Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Onvrijwillige spelers in een groot farmaverdienmodel

Door Dolf van Wijk

De oude media slaan de laatste weken volop alarm over het uitbreken van mazelen en kinkhoest; dit zou gevaarlijk zijn vanwege de afnemende vaccinatiegraad.

Door het coronabedrog blijken velen terecht vele vragen te stellen bij het vaccineren. Het is een goede ontwikkeling dat burgers de noodzaak en veiligheid van vaccinaties zelf willen onderzoeken. Voor een goed begrip van de belangen die spelen is het ook goed dat men zich realiseert hoe het verdienmodel van de farmaceutische industrie werkt. Hierover publiceerden wij op 20 mei 2021 een artikel. Vanwege de actualiteit plaatsen we het hieronder nogmaals.

De farmaceutische industrie verkoopt geneesmiddelen die zieke mensen beter maakt. Prachtig. Er zijn echter maar weinig zieke mensen, maar met testen en vaccins kun je ook aan gezonde mensen verdienen. Normaal gesproken wil niemand dat, maar met angst en dwang wordt geprobeerd een medische dictatuur te creëren zodat velen het ‘willen’ en anderen ertoe gedwongen worden. Pfizer verwacht dit jaar zijn omzet van 40 naar 60 miljard te vergroten, waarvan 15 miljard dollar dankzij het vaccin. In dit artikel gaan we dieper in op het farmaverdienmodel.

Een ‘kwakzalver motie’, zo noemde minister De Jonge de motie die vorig voorjaar ingediend werd om serieus te kijken naar HCQ met zink als coronamedicatie. Vanaf het begin van de lockdowns was er een onbegrijpelijke drang naar een vaccin bij onze politieke leiders. Gevraagd naar HCQ noemde De Jonge vaccinatie de enige oplossing. Heel opmerkelijk, aangezien er toen al goede resultaten met HCQ bekend waren en er nog nooit een werkend vaccin tegen een RNA-virus was gevonden.

Op basis van de inmiddels beschikbare informatie is er geen enkele noodzaak voor een vaccin. De WHO heeft al eerder de analyse van een IFR (Infection Fatality Rate) van 0,23% van de wereldvermaarde epidemioloog Ioannides geaccepteerd. Hij stelde deze inmiddels bij naar 0.15%. Onder de 70 jaar is de IFR slechts 0.05%. Dat betekent dat van geïnfecteerde personen 99,85% overleeft en onder de 70 jaar zelfs 99,95%. De promotie van een vaccin is daarmee volkomen onnodig en onlogisch. Waarom prijst De Jonge het dan toch aan? Laten we het aloude journalistieke adagium van de Watergate affaire volgen: ‘follow the money’.

Het Amerikaanse Pfizer

Het Amerikaanse Pfizer is een van de grootste bedrijven van de VS. De omzet over 2020 was 41,9 miljard dollar. 1 De verwachte groei voor 2021 brengt dit naar zo’n 60 miljard dollar, waarvan 15 miljard dankzij het vaccin. Deze farmareus was een van de eersten om een COVID-19-vaccin op de markt te brengen en daarmee ‘wonnen’ zij de perverse, door de media samen met overheden gecreëerde, race naar de markt. Het is geen echt vaccin, maar een op mRNA-technologie gebaseerd experiment dat beter omschreven wordt als gentherapie. Het heeft in de VS en Europa slechts een tijdelijke en voorwaardelijke toegang tot de markt, op basis van de ‘coronanoodsituatie’. De gevaccineerden zijn derhalve deelnemers aan een experiment dat volgens Pfizer nog tot december 2023 duurt. Inmiddels zijn er al vele bijwerkingen gemeld en zijn er een onrustbarend aantal doden te betreuren. Desondanks gaat het de farmaceutische industrie voor de wind. Forbes noteerde voor 2020 maar liefst 50 nieuwe multimiljardairs in de gezondheidssector. 2

Het klassieke farmaverdienmodel

Het klassieke farmaverdienmodel is paradoxaal. Een bakker probeert met een goed product en reclame een klantenkring uit te bouwen. Hoe meer klanten, hoe meer hij verdient. Het farmaverdienmodel werkt anders. De farmaceutische industrie bestond oorspronkelijk om medicijnen voor zieke mensen te maken. Dat altijd relatief kleine deel van de bevolking maakt de gehele potentiële markt uit. Eén die bovendien nog kleiner wordt als die industrie, net als de bakker, een goed product maakt. Zieke mensen die beter worden, vormen maatschappelijk een prachtig en nuttig resultaat, maar het is slecht nieuws voor het verdienmodel.

Daarnaast vergt het veel en duur onderzoek om effectieve moleculen te vinden die ook veilig en grootschalig als medicijn te produceren zijn. Bovendien is veel laaghangend fruit al geoogst. De speurtocht naar effectieve moleculen wordt met de tijd moeilijker en dat maakt het verdienmodel riskanter. Om het dure onderzoek terug te verdienen is het belangrijk ontdekkingen te patenteren. Een patent geldt 20 jaar, de gemiddelde ontwikkeling van een medicijn duurt 13 jaar. Dus als het lukt om een van de vele researchmoleculen tijdig te patenteren, ook een serieuze kostenpost, is er nog 7 jaar om de investering terug te verdienen en winst te maken. Met name in de VS komen er in die laatste jaren vaak nog hoge kosten bij vanwege rechtszaken tegen bijwerkingen.

De daadwerkelijke productie van een ontwikkeld medicijn

De daadwerkelijke productie van een ontwikkeld medicijn is meestal relatief goedkoop. Dus het verdienmodel van medicijnen optimaliseren richt zich op de ontwikkel- en de verdienfase.  In het verleden voerden veel farmabedrijven zelf hoogstaand onderzoek uit. Tegenwoordig vindt onderzoek veelal plaats op universiteiten op kosten van de maatschappij, soms mede gesponsord door bedrijven. Farmabedrijven volgen de ontwikkelingen op de universiteiten nauwgezet en kopen interessante ontdekkingen op.

Een andere manier van optimalisatie is de prijsstrategie. De farmaceutische industrie slaagt er geregeld in, geheel los van de kostprijs, hoge prijzen te bepalen. Bovendien merkt de eindconsument dit niet omdat hun verzekering betaalt. Het farmaverdienmodel is een ‘indirecte’ markt en dat betekent meestal grotere marges.

Als de bestaande markt geoptimaliseerd is, kan het verdienpotentieel alleen verbeterd worden door de markt uit te breiden. Dat kan door nieuwe ‘ziektes’ te ‘ontdekken’. De drukke kinderen van vroeger bijvoorbeeld zijn tegenwoordig ADHD-patiënten die medicatie nodig hebben. Nóg lucratiever is de veel grotere groep gezonde mensen waar je met testen en vaccins aan kunt verdienen. Onder normale omstandigheden zullen gezonde mensen zich niet laten testen of vaccineren.

Doodsangst kweken

Doodsangst kweken is de meest effectieve manier om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Vanaf de eerste berichten over corona is de dreiging enorm opgeklopt. Politici sloegen alarm op bevel van de WHO die een veel te hoge sterfteverwachting opgaf en het virus indeelde in de Klasse A-groep waar ebola en cholera thuishoren. Computerberekeningen resulteerden in veel te hoge modelvoorspellingen en de media lieten elke terughoudendheid varen. Veel mensen bleken het makkelijk te accepteren dat hun basale grondrechten werden afgenomen. Dat schiep de marktcondities voor testen op ongekende schaal. De PCR-test wordt momenteel wereldwijd toegepast, op basis van een frauduleus artikel in het blad Eurosurveillance. 3 De uitvinder van de test heeft aangegeven dat de test niet geschikt is voor het stellen van een diagnose.

Door de voortdurende propaganda door onze politiek leiders en de media denken veel bange burgers nu dat ‘het vaccin’ hun enige uitweg is uit de lockdowns. Andere oplossingen worden weggecensureerd door de reguliere media en onze medische instanties. Eerst was er het al lang bestaande malaria- en reumamedicijn HCQ dat in combinatie met zink levens kon redden. Later werd duidelijk dat een ander patentvrij medicijn, Ivermectine, minstens zo goed werkt. Goed nieuws voor de maatschappij, maar een bedreiging voor het farmaverdienmodel. Als alom bekend zou worden dat er heel weinig mensen aan corona sterven en dat er bovendien meerdere effectieve medicaties beschikbaar zijn, zou de vaccinatie bereidheid onmiddellijk verdwijnen. Dat zou het einde van de markt zijn, zoals gebeurde in 2011 met de Mexicaanse griep. Die griep bleek veel minder gevaarlijk dan voorspeld en niemand vond vaccinatie nodig. De overheid moest vele miljoenen aan in de haast gekochte vaccins vernietigen.

De conclusie

De conclusie moet zijn dat de kunstmatige crisisretoriek de test en vaccinatiemarkt in stand houdt. Een hooggeschoold en invloedrijk lobbynetwerk om artsen en politici te bewerken maakt big pharma overmachtig en gevaarlijk. Toch lijkt de farmaceutische industrie nog niet tevreden. We zien een sterke roep om zowel testen als vaccinatie verplicht te maken.

Wat we meemaken aan verplichte testen en vaccins in een indirecte markt is een droom voor de farmaceutische industrie. Als u het gevoel hebt ongewild mee te spelen in een gigantisch wereldwijd verdienmodel, dan is dat juist. Als de plannen van de EU, zoals in januari gepresenteerd op het World Economic Forum, werkelijkheid worden, dan blijven we voor altijd gevangen in deze farmafuik. In Davos besprak de voorzitter van de EU Commissie Von der Leyen haar plannen voor het Europese ‘Health Emergency Response Authority’ (HERA). 4 

Dit krijgt een eigen budget en voorziet in een nauwe samenwerking tussen tech- en farmaceutische bedrijven en EU-overheden. HERA is een proactief permanent systeem van monitoring (testen) van opkomende pathogenen, gekoppeld aan snelle en grootschalige vaccinontwikkeling. In het oude normaal lieten we dat gewoon aan ons immuunsysteem over.

Bronnen

Meld je aan voor de nieuwsbrief