Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Een transparante les na drie jaar coronabeleid zonder datatransparantie

Een boodschap van de Biomedische Rekenkamer, ter gelegenheid van de stemming van de Eerste Kamer over de Aanpassing Wet Publieke Gezondheid.

 

Het originele artikel kunt u hier in pdf-vorm inzien en/of downloaden.

In januari bood mijn stichting u een tegel aan met de tekst “Onwetendheid is vanaf nu een keuze” en in de toespraak refereerde ik aan de verantwoordelijkheid van ingenieurs en luchtwaardigheid van hun producten. En als voorbeeld aan de raket met ruimteveer De Challenger. Dat werd een ramp door groepsdenken en monocultuur. Belangrijke beslissingen vergen verantwoordelijkheid en objectieve validatie.

De vraag is nu, is deze wet erger dan een ramp, dus een monsterwet, of een noodzakelijke slaapwet?

U werd het er tijdens de debatten niet over eens. U vond evaluatie van maatregelen niet nodig, laat staan dat u aan validatie toe kwam.

Er lijkt sprake van twee werelden:

  • het verhaal van de overheid, de media, de denktank desinformatie
  • de verborgen data en gecensureerde feiten, en natuurlijk speculaties

Ik doorloop die twee werelden met een beeldverhaal naar misschien wel de belangrijkste keuze van uw leven.

De overheid en media cultiveerden een idee van een super-epidemie, een heuse pandemie van ongekende proporties. De vergelijking met de Spaanse griep werd al gemaakt.
De ziekte was weliswaar echt, maar niet nieuw voor het immuunsysteem. En zoönose? Dat lijkt het virologengilde wel erg graag te willen, maar enig bewijs is er niet.
In het historisch rijtje van epidemieën tot 170 jaar terug is het een kleintje. Ook in Zweden, het land zonder lockdowns.

Houd u dit beeld vast. Want het duidt op een globaal evenwicht van ziekteverwekkers en immuniteit, precies het tegenovergestelde van het doembeeld dat virologen cultiveren en dat zo goed uitkomt voor politieke agenda’s.

Een angstbeeld kreeg een wetenschappelijk ogend icoon: de exponentiële groeicurve die slechts beteugeld kon worden met “maatregelen”.
Een hardnekkig idee dat geschikt is om angst mee op te roepen. Maar de eerste piek was al bedwongen met zelflimiterend gedrag.
RIVM fabriceerde doempredicties met modellen die nog steeds niet vrij zijn gegeven. Onze Wob-verzoeken en rechtsgang worden gefrustreerd en vertraagd. Wat valt er te verbergen? Dat is inmiddels een retorische vraag.

Zo ook de campagne “Pandemie van de Ongevaccineerden”, ingezet met speciaal gefabriceerde misleidende grafiekjes en niet-openbare, niet-verifieerbare gegevens.

Van het gebrek aan transparantie komen we bij de instituties. Zonder uitzondering zijn deze niet onafhankelijk, maar er was nooit echt reden tot klagen, leek het tot voor kort.

We zien gek genoeg een hoofdrol voor het CBS, dat doodsoorzaken categoriseert en via Twitter heel prominent aanwezig is.
Geen enkel Woo-verzoek aan CBS is gehonoreerd. Zoiets elementairs als het koppelen van moment van overlijden aan injectiedatums, het was zo nuttig geweest. Maar niemand onderzocht het. Niemand gaf de data vrij.

Wetenschap! zegt u? Wij vertrouwen op de wetenschap! zeggen senatoren vd Voort, Verkerk en Nanninga, en de minister.

Maar wat is een beroep op wetenschap waard, als de overheid op een datamonopolie blijft zitten. En daarbij informatie verbergt. Cruciale epidemiologische gegevens, over Ct-PCR waarden, modellen, ziekenhuisbezetting, vaccinatieregister, doodsoorzakenbepaling en noem maar op. Verbergen, achterhouden, wegsluizen.

Dus hebben we geen data. Geen data, geen wetenschap; geen openheid; geen controle.
Maar wel een clandestiene Denktank Desinformatie die de publieke beeldvorming manipuleerde, volgens dit schema. De maatregelwitwasmachine.

Hiermee konden feitenvrij “maatregelen” als lockdown, schoolsluiting, en avondklok witgewassen worden, plotseling bespreekbaar worden.
Geaccepteerd in plaats van contraproductief, een kunstmatige schijn van effectiviteit, louter en alleen omdat met geheime modelaannames voorspelde doemscenario’s niet uitkwamen. Een redenatie die het niveau van de banaan-in-het-oor tegen krokodillen van de Ernie en Bert sketch op Sesamstraat niet ontstijgt.

En al die zogenaamde maatregelen, van reisbeperking tot beroepsdrang waren uiteindelijk slechts een hefboom naar injecties.
De “pandemie van de ongevaccineerden”? Dat was toch echt een internationaal gecoördineerde gotspe, waarvoor redelijkheid, natuurlijke immuniteit en vrijheid werden geofferd in een brute propagandacampagne. Waar kwam dan die vaccinatie-obsessie vandaan?

Maatregelen heten het te zijn, in een gereedschapskist. Maar verdient dat die benaming wel? Mag het niet pas een maatregel heten als er een causaal effect is? Of is de banaan in je oor ook een maatregel?

Kijk wat het heeft opgeleverd aan gezondheidswinst. Zie hier uit de CBS-cijfers een structureel hoge sterfte van 20.000 sterfgevallen per jaar.
Te koppelen aan maatregelen als lockdowns, deprimerende repressie en natuurlijk de vaccinatiecampagne.
Niet alleen zijn de maatregelen niet geëvalueerd, maar ze blijken contraproductief en zou dát niet de reden zijn dat er de informatie-openbaarheid wordt gefrustreerd?

“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we straks – in de loop van 2021 – stap voor stap terug kunnen naar ons leven van voor het corona-tijdperk”, zei de minister.

Hier ziet u een microscopisch beeld van aangekleurd mRNA, aangetoond in de hypofyse. Gevonden bij een nader onderzoek na autopsie, enige maanden na  de laatste prik. Dergelijk onderzoek gebeurt niet in Nederland. Waarom niet?

En professor Netea van het Radboud ziekenhuis toonde aan dat het vaccin het innate immuunsysteem onderdrukt tot zeker 2 weken… inmiddels 6 maanden, na de prik. Dit maakt mensen veel bevattelijker voor van alles en kan al veel van de hoge sterfte en algemene gezondheidsproblemen verklaren.

Er moet, naar het oordeel van de Biomedische Rekenkamer, nieuw onderzoek worden opgestart met het verzamelen van nieuwe data om uit te kunnen sluiten dat het meedoen aan de vaccinatiecampagne kan hebben geleid tot een hogere kans op sterfte.

De vraag: waarom deze wet behandelen, met stoom en kokend water? kon ú niet beantwoorden in het debat. Wij hebben wel een idee. De waarheid komt uit en deze wet kan het daglicht niet verdragen. Waarheid over hoe ook u bent gemanipuleerd. Over schade door de vaccinatiecampagne en meer.

Deze wet geeft de minister de mogelijkheid om grondrechten te schenden op grond van een vage en niet te verifiëren dreiging.

U staat dus voor een historische keuze. Met een mogelijk heroïsche rol. Ontstijgt u de partijpolitiek met stemafspraken? Of doet u mee aan de voltooiing van een leugenachtig bouwwerk dat alleen gebouwd kon worden met clandestiene manipulatie?

U kunt kiezen voor integriteit. Volksvertegenwoordiging. Om de burger te beschermen tegen een op hol geslagen overheid van globalistische proporties. Ik wens u veel wijsheid.

Meld je aan voor de nieuwsbrief