Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Food alert: EU-voedselcrisissimulatie

 

Door Carine Knapen

Dit artikel is integraal overgenomen van X.

Als de elite een simulatie van een crisis oefent, weten we gewoonlijk hoe laat het is en wat er in de maak is.

Op 1 en 2 februari 2024 zijn 60 personen uit verschillende sectoren, zoals de overheid, de industrie, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, de landbouw en de media, samengekomen in Brussel om zich voor te bereiden op toekomstige voedselcrisissen in Europa en de aanpak hiervan.

Tijdens deze “Food Alert”-workshop speelde elke deelnemer een rol in een “Task Force”, die zich richtte op het creëren van advies voor de hoogste EU-leiders om een voedselcrisis op te lossen. Ze verdeelden zich in drie groepen, die elk een ander deel van het probleem behandelden: hoe te reageren op crises, hoe de voedselproductie te garanderen en hoe de handel en financiën te beheren.

Europa, dat in 2022 als zeer voedselzeker werd beschouwd, wordt – volgens Food Alert – geconfronteerd met door het klimaat veroorzaakte problemen voor boeren, waarbij de verliezen in 2022 meer dan €50 miljard bedroegen. De kosten van meststoffen en energie, cruciaal voor de landbouw, zijn na de invasie van Oekraïne sterk gestegen.

Het geschetste scenario

De simulatie van 2025 schetst een triest beeld: geplunderde supermarkten, steden in chaos en een tekort aan vis en vlees in Duitsland, waardoor veehouders failliet gaan.

Beschuldigingen vliegen de wereld in tegen grondstoffenhandelaren, en kleine boerderijen storten in, wat maatschappelijke onrust en xenofobie aanwakkert.

De deelnemers, die verschillende rollen aannamen, stelden tijdens discussies oplossingen voor om Europa’s afhankelijkheid van geïmporteerde gewassen zoals soja, die van vitaal belang zijn voor de vlees- en zuivelsector, aan te pakken.

Een van de suggesties was het verminderen van veesubsidies. De workshop werd afgesloten met beleidsvoorstellen voor een verschuiving naar plantaardige voeding en een beter beheer van de voedselreserves.

Het evenement benadrukte de noodzaak voor Europa om zich voor te bereiden op voedselcrises, met onderwerpen voor toekomstige simulaties variërend van bioterrorisme tot zoönosen.

Chris Hegadorn, een gepensioneerd diplomaat en medeorganisator van de Food Alert-workshop, benadrukte dat we dringend voorbereid moeten zijn op toekomstige voedselcrises, en gaf aan dat er op alle niveaus uitgebreide maatregelen nodig zijn om de snel naderende uitdagingen te beperken.

https://riotimesonline.com/europe-braces-for-food-crises-through-simulation-exercises/

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief