Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Het geweten

Door Carina Knapen

Dit artikel verscheen eerder op X

Tijdens de coronapandemie en navolgende vaccinatiecampagnes heb ik me vaak afgevraagd hoe het f… mogelijk was dat alle personen die voor de media werken, alle politici en hun medewerkers, alle steden en gemeenten, alle personeel van Sciensano en FAGG, alle Euro-ambtenaren, alle artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, directies van ziekenhuis-en woonzorgcentra enz… het leugenachtige narratief zonder meer volgden.

Ik kwam voor mezelf tot de conclusie dat een deel van hen wist hoe het zat, maar hun ogen dicht knepen voor het grote geld; een deel wist het niet en wilde het ook niet weten omdat ze er aan verdienden; en een deel deed mee omdat ze geloofden in de leugen, en zoals de rest van de bevolking in de greep van de angst en in cognitieve dissonantie zat.

Ik heb het toen losgelaten. Wie niet bewust was, kon op geen enkele manier overtuigd worden om zich in te lezen om zijn kennis te vergroten.

Ondertussen zijn we bijna twee jaar verder. Er speelt zich ongelooflijk veel af op het wereldtoneel.
Het WEF, de VN, de WHO, de EU, de Biden-administratie, Bill Gates, Soros & co verbergen niet wat ze doen. Ze zeggen en doen alles open en bloot, ze publiceren alles van A tot Z, geven interviews en persconferenties waar ze alles netjes uit de doeken doen.

Je kan er echt niet meer naast kijken. Wie het nog niet opgemerkt heeft, leeft onder een steen met zijn kop in het zand.

Vandaag zijn de vragen die ik mijzelf vanaf medio 2020 stelde weer brandend actueel:

Hoe is het mogelijk dat de tienduizenden, honderden duizenden mensen die meedraaien in het systeem, maar laten begaan? Ze weten allemaal dat het systeem corrupt is tot op het bot en blijven lustig mee doen.
Hebben zij geen geweten? Is geld, status en macht zodanig belangrijk dat zij hiervoor hun ziel verkopen aan de duivel? Zij hebben toch ook ouders, broer en zussen, kinderen en binnen afzienbare tijd kleinkinderen?
Zij leven niet eeuwig. Welke wereld laten zij achter aan hun nageslacht?
Wat zullen ze zeggen als hun kinderen later, als het te laat is, zullen vragen: “Mama, papa, waar was jij toen mijn vrijheid aan banden werd gelegd en een totalitaire staat ingevoerd werd?  Waarom heb je niets gedaan terwijl je in een positie was waar je het kon tegenhouden en kenbaar maken aan het grote publiek?”
Kijken die vele honderden duizenden mensen die meedraaien in het systeem en vaak zelfs plannen bedenken en/of mee uitwerken, nooit in de spiegel?
Denken ze ooit na over wat zij de mensheid aandoen of is hun geweten volledig uitgeschakeld in die mate dat zelfs de toekomst van hun kinderen, kleinkinderen en de mensheid in het algemeen hen geen bal meer kan schelen?
Voor wat hè? Voor een maandelijks loon of in het beste geval een paar slordige miljoenen die ze niet kunnen meenemen in hun graf en hen bij leven slechts een beetje oppervlakkig plezier verschaft en/of een kortstondige kick van macht en status, de idee dat ze belangrijk zijn?

Ik doe beroep op het geweten van alle betrokkenen en vraag heel nadrukkelijk aan alle personen die werkzaam zijn bij DPG Media en de nationale oproepen, aan alle politici (nationaal en op Europees vlak), aan alle artsen, verpleegkundigen, personeel van Sciensano, FAGG en andere overheidsorganisaties, medewerkers van de VN, de WHO, de EU en andere Europese instellingen om recht te staan en dit alles een halt toe te roepen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief