Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Er is geen klimaatnoodsituatie

De originele Engelstalige verklaring kunt u hier downloaden.

Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn. Wetenschappers moeten openlijk ingaan op onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen van de opwarming van de aarde, terwijl politici de werkelijke kosten en de ingebeelde baten van hun beleidsmaatregelen onpartijdig moeten berekenen.

Zowel natuurlijke factoren als menselijke invloed veroorzaken opwarming

Uit het geologisch archief blijkt dat het klimaat op aarde al zolang de planeet bestaat varieert, met natuurlijke koude en warme fasen. De Kleine IJstijd eindigde pas in 1850. Het is dan ook geen verrassing dat wij nu een periode van opwarming meemaken.

De opwarming verloopt veel trager dan voorspeld

De wereld is aanzienlijk minder opgewarmd dan het IPCC voorspelt op basis van de door modellen voorspelde invloed van de mens.  De kloof tussen de werkelijke wereld en de wereld van modellen vertelt ons dat we de klimaatverandering nog lang niet begrijpen.

Klimaatbeleid steunt niet op adequate modellen

Klimaatmodellen vertonen vele tekortkomingen en zijn in de verste verte niet aannemelijk als beleidsinstrumenten. Zij overdrijven niet alleen het effect van broeikasgassen, maar gaan ook voorbij aan het feit dat verrijking van de atmosfeer met CO2 gunstig is.

CO2 is plantenvoedsel, de basis van alle leven op aarde

CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, waardoor onze planeet groener wordt. Extra CO2 in de lucht heeft de groei van de biomassa van planten wereldwijd bevorderd. Het is ook rendabel voor de landbouw, waardoor de opbrengst van gewassen wereldwijd toeneemt.

De opwarming van de aarde heeft niet geleid tot meer natuurrampen

Er is geen statistisch bewijs dat door de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen verergeren of frequenter voorkomen. Er is echter overvloedig bewijs dat CO2-beperkende maatregelen even schadelijk als duur zijn.

Klimaatbeleid moet wetenschappelijke en economische realiteiten respecteren

Er is geen klimaatnoodsituatie. Daarom is er geen reden tot paniek en alarm. Wij zijn fel gekant tegen het schadelijke en onrealistische CO2-neutrale beleid dat voor 2050 wordt voorgesteld. Ga voor aanpassing in plaats van beperking, aanpassing werkt ongeacht de oorzaken.

 

ONS ADVIES AAN DE EUROPESE LEIDERS IS DAT DE WETENSCHAP ZOU MOETEN STREVEN NAAR EEN AANZIENLIJK BETER INZICHT IN HET KLIMAATSYSTEEM, TERWIJL DE POLITIEK ZICH MOET CONCENTREREN OP HET MINIMALISEREN VAN DE POTENTIËLE KLIMAATSCHADE DOOR PRIORITEIT TE GEVEN AAN AANPASSINGSSTRATEGIEËN OP BASIS VAN BEPROEFDE EN BETAALBARE TECHNOLOGIEËN.

 

Geloven in de uitkomsten van een klimaatmodel is geloven in wat de “modelmakers” erin hebben gestopt. Dit is precies het probleem van de huidige klimaatdiscussie waarin klimaatmodellen centraal staan. Klimaatwetenschap is verworden tot een discussie gebaseerd op overtuigingen, niet op gezonde zelfkritische wetenschap. Moeten we ons niet bevrijden van het naïeve geloof in onvolwassen klimaatmodellen?

Meer informatie vindt u op de website van World Climate Declaration

 

Totaal aantal ondertekenaars op het moment van publicatie van dit artikel: 1107

Overzicht van het totaal ondertekenaars per land. (De namen zijn te zien in het originele document op
de website van World Climate Declaration)

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief