Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Plegen Maxima en het kabinet landverraad?

 

Door Frank Stadermann

Dit artikel verscheen eerder op www. gezondverstand.eu.

Op 7 mei 1946 werd het voormalig hoofd van de NSB, Anton Mussert, op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Hij was ter dood veroordeeld wegens landverraad, omdat hij Nederland onder een vreemde (Duitse) heerschappij wilde brengen. Die veroordeling is omstreden omdat de fascist Mussert in werkelijkheid juist een nationalist zou zijn geweest. Doch dit terzijde.

Landverraad in de vorm zoals Mussert dat zou hebben gepleegd, was toen – en is nog steeds – strafbaar gesteld in artikel 97a van het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel verklaart, heel kort gezegd, strafbaar: het met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treden met het oogmerk om die persoon respectievelijk dat lichaam aan te zetten tot het teweegbrengen van een omwenteling, of om daarbij te helpen.

Onder een omwenteling wordt volgens artikel 80bis van het Wetboek van Strafrecht onder meer verstaan: “het vernietigen of op onwettige wijze veranderen van de grondwettige regeringsvorm”.

Hoe moeten we in het licht van deze wetsartikelen kijken naar het World Economic Forum (WEF) en de rol die onze regering in dat verband speelt?

Het WEF is een – niet langs democratische weg tot stand gekomen – organisatie. Deze organisatie is opgericht door Klaus Schwab. Hij is ook het gezicht van de organisatie. Het WEF is niet in Nederland gevestigd en is daarmee een “lichaam” in de zin van artikel 97a.

Lid van het WEF wordt men op persoonlijke titel. Van het WEF is bekend dat het streeft naar opheffing van de soevereiniteit van de nationale staten, en dus naar het veranderen van de grondwettige regeringsvorm. Het WEF pakt het serieus aan. Het heeft een opleiding die toegang geeft tot het Young Global Leadership. Diverse Nederlandse en veel buitenlandse regeringsleiders en ministers, zelfs leden van koningshuizen, hebben het programma gevolgd. Schwab pocht dat het WEF via deze Young Global Leaders wereldwijd in veel regeringen is gepenetreerd (dat woord heeft hij letterlijk gebruikt). Voegen we daar nog eens bij dat het WEF allerlei plannen heeft voor een herinrichting van onze maatschappij onder de leuze The Great Reset (“you will own nothing and you will be happy”), dan kunnen we er niet omheen dat het WEF (ook) in ons land een omwenteling teweeg wil brengen.

Volgens het WEF was (en is nog steeds) de COVID-19-crisis een uitgelezen kans om die omwenteling teweeg te brengen. In zijn (met holle frasen gevulde) boek “COVID-19: The Great Reset” uit 2020 legt Schwab het allemaal uit. Veelvuldig gebruikt hij de term Build Back Better; een term die gretig door allerlei regeringsleiders wordt aangehaald. Ook onze eigen premier Rutte heeft de term gebruikt. Daarmee heeft hij zich duidelijk geïdentificeerd met het WEF. Dat hij contacten heeft met het WEF, daarover doet Rutte niet geheimzinnig. Openlijk loopt hij met een tas met het WEF-logo. Sterker nog, openlijk gaan hij en andere bewindslieden naar bijeenkomsten van het WEF. Maar ze weigeren duidelijkheid te verschaffen over wat daar ter sprake komt. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft vragen daarover gesteld, maar kreeg gewoon geen antwoord.

Bekend is een foto waarop te zien is dat premier Rutte, minister Kaag en zelfs koningin Maxima op ‘audiëntie’ zijn bij Schwab. Aan de wand prijkt het logo van het WEF.

Toen Gideon van Meijeren in de Tweede Kamer opperde dat het kabinet wellicht door zijn samenwerking met het WEF landverraad pleegt, kreeg hij als antwoord dat hij dan maar aangifte moest doen. Dat was een zotte reactie. Immers, het is niet het Openbaar Ministerie dat besluit of er al of niet tot vervolging moet worden overgegaan. In geval van ambtsmisdrijven door ministers wordt de opdracht tot vervolging gegeven door middel van een Koninklijk Besluit of een besluit van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer schoof dus haar verantwoordelijkheid ten onrechte van zich af. Dat er werkelijk een Koninklijk Besluit of een besluit van de Tweede Kamer komt met als opdracht om ministers te vervolgen, is weinig waarschijnlijk.

De koningin zelf is, net als het staatshoofd, onschendbaar. Dus tegen haar is een strafrechtelijke vervolging al helemaal niet mogelijk. De ministers (in het bijzonder de minister-president) zijn verantwoordelijk voor het doen en laten van het staatshoofd en zijn echtgenote. Juist vanwege die ministeriële verantwoordelijkheid zou men verwachten dat de premier dan tegenover het parlement over de banden tussen het WEF en Maxima duidelijkheid zou verschaffen. Maar ook dat wordt door de premier geweigerd. En de Tweede Kamer accepteert dat.

Gezien enerzijds de doelstellingen van het WEF en anderzijds het stiekeme waarin de contacten zich afspelen, wordt het wel moeilijk om níét te geloven dat onze regering samenwerkt met het WEF. En dan heeft het er alle schijn van – gezien de doelstellingen van het WEF – dat Maxima en het kabinet toewerken naar een omwenteling in ons land in de zin van artikel 97a Wetboek van Strafrecht, en dat zij dus landverraad plegen. Die schijn kunnen zij alleen maar wegnemen door openheid te betrachten over hun contacten met het WEF. Vooralsnog lijkt het erop dat wat zij doen, niet onderdoet voor datgene waarvoor Mussert werd veroordeeld.

Meld je aan voor de nieuwsbrief