Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Kinkhoest in opmars?

Kinkhoest – Media trachten zorgenkindje van het RVP nieuw leven in te blazen

door: Door Frankema

Dit artikel is integraal overgenomen van Stichting Vaccinvrij.

Het Rijksvaccinatieprogramma heeft het zwaar. De vaccinatiegraad daalt steeds verder en het risico dat het vertrouwen verder instort is groot. De mediacampagnes schakelen van COVID-19 weer terug naar het RVP in een poging de vaccinatiegraad te herstellen. Wat ontbreekt in de berichtgeving?

Op 15-3-24 meldt de NOS dat er de afgelopen zes weken vier meldingen zijn binnengekomen van baby’s die zijn overleden aan kinkhoest en dat “de gezondheidsdiensten zich zorgen maken over de vaccinatiegraad”.1

Nieuwsuur wijdt er een item aan met filmpjes van hoestende, zieke kinderen en oud-politica Rita Verdonk verklaart dat “er toch andere maatregelen genomen moeten worden en dat kan wat ons betreft ook dwang zijn.” Gjalt Jellesma, belangenbehartiger in de kinderopvang BOINK wil vaccineren op de kinderopvang verplichten. En ook alle grote dagbladen nemen eensgezind en perfect getimed deel aan een geregisseerde campagne met de trefwoorden: dodelijk, ongevaccineerd, verplichten.2 3 4 5 6 7

We weten helemaal niets over de kindjes, noch over hun moeders en de thuissituatie. Onder andere de context wordt weggelaten en kinkhoest wordt geframed als gevaarlijk voor ELK kind. Zelfs de vaccinatiestatus is onbekend. Het doel van “al vier kinderen die zijn gestorven” is om ouders bang te maken. De link naar de dalende vaccinatiegraad dient om een zondebok te creëren.

Hoe zijn we afgezakt van een tijd waarin er géén angst meer was voor kinkhoest in de jaren ‘50-’80 en het amper meer werd gemeld, tot angstcampagnes om ongevaccineerde baby’s te weigeren bij de kinderopvang en risicovolle vaccins te willen verplichten, en zelfs te injecteren bij zwangere vrouwen?

Het medianarratief

Het narratief in de media draait meestal om de volgende 5 aannames:

 1. De ziekte – kinkhoest, de mazelen of welke infectieziekte dan ook – is dodelijk.
 2. De vaccinatiegraad daalt en daardoor komen de kinderziektes terug.
 3. De ongevaccineerde kinderen in de kinderopvang zijn de schuld.
 4. De vaccins zijn de enige manier om je kind te beschermen.
 5. De vaccins zijn veilig.

Kinkhoest kan heftig zijn, lastig voor het kind of de ouders, maar is normaal gesproken niet dodelijk. Elk jaar krijgen duizenden gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen kinkhoest. Het is een hoge uitzondering als een kind sterft aan kinkhoest.

Het wordt wel de ziekte van 100 dagen genoemd omdat het kind gedurende langere tijd last heeft van (flinke) hoestbuien. Het probleem voor een heel jong baby’tje is dat het nog niet kan hoesten, en dus wordt het benauwd. We zouden ons af kunnen vragen of het verstandig is om zuigelingen al achter te laten in een kinderdagverblijf, maar die vraag wordt niet gesteld. De ziekte is dodelijk, het vaccin is de enige oplossing, en de economie moet draaien. Het klinkt misschien cru, maar vergis u niet in de financiële kant van het verhaal – dat is de basis van alles.

De vaccinatiegraad daalt en daarom komen de kinderziektes terug?

Met de aanname dat door een dalende vaccinatiegraad de ziekte terugkomt, tracht men de schuld van een falend vaccin neer te leggen bij de ouders die ervoor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren.

In het RIVM-rapport ‘The effects of Vaccination – the incidence of the target diseases’ staat een grafiek met de sterftecijfers vanaf 1905 8 . Je zou kunnen stellen dat de ziekte al was “verdwenen” voordat er überhaupt een vaccin tegen bestond.

“Vanaf 1905 daalde de sterfte aan kinkhoest van 1226 sterfgevallen in 1905 tot 626 gevallen in 1930, 145 gevallen in 1950, 30 gevallen in 1955 tot 6 gevallen in de periode van 1964 tot 1995”

Sterfte in aantallen

Het zorgenkindje van het RVP

Kinkhoestvaccinatie maakt al sinds 1957 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. 9 

Ruim 40 jaar later verscheen er een artikel in het medische tijdschrift ‘British Medical Journal’. We zouden mogen verwachten dat het berichtte dat we nu helemaal geen kinkhoest-gevallen meer hadden, maar het tegendeel was het geval. Nadat we zijn gaan vaccineren is de kinkhoest flink toegenomen!

“Nederlandse wetenschappers worstelen met het vinden van de precieze oorzaak van een epidemie van kinkhoest die door het land raast, ondanks vaccinatiepercentages van maar liefst 96%. Soortgelijke problemen worden ook gemeld in Noorwegen en Denemarken.

 

Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland was relatief laag, maar het aantal gemelde gevallen steeg van 321 in 1995, tot 2778 (18 per 100.000 inwoners) in 1996. Eind november vorig jaar waren er 3747 gevallen gemeld.

De meldingen waren wijdverspreid, zonder clustering in gebieden met een lage vaccinatiegraad.” – BMJ 10 

Van 1996 tot 2020 zijn er meerdere pieken geweest van 8000 tot 14.000 meldingen van kinkhoest-gevallen per jaar en verschillende “oplossingen” faalden:11 

 • In 1999 werd het vaccin vervroegd toegediend op 2 maanden in plaats van 3 maanden. Dit hielp niet.
 • In 2002 werd een extra vaccin toegevoegd. Dit hielp niet, het aantal meldingen bleef stijgen
 • In 2005 werd – voornamelijk vanwege de vele bijwerkingen van het kinkhoestvaccin – het a-cellulair kinkhoestvaccin ingevoerd. Dit hielp niet. De bijwerkingen van het kinkhoestvaccin bleven hoog en het aantal meldingen van kinkhoest ook.

Men kwam erachter dat de bacterie “resistentie had opgebouwd” tegen het vaccin. 12 

“De stijging van het aantal kinkhoest-gevallen wordt veroorzaakt doordat de weerstand die opgewekt wordt door vaccinatie wegebt (met andere woorden: de antilichamen verdwijnen uit het lichaam) én doordat de bacterie resistenter is geworden tegen vaccinatie.”

 

“RIVM-onderzoek (1989 – 2014) heeft aangetoond dat de kinkhoest-bacterie is veranderd in de loop der jaren en resistenter geworden tegen vaccinatie. Zo produceert de bacterie meer toxines en circuleren er nu stammen die één van de drie vaccin-componenten niet meer produceren. Onder deskundigen heerst er dan ook consensus dat kinkhoest-vaccins verbeterd moeten worden.” – RIVM (22-12-2014)13 

Het CDC gaf in 2015, zonder media-aandacht, maar stilletjes op haar website toe dat “de bacteriën die kinkhoest veroorzaken continu veranderen op genetisch niveau”, en dat er een “afnemende immuniteit” is tegen het vaccin. Zij beschreef “een toename van het aantal gerapporteerde gevallen van kinkhoest die begon te stijgen in de VS in de jaren 1980, toen meer dan 94% van de kinderen op de kleuterschool 4 tot 5 vaccins hadden gekregen met het “whole-cel” kinkhoest vaccin.14 

Het vaccin werkte dus kennelijk averechts – waarom STOPTE men er niet mee? Met name de “whole-cel” kinkhoestcomponent van het DKTP-vaccin was berucht vanwege ernstige bijwerkingen.

De bijwerkingen van het DKTP-vaccin

Vanaf 2014 was er ook een andere ontwikkeling gaande. Het publiek werd zich in toenemende mate bewust van de risico’s van vaccineren. Het National Vaccine Information Centre in VS begon met voorlichting over het herkennen van vaccinatieschade:15 

“Als u een beslissing neemt over vaccinatie voor uzelf of uw kind, is het belangrijk om eerst volledig op de hoogte te zijn van de gerapporteerde bijwerkingen.

Als iemand binnen enkele seconden, minuten of uren na de vaccinatie in elkaar zakt, kan er sprake zijn van een anafylactische shock – een levensbedreigende allergische reactie.

Tekenen van anafylaxie zijn ademhalings- en slikproblemen, een piepende ademhaling, pijn op de borst of in de buik, braken, diarree, uitslag, zwelling, zwakte, mentale verwarring en bewustzijnsverlies.

Afhankelijk van het vaccin duurt het langer dan een paar minuten voor de meeste vaccinreacties zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld, reacties op hersenontsteking door met name de kinkhoest-component in de DKTP-injecties treden meestal op binnen 72 uur tot een week na vaccinatie, terwijl het tussen de één à twee weken kan duren voordat tekenen van hersen(vlies)ontsteking zich ontwikkelen na het krijgen van een mazelen, bof en rode hond vaccin.

Tekenen en symptomen van vaccinreacties moeten minstens tot een week of twee na de vaccinatie zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Let op symptomen zoals:

 • Hoge koorts;
 • Roodheid of verkleuring van de huid, zwelling of verharde knobbel en pijn op de plaats van de injectie;16 17 18 
 • Hersenhuilen, een schril, ontroostbaar huilen door baby’s dat uren aanhoudt; 19 20
 • Ineenstorting/Shock, ook bekend als een hypotone/hyporesponsieve episode, wanneer een kind plotseling slap wordt en een bleke huid of blauw getinte lippen kan hebben; 21 
 • Overmatige slapen, wanneer een kind gedurende een ongewoon lange periode diep slaapt en niet wakker wordt om te eten;
 • Epilepsie, waarbij het kind met de ogen kan rollen, lange tijd wezenloos voor zich uit kan staren, trillen, schudden, stijfheid en schokken van het lichaam;22 23 24 25 26 
 • Ontsteking van de hersenen, ook bekend als encefalitis of encefalopathie, is de ernstigste complicatie van het vaccin. Afhankelijk van de leeftijd kunnen de symptomen bestaan uit onrust, hersenhuilen, stuiptrekkingen, spierzwakte, verlamming, dubbelzien, wazig spreken, mentale verwarring en bewustzijnsverlies; 27 28 29 30 31 32 33 
 • Gedragsveranderingen en mentale of fysieke achteruitgang na vaccinatie kunnen tekenen zijn van schade aan de hersenen of het immuunsysteem, zoals verlies van motoriek en ontwikkelingsstoornissen, slaapstoornissen, persoonlijkheidsveranderingen, het optreden van ernstige allergieën en darmstoornissen of andere dramatische veranderingen in de gezondheid. 34 35 36 37 38 39 40   -NVIC

Ik heb al deze klachten regelmatig voorbij zien komen in de facebookgroep van Vaccinvrij. Helaas zijn we er met meer dan 30.000 leden zonder pardon afgegooid. Dit is niet het verhaal over vaccins dat de overheid en de media willen dat u hoort en de ouders mochten elkaar niet langer waarschuwen voor wat zij hadden meegemaakt.

Ik vond het vreselijk, temeer omdat ik als moeder die niet vaccineerde, en vele moeders met mij, juist meemaakte dat onze ongevaccineerde kinderen bovenmatig gezond waren en de kinderziektes prima doorstonden. Mijn oudste dochter heeft kinkhoest gekregen, maar ze was niet naar bed te krijgen en speelde gewoon door. En ik waag het te betwijfelen of kinkhoest inderdaad zo besmettelijk is als men beweert in de media. Mijn dochtertje sliep in die tijd samen in één bed met haar jongere zusje. Die heeft een maand over haar heen gehoest, maar de jongste heeft geen kinkhoest gekregen.

Het punt dat ik wil maken is dat de “deskundigen” veel meer zouden moeten luisteren naar de ouders. Wij maken mee waar zij ons over “voorlichten”, en veel van ons merken dat wat ze in de media zeggen gewoon niet klopt, en bovendien zeer veel schade kan opleveren.

Het vaccineren van zwangere vrouwen

De oplossing voor het falende vaccin was het vaccineren van zwangere vrouwen. De gezondheidsraad gaf het volgende advies:

“Vaccinatie tijdens de zwangerschap is de beste manier om baby’s te beschermen tegen kinkhoest. Momenteel krijgen kinderen de eerste prik op de leeftijd van twee maanden. Daardoor zijn de allerjongsten onbeschermd. Dat wringt, want zij zijn het meest kwetsbaar voor de ziekte, aldus de Gezondheidsraad, die vindt dat effectieve en veilige aanvullende bescherming kan komen van antistoffen via de moeder. Dat kan door haar in het derde trimester van de zwangerschap te vaccineren tegen kinkhoest.” – Medisch contact 41 

Een absurd advies waarvoor geen enkele wetenschappelijke onderbouwing aangedragen kon worden. Er wordt gesteld dat de antilichamen van de moeder de baby beschermen – die zouden dan via de placenta van de moeder worden overgedragen. Maar niemand vraagt zich af of de toxische stoffen in de vaccins ook via de placenta de ongeboren baby kunnen beschadigen. Het is ten ene male onmogelijk om de effecten van het vaccin op de zich ontwikkelende foetus te bestuderen als die zich nog in de buik van de moeder bevindt, maar zelfs ná de geboorte zijn er geen onderzoeken die de ontwikkeling van de baby’s van moeder die zich tijdens de zwangerschap hebben laten vaccineren gedurende langere tijd vergelijken met de ontwikkeling van baby’s van de moeders die dat niet deden.

Afgezien van de onbekende gezondheidsrisico’s, is kinkhoest-vaccinatie voor zwangere vrouwen een effectieve manier om kinkhoest te voorkomen bij baby’s?

In het Geneesmiddelenbulletin schreef mw. drs. M.A.E. Nieuwhof:

“In de afgelopen 25 jaar is de gemiddelde sterfte door kinkhoest onder zuigelingen één per twee jaar.”

“Het doel van deze vaccinatie is de kans op kinkhoest bij de zuigeling in de eerste maanden na de geboorte te verlagen en complicaties en overlijden ten gevolge van kinkhoest te voorkomen. Opvallend hoe voortvarend deze nieuwe vaccinatie ingevoerd gaat worden, want deugdelijk bewijs dat een DKTP-booster op deze manier toegediend zuigelingen behoedt voor complicaties en overlijden, ontbreekt.” – GeBu 42 

De antivaxers 

Onze kinderen worden niet gezonder maar zieker, en daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen zoals een toenemende blootstelling aan giftige stoffen in de voeding en de leefomgeving, stress, 5G en vaccinatie.

Steeds meer ouders zijn zich hiervan bewust en maken bewuste keuzes zoals het helemaal niet, of later vaccineren van hun kinderen. Zij zijn nu de zondebok.

Men gaat ervan uit dat het vaccin effectief is en dat de uitbraken in crèches komen door de ongevaccineerde kinderen. Maar dan zouden alleen de ongevaccineerde kinderen ziek moeten worden.

En dat is niet waar: in de praktijk zien we dat gevaccineerde én ongevaccineerde kinderen kinkhoest of andere kinderziektes kunnen krijgen. De boodschap in de media bij welke infectieziekte waar een vaccin voor is dan ook is altijd: ‘Ziekte is dodelijk/vaccin is de enige oplossing.’ De experts “maken zich zorgen”, maar hebben het nooit over de conditie en weerstand van het kind, de conditie en het gedrag of stress van de moeder tijdens de zwangerschap, de situatie op het kinderdagverblijf. En al helemaal niet over de kinderen met vaccinatieschade.

In principe kan een kind een kinderziekte aan. En als dat niet zo is, dan denk ik dat ouders recht hebben om – geanonimiseerd – te mogen weten: Was er iets aan de hand met het kind? Was het gevaccineerd? Was het prematuur geboren? Had het een onderliggende aandoening? Was er iets aan de hand met de moeder of de thuissituatie? Was er iets aan de hand in het kinderdagverblijf?

Ziekte = dodelijk? Nee, helemaal niet. Normaal gesproken is het een grote schoonmaak of groeiproces voor het kind.

Ongevaccineerd kind = schuldige? Nee helemaal niet, normaal gesproken zijn de ongevaccineerde kinderen ijzersterk. Ze hebben een betere weerstand dan de gevaccineerde kinderen omdat ze niet zijn blootgesteld aan een totaal onnatuurlijke prikkel op het moment dat ze nog niet in staat waren om daar op een adequate manier op te reageren. Hun immuunsysteem heeft zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen, en hun weerstand is over het algemeen veel groter dan de weerstand van gevaccineerde kinderen.

Kinkhoestvaccin = de oplossing? Nee helemaal niet. Het kinkhoest vaccin werkt niet en is bovendien verantwoordelijk voor ernstige bijwerkingen. Helaas is het zo dat het bijwerkingenmeldingssysteem LAREB een wassen neus is, en dat ouders die aangeven dat hun kind een prikje heeft gekregen en daarna nooit meer dezelfde is geweest niet serieus worden genomen.

Een enkele keer komt iemand eerlijk naar buiten zoals Kim Davis, gezondheidsfunctionaris van Carteret County Health Department die zei:

“Elk geval dat we hebben gehad, dat we tot nu toe hebben gezien, is gevaccineerd. Je kunt er dus niet van uitgaan dat alleen omdat je kind is ingeënt tegen kinkhoest, ze niet in staat zijn om het op te lopen.” – Health Impact News 43 

In Nederland kan dat niet eens, want de vaccinatiestatus wordt – bij mijn weten – niet bijgehouden.

De volgende vragen verdienen een plek in elk nieuwsitem:

 • Is het kind gevaccineerd ja of nee?
 • Zo ja, hoe heeft het op de prik gereageerd?
 • Hoe was de mentale, emotionele en lichamelijke conditie van het kind? Voor de injectie en hoe erna?
 • Zijn er onderliggende aandoeningen?
 • Hoe is het kind behandeld tijdens de ziekte? Koortsremmers? Codeïne om hoestprikkel te remmen?
 • Hoe is de huiselijke situatie van het kind? Stress vermindert de weerstand.
 • Is het kind prematuur geboren?
 • Is de moeder gevaccineerd tijdens de zwangerschap? Met kinkhoestvaccin? Met Covid vaccin? (Waardoor zij mogelijk zelfs kampt met lichamelijke aandoeningen als gevolg van het vaccin (bijwerkingen) en in een slechte conditie is)
 • Is het kinderdagverblijf een stressvolle plek voor het kind?
 • Is het stressvol voor de moeder om het kind elke ochtend “weg te moeten brengen?”
 • Is het kinderdagverblijf schoon en hoe is de zorg?
 • Is het personeel professioneel? Overbelast? Zelf ziek?
 • Moet het kind afscheid nemen van een werknemer aan wie het zich heeft gehecht?
 • Bullying?
 • Andere factoren die het kind of de moeder onder stress zetten?

Er zijn allerlei factoren die het kind kwetsbaar maken en de weerstand verminderen en mogelijk bijgedragen hebben tot een overlijden.

Als de zuigelingen het grootste risico lopen, zouden we ons misschien moeten afvragen of een kinderdagverblijf een goede plek is voor een zuigeling. As het vaccin bijwerkingen heeft zouden we ons af moeten vragen of er andere opties zijn om kinderen te begeleiden als zij door (kinder)ziektes heengaan, en als ouders niet willen, zouden we hen gewoon moeten respecteren.

Ons kind is niet van de staat, en waar er een risico is dient er altijd een keuze te zijn.

Bronnen

1.  https://nos.nl/artikel/2512863-vier-baby-s-dood-door-kinkhoest-zorgen-gezondheidsdiensten-over-vaccinatiegraad
2. https://twitter.com/Nieuwsuur/status/1768753946527510834
3.  https://twitter.com/KarinMariaKeser/status/1768579087650439430
4.  https://twitter.com/akkermans_amigo/status/1768575649428430910
5.  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/278200538/vaccinatieplicht-moet-als-optie-op-tafel-komen-indien-volksgezondheid-verder-in-gevaar-komt
6.  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/opeens-steken-oude-ziektes-als-kinkhoest-en-mazelen-weer-de-kop-op-hoe-kan-dat-en-wat-valt-er-tegen-te-doen~bca65579/
7.  https://www.nrc.nl/nieuws/2024/02/14/rivm-waarschuwt-voor-toename-van-kinkhoest-vermijd-contact-met-babys-en-zwangeren-als-je-snottert-a4190065
8.  https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/213676008.pdf
9.  https://www.rivm.nl/kinkhoest/vaccinatie
10.  https://www.bmj.com/content/316/7125/91.2.full
11.  https://www.rivm.nl/kinkhoest/actueel
12.  https://www.rivm.nl/nieuws/zorgen-over-kinkhoest-ondanks-aanpassingen-vaccinatie
13.  https://www.nvic.org/newsletter/aug-2018/do-you-know-how-to-recognize-a-vaccine-reaction
14.  https://thevaccinereaction.org/2016/02/recently-vaccinated-kids-are-spreading-pertussis-everywhere/
15.  https://www.nvic.org/newsletter/aug-2018/do-you-know-how-to-recognize-a-vaccine-reaction
16.  Pineau A, Durand C et al. Role of aluminum in skin reactions after diphtheria-tetanus-pertussis-poliomyelitis vaccination: an experimental study in rabbits. Toxocology 1992; 73(1): 117-125.
17.  Pichichero ME, Edwards KM et al. Safety and Immunogenicity of Six Acellular Pertussis Vaccines and One Whole-Cell Pertussis Vaccine Given as a Fifth Dose in Four to Six Year old Children. Pediatrics 2000; 105(1).
18.  Donaldson S, Canavan T et al. Injection Site Necrosis and Ulceration Following Vaccination in an Adult Patient. JDD 2018; 17(3).
19.  Markel H, Oski JA et al. The Crying Infant. In: The Portable Pediatrician 1992; pp.70-72.
20.  Neuroimmunolgy Clinic, KK Women’s and Children’s Hospital. Encephalitis in Children: Symptoms, Complications and Treatment. Health Xchange 2016.
21.  DuVernoy TS, Braun MM, the VAERS Study Group. Hypotonic-Hyporesponsive Episodes Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1996-1998. Pediatrics 2000; 106(4).
22.  Wheless JW, Sirven JI. Seizures in Newborns. Epilepsy Foundation Aug. 27, 2013.
23.  Sun Y, Christensen J et al. Risk of febrile seizures and epilepsy after vaccination with diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliovirus and Haemophilus influenzae type B. JAMA 2012; 307(8): 523-531.
24.  Duffy J, Weintraub E et al. Febrile Seizure Risk After Vaccination in Children 6 to 23 Months. Pediatrics 2016; 138(1).
25.  Wolf SM, Forsythe A. Epilepsy and mental retardation following febrile seizures in childhood. Acta Pediatr Scand 1989; 78(2): 291-295.
26.  MacDonald BK, Johnson AL et al. Febrile convulsions in 220 children – neurological sequelae at 12 years follow-up. Eur Neurol 1999; 41(4): 179-186.
27.  LaRoche SM. Seizures and Encephalopathy. Semin Neurol 2011; 31(19): 194-201.
28.  HRSA. Encephalopathy, Encephalitis, Acute Dissemination Encephalomyelitis. Vaccine Injury Compensation Program Vaccine Injury Table. Mar. 21, 2017.
29.  Pellegrino P, Carnovale C, Perrone V et al. Acute Disseminated Encephalomyelitis Onset: Evaluation Based on Vaccine Adverse Events Reporting System. PLOS One Oct. 18, 2013.
30.  Alicino C, Infante MT et al. Acute disseminated encephalomyelitis with severe neurological outcomes following virosomal seasonal influenza vaccine. Hum Vaccin Immunother 2014; 10(7).
31.  Rao S, Elkon B et al. Long-Term Outcomes and Risk Factors Associated with Acute Encephalitis in Children. J Ped Infect Dis Soc 2015; 1(1): 20-27.
32.  Iro MA, Sadarangani M et al. ImmunoglobuliN in the Treatment of Encephalitis (IgNiTE): protocol for a multicenter randomized controlled trial. BMJ Open 2016; 6(11).
33.  Burton KLO, Williams TA et al. Long-Term Neuropsychological Outcomes of Childhood Onset Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM): A Meta-Analysis. Neuropsychology Rev 2017; 27(2): 124-133.
34.  Institute of Medicine Committee to Study New Research on Vaccines. DPT Vaccine and Chronic Nervous System Dysfunction: A New Analysis. Executive Summary (pp.1-2) Washington, D.C. The National Academies Press 1994.
35.  Thompson NP, Montgomery SM. Is measles vaccination a risk factor for inflammatory bowel disease?Lancet 1995; 345(8957): 1071-1074.
36.  Hurwitz E, Morgenstern H. Effects of diphtheria-tetanus-pertussis or tetanus vaccination on allergies and allergy-related respiratory symptoms among children and adolescents in the United States. J Manipulative Physiol Ther 2000; 23(2): 81-90.
37.  Enriquez R, Addington W et al. The relationship between vaccine refusal and self reports of atopic disease in children. J Allergy Clin Immunol 2005; 115(4): 737-744.
38.  Mawson AR, Ray BD, Bhuiyan AR, Jacob B. Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6-to-12-year-old US children. J Trans Sci 2017; 3(3): 1-12.
39.  Rismanchi N, Gold JJ et al. Neurological Outcomes After Presumed Childhood Encephalitis. Pediatr Neurol 2015; 53(3): 200-206.
40.  Matsubara Y, Osaka H et al. Long-term outcomes in motor and cognitive impairment with acute encephalopathy. Brain Dev 2018; 40(9): 801-812.
41.  https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/beter-tijdens-zwangerschap-vaccineren-tegen-kinkhoest
42.  https://www.ge-bu.nl/artikel/kinkhoestvaccinatie-voor-zwangere-vrouwen
43.  https://healthimpactnews.com/2018/whooping-cough-outbreaks-continue-nationwide-due-to-failed-pertussis-vaccine/

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief