Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

NCTV nudgede Nederlanders om prik te nemen

Door Willem Engel

Dit artikel verscheen eerder op X.

(WOB)-onderzoeker Cees  postte gisteren [15 april, red.] een screenshot met onderstaande tekst uit “Notulen Expertteam Vaccinatiebereidheid Dinsdag 2-2-2021, 15:30-16:30 uur” en ik ben het ermee eens dat iedereen het hele document moet lezen. Toch heb ik er een paar stukjes uitgelicht, omdat ik denk dat het de animo voor en interesse in WOO-documenten vergroot.

1. Opening

2. Mededelingen

NCTV/VWS vaccinatieprogramma hebben ons advies ontvangen: zo proactief en transparant mogelijk communiceren, dit bleek afgelopen week ook uit de praktijk.

Dataverzameling, producten en vervolgstappen
Duiding sessie vragenlijst resultaten heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden, olv. 5.12e en 5.12el

Monitoren sociale media: 5.12e heeft CBS, CIO van rivm gesproken. Bottom-line: iedereen wil en moet bedenken: ‘hoe willen we dit doen’? Vanuit LCI: vanuit 5.12e en 5.12e is hier belangstelling voor.  5.12e deelt informatie over eerdere projecten. Hebben we in-house kennis over Al/algoritmes mensen die handig zijn? Input is van harte welkom.”

Hoe de NCTV mensen probeerde te ‘nudgen’ om toch die prik te nemen. Je leest het goed de NCTV! Proactief en transparant communiceren is codetaal voor propaganda. ‘In-house kennis van AI/ algoritmes’, waarom?
Dit klinkt als een marketingoperatie at best en een militaire communication & engagement-operatie at worst.

Dit is misschien wel de belangrijkste tekst:

“Er speelt veel vanuit context van Cyber Security. Soort toepassingscases zijn er geweest rondom vaccinatiebereidheid en 5G bijvoorbeeld. Donderdag a.s. kunnen we ingaan op misinformatie vanuit Google en Facebook kunnen hierop al algoritmes worden gedetecteerd. Fijn wanneer deze partijen hun expertise kunnen delen.”

“er speelt veel vanuit de context van cybersecurity
kijk naar de NCSC, deze unit is voor iets heel anders bedoeld, cyber warfare;

“toepassingscases rondom vacinatiebereidheid en 5G”,
zie de rapporten van de AI-unit van de MIVD, het LIMC gedetacheerd bij,  hoe kan het ook anders, de NCTV;

“kunnen we ingaan op misinformatie – vanuit google en facebook kunnen hier al algoritmes op worden geïdentificeerd”,
verregaande samenwerking tussen overheid en social media, natuurlijk was het geen eigen besluit van deze bedrijven om te censureren, zoals in talloze rechtszaken werd bepleit. Google en Facebook waren zo gretig om te censureren en hadden al een enorme machine hiervoor ingericht, zodat de overheid daar graag gebruik van maakte. Ambtenaren konden inloggen via portals en escalation channels om specifiek mensen te censureren.

Let wel, dit gaat om een autonome keuze of je wel of niet een prik neemt. Daar dacht de NCTV dus heel anders over.

“CGU: mogelijk een afspiegeling maken van BN’ers met daarnaast gewone nl’ers. Er kan wantrouwen ontstaan: waarom doen zij eigenlijk mee? VWS: dit moet wel uitgesproken worden.

Zowel inzet als BNers als inzet van mensen die niet beroemd zijn kan effectief zijn. Je ziet meerwaarde BN’er, het komt dichterbij komt tot leven. Anders worden het eerder straatinterviews, dat zegt niet zo veel. Grote meerwaarde van BN ‘er: gaat meer leven en je neemt het eerder tot je, je moet je daarbij wel kunnen verplaatsen in een BN’er moet tot leven komen. Met inzet van mensen die niet beroemd zijn kan er zonder nadruk gelegd op wordt wellicht makkelijker een divers beeld worden geschetst en kan voor sommigen goed herkenbaar zijn.”

Een grote focus op BN-ers, die als prikpushers mensen moesten overtuigen. Wederom is dit natuurlijk zeer fout. In plaats van medische informatie moest jouw idool je aan de drugs helpen. BN-ers die zich hiervoor leenden zullen bij zichzelf te rade gaan.

“- BN ‘ers laten vertellen waarom zij zich laten vaccineren vanuit hun eigen achtergrond laten zij zien waarom ze zich laten vaccineren handelingsperspectief (ga naar website). Zo zijn alle middelen opgebouwd.”

Er is echt een hele analyse gemaakt waarom de inzet van BN-ers goed zou werken. Het komt erop neer “you want to be like them” dus wat zij doen en nemen, wil jij ook, vreselijk onethisch, maar dat was al duidelijk.

“- Effectiviteit COVID-vaccins, vaccinatiegraad en communicatie hieromtrent
Is nog niet duidelijk (Op dit moment kan je uit de communicatie de conclusie trekken dat bij andere mRNA griepvaccin je op gegeven moment niet meer beschermd bent) hoewel we dat feitelijk niet weten. Daarvan uitgaande werkt het egoistische/individualistische motief werkt m.i. het beste, en wel in samenhang met het collectief motief: als iedereen gevaccineerd is, is iedereen weer vrij, jij dus ook. >dit is wel een kernvraag voor VWS en moet over nagedacht worden worden.

– Het narratief (overheidscommunicatie/persco’s bijvoorbeeld) is nu ingestoken op de derde golf: de vraag is hoelang blijft communiceren over deze golven effectief?”

Deze is ook uiterst smerig. De mens wordt gezien als egoïstisch wezen, dus niet te veel inzetten op het groepsbelang maar juist vanuit het individueel belang inzetten richting dat groepsbelang:

“het egoistische/individualistische motief werkt m.i. het beste, en wel in samenhang met het collectief motief: als iedereen gevaccineerd is, is iedereen weer vrij, jij dus ook.”

Dit is duivels, vrijheid afhankelijk maken van de groep, je bent pas vrij niet alleen als jij je laat prikken, maar iedereen moet dit doen.

Dit soort praktijken zijn strikt verboden en in strijd met alle denkbare medisch-ethische overwegingen. Denk aan het “Arbeit macht frei” waar de Duitse overheid letterlijk “Impfen macht frei” van maakte.

Hiermee werden fanatieke prikpushers gecreëerd. Niet uit naastenliefde, maar om zelf weer dingen te mogen, moest iedereen overtuigd worden om ook te prikken.

Dat het NCTV deze campagne opzette, daar niet transparant in was, AI, algoritme en BN-ers inzette en verboden psychologische technieken aanwendde, maakt de conclusie dat de NCTV een terreurorganisatie is de enige juiste.

Meld je aan voor de nieuwsbrief