Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Nederland brandt, regime Rutte kijkt toe

Uit De Andere Krant 17.9.2022

Door mr. Jeroen Pols

Op 18 juli in het jaar 64 na Christus ontstond een brand die een groot deel van Rome in de as legde. Volgens overleveringen gaf keizer Nero zelf de opdracht tot brandstichting.  Het duurde vijf dagen om de vuurzee onder controle te krijgen en ondanks de omvang van de ramp weigerde Nero, die op dat moment in zijn buitenhuis verbleef, terug te keren om de bevolking te ondersteunen. Tijdens de brand zong hij volgens overleveringen in een toneelkostuum een oud Grieks lied over de vernietiging van de stad.

Onbekenden hielden burgers die probeerden de vlammen te doven met dreigementen tegen en staken het vuur opnieuw aan. Een van de redenen voor de brandstichting was dat Nero walgde van de oude gebouwen en de smalle doorgangen van Rome. Op de puinhopen bouwde de keizer een nieuw paleis en voor de heropbouw van de stad moesten de belastingplichtigen een flinke bijdrage leveren.

Het regime Rutte doet niet onder voor de psychopathische wandaden en decadentie van keizer Nero. Sterker, de analogie is zo verbijsterend dat in de toekomst met ongeloof zal worden teruggekeken hoe onze politici de gezondheid, het welzijn en de economie van de eigen bevolking opzettelijk vernietigden op basis van een waanzinnige ideologie. Een van de welvarendste landen van de wereld koerst met het huidige beleid gestaag af op een winter van armoede, honger en kou. Door de hoge energieprijzen bovenop jaren van coronabeperkingen sneuvelen massaal middenstandondernemingen en industriële bedrijven. Mensen kunnen hun energierekeningen en de stijgende prijzen voor levensmiddelen niet meer betalen en belanden bij de voedselbank terwijl de politiek tientallen miljarden euro’s aan belastinggelden verspilt om de productie door de boeren nog verder te beperken.

De gehele glastuinbouw dreigt door de hoge gasprijzen stil te vallen zodat zij binnenkort geen tomaat of krop sla meer produceert. Miljarden euro’s vloeien naar farmaceutische bedrijven voor onzinnige en gevaarlijke ‘vaccins’ terwijl de gezondheidszorg door bezuinigingen op instorten staat. Om de natuur te redden verdwijnen de laatste Europese oerbossen met overheidssubsidies in biomassacentrales. Natuurgebieden veranderen met talloze windmolens in industrieparken terwijl moderne energiecentrales stilgelegd worden.

De bevolking heeft slapeloze nachten over hun onzekere toekomst terwijl overbetaalde politici zorgeloos de wereld afreizen om in verre oorden excuses aan te bieden voor de slavernijgeschiedenis, te spreken over gendergelijkheid en levensgevaarlijke oorlogen op te hitsen. Mensen worden door een gebrek aan betaalbare woningen massaal dakloos terwijl deze regering honderdduizenden immigranten binnenhaalt.

We worden geregeerd door de meest incompetente politici uit de geschiedenis die zonder nadenken de zieke agenda van een groepje machtswellustige miljardairs uitrollen en daarmee achteloos de levens en bescheiden toekomstdromen van miljoenen mensen vernietigen. Om Nederland te behoeden voor de opzettelijk gecreëerde ramp zouden zij vandaag nog vervangen moeten worden door een zakenkabinet bestaande uit integere en niet aan de politiek verbonden deskundigen.

Hun eerste opdracht is om de gaskraan in Groningen open te draaien zodat de bevolking en het bedrijfsleven over betaalbare energie beschikken en de glastuinbouw de voedselproductie weer op gang kan brengen. Voor de Groningers komt een ruimhartig compensatiebeleid dat door de huidige politici opzettelijk geblokkeerd wordt. Vervolgens zal de euro ingewisseld moeten worden voor de Nederlandse gulden. Ook moet Nederland vertrekken uit de EU, de NAVO, de WHO en andere gecorrumpeerde internationale organisaties en elke betrokkenheid bij de Oekraïneoorlog beëindigen. De immigratiestroom naar Nederland moet stoppen en het klimaat- en stikstofbeleid gaat in de vuilnisbak. Pas dan kunnen we beginnen met het opruimen van de rokende puinhopen en een land opbouwen waarin het welzijn van de bevolking en niet decadentie, corruptie en onnozelheid leidend zijn.

http://www.deanderekrant.nl/

Meld je aan voor de nieuwsbrief