Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Ook AIVD, NCTV en politie betrokken bij de Icke zaak

Door Willem Engel

 

Dit artikel verscheen eerder op Twitter

In de vorige draad bespraken we aan de hand van de WOO-stukken de bemoeienis van Dilan Yesilgoz en Halsema en het CJO NL & CIDI nieuws met een speciale rol voor Eddo Verdoner/ NCAB NL, en natuurlijk de innige samenwerking tussen VVD en CU, Pieter-Jaap Aalbersberg en Beatrice de Graaf.

In deze draad focussen we meer op de NCTV NL en Nikki Sterkenburg, de AIVD en Erik Akerboom, en de  Politie Eenheid Amsterdam en Frank Paauw.

Na de brieven van het CIDI en CJO stuurt de gemeente Amsterdam een verzoek naar de IND op 19 oktober, een dag na de brief van het CIDI! Hierin wordt nogmaals herhaald dat de driehoek vooral wat vindt van de mening van Icke, maar dat er geen strafbare feiten zijn. Of de IND kan kijken met het oog op de risico’s etc etc.

Het e-mailbericht van de gemeente naar de IND wordt niet vrijgegeven? Daar gaat het nu juist om. De reden is onzin. Ook dit gaan we afdwingen bij de rechter, dit document moet boven tafel. Het DRIO-rapport is inmiddels wel vrijgegeven, maar in dit draadje wordt wel duidelijk hoe dit rapport tot stand is gekomen, en dat er meerdere versies van zijn.
(*DRIO=Dienst Regionale Informatie Organisatie)

Hier zien we mooi hoe de lijntjes lopen. Dus de NCTV stelt een tekst op die de IND dan kan gebruiken om een verzoek aan de NCTV te doen? Dit riekt naar onrechtmatigheid. Wie is er nu aan zet, wie leidt dit project? De IND of de NCTV?

Het ‘verzoek’ vanuit de IND is inmiddels ingediend. De “Stas” (ik verzin het niet! Staatssecretaris) machtigt de NCTV? Dit is weer het bekende trucje dat we zagen bij het LIMC. Er is een bevoegdheid, maar wat is de juridische grondslag? Dus de NCTV geeft aan dat de IND een aanvraag moet doen en de baas van de IND machtigt de NCTV? We mogen aannemen dat de NCTV gewoon de regie heeft vanaf het begin en de IND alleen in naam het initiatief heeft.

Zie hier de bevoegdheden en de geconstrueerde grondslag. We kunnen aan de slag: de fenomeenanalyse. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Nikki Sterkenburg, interim hoofd Analyse Nationale Veiligheid bij de NCTV, met een obsessie voor extreem rechts. Wat doet die fenomeenanalyse? Los van het zwart maken van iemand die geen kwaad in de zin heeft, zorgt het voor het mandaat om te mogen ingrijpen “bij dreiging voor de openbare orde”.

“Een duiding van de betrokken persoon.” Maar ook:  “IND heeft tevens een silent procedure voor betrokkene opgestart bij de AIVD.” Afhankelijk van de AIVD en NCTV rapporten zal de IND besluiten tot een “SIS II” signalering.
Dit doet mij sterk denken aan het Haga Lyceumdebacle. Daar ging de AIVD volledig de mist in en werd gepakt op smaad en laster. Misschien bleef daarom wel een AIVD-rapport uit. De basis was dus een duiding van de NCTV die gemachtigd was door de IND vanuit een vraag die ze zelf hadden opgesteld…

Het rapport was in een dag klaar. Wat een snelheid, of hadden ze het al op de plank liggen? Beide kan: er staan namelijk geen feiten in, alleen aannames, verdachtmakingen en smaad en laster aangaande de heer Icke.

Ook worden het OM en de politie ingezet. Wederom een lusconstructie, want de driehoek was juist de instantie die de aanvraag deed bij de IND. Het OM/LECD gaat over discriminatie? De redenatie is waarschijnlijk dat groepsbelediging van Joden leidt tot een dreiging van de openbare orde? Het wordt wel een ingewikkeld verhaal. Er wordt in ieder geval gewacht tot kort voor de demonstratie, omdat de verwachting is dat er nog wel informatie komt. Cynisch zou je kunnen zeggen: er is dus geen informatie.

Die fenomeenanalyse – vrij algemeen, fantasierijk en los van de werkelijkheid – beschrijft een beweging die in werkelijkheid niet bestaat. Opvallend is dat dit niet specifiek over een persoon gaat. Maar dat was toch het mandaat? Dit rapport valt dus buiten de reikwijdte. Het is bijna volledig gebaseerd op DTN 56, een document dat ook wordt ingebracht tijdens de rechtszaak.
Dat laatste punt zegt alles:
“Bijeenkomsten van complotdenkers leidden doorgaans niet direct tot geweld. Wel kunnen dergelijke bijeenkomsten zorgen voor enige onrust vooraf. Bijvoorbeeld in de vorm van kleine protesten, waarbij wordt opgeroepen tot het verbieden van de bijeenkomst of het weren van een spreker.”
Dit is de angel, er is dus geen enkel bewijs voor de dreiging anders dan de briefschrijvers CJO en CIDI die een tegendemonstratie aankondigen, wat allemaal binnen het democratische bestel valt.

De te smalle basis voor de IND behoeft nog een politierapport. Ook de politie baseert zijn informatie op wat de NCTV aanlevert. Dit geeft de schijn van onafhankelijke bronnen. Wat in werkelijkheid duidelijk wordt, is dat de IND, OM, politie en AIVD allemaal een opstelopdracht krijgen van de NCTV. Deze rapportjes zijn dan het zogenaamde bewijs. Contextcreatie en verrijking noemen we dat sjiek. In werkelijkheid is het een vorm van fraude/valsheid in geschrifte.

Het rapportje van de politie. SGBO staat voor Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. Dit is de afdeling die zich bezighoudt met demonstraties. Let wel, dit is de versie van 26 oktober. Er is dan al duidelijk dat dit niet voldoet, er moet namelijk ook een landelijke dreigingsanalyse in. Op 28 oktober is duidelijk dat dit stuk niet voldoet, het moet eruitzien alsof het van de politie komt en het moet meer op de persoon Icke zijn gericht.

Op 1 november is het dan zover: het DRIO-rapport in tweede versie met aanpassing is gereed, wel opletten dat de goede versie van 31 oktober wordt gebruikt. De vraag of dit rapport als basis mag dienen/gepubliceerd mag worden? Er is ook nog wat nodig van de NCTV: een meer persoonsgericht document. De volgende dag, 2 november, is het go/no go-moment. Wij willen natuurlijk het oorspronkelijke DRIO-rapport hebben.

Op 3 november komt dan de verbanning van Icke, met een nota van de IND:
“In afwijking op de gebruikelijke procedure heeft de NCTV geen op de persoon gerichte duiding opgesteld…..”
[1e screenshot, punt 3, red.];
“De uitvraag bij de AIVD middels de silent procedure heeft niet geleid tot een ambtsbericht”
[2e screenshot, 3e aline,red.];
“Voor de onderbouwing van dat laatste (dreiging voor de openbare orde) wordt geleund op de analyse van de politie.”
[2e screenshot 4e alinea].

De scam is compleet. Ongelofelijk dat er ook nog werd gevraagd om het DRIO-rapport geheim te houden. Dat ging de rechter te ver, maar toch ging het neprapport dat besteld werd en herschreven op basis van input van de NCTV (die het kennelijk niet zelf wilde schrijven!, ongetwijfeld door het ontbreken van een mandaat, juridische basis) er als boter in. Wellicht is dit mosterd na de maaltijd voor de Icke-zaak, waar op puur juridische gronden de staat volledig onderuit is gegaan. Toch zal dit soort bewijsvervalsing zeer waarschijnlijk een grote rol spelen in de schadevergoedingszaak.

Moraal van het verhaal

De NCTV controleert de informatiestromen en oefent daarmee effectief macht uit. De NCTV is zich ook bewust van het ontbreken van enig mandaat en creëert schijnconstructies waarbij de andere diensten opdraaien voor het ‘bewijs’. Andere diensten gaan gewillig mee, ook al zouden zij toch moeten zien dat het om oplichtingspraktijken gaat. Geen spreker had het vertrouwen in de instituten meer kunnen ondermijnen dan wat de instituten hier zelf hebben gedaan. We hebben daadwerkelijk te maken met een Stasi.

Meld je aan voor de nieuwsbrief