Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Hogere sterfte Griekenland door hitte?

Als vervolg op ons eerdere artikel over de vermeende toename van hittedoden [1] nemen we de sterftecijfers uit Griekenland onder de loep. Volgens het artikel “Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022” in Nature [2] vielen in de zomer van 2022 in Griekenland 280 hittedoden per miljoen inwoners. Qua hitte gerelateerde doden per miljoen inwoners staat Griekenland in Europa op de 2e plaats achter Italië.

In dit artikel gaan we na of dit wordt ondersteund door de beschikbare data.

 

● Data is afkomstig van [3]

Zoals zichtbaar is in bovenstaande grafiek neemt de absolute sterfte tussen 1955 en 2021 toe. Dit komt door de vergrijzing en tot 2010 ook door de bevolkingstoename. Hoewel het bevolkingsaantal het afgelopen decennium is afgenomen, moet er door de vergrijzing echter wel rekening mee worden gehouden dat het aantal sterfgevallen per jaar gemiddeld genomen licht zal stijgen.

● Data is afkomstig van [3]
● Winter is de periode week 49 t/m week 9 (een periode van 13 weken). Dus voor bijvoorbeeld winter 2016: week 49 van 2015 t/m week 9 van 2016. Week 53 is niet meegenomen in deze grafiek.
● Zomer is periode week 23 t/m week 35 (een periode van 13 weken).

In de winter van 2016 t/m 2019 lag de gemiddelde sterfte 16% hoger dan de gemiddelde sterfte van de zomer 2016 t/m 2019. Dus zelfs in een land als Griekenland met over het algemeen milde winters en hete zomers is de sterfte aanzienlijk hoger in de winter.

● Data is afkomstig van [3]
● Zomer is periode week 23 t/m week 35 (een periode van 13 weken).

● Data is afkomstig van [3]
● Winter is periode week 49 t/m week 9 (een periode van 13 weken).
Dus voor bijvoorbeeld winter 2016: week 49 van 2015 t/m week 9 van 2016. Week 53 is niet meegenomen in deze grafiek.

● Data is afkomstig van [4]
● De minimale en maximale temperatuur zijn afkomstig van de maandrapporten. Dit is het gemiddelde van de Griekse weerstations.
● Het gemiddelde is gebaseerd op de minimale en maximale temperatuur van de maanden juni t/m augustus.
● De temperatuur is uitgedrukt in °C.

De zomersterfte neemt tussen 2015 en 2019 gemiddeld genomen licht toe. Dit is op basis van de absolute sterfte sinds 1955 ook een verwacht patroon. In de zomer van 2020 ligt de sterfte op een normaal niveau. In de zomer van 2021 is echter een enorme sterftepiek zichtbaar. Ook in 2022 is de sterfte in de zomer nog sterk verhoogd.

De sterfte van 2023 is weer op een verwacht niveau. Deze is ten opzichte van de periode 2015-2019 weliswaar iets toegenomen, maar volgt hiermee wel de normale trend.

Bij de wintersterfte is een normale toename zichtbaar tussen 2016 en 2020. Het jaar 2017 was een uitschieter naar boven toe. In de winter van 2021 lag de sterfte ook nog op een normaal niveau. Wel is er een duidelijke sterftepiek zichtbaar in de winter van 2022. In 2023 is de sterfte weer afgenomen naar een niveau dat binnen de verwachting ligt.

Als we de zomers van 2015 t/m 2019 bekijken, dan zien we dat 2016 de hoogste gemiddelde temperatuur heeft. In 2016 was er een normale sterfte, er zijn dus geen aanwijzingen dat deze hogere gemiddelde temperatuur meer sterfte tot gevolg had.

2021 had veruit de hoogste sterfte in de zomer. De gemiddelde zomertemperatuur was 29,5°C. De zomer van 2023 had een gemiddelde temperatuur die nog iets hoger lag namelijk 29,6C, toch was de sterfte van 2023 een stuk lager en lag deze weer op een normaal niveau.

Op basis van deze data lijkt een hogere temperatuur in Griekenland in de zomer niet direct meer sterfte tot gevolg te hebben.

● Data is afkomstig van bron (5)

Tot en met de winter van 2021 [=week 49 van 2020 t/m week 9 van 2021, red.] was er geen verhoogde sterfte. Daarna was er wel een sterk verhoogde sterfte in de zomer van 2021. Ook in de winter en de zomer van 2022 was er een verhoogde sterfte. Opvallend is dat er in het voorjaar van 2021 grootschalig ‘gevaccineerd’ werd. Dit gebeurde eveneens in de winter van 2022.

In de winter en zomer van 2023 lag de sterfte weer op een normaal niveau.

Conclusie

Er is geen correlatie waarneembaar tussen verhoogde zomertemperaturen en een verhoogde sterfte. Wel is er duidelijk een correlatie zichtbaar tussen het moment dat er gestart is met grootschalig ‘vaccineren’ en een verhoogde sterfte.

Bronnen

Meld je aan voor de nieuwsbrief