Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Het plan van de VN en de WHO, afdeling van de VN

Door Carina Knapen

Dit artikel verscheen eerder op X.

Bekijk tevens de video hierover.

Agenda21 is een plan over een periode van 100 jaar dat in 1992 door 179 lidstaten goedgekeurd werd.

Agenda2030 is daar een onderdeel van. Agenda 2030 -en de daaruit voortvloeiende SDG’s – werd in 2015 goedgekeurd (ook door B en NL) en loopt over een periode van 10 jaar, van 2020 tot 2030.

Begin 2020 werd er “toevallig” een pandemie afgekondigd die de SDG’s in werking heeft gesteld waaronder het vaccinatieprogramma dat wereldwijd werd uitgerold.

Op 05.06.2020 lanceerde het WEF – met een publieke video – ” The Great Reset”  in het kader van de “4de Industriële Revolutie” en “Build Back Better” die een dystopische staat tekent waarin burgers geen rechten meer hebben, volledig gecontroleerd worden, geen vlees meer eten, maar zich voeden met insecten, geen huisdieren meer hebben maar robots, mensenarbeid vervangen wordt door AI en robots, miljoenen jobs verloren gaan, en mensen ook niets meer bezitten maar alles huren.

“You will own nothing and you’ll be happy “

(zie een veelheid van eerdere posts met bewijzen en beeldmateriaal)

Datzelfde jaar [2020, red.] sloot het WEF een samenwerkingsakkoord met de VN voor de implementatie van Agenda2030, in maart 2023 gevolgd door een nieuw samenwerkingsakkoord om de implementatie van Agenda2030 te versnellen.

(zie eerdere post met video van de persconferentie door Klaus Schwab en António Guterres waarin ze dat samenwerkingsakkoord bevestigen)

Het plan is in uitvoering. Ze verbergen niets. De VN niet, het WEF niet, de EU niet, de Biden-administratie niet, de UK, Canada en Australië niet en onze ministers ook niet.  Ze zeggen het hardop. Enkel wie blind en doof is ziet en hoort het niet.

Klaus Schwab heeft on camera zelfs bevestigd dat het WEF geïnfiltreerd is in alle regeringen en op alle sleutelposities zit (wat juist is, ook in B en NL zitten er Young Global Leaders van het WEF in de regeringen en andere sleutelposities : Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne, Mark Rutte…  om er maar een paar te noemen ).

Hoeveel zand hebt u nog nodig ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief