Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Open samenleving volgens de regels van onze meesters

Vreedzame burgers worden gecriminaliseerd door herdefiniëring opruiing.

Door Willem Engel

Dit artikel verscheen eerder op X.

Het OM Den Haag heeft opeens haast om de zaak af te handelen waarin ik zou hebben opgeroepen tot een burgerarrest, wat evident niet zo is, dat is in deze facebook-live te zien.
Waarom zet het OM deze kansloze zaak voort? Het staat inmiddels vast dat ook hier met bewijs is gerommeld en dat er geen eiswijziging is gedaan waarmee niet is voldaan aan de eisen gesteld in artikel 348 SV [Wetboek van Strafvordering, red.]

Na 18 maanden op de plank nu opeens haast. Zou het iets te maken hebben met het NCTV/AIVD/NP verslag Soevereinenbeweging ondermijnt democratische rechtsorde? Ja!

De constructie, hoe wankel dan ook, is dat autonomen een gevaar zijn voor de democratische rechtsorde. Niet omdat ze gewelddadig zijn, in het verslag is te lezen dat dat nu juist niet het geval is. Ook is deze groepering niet xenofoob en zit het wel goed met de horizontale werking van de rechten. Het gaat om iets anders, namelijk het aantasten van het gezag.

“Autonomen of soevereinen die verandering zoeken binnen het huidige systeem ondermijnen de democratische rechtsorde weliswaar niet door hun gedragingen, maar ook zij dragen bij aan de instandhouding en mogelijke groei van de beweging als geheel. Het onderstaande gaat nader in op de ondermijning van de verticale dimensie van de democratische rechtsorde.”

“ Ze tasten de basis van de democratische rechtsorde als politiek systeem en wijze van samenleven aan. Een democratische rechtsorde kan immers niet zonder een basaal vertrouwen in de instituties, met daarnaast ook verdraagzaamheid jegens andersdenkenden, respect voor de rechten van minderheden en andere democratische normen, waarden en omgangsvormen. Daarom moet de samenleving de grenzen van de democratische rechtsorde bewaken en weerbaar zijn tegen de bedreigingen daarvan.”

Waar hebben we dat eerder gehoord? Ongehoorzaamheid moet strafbaar worden. Vandaar al die ‘herinterpretaties’ van wetten of zelfs het maken van nieuwe wet zoals de doxingwet (zie zaak tegen Huig Plug). Opruiing wordt door het OM geherdefinieerd tot “het opwekken van gedachten aan strafbare feiten”. Een onwerkbare definitie, want alles en iedereen kan door alles en iedereen aangezet worden tot het denken aan een strafbaar feit.

De volgende stap is om opruiing te gebruiken in de versie van aanzetten tot geweld tegen het openbaar gezag. De zaak van Gideon van Meijeren is een prachtig voorbeeld van deze mission creep: OM vervolgt Hagenaar voor opruiïng.

Mijn Den Haag-zaak is in hetzelfde stramien. Hier moet snel een veroordeling uit komen, want daarmee is het criminaliseren van de vreedzame burger weer een stap makkelijker gemaakt.

Wat zo bijzonder is, is dat er bij de NCTV een goed besef is waarom mensen boos zijn. De overheid maakt problemen namelijk erger in plaats van ze op te lossen en legt hier geen enkele verantwoording voor af.

“Het gedachtegoed biedt een uitweg voor uiteenlopende mensen die zich onvoldoende gehoord voelen door de overheid, teleurgesteld zijn in de overheidsreactie op bepaalde gebeurtenissen of geen vertrouwen meer hebben in het probleemoplossend vermogen van de overheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de maatregelen tijdens de coronapandemie, maar ook om de toeslagenaffaire, de moeizame afhandeling van aardbevingsschade in Groningen, de stikstofcrisis, de woningnood, duurder wordende levensmiddelen en stijgende energieprijzen. Bovendien kan het verlies aan vertrouwen gebaseerd zijn op persoonlijke problemen en grieven, of een ervaren gebrek aan controle over het eigen leven.”

Dan zou je denken dat de NCTV met een aanbeveling komt voor de overheid om zich aan de wet te houden en verantwoording af te leggen en de burger mee te laten besturen. Problem solved! Maar nee, dat zou te makkelijk zijn, er zijn namelijk meer maatregelen nodig waar de burger opnieuw boos over gaat worden.

“Door de mate waarin soevereinen zich proberen af te wenden van de Nederlandse samenleving en de mate van wantrouwen die zij koesteren tegen de overheid en instituties, is de verwachting dat het gedachtegoed waarschijnlijk ook op de lange termijn een rol zal blijven spelen in de Nederlandse samenleving. Nieuwe overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld met betrekking tot stikstof en het klimaat, of persoonlijke omstandigheden wanneer mensen een deurwaarder aan de deur krijgen, worden door soevereine aanjagers steeds opnieuw voorgesteld als een manier van de overheid om hen te onderdrukken. Daarbij stellen zij dat de Nederlandse wet- en regelgeving slechts een suggestie is en de overheid illegitiem handelt. Doordat het narratief steeds wordt aangepast aan nieuwe gebeurtenissen en maatregelen, is het ook op de langere termijn erg wendbaar. In combinatie met de snelheid waarmee hun theorieën via sociale media worden verspreid, zal het bereik van het gedachtegoed waarschijnlijk groot blijven.”

De maatregelen zijn natuurlijk helemaal niet echt nodig, want er is geen stikstof- of klimaatprobleem, er is een gehoorzaamheidsprobleem. Sociale media en het idee dat de overheid de burger onderdrukt zijn de redenen dat de beweging groeit….. Geen enkele zelfreflectie. Zou het ook zo kunnen zijn dat de burger gewoon heel erg ongelukkig is met het bestuur, maar dat ze het bestuur niet weg of bijgestuurd krijgt? Ondanks de inmiddels afgeschafte referenda, de tientallen petities, 100den demonstraties, rechtszaken, verkiezingsnederlagen blijft het bestuur ijzerenheinig doorgaan met Agenda 2030.

Om een koppeling met geweld te krijgen wordt er gezocht naar gebeurtenissen in het buitenland, terwijl dit nu net niét de functie van de AIVD/NCTV/NP is. In Nederland is er kennelijk te weinig te vinden. Met verwijzingen naar de Reichsbürger-coup, die in de verste verte geen coup was. Zelfs de verwijzing naar de bestorming van de rijksdag in augustus 2020, een valse vlag die allang ontmaskerd is. Natuurlijk ontbreekt de valse vlag van 6 januari niet vanuit de VS. Demonstranten werden rondgeleid door politie in het Capitool, waarna nu nog steeds mensen worden veroordeeld of vastzitten, omdat ze demonstreerden en het gebouw hadden betreden. Wat opvalt in deze voorbeelden is juist het gebrek aan geweld en het infiltreren van agent-provocateurs, denk aan Ray Eps. De media weigeren categorisch dit te onderzoeken en als dan een journalist dit wel doet zoals Tucker Carlson wordt hij ontslagen bij Fox. De mythe van de mob, de boze burger die eigen richting geeft en geweld niet schuwt moet worden verkocht, er zijn namelijk nieuwe maatregelen nodig.

“Inspiratie uit het buitenland

Het gedachtegoed van de zelfverklaarde soevereinen kent haar oorsprong in de Verenigde Staten van de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw. Daar ontstond het idee van de ‘sovereign citizen’ uit protest tegen het gezag en belastingen van de federale overheid. Om deze reden werd in het begin ook wel gesproken van ‘tax protestors’. Inmiddels wordt een deel van deze groep in de Verenigde Staten als binnenlandse terroristische dreiging beschouwd ; veel betrokkenen bij de Capitool-bestorming in Washington DC op 6 januari 2021 waren ‘sovereign citizens’. De Amerikaanse soevereinen geloven in een alternatieve interpretatie van de geschiedenis van het land, waarbij zij net als de Nederlandse soevereinen geloven dat veel wetten niet van toepassing zijn. Ook betalen zij bijvoorbeeld geen belasting en eisen ze soms zelfs geld van de overheid. Inmiddels heeft de gedachte dat de Staat geen legitimiteit heeft, in diverse landen haar eigen variant gekregen. De precieze invulling verschilt echter van land tot land.”

“Een deel van deze beweging is extremistisch of zelfs terroristisch. Aanhangers van de Reichsbürger waren de afgelopen jaren betrokken bij honderden geweldsincidenten, waaronder schietpartijen waarbij politieambtenaren zijn gedood alsmede de poging tot bestorming van de Bondsdag in augustus 2020. In 2022 en 2023 hield de Duitse politie verschillende aanhangers van de beweging aan op verdenking van het voorbereiden van een staatsgreep. Er zijn geen aanwijzingen dat hiertoe ook in Nederland voorbereidingen worden getroffen. Andere onderdelen van de soevereine ideologie in Nederland lijken rechtstreeks gekopieerd uit Canada. Een specifieke groep soevereinen in Nederland heeft het gedachtegoed overgenomen van een Canadese ideoloog, die stelt dat er goede en slechte mensen zijn en dat de goede mensen de slechte mensen mogen stoppen, desnoods met kracht of geweld. Het gewoonterecht oftewel ‘common law’ zou de strafmaat moeten bepalen.”

‘Ministers’ Hugo de Jonge en Dilan Yesilgoz doen ook een plasje over dit rapport.  brief d.d. 09 april 2024 aan de Tweede Kamer, red.] De taal is, zoals we dat gewend zijn van deze lichtgewichten, kinderlijk, alsof ze tegen basisschoolleerlingen spreken. Het schokkende is dat er aan de ene kant wordt toegegeven dat de uitingen en leefwijze en het gedachtegoed van autonomen en soevereinen binnen de wet vallen, maar – en als er ‘maar’ staat kan je het voorgaande dus weggooien – op lange termijn is het onwenselijk. Dus het gaat bestreden worden, ondanks dat het binnen de wet is. Dit is waar ondermijning in werkelijkheid over gaat. Een open samenleving, maar wel volgens de regels van onze meesters…

“3. Zorgen dat de extremistische beweging niet groter wordt.

De fenomeenanalyse geeft aan dat het grootste deel van de soevereine beweging veranderingen voorstaat binnen het bestaande systeem (sommigen hiervan noemen zich liever ‘autonoom’). Veel van deze personen hebben concrete zorgen of grieven, waardoor ze hun vertrouwen zijn verloren in de instituties. Anderen zijn op zoek naar een eenvoudiger manier van leven, buiten de complexe systemen van de bredere samenleving. In essentie is dit natuurlijk legitiem; we leven in een vrij land. Echter, om ondermijning van de democratische rechtsstaat op de lange termijn tegen te gaan willen we wel grootschalige verspreiding van het anti-institutionele narratief tegengaan en voorkomen dat het extremistische deel van de beweging groter wordt.”

“Conclusie

Nederland is een open samenleving met vele vrijheden die zijn vastgelegd in de grondwet. Dit is echter niet vrijblijvend. Alles staat en valt bij de bescherming van de democratische rechtsorde die onze vrijheid én veiligheid mogelijk maakt. Hier moeten we ons gezamenlijk voor inzetten. Met ruimte voor dialoog en respect naar elkaar, maar wel binnen de kaders van onze democratie en rechtsstaat.

De minister van Justitie en Veiligheid,
D. Yeşilgöz-Zegerius

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hugo de Jonge”

Ook NU.nl doet een duit in het zakje. Het richt zich erop dat zelfs agenten anti-institutionele gedachten hebben. Daar moet natuurlijk tegen worden opgetreden.

Punt 2 is hilarisch: “Daarmee wordt een feitelijk onjuist wereldbeeld gecreëerd, want zo’n kwaadaardige elite die de wereld leidt bestaat namelijk niet.”

Bedoelen ze het bestaat wel, maar eigenlijk is die elite heel lief, of bedoelen ze niet alle landen doen al mee, of bedoelen ze we liegen gewoon glashard en hopen dat mensen geen WOO-stukken lezen en zullen vergeten wat hen is aangedaan onder de WHO-scamdemie. In ieder geval is nu wel duidelijk dat agenten in principe niet bij de elite horen, maar de korpsleiding in principe wel. Dat maakt het een stuk overzichtelijker.

Komen we weer terug bij dat burgerarrest en de haast van het OM.

De NOS maakt er weer een eigen versie van met AIVD: tienduizenden ‘soevereinen’, sommigen inmiddels ook bereid tot geweld.

“Tribunalen

De kleinste categorie van enkele tientallen tot honderd mensen trekt volgens het rapport de uiterste consequentie uit deze manier van denken en gelooft dat een gewelddadig treffen met de overheid in de toekomst onvermijdelijk is. Zij dreigen veronderstelde vertegenwoordigers van de elite met ‘burgerarresten’ of ’tribunalen’ en verspreiden adressen van deurwaarders, politiemensen en ambtenaren in eigen online chatgroepen.”

Tribunalen en burgerarresten, waar komt dit vandaan? Het is enigszins uit de context getrokken, maar er staat wel iets in het verslag van de NCTV:

“Vrijheidsberoving of burgerarrest: Bij inbeslagnames door deurwaarders wegens hoogopgelopen schulden is gedreigd met burgerarresten of zijn deurwaarders daadwerkelijk vastgehouden door soevereinen. In sommige gevallen volgde een (poging tot) ‘burgerarrest’ op doxing.”

Het beetpakken van deurwaarders wordt geëxtrapoleerd naar het oproepen tot burgerarrest van agenten? De richting is duidelijk. Mijn zaak en die van Gideon moeten de juridische weg vrijmaken om extra maatregelen te nemen tegen de subversieven, want gehoorzaamheid moet absoluut zijn. Je mag zelfs niet denken aan iets stouts.

We zijn inmiddels diep in het fascisme doorgedrongen waar de overheid al haar invloed gebruikt om opvattingen, gedachten en uitingen te criminaliseren, niet omdat ze strafbaar zijn maar omdat ze onwelgevallig zijn.

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief