Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Hoogste sterfte in 20 jaar onder zwangeren in de VK

Het hoge woord is er uit. De sterke stijging in overlijdens van zwangere vrouwen en vrouwen tot 42 dagen na de bevalling wordt in de UK in de kijker geplaatst. De diverse doodsoorzaken worden opgesomd, maar waarom ze die levensbedreigende aandoeningen krijgen wordt op een simplistische manier verklaard. Uiteraard wordt zelfs niet de vraag gesteld of de mRNA-vaccins er voor iets tussen zouden kunnen zitten, terwijl de opgesomde aandoeningen gekende bijwerkingen zijn van de mRNA.

Er is ook niet uitgezocht of en in voorkomend geval hoeveel van de zwangere vrouwen één of meerdere injecties hadden gekregen. Er heerst een ware omerta over het topic.

Aan u om de kwestie te beoordelen.

Het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk heeft het hoogste niveau in 20 jaar bereikt, maar de alarmerende trend wordt wereldwijd niet aangepakt.

Het aantal vrouwen dat tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling overlijdt, heeft volgens nieuwe gegevens het hoogste niveau in bijna 20 jaar bereikt. Deskundigen hebben de cijfers omschreven als “zeer zorgwekkend”.

De gegevens zijn afkomstig van MBRRACE-UK, dat toezicht houdt en onderzoek doet naar de oorzaken van moedersterfte, doodgeboorte en zuigelingensterfte als onderdeel van het nationale Maternal, Newborn and Infant Clinical Outcome Review Programme (MNI-CORP).

De belangrijkste doodsoorzaak was trombose en trombo-embolie, oftewel bloedstolsels in de aderen.

De op één na meest voorkomende oorzaak was COVId-19. Maar zelfs als sterfgevallen als gevolg van covid buiten beschouwing werden gelaten, bleef het moedersterftecijfer voor 2020 tot 2022 – 11,54 per 100.000 zwangerschappen – hoger dan het cijfer voor 2017 tot 2019.

Hartaandoeningen en sterfgevallen als gevolg van een slechte geestelijke gezondheid kwamen ook vaak voor, volgens een overzicht van de gegevens door de Guardian.

De onderzoekers achter het dataproject, geleid door de nationale eenheid perinatale epidemiologie van Oxford Population Health aan de Universiteit van Oxford, benadrukken verschillende problemen.

Ze zeggen dat de kraamzorgsystemen in het Verenigd Koninkrijk onder druk staan, maar wijzen ook op de gezondheid vóór de zwangerschap en de noodzaak om aandoeningen zoals obesitas aan te pakken, evenals op kritieke acties om te werken aan meer inclusieve en gepersonaliseerde zorg tijdens de zwangerschap.

Vrouwen in de meest achtergestelde gebieden van het Verenigd Koninkrijk hebben een moedersterftecijfer die meer dan twee keer zo hoog is als die van vrouwen in de minst achtergestelde gebieden. De aanhoudende etnische en sociaaleconomische ongelijkheden laten zien dat het VK verder moet denken dan alleen kraamzorg om de “onderliggende structuren” aan te pakken die van invloed zijn op de gezondheid voor, tijdens en na de zwangerschap, zoals huisvesting, onderwijs en toegang tot een gezonde omgeving, aldus Dr. Nicola Vousden, medevoorzitter van de specialistische belangengroep voor de gezondheid van vrouwen van de Faculty of Public Health.

Het sterftecijfer onder moeders neemt in veel landen toe, maar deze alarmerende trend wordt wereldwijd niet serieus aangepakt door regeringen en gezondheidszorgsystemen.

Er is dringend actie nodig om de kwaliteit van de gezondheidszorg voor moeders te verbeteren, ervoor te zorgen dat deze voor iedereen toegankelijk is en de schade te herstellen die de pandemie heeft toegebracht aan de gezondheidszorg voor vrouwen in het algemeen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief