Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Predictive Programming door ‘filantropen’

Voorspellend programmeren van de bevolking is een theorie die stelt dat menselijk gedrag kan worden gestuurd door ze (via media) bloot te stellen aan een toekomstige gebeurtenis, én aan de gevolgen.

Door Cees van den Bos

Dit artikel is integraal overgenomen van bomenenbos.substack 

In 2011 verscheen de film Contagion. De blockbuster had een beroemde cast met onder andere Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne en Jude Law. De thriller gaat over een wereldwijde uitbraak van een dodelijk nieuw virus. In een race tegen de klok wordt een vaccin ontwikkeld, en gaandeweg worden maatregelen getroffen om het virus te bezweren.

Door de overeenkomsten tussen de film Contagion en de COVID-19-crisis die negen jaar later uitbrak onder elkaar te zetten, kan iedereen voor zichzelf de afweging maken: Hadden wij hier te maken met Predictive Programming of slechts met Toeval?

De producer en investeerder van de film is miljardair Jeff Skoll. Hij wordt in deze context regelmatig in één adem genoemd met Bill Gates vanwege gezamenlijke investeringen in de farmaceutische industrie en in Non Governmental Organisations (NGO’s) die projecten uitvoeren waarbij grote bevolkingsgroepen in arme landen worden gevaccineerd.

Beide filantropen hebben er ongetwijfeld belang bij gehad om de crisisrespons van overheden en burgers voorspelbaar te maken. Predictive Programming door middel van een meeslepende blockbuster film, zou dus planmatig kunnen zijn geweest. Het heeft ze in ieder geval geen windeieren gelegd.

Predictive Programming

Predictive Programming, ofwel Voorspellend Programmeren, is een theorie die stelt dat de bevolking bewust wordt blootgesteld aan een fictieve gebeurtenis met bijbehorende consequenties. Hiermee wil men bewerkstelligen dat burgers de consequenties makkelijker aanvaarden wanneer een soortgelijke gebeurtenis in de toekomst daadwerkelijk plaatsvindt. Hiervoor kan film, boek of muziek worden gebruikt.

Als het publiek door middel van een film wordt geconfronteerd met de gevolgen van een wereldwijde virusuitbraak en de consequenties zoals maatregelen, associeert de bevolking deze consequenties met een logische gevolgtrekking van zo’n virusuitbraak. Men wordt in zekere zin geconditioneerd door de blootstelling aan gevolgen die bij een oorzaak horen.

Predictive Programming wordt in verband gebracht met complottheorieën. Dit is begrijpelijk omdat Predictive Programming in zekere zin ook een complot zou impliceren door een groep mensen die de bevolking wil conditioneren. De samenzweerders zouden dan al weten dat een gebeurtenis plaats zal vinden in de toekomst. Het uiterste alternatief van Predictive Programming is een aaneenschakeling van toevalligheden.

Samenvatting van de overeenkomsten

Omwille van de leesbaarheid, wordt begonnen met een opsomming van alle overeenkomsten tussen de film Contagion uit 2011 en de coronacrisis uit 2020.

 • Het luchtwegvirus is nieuw en onbekend, en komt uit China.
 • De virusuitbraak vindt plaats in het vierde kwartaal.
 • Het virus verspreidt zich volgens de experts via oppervlaktebesmetting.
 • Men kan het virus niet (technisch) isoleren.
 • Het virus komt van een vleermuis.
 • Centrale rol voor de instanties CDC en de World Health Organization (WHO).
 • Er breken rellen uit, er wordt gehamsterd en het leger wordt ingezet.
 • Dezelfde maatregelen worden ingezet, waarvan de werking tot op de dag van vandaag niet is aangetoond, zoals: social distancing, avondklok, lockdown, mondkapjes, quarantaine van gezonde mensen en sluiting van scholen en sportscholen.
 • Er is verzet door een opstandige groep via demonstraties, en kritische mensen wezen op een lagere mortaliteit dan de autoriteiten deden voorkomen.
 • Er zijn alternatieve geneesmiddelen (Forsythia en Ribavirin) waar de autoriteiten niet van willen weten, zoals HCQ en ivermectine bij SARS-CoV-2.
 • Men denkt dat een vaccin de enige weg uit de crisis is. De film eindigt met een happy end door het vaccin.
 • Men heeft een uitsluitingssysteem door middel van polsbandjes in de film. Een QR-pas zoals bij corona bestond in 2011 nog niet omdat de smartphones nog niet ver genoeg waren doorontwikkeld.
 • Er treedt polarisatie op in de maatschappij.
 • Kritiek op de reguliere media.
 • Asymptomatische besmetting.
 • Het Department of Homeland Security, de Amerikaanse NCTV, neemt in een vroeg stadium de aansturing op zich.
 • Men doet aan bron- en contactonderzoek.
 • Er zijn massagraven en een tekort aan lijkzakken.
 • Informatie van alternatieve nieuwsbronnen op internet wordt betwist: Desinformatie.
 • Men heeft speciale aandacht voor arme maatschappelijke groeperingen waarvoor vaccins minder eenvoudig beschikbaar zijn. Tijdens de C19-crisis speelden de NGO’s zoals CEPI hierin een rol.
 • Men denkt dat het desinfecteren van handen helpt tegen besmetting.
 • Er ontstaan nieuwe varianten van het virus.
 • Kritiek op winstbejag van farmaceuten en in het bijzonder filantropen als Bill Gates.
 • Het goedkeuringsproces van de vaccins wordt versneld.
 • Men gaat uit van het feit dat het vaccin de verspreiding van het virus tegen gaat.
 • Een kritische journalist/influencer wordt gearresteerd vanwege zijn sceptische houding ten aanzien van het vaccin, en zijn promotie van een alternatief middel.

In een beschrijving van de film zullen de parallellen met de uitbraak van COVID-19 die negen jaar later plaatsvond, duidelijk worden.

De film

De film begint met een Amerikaanse zakenvrouw (Gwyneth Paltrow) die in Hong Kong besmet raakt met een onbekend virus. Kort nadat zij het virus mee terug naar huis heeft genomen, overlijdt zij aan de gevolgen van de infectie. Haar zoontje, de stiefzoon van haar vriend Matt Damon, sterft kort daarna eveneens aan de gevolgen van een besmetting met het virus.

Beelden uit Hong Kong tonen meerdere doden, en het verband met een “wet market” wordt subtiel gelegd.

Klik op een afbeelding om deze te vergroten

In de VS ontstaat kritiek op de mainstream media door journalisten.

Vrij snel wordt de centrale rol van de World Health Organization benadrukt bij een virusuitbraak.

In China vallen de besmette mensen dood neer op straat. Hulpverleners lopen in maanpakken en mensen dragen direct mondkapjes.

Clusters met besmettingen worden in de gaten gehouden en reisbewegingen van burgers worden in kaart gebracht.

Op het hoofdkantoor van het Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) worden maatregelen besproken: Zieken isoleren en mensen die in aanraking zijn geweest met besmette mensen worden in quarantaine geplaatst.

Ook Matt Damon moet preventief in quarantaine, zonder dat hij ziek is.

De communicatie door een raam doet denken aan de verpleeghuizen waar ouderen door het raam naar familieleden konden zwaaien.

De medische autoriteiten bespreken de besmettingsroute van het virus. Oppervlaktebesmetting wordt als een mogelijke route beschouwd.

Gedragsinterventies, angst en maatregelen zoals schoolsluitingen worden besproken.

Asymptomatische besmetting wordt als een serieuze mogelijkheid beschouwd.

Kritische journalisten opperen de mogelijkheid dat het nieuwe virus een biowapen is. Dit wordt als ‘desinformatie’ afgedaan, en de journalist wordt denigrerend ‘blogger’ genoemd.

Het Department of Homeland Security (DHS, de Amerikaanse NCTV) meldt zich bij de CDC. Tijdens de coronacrisis had de DHS ook de leiding in de VS.

In september 2019, kort voor de eerste coronabesmetting, bracht Pieter-Jaap Aalbersberg als hoofd van de NCTV een bezoek aan zijn Amerikaanse collegae van het DHS.

Inlichtingenofficieren doen bron- en contactonderzoek.

Onderzoekers stellen vast dat het virus ‘vleermuis- en varkenselementen’ bevat.

De experts slagen er niet in om het virus te isoleren of op te kweken.

Het virus krijgt een naam, MEV-1, en wordt uiteindelijk gekweekt door middel van een cellijn van een vleermuis. Men kan beginnen met de ontwikkeling van een vaccin.

De aandelenkoersen van farmaceutische bedrijven schieten omhoog. De kritische journalist vermoedt een complot.

In de alternatieve media verschijnt het nieuws dat er een geneesmiddel is gevonden: Forsythia. Een soortgelijk verloop van het verhaal over HCQ of ivermectine tijdens de coronacrisis.

Dit geneesmiddel wordt betwist omdat het ‘op internet’ wordt besproken.

Het middel wordt door wanhopige burgers gebruikt, maar het werkt niet.

De journalist van de alternatieve media wordt ziek en neemt zelf Forsythia.

De geruchten over de mogelijke werkzaamheid veroorzaken een run op Forsythia.

Een tweede geneesmiddel lijkt effectief. Het gaat om Ribavirin, een middel uit India. Het Department of Homeland Security laat echter de CDC hierover geen uitspraken doen omdat de voorraden van het middel niet toereikend zouden zijn. Tijdens de coronacrisis was er een sterke afhankelijkheid van India waar het ging om HCQ.

Het hoofd van de CDC meldt dat er wel onderzoek wordt gedaan, maar dat social distancing de belangrijkste interventie is op het moment.

Naast de overige gedragsinterventies zoals thuis blijven, geen handen schudden en handen wassen.

In hetzelfde interview wordt de freelance journalist die zichzelf genas met behulp van Forsythia naar zijn mening gevraagd. Volgens hem vertellen de autoriteiten niet de waarheid over het virus.

Instanties als de WHO en de CDC zouden grote bedrijven ondersteunen met het vergaren van financieel gewin, omdat de alternatieve therapieën niet door de autoriteiten worden ondersteund. Ook dit hebben wij tijdens de coronacrisis zien gebeuren bij hydroxychloroquine (HCQ) en ivermectine.

De CDC antwoordt dat de alternatieve therapieën werden onderzocht, maar dat deze geen indicatie op werkzaamheid geven.
De journalist volhardt in zijn pleidooi voor Forsythia. Er is echter geen bewijs van werkzaamheid, blijkt uit onderzoek.

Men vraagt zich of het bloedplasma van mensen die over natuurlijke immuniteit beschikken, gebruikt kan worden.

Een militaire colonne rijdt door de straat, zoals dat in 2020 ook in Bergamo gebeurde en waarvan de beelden de hele wereld over gingen.

Bergamo 2020.

Uitvaartondernemers kunnen de vraag uit de markt niet meer aan. Nabestaanden kunnen geen waardig afscheid nemen van hun naasten.

Er zijn massagraven, zoals daar tijdens de coronacrisis ook sprake van was in de Verenigde Staten.

Dit doet denken aan de beelden uit New York die wij in april 2020 bij CBS News zagen.

Er is een tekort aan lijkzakken ontstaan, net zoals in het begin van de coronapandemie.

Men maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van medicatie en vaccins voor zwakkere maatschappelijke groeperingen. Tijdens de coronacrisis ontfermden ngo’s als CEPI en GAVI zich over de beschikbaarheid van medicatie voor economisch zwakkere groepen.

De vergelijking met de Spaanse griep wordt gemaakt.

Mensen gaan hamsteren.

Het desinfecteren van handen komt veelvuldig voor in de film.

Het verhaal versnelt. Er worden nieuwe varianten van het virus aangetroffen. Het virus muteert, zoals wij dat ook in de coronacrisis zagen gebeuren met Delta en Omikron.

In een race tegen de klok wordt een vaccin ontwikkeld.

Tijdens de ontwikkeling van een vaccin loopt men tegen problemen aan. Het principe van een dood virus met adjuvanten blijkt niet te werken. Men zoekt naar een ander werkingsprincipe van het vaccin.

Een intermezzo in de film toont allerlei beelden van de situatie in het land dat in lockdown is. Een klein cinematisch foutje toont op de achtergrond van de lockdown-foto’s een rustige verkeerssituatie aan de rechterkant van onderstaande afbeelding.

Tot dit moment is een aantal keren een kritische noot van de burgers aan de orde gekomen ten aanzien van het gevoerde beleid. De freelance journalist die zichzelf genas, is een van de kritische mensen.

In het intermezzo waarin korte impressies worden getoond onder begeleiding van opzwepende muziek, is een opvallende afbeelding zichtbaar van iemand die naar alle waarschijnlijkheid Bill Gates moet voorstellen. Hij staat afgebeeld met de tekst “Prophet” en “Profit”, ofwel profeet en winst. Prophet/profeet zou verwijzen naar Gates’ ondersteuning aan non-governmental organizations (NGO’s) dat veelal als liefdadigheid werd gezien, en profit/winst naar zijn investeringen met winstoogmerk die hij deed in de farmaceutische industrie.

De autoriteiten treffen nog meer maatregelen. Sportscholen worden gesloten.

De avondklok wordt ingesteld.

De sociale onrust neemt toe, waardoor er rellen uitbreken.

Ondertussen wordt naarstig gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin. De kijker wordt meegenomen in het proces van vaccinontwikkeling. Na de eerste fase moet er op mensen worden getest. Opvallend zijn de korte termijnen die worden besproken. Het zou nog weken duren om mensproeven te doen. In werkelijkheid duurt zo’n traject eerder jaren.

Daarna moet er nog goedkeuring worden verkregen.

Dan duurt het nog maanden om het productie- en distributieproces op gang te krijgen.

De kijker lijkt te worden voorbereid op een versneld ontwikkelings- en toelatingsproces van het vaccin. Dit heeft men later tijdens de coronacrisis ook zien gebeuren.

Het DHS heeft gevraagd of het vaccin via de drinkwatervoorziening kan worden toegediend, zoals bij fluoride.

Een nieuwsbericht op de televisie bevat een aankondiging dat het goedkeuringsproces door de Federal Drug Administration (FDA) voor het vaccin wordt versneld.

De productielocaties bevinden zich in de Verenigde Staten en Europa.

De WHO schat echter in dat het nog een jaar zal duren voordat er genoeg vaccins zijn om de verspreiding van het virus te stoppen.

Het uitgangspunt dat het vaccin de verspreiding van het virus zou stoppen, werd ook gehanteerd in de COVID-19-crisis.

De kritische journalist doet zijn beklag over de snelheid waarmee het vaccin is ontwikkeld.

Hij claimt dat de advocaten van de farmaceutische bedrijven hebben afgedwongen dat de farmaceuten werden gevrijwaard van claims. In onderstaande afbeelding is de vertaling over de vrijwaring niet helemaal juist.

De vrijwaring van de vaccinproducenten baart de journalist zorgen. Zij zouden niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor toekomstige bijwerkingen van de vaccins. Hierin verwijst hij naar de situaties waarbij mogelijk narcolepsie, kanker of autisme is veroorzaakt door vaccinaties.

De kritische journalist heeft grote invloed omdat hij 12 miljoen unieke bezoekers op zijn website heeft. Hij is een influencer die ervoor heeft gezorgd dat veel mensen kritisch zijn op vaccins en het middel Forsythia gebruiken.

Kort na zijn conversatie wordt hij gearresteerd.

Ondertussen worden de vaccinaties verloot op basis van geboortedag. De dochter van Matt Damon is teleurgesteld dat zij zeker de eerste 144 dagen nog niet aan de beurt is voor een vaccinatie, terwijl haar vader haar geruststelt dat het normale leven terugkeert door of na de vaccinatieronde.

Het vaccin is de enige voorwaarde om uit de lockdown te komen.

De vaccinatiecampagne komt op gang. Iedereen die gevaccineerd is, wordt geoormerkt door middel van een polsbandje met een streepjescode. Toen in 2011 de film werd geproduceerd, was de smartphone nog in opkomst en was de technologie van apps en QR-codes nog niet ontwikkeld.

Matt Damon verschaft zich toegang tot het winkelcentrum met zijn polsbandje.

Het happy end van de film komt nabij. Zijn dochter kan door de lockdown haar eindfeest (prom) van de middelbare school niet bijwonen samen met haar vriendje.

Haar vader is streng op de vaccinaties. Gelukkig is haar vriendje net op tijd gevaccineerd en mag hij bij haar thuis de prom vieren op vertoon van zijn polsbandje met streepjescode.

Samen dansen ze op de muziek van U2. De vaccins hebben de crisis bezworen.

De film eindigt met een flashback naar de oorsprong van het virus. Een scène waarin een shovel ergens in China een stuk natuurgebied ontbost, toont de vlucht van enkele vleermuizen uit hun habitat.

De vleermuis strijkt neer in een varkensstal in een geürbaniseerd gebied.

Via het varken dat besmet is geraakt door de vleermuis, heeft patiënt zero de ziekte opgelopen na een ontmoeting met de kok die het varken had geslacht.

Het was een zoönose.

Geldstromen

De producer van de film is miljardair Jeff Skoll. De oud-topman van eBay investeert sinds 2009 via zijn Skoll Foundation in ‘pandemic preparedness’. Hij wordt in deze context regelmatig in één adem genoemd met mede-filantroop Bill Gates vanwege gezamenlijke investeringen van de filantropen.

Skoll doneerde via zijn foundation een miljoen aan een project dat gelieerd was aan de COVAX Facility. Deze financieringsfaciliteit was tijdens de pandemie in het leven geroepen om de toegang tot vaccins voor arme landen te faciliteren.

Andere investeringen van de Skoll Foundation zijn veelal gerelateerd aan de farmaceutische industrie. Skoll investeerde in vaccinatieprojecten in Afrika via de ngo GAVI, in health-tech start-ups en in consultancy firma’s die vaccins beschikbaar maakten, zoals het Dalberg project.

De Skoll Foundation nam in april 2021 deel aan het project ECHO. Een initiatief dat vanuit de COVAX facility van de ngo GAVI zich als doel stelde om de COVID-19-vaccins ‘in alle armen te krijgen’. Hiermee doelde men op de minder welvarende landen die minder toegang hadden tot de injecties.

Op de website van het Amerikaanse magazine Forbes, vergelijkbaar met het Nederlandse Quote, is een pagina aan Jeff Skoll gewijd. Hier staat opgetekend dat het vermogen van Skoll een enorme vlucht nam in 2021, om daarna weer af te nemen.

Via de Capricorn Investment Group investeert Skoll in verschillende innovaties en industrieën die de doelen van de Sustainable Development Goals nastreven.

In een eerder artikel op deze site zijn de geldstromen tijdens de corona-crisis in kaart gebracht.

Jeff Skoll financierde ook de film Contagion.

De rol van de acteurs tijdens de COVID-19-crisis

Na het voorgaande is het interessant om te zien wat de houding van de acteurs was tijdens de echte COVID-19-crisis. Aan het begin van de pandemie kwamen de acteurs samen in een videobelvergadering om mensen op het hart te drukken zich aan de maatregelen te houden.

In de onderstaande video legt Kate Winslet uit dat het SARS-CoV-2-virus wel dagen kan overleven op de oppervlakte van een object. Ook pleit zij voor goed handen wassen met zeep, en vindt zij het onverantwoord dat mensen nog werken in supermarkten.

Later is gebleken dat deze maatregelen niet hielpen tegen een besmetting met het coronavirus.

Nadat Matt Damon in 2020 een video opnam waarin hij pleitte voor het luisteren naar de experts en wetenschappers, kwam hij in 2021 nog eens in het nieuws toen hij zich uitsprak tegen terughoudendheid van mensen om zich te laten vaccineren. Tijdens de eerste lockdown verbleef hij in Ierland waarin hij de lockdown omschreef als een “sprookje”. De acteur waarschuwde ook voor desinformatie op social media.

Laurence Fishburne die de rol van directeur van het CDC vertolkte in de film, heeft ook een videoboodschap gemaakt in het begin van de coronacrisis. Fishburne benadrukte het belang van de gedragsinterventies zoals social distancing, thuis blijven, handen wassen en luisteren naar de autoriteiten.

Gwyneth Paltrow riep begin 2020 op om vooral naar de experts te luisteren en ze gaf tips om gezellig samen te koken tijdens de lockdown.

Marion Gotillard speelde in de film een arts die voor de WHO werkte. In haar videoboodschap roept zij op om naar de experts te luisteren en thuis te blijven totdat de autoriteiten zeggen dat het veilig is om anders te doen. In de tussentijd vindt ze het belangrijk om je handen met zeep te wassen, aan social distancing te doen en thuis te werken.

Wanneer wij dat niet zouden doen, zouden desinformatie en racisme leiden tot een apocalyps.

(1574) Marion Cotillard On The Choice We All Have to Make | #Stayhome #withme and Control the Contagion – YouTube

Jennifer Ehle nam een soortgelijke boodschap op, waarin ze pleit voor het vaccin.

Rockband U2 die de filmmuziek verzorgde, bleek ook een fervent supporter van het overheidsbeleid en de vaccins.

In 2020 doneerde de band 10 miljoen dollar aan het Ierse Covid Relief Fund, en een jaar later startte zij een project om de toegankelijkheid tot coronavaccins te vergroten. Haar liefdadigheidsorganisatie richt zich nog altijd op het vaccineren van hele bevolkingsgroepen.

Leadzanger Bono lobbyde in 2022 bij de Amerikaanse wetgevers om er voor te zorgen dat 70% van de wereldbevolking gevaccineerd zou worden tegen corona.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief