Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

NCTV geeft eigen draai aan coördinatie data-archivering

De NCTV en haar verantwoordelijkheid voor data-archivering Covid-Hotspot

In het “Projectplan Interdepartementale archivering Covid-19 lezen we dat de NCTV als verantwoordelijke is aangewezen voor de coördinatie van de archivering van alle relevante informatie over COVID-19 (pag. 933 04-iao-mei.pdf (rijksoverheid.nl)).

“Op 18 maart 2020 is de notitie ‘Corona (COVID-19 of SARS-CoV-2) als hotspot’ met de departementale CIO’s [Chief Information Officer, red.] gedeeld. Hierin adviseert CIO Rijk, na overleg met het Nationaal Archief, de departementen om het proces in te gaan om COVID-19 als hotspot te behandelen.  Op 30 maart is in het Interne Afstemmingsoverleg (IAO) van de nationale crisisorganisatie een notitie geagendeerd met daarin verschillende acties.

Bij een van die acties is de NCTV aangewezen als verantwoordelijke om de archivering binnen het Rijk interdepartementaal te coördineren om zorg te dragen dat alle relevante informatie over COVID-19 in kaart wordt gebracht bij elke archiefvormer en op een zorgvuldige en eenduidige manier wordt vastgelegd voor blijvende bewaring. Om zo zorgdragers te begeleiden in het realiseren van hun eigen archivering van de hotspot COVID-19. In de praktijk betekent dit dat alle relevante informatie (ongeacht de vorm: documentsoort, e-mail, app-bericht, etc.) moet worden veiliggesteld en duurzaam toegankelijk moet zijn. Hieronder wordt een voorstel gedaan voor de uitvoering van dit project.”

 

Over de manier waarop de NCTV zich van zijn taak heeft gekweten verscheen op 6 februari onderstaand bericht van Marc van der Vegt op X.

Gisteren [5 februari 2024, red.] werd bekend dat “de berichten op de telefoon van mw. Kaag (pas) op 4 jan. 2024 zijn veiliggesteld”.

Pag 2: https://open.overheid.nl/Details/7ab7a9d7-82ee-43a2-89d1-4f012c18ca98/2?hit=1&text=wob-aanvraag&sort=date-desc&page=1…

“Conversaties uit Signal kunnen niet geëxporteerd worden. Gebruik wordt daarom afgeraden.”

We weten dat de NCTV verantwoordelijk was voor data-archivering Covid Hotspot.

wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/b752f2f8f1fc2db6fe146785b4b521a3/04-iao-mei.pdf

Waarom wordt er dan door minister BZK, minister VWS én de NCTV gecommuniceerd over het gebruik van een App die wordt afgeraden i.v.m. niet kunnen archiveren?

“Heb jij Signal? Dan voeg ik je even toe” “Ik heb inmiddels Signal geïnstalleerd”
Pag 73: https://open.overheid.nl/documenten/2d78840a-db95-46ba-a3a1-7954bdbf7a78/file…

Uit dit document blijkt wel hoe privé en vertrouwelijk Signal is.
“…alleen met de gevraagde [Signal] software kan het contract met de EU ondertekend worden over levering corona vaccins.”

Privé laptop?

Pag. 1536 deel II: https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/cda30094ed3df3a4754ba54ffe4a9815/…

Ook de gedragsunit RIVM denkt erover om via Signal te communiceren. Pag. 2345: https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da/…

En nogmaals BZK: “een Signal groep met relevante woordvoerders/COM medewerkers opzetten voor signalen van desinformatie.”

‘Alle departementen betrokken’

 Pag.6: https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/desinformatie-nepnieuws/documenten/woo-besluiten/2022/11/22/2e-deelbesluit-woo-verzoek-over-directeurenoverleg-desinformatie

Parlementaire Enquête Commissie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief