Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Openlijke samenzwering om de regels te overtreden

De WGIHR*  is openlijk van plan om artikel 55 van de Internationale Gezondheidsregeling te schenden.

Dit complot moet publiekelijk kenbaar gemaakt worden.

* WGIHR = De Werkgroep voor wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregelingen, red.

Door: James Roguski

Het originele, Engelstalige artikel leest u hier.

LET OP: Dit artikel gaat NIET over de amendementen die op 27 mei 2022 zijn aangenomen en die vóór 1 december 2023 moeten worden afgewezen. KLIK HIER voor informatie over de wijzigingen van 2022.

Dit artikel is uitermate belangrijk. Ik vertrouw erop dat mijn lezers heel goed in staat zijn om de benodigde moeite te doen, zodat zij het complot van de WGIHR begrijpen en ontmaskeren: de WGIHR wil de regels negeren om te verbergen dat zij er niet in slaagt om binnen de toegestane tijdspanne een overeenkomst te bereiken.

De WGIHR heeft aangekondigd dat ze de deadline om haar definitieve ontwerp in januari 2024 in te dienen NIET kan halen.

In plaats van lovenswaardig te handelen door haar falen toe te geven en de behandeling van de amendementen uit te stellen tot de 78e Wereldgezondheidsvergadering in 2025, beraamt de WGIHR een plan om de zeer duidelijke deadline te overtreden die artikel 55 van de Internationale Gezondheidsregeling aan haar oplegt.

De WGIHR begrijpt heel goed dat de vastgestelde deadline voor haar onderhandelingen inhoudt dat ze een “pakket gerichte amendementen” MOET indienen ten minste vier maanden voor de 77e Wereldgezondheidsvergadering, die van 27 mei tot 1 juni 2024 staat gepland. Anders moet ze wachten tot 2025. Dit betekent dat de WGIHR wettelijk verplicht is om haar definitieve onderhandelingsovereenkomst in de week van 22-26 januari 2024 in te dienen.

De periode van vier maanden voor herziening van de wijzigingen is verplicht. De taal van artikel 55 is heel duidelijk.

Lovenswaardig handelen

Als de WGIHR het niet op tijd eens kan worden over een pakket gerichte wijzigingen, dan is melden dat ze de deadline niet kan halen en om uitstel vragen tot de 78e Wereldgezondheidsvergadering in mei 2025 het enige lofwaardige dat ze kan doen.

Maar de WGIHR is van plan om zichzelf te schande te maken door haar wettelijke verplichtingen te negeren. Op 2 oktober heb ik hierover deze video gemaakt.
Naar mijn mening is deze video het overtuigende bewijs van een schaamteloze en openlijke samenzwering om artikel 55 van de Internationale Gezondheidsregeling te schenden. Dit is GEEN complottheorie. Dit is prima facie BEWIJS van voorbedachten rade teneinde de internationale wetgeving te overtreden.

En in deze video van ruim een uur worden de uitgebreide details van het complot om de regels te overtreden besproken. Als je de tijd neemt om ernaar te kijken en te begrijpen wat de WGIHR van plan is te doen, dan zou je woedend moeten zijn.

De uitgebreide details van het complot om de regels te overtreden, werden door de WGIHR samengevat met de volgende korte en misleidende tekst:

“De co-voorzitters merkten op dat het, onder verwijzing naar Besluit WHA75(9), onwaarschijnlijk leek dat het wijzigingspakket in januari 2024 klaar zou zijn. In dit verband kwam de werkgroep overeen haar werkzaamheden tussen januari en mei 2024 voort te zetten. De directeur-generaal zal het door de werkgroep overeengekomen pakket wijzigingen voorleggen aan de 77e Gezondheidsvergadering.”
[na de deadline van januari!!!]

Geen inspraak van het publiek

Als de onderhandelingen mogen doorgaan tot de laatste minuut voor de Wereldgezondheidsvergadering op 27 mei 2024, dan zal het publiek geen gelegenheid hebben om te reageren op deze mogelijk wettelijk bindende internationale overeenkomst, zoals vereist door het Handboek Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten.

11 FAM 725.1 Verloop van de onderhandelingen

(6) Er wordt rekening gehouden met de belangen van het publiek en, indien de omstandigheden dit naar het oordeel van de minister of de door hem aangewezen persoon toelaten, wordt het publiek gelegenheid tot inspraak gegeven;

https://fam.state.gov/FAM/11FAM/11FAM0720.html

Nieuw ontwerp in de maak

Het Bureau van de WGIHR werkt momenteel aan een nieuw ontwerp dat zal worden gepresenteerd tijdens de volgende (en laatste) vergadering van de WGIHR, die gepland staat voor 7-8 december 2023.

Maandenlang was deze bijeenkomst gepland als de laatste bijeenkomst van de WGIHR. Het was de bedoeling dat de onderhandelingen tijdens deze bijeenkomst zouden worden afgerond en dat het overeengekomen document tegen 15 december 2023 zou worden doorgegeven aan het International Health Regulations Review Committee [Internationale Gezondheidsregelingen Evaluatie Commissie, red.].

Het Bureau van de WGIHR is nu gemachtigd, met de hulp van het secretariaat, om concept tekstvoorstellen op te stellen op basis van de tot dusver gevoerde discussie. Dit is een belangrijke afwijking van de bestaande praktijk. Gewoonlijk kunnen de voorzitter of de medevoorzitters op persoonlijke titel een tekst voorstellen op basis van de verschillende standpunten die tijdens de onderhandelingen naar voren zijn gekomen, om vooruitgang te boeken in de onderhandelingen.

Wanneer het Bureau de rol van de voorzitter of medevoorzitters overneemt om tekstvoorstellen te doen tijdens onderhandelingen zijn er twee soorten risico’s.

  • Ten eerste zet het de leden van het Bureau onder druk om zich de tekst toe te eigenen en compromitteert het hun nationale positie tijdens de onderhandelingen.
  • Ten tweede staat het Secretariaat historisch gezien vooral op één lijn met de ontwikkelde landen en worden afgevaardigden van ontwikkelingslanden binnen het Bureau geconfronteerd met hevige weerstand wanneer zij zich sterk maken voor hun zaak.

Uit de ervaring met de tekst van het Bureau over het pandemie-instrument blijkt dat in die tekst veel cruciale voorstellen van ontwikkelingslanden gericht op het bereiken van gelijkheid in de internationale regeling voor noodsituaties op gezondheidsgebied zijn weggelaten.

https://twn.my/title2/health.info/2023/hi231004.htm

Vanwege meningsverschillen tussen de lidstaten is het echter NIET waarschijnlijk dat de tekst die aan het eind van 7-8 december 2023 beschikbaar zal zijn de definitieve overeenkomst zal zijn.

Leden van het WGIHR hebben herhaaldelijk verklaard dat “niets is overeengekomen totdat alles is overeengekomen”.
Als er niets is overeengekomen, dan moet er NIETS worden ingediend!

BRON: https://apps.who.int/gb/wgihr/e/e_wgihr-5.html

Meld je aan voor de nieuwsbrief