Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

“Netanyahu is een existentiële bedreiging voor Israël”

Door Carine Knapen

Dit artikel verscheen eerder op X.

Een uur geleden [15 april 2024, red.] heeft de Times of Israël een artikel gepubliceerd waarin akte is genomen van het standpunt van oppositieleider Yair Lapid dat Benjamin Netanyahu een existentiële bedreiging is geworden en Israël vernietigt, standpunt waarin hij wordt bijgetreden door de ex-Shin Bet chef Nadav Argaman die in een interview met Channel 12 gesteld heeft dat Netanyahu niet bekwaam is voor het ambt, Israël naar de ondergang leidt en rechtstreeks schuldig is aan 7 oktober, ‘de ergste ramp sinds de oprichting van de staat’.

Deze kritiek is niet nieuw. In april 2023 – dus een jaar geleden – formuleerde o.a. de The Guardian al exact dezelfde verwijten van de hand van diverse prominenten in Israël.

‘Netanyahu is een existentiële bedreiging voor Israël. Hij kan worden weerstaan – maar alleen met Palestijnse steun.”

Dit was toen naar aanleiding van het plan van Netanyahu om de macht van het hooggerechtshof te beperken, zodat een uitspraak van het hof met een eenvoudige meerderheid in het parlement teniet kan gedaan worden en rechters nog enkel door hem en zijn regering kunnen aangesteld worden (marionetten).

Het hooggerechtshof is de enige belangrijke beperking op de macht van de regering in Israël: het land heeft geen geschreven grondwet en geen Tweede Kamer. Als het hof wordt ontmanteld, zal Netanyahu ongebreideld kunnen regeren – en zal hij vrijuit gaan in de verschillende processen wegens corruptie, waarvoor hij moet terechtstaan en waarvoor hem een effectieve gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Die processen zijn door de oorlog in Gaza voor onbepaalde tijd uitgesteld. How convenient.

De bevolking van Israël betoogt al meer dan een jaar massaal tegen Netanyahu en zijn regering. Ze willen hem en hen weg, maar de man verroert geen vin, blijft in het zadel zitten en niettegenstaande de luide protesten van de oppositie, bepaalde leger autoriteiten, national security, rechters, rechtsgeleerden, de lokale media en het volk, beslissingen nemen en uitvoeren die Gaza vernietigen, een genocide veroorzaken, ook veel slachtoffers maakt onder de eigen bevolking en honderden miljarden kost aan militaire uitgaven.

Nu komt de grote hamvraag :
Het Westen weet dit alles, maar blijft toch Israël (lees : Netanyahu) steunen in alles wat zij/hij doet. 

Het gaat hier helemaal niet om steun aan Israël maar louter om steun aan de criminele handelingen van corrupte Netanyahu en zijn regering die het volk weg wil en de oppositie, justitie, het leger enz… ook.

De Westerse MSM speelt het spel mee, verzwijgt het merendeel van de existentiële problemen in Israël en het weinige dat ze wel brengt wordt geminimaliseerd. Iedereen die zich uitspreekt tegen Israël (lees : Netanyahu) wordt veroordeeld en vermorzeld.

Wat moeten we hieruit afleiden ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief