Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

mRNA: Vaccin of gentherapie? De wettelijke veiligheidsaspecten

Dr. Helene Banoun belicht de geschiedenis van misleidend gebruik van genetische code voor vaccinatie

26 juni 2023

Door Peter A. McCullough, MD, MPH

Het originele Engelstalige artikel vind je hier.

Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de wetenschap van onafhankelijke academische onderzoekers tijdens de pandemie. Gedurende deze tijd is er een stilte geweest vanuit de academische wereld als het gaat om standpunten die afwijken van het mainstream wetenschappelijke narratief. Dr. Helene Banoun is een onafhankelijk onderzoeker, voormalig onderzoekspartner bij INSERM (Frans instituut voor gezondheid en medisch onderzoek), in Marseille, Frankrijk. Ze heeft tijdens de crisis verschillende zeer belangrijke overzichtsartikelen gepubliceerd.

Dr. Banoun heeft onlangs een analyse gepubliceerd over de mRNA-vaccins met het oog op de definities en voorschriften die gelden voor gentherapie. Voor de meeste gevaccineerden was het de eerste keer dat ze een synthetische genetische code voor een mogelijk dodelijk vreemd eiwit (Wuhan Spike proteïne) geïnjecteerd kregen. Een perfect aan de regels meewerkende Amerikaan, die op tijd met het COVID-19 vaccinatieprogramma is begonnen, zit nu aan zijn zevende mRNA injectie – een verbazingwekkende observatie gezien het gebrek aan veiligheidsinformatie over het cumulatieve effect van frequente, seriële toedieningen. Banoun pleit ervoor dat ze geclassificeerd moeten worden als gentherapieproducten. Ik heb geen tegenargumenten gehoord.

Banoun, H. mRNA: Vaccin of gentherapie? De veiligheid en regelgeving. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 10514. https://doi.org/10.3390/ijms241310514

Vertaling van bovenstaand artikel uit het Internationaal Tijdschrift voor Moleculaire Wetenschappen [red.]

Samenvatting: “COVID-19 vaccins werden snel ontwikkeld en goedgekeurd in reactie op de urgentie die door de pandemie werd gecreëerd. Op het moment dat ze op de markt werden gebracht, bestonden er geen specifieke voorschriften. De regelgevende instanties hebben ze daarom een noodtoelating toegekend. Nu de pandemische noodsituatie voorbij is, wordt het tijd om na te denken over de veiligheidskwesties die samenhangen met deze snelle goedkeuring. Het werkingsmechanisme van COVID-19 mRNA-vaccins zou ze moeten classificeren als gentherapieproducten (GTP’s), maar ze zijn door de regelgevende instanties hiervan uitgesloten. Sommige van de tests die ze als vaccins hebben ondergaan, hebben niet-conforme resultaten opgeleverd op het gebied van zuiverheid, kwaliteit en homogeniteit van de batches. De brede en aanhoudende biodistributie van mRNA’s en hun eiwitproducten, die onvolledig bestudeerd zijn omdat ze als vaccins geclassificeerd worden, doet vragen rijzen over de veiligheid. Onderzoek na het op de markt brengen heeft aangetoond dat mRNA overgaat in moedermelk en nadelige effecten kan hebben op baby’s die borstvoeding krijgen. Lange termijn effecten, integratie in het genoom, transmissie naar de kiembaan [erfelijk materiaal, red], doordringen in sperma, embryonale/foetale en perinatale toxiciteit, genotoxiciteit en tumorigeniciteit moeten worden bestudeerd in het licht van de bijwerkingen die zijn gemeld in databanken voor geneesmiddelenbewaking. De potentiële horizontale transmissie (d.w.z. ‘shedding) moet ook worden onderzocht. Er moet een grondige vaccincontrole worden uitgevoerd. Wij zouden verwachten dat deze controles vereist zullen zijn voor toekomstige mRNA-vaccins die buiten de context van een pandemie worden ontwikkeld. ” [einde vertaling, red.]

Banoun stelt verder: “De brede en aanhoudende biodistributie van mRNA’s en hun eiwitproducten, die onvolledig bestudeerd zijn omdat ze als vaccins geclassificeerd worden, doet vragen rijzen over de veiligheid. Onderzoek na het op de markt brengen heeft aangetoond dat mRNA overgaat in moedermelk en nadelige effecten kan hebben op baby’s die borstvoeding krijgen. Lange termijn effecten, integratie in het genoom, doordringen naar de kiembaan, doordringen in sperma, embryonale/foetale en perinatale toxiciteit, genotoxiciteit en tumorigeniciteit moeten worden bestudeerd in het licht van de bijwerkingen die zijn gemeld in databanken voor geneesmiddelenbewaking.”

Dit is belangrijk voor gesprekspartners en procesadvocaten. Genetische vaccins zijn gentherapieproducten. Alle regels, wetten en veiligheidsmaatregelen moeten worden genoemd en er moet op worden gewezen als ze ontbreken in de discussie over de volgende stappen die moeten worden genomen met betrekking tot mRNA genetische vaccins.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief