dat de gemeente helemaal niet bevoegd is om te toetsen of de uitingen bewezen misdrijven betreffen. “Dat kan alleen de rechter beoordelen, anders is er sprake van censuur en dat is bij Grondwet verboden.”

Voor Pols is de zaak van Knevel een principekwestie. Hij waarschuwt dat het vonnis kan leiden tot jurisprudentie en elke gemeente deze werkwijze als wapen kan gaan gebruiken “om mensen de mond te snoeren”. Er kan dan een situatie ontstaan dat demonstranten moeten opdraaien voor de kosten die gemeentes maken. Pols nam de klimaatprotesten in Den Haag, die ook tot schade hebben geleid, als voorbeeld. Wanneer de overheid die kosten op burgers gaat verhalen, “dan is het hek van de dam”, volgens Pols. Bodegraven wil kosten voor het opruimen van de bloemen verhalen, maar zou volgens de verdediging van Knevel protestacties moeten faciliteren en van de inhoud weg moeten blijven.

Knevel zelf reageerde ook tijdens de rechtszaak: “Ik hoor net het woord reputatieschade vallen. Mijn naam is in de media 700 keer door het slijk gehaald, dan wil ik straks ook wel de rekening indienen”. Hij doelt op artikelen en andere publicaties die over hem in de gevestigde media zijn verschenen. Hij is nooit benaderd voor wederhoor. “Ik word financieel kapot gemaakt. Alles wordt omgedraaid. Ik heb geprobeerd aangifte tegen de beschuldigingen te doen, maar er wordt nooit naar mij geluisterd.” Hij beklaagde zich erover dat er nooit strafrechtelijk onderzoek is gedaan naar SRM, “ondanks de 15 getuigen”. De rechter antwoordde door te stellen dat “deze zaak daar niet over gaat, maar alleen over de schadevergoeding”. Knevel: “Maar daar zou het wél over moeten gaan.”

De rechter doet over 6-10 weken uitspraak.

Gevangenisstraf van 28 maanden voor Micha Kat

Micha Kat, die in het Red Pill Journal berichtte over de zaak van Knevel heeft wegens opruiingen en een bedreiging een gevangenisstraf van 28 maanden opgelegd gekregen, waarvan 4 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Bij de veroordeling is mede gelet op de grote maatschappelijke impact die zijn handelen heeft gehad.

Meld je aan voor de nieuwsbrief