Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Requiem voor een slachtoffer van smaad: Clemens Arvay

& Een brief van Joden uit de hele wereld die het gebruik van “antisemiet” om dissidenten te belasteren veroordeelt.

Door Margaret Anna Alice, 15 maart 2023

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.
 

Dit is een van de belangrijkste stukken die ik heb gepubliceerd. Ik heb de eer een brief te presenteren die geschreven is door Joden over de hele wereld die ondubbelzinnig het gebruik van het woord “antisemiet” veroordelen om karaktermoord te plegen op mensen die zich enkel en alleen schuldig maken aan het in twijfel trekken van erkende narratieven; gebruik maken van hun recht om zich uit te spreken, corruptie, leugens en schadelijk beleid blootleggen, en onafhankelijk en kritisch denken.

Het onbezonnen misbruik van zo’n beladen term wordt gedaan in naam van de Joden, en de ondertekenaars van deze brief zeggen: “NIET IN ONZE NAAM.” Zij houden de media, politici en ideologisch gemotiveerde organisaties verantwoordelijk voor de vernietiging van levens als gevolg van het gebruik van deze beschuldiging – de zachtaardige Clemens G. Arvay is slechts het laatste tragische voorbeeld.

Wij vertrouwen erop dat u het verhaal van Clemens en de onderstaande open brief ter nagedachtenis van Clemens Arvay deelt. Dank u voor uw aandeel in het helpen voorkomen van meer slachtoffers van laster.

“Ze vermoorden me.” [1]

Dat waren de woorden op een briefje dat op 18 februari 2023 werd gevonden op een Oostenrijkse klif die bekend staat als Türkenfallen.

Aan de voet van de klif lag het lichaam van Clemens Arvay, een tweeënveertigjarige Oostenrijkse bioloog, auteur van gezondheidsecologie, muzikant en vader van een zoon met speciale behoeften.

Het was niet de eerste keer dat Clemens die woorden schreef. Volgens zijn vriend Raphael Bonelli waren “They’re killing me” regelmatig terugkerende woorden in zijn WhatsApp-berichten.

In een video [2] waarin hij de dood van Clemens betreurt, deelt Raphael een bericht dat Clemens hem in september 2020 stuurde nadat Wikipedia de laster van de media in zijn profiel had opgenomen:

“[Wikipedia] maakt gebruik van kwaadaardige perscitaten waarin mijn werk op een moedwillig vertekende en misvormde manier wordt voorgesteld, het meest recent in Jungle World…. Mijn uitspraken over investeerders zoals Bill Gates worden massaal verdraaid. Kritiek? Graag, maar dan graag kritiek op mijn inhoud en niet op onwaarheden en uit de context getrokken inhoud en verdraaiingen daarvan. Ik ben ook geen tegenstander van vaccinatie, dat kan bewezen worden. Waanzin, ze sturen hun reputatie beschadigende teksten zelfs naar redacteuren van mijn wetenschappelijke essays om mijn bestaan te vernietigen. Het doctoraat dat ik begonnen ben is in gevaar.”

Raphael interrumpeert: “De haters begonnen toen zijn universiteit te bellen en probeerden hem zwart te maken,” en gaat dan verder met lezen:

“Ik ben ten einde raad, Raphael. Ik ga door, maar het is zenuwslopende waanzin. De methoden zijn zo verachtelijk. Zal een woedende burger me uiteindelijk vermoorden???? Bij zoveel haat? Sinds mijn ORF [Oostenrijks TV station] optreden, is het behoorlijk hevig.”

Later in de video verklaart Raphael:

“Hij had het gevoel dat niet alleen zijn leven, maar ook zijn identiteit en zijn hele bestaan van hem weggleed. Hij was dus enorm bang, aan het eind van zijn leven (er is een zelfmoordbriefje), dat hem nog veel meer zou worden aangedaan. Dat er nog meer over hem beweerd of onthuld zou worden. Dat kon hij niet verdragen.”

Raphael concludeert:

“Een persoon heeft zijn reputatie nodig. Een karaktermoord is iets dat enorm diep ingrijpt. Een karaktermoord is als een sociale dood, wordt wel gezegd. Clemens Arvay, terecht of onterecht, voelde dat zo, en uiteindelijk liep het voor hem tragisch af. En ik wou dat we hem nog in ons midden hadden.”

Van alle scheldwoorden, alle laster en alle beschuldigingen, sloeg één woord de diepste wond: “antisemiet.”

Dit woord is in staat om reputaties met één enkele uitspraak te vernietigen.

Het is de Chinese vingerval van beschuldigingen zoals wanneer ben je gestopt met je vrouw te -slaan? Een beschuldiging  waartegen verdediging niet mogelijk is.

Als je eenmaal “antisemiet” wordt genoemd, blijft het voor altijd in de archieven sluimeren en dreigt het steeds weer op te duiken, zelfs als je je naam hebt gezuiverd. Het is als een roestige naald die de sjamaanpropagandisten in hun gekozen voodoopop kunnen steken, zodra een grens wordt overschreden.

Welke grens heeft Clemens overschreden? Dezelfde grens die Andrew Bridgen, Neil Oliver, Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Daniele Ganser, Vera Sharav en vele andere onverschrokken individuen hebben overschreden: ze ontmaskerden het totalitaire en aantoonbaar gevaarlijke COVID-beleid en experimentele producten, waarbij in sommige gevallen vergelijkingen werden gemaakt met de acties van het Derde Rijk.

In een land dat omschreven wordt als het land met “de strengste anti-nazisme wetgeving ter wereld “en waar op beschuldigingen van antisemitisme een zware gevangenisstraf staat, is dit geen term die lichtvaardig moet worden aangewend – vooral niet bij een zachtaardige ziel als Clemens, die, volgens Raphael, bekend stond om zijn uitspraken tegen antisemitisme:

“Clemens Arvay stond zeer dicht bij de natuur, was zeer antifascistisch en sprak zich duidelijk uit tegen antisemitisme – zo duidelijk dat hij eens een shitstorm over zich heen kreeg van mensen uit de meer rechtse hoek.”

De flaptekst voor zijn boek Coronavaccins: Redding of Risico? luidt:

“De hele wereld wacht op een vaccin tegen het coronavirus. Maar kan een middel dat binnen enkele maanden is ontwikkeld en gebaseerd is op een nauwelijks geteste technologie ons redden? Hoe werken de moderne vaccins? Hoe goed is hun bescherming? Hoe heftig zijn de bijwerkingen? En kan schade op lange termijn worden uitgesloten? Bioloog Clemens Arvay werpt een gedifferentieerde blik op de Coronavaccins. Hij beantwoordt alle belangrijke vragen op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Zodat iedereen uiteindelijk zelf kan beslissen: Moet ik me laten vaccineren of niet?”

Het lijkt erop dat Clemens’ ketterij nauwelijks verschilt van dit artikel in Scientific American van juni 2020 getiteld “The Risks of Rushing a COVID-19 Vaccine: Telescoping Testing Time Lines and Approvals may Expose All of us to Unnecessary Dangers” en dit artikel in Forbes van september 2020 met de conclusie:

“Het is verbijsterend en het tart het gezond verstand dat het National Institute of Health, het Center for Disease Control, het National Institute of Allergy and Infectious Disease en de rest de goedkeuring overwegen van een vaccin dat aan honderden miljoenen zal worden verstrekt op basis van zulk flinterdun bewijs van succes.”

De aandacht vestigen op het feit dat de nieuwe mRNA-technologie niet op mensen is getest alvorens op de wereldbevolking te worden losgelaten en suggereren dat mensen de risico-batenverhouding in overweging zouden moeten nemen, waren genoeg om hem venijnige aanvallen van de pers over zich heen te krijgen.

Als een zelfverklaarde linkse politicus was Clemens geschokt toen het Oostenrijkse tijdschrift Falter de schuld-door-associatie-kaart trok en hem indeelde bij QAnon en verschillende rechtse figuren. Hij antwoordde in een Facebook-post:

“Uw poging om mij uit te beelden in een spervuur van verwarde theorieën is goedkoop en getuigt van slechte journalistieke ethiek.”

Bijzonder pijnlijk was het verraad door voormalige vrienden zoals collega dierenwelzijnsactivist Martin Balluch, wiens beschamende “weerlegging” van Clemens doorspekt is met het aanhalen van autoriteit – waaronder, heel merkwaardig, Christian Drosten, nu een bekende medeplichtige in de door Fauci-geleide doofpotaffaire waarin de hypothese over de oorsprong uit het lab wordt ontkracht .

Met een bachelor in landschapsecologie van de Universiteit van Graz en een master in toegepaste Plantenwetenschappen van de Universiteit voor Natuurlijke Hulpbronnen en Levenswetenschappen in Wenen, werd Clemens door Wikipedia gedegradeerd tot niet meer dan een “landschapsarchitect”. De vermelding insinueerde ook dat hij onwetend was over het immuunsysteem – een onderwerp dat hem zo na aan het hart lag dat hij er in zijn laatste Facebookbericht op 24 januari 2023 aandacht aan besteedde:

“Ten aanzien van een klein rapport over het immuunsysteem, waar ik mee was begonnen, wil ik u een beslissing meedelen. Ook al wilden velen van u het heel graag: ik zal het onderwerp ‘vaccins’ niet langer behandelen en ik heb geen behoefte om me met farmaceutische bedrijven bezig te houden. Mijn levensthema is Eco-immunologie – het verkennen van het immuunsysteem in de context van het milieu. Daar wil ik mijn tijd weer aan besteden – en aan muziek en persoonlijke natuurervaringen 🙂 .

“De coronapandemie is voorbij, over het onderwerp ‘vaccins’ heeft een ieder zijn standpunt ingenomen, wie zich wil laten vaccineren, deed dat en wie dat niet wilde, deed dat niet. Ik heb het gewoon gehad met alle soorten shitstormen, aanklachten en aanvallen. Ik ben nooit echt geïnteresseerd geweest in de farmaceutische industrie. Wat mij interesseert is het immuunsysteem.”

In wat vermoedelijk zijn laatste video is3 maakt Clemens duidelijk dat hij achter zijn werk blijft staan, ondanks dat hij zich gedwongen voelde zich terug te trekken vanwege de blitzkrieg vanuit de media:

“Dus we weten nu in welke richting het zou kunnen gaan, met mogelijke langetermijngevolgen, complexe immunobiologische interacties die ons aangeboren immuunsysteem in dat geval beïnvloeden. En wat deze studie laat zien is simpelweg dat we nog veel vragen hebben, we kennen mogelijke probleemgebieden nog niet, omdat deze vaccins onvoldoende getest zijn.

“En ook op deze specifieke vraag die deze studie oproept, hebben we nog geen sluitend antwoord. Dat betekent dat we het alleen maar eens kunnen zijn met de auteurs van de studie die eisen dat deze vraag, de mogelijke herprogrammering van het aangeboren immuunsysteem, ook wordt meegenomen bij de toepassing hiervan. En dan kan het niet zijn dat men in de media en politiek blijft doen alsof er geen mogelijke gevolgen op lange termijn zijn. Dat is weerlegd door deze studie. En, zoals ik zei, het is een preprint, maar andere preprints zijn ook geciteerd in de media, en het is een punt waar we naar moeten kijken, en de mensen moeten dat weten.

“Ik sta ook achter elk woord dat ik schreef in mijn boek. We weten niet genoeg over deze vaccins, over mogelijke complexe gevolgen. En mensen moeten dat gewoon weten. Daarom blijf ik achter mijn boek staan, achter mijn video’s – ook als dat gepaard gaat met verdere vijandigheid en laster. Omdat de wetenschap zich laat leiden door bevindingen als deze en geen politiek verhaal of een vooraf bepaald paradigma volgt – dat heeft niets met wetenschap te maken.”

De bestsellerauteur van gezondheidsecologische boeken als The Biophilia Effect: A Scientific & Spiritual Exploration of the Healing Bond Between Humans & Nature en The Healing Code of Nature: Discovering the New Science of Eco-Psychosomatics, Clemens was gepassioneerd door de herstellende kracht van de natuur. Zijn volgende boek, over zelfvoorzienendheid dat hij samen met Alessandra Moog schreef, zal in mei 2023 verschijnen.

Toen hij de term “biofilie” bedacht In de jaren zestig, omschreef Erich Fromm menselijke biofilie als: “De persoon die het leven volledig omarmd, wordt aangetrokken door het proces van leven en groei in alle sferen” – een definitie die Clemens in zijn essentie lijkt te vatten, althans tot de smeerlappen hun hondsdolle tanden in hem zetten.

Deze video toont de ware Clemens, de Clemens die zijn liefde voor natuur en muziek koppelde aan zijn verlangen om anderen te helpen genezen:

Had deze Clemens zijn toekomstige Clemens maar de hand kunnen reiken om de rottende wonden te helen na de aanvallen van de aasgieren.

Zoals blijkt uit de vele hartverscheurende reacties op zijn overlijden, heeft zijn dood een pijnlijk spoor achtergelaten in de gemeenschap van medische vrijheid.

Clemens, een van de eerste deskundigen die door de Corona Investigative Committee werd geïnterviewd, verscheen in sessie 10, die de commissie ter ere van hem onlangs opnieuw heeft uitgezonden (@ 4:30:50):

De leden van de commissie, Wolfgang Wodarg en Reiner Fuellmich, betuigden hun medeleven bij het vernemen van zijn overlijden.

Hieronder een greep uit de stortvloed van genegenheid, dankbaarheid en verdriet op een van zijn Facebook-berichten:

Wanneer mensen over Clemens praten, is “zachtaardig” het adjectief dat het vaakst voorkomt.

Uiteindelijk, tragisch, onomkeerbaar, gleed hij zachtjes de comfortabele nacht in, maar eerst verzette hij zich fel, bood hij fel tegenstand tegen het sterven van het licht.

Het is het volgende gedicht van mede-natuurliefhebber Wendell Berry dat aanvoelt alsof het speciaal voor Clemens is geschreven.

De wens om vrijgevig te zijn

door Wendell Berry

Alles wat ik dien zal sterven, al mijn geneugten,
het vlees vanuit mijn vlees, tuin en veld,
de stille lelies die in het bos staan,
het bos, de heuvel, de hele aarde, alles
zal branden in het kwaad van de mens, of wegkwijnen
in zijn eigen tijd. Laat de wereld mij
de slaap van duisternis zonder sterren brengen, zodat ik weet
dat mijn kleine lichtje meegevoerd wordt naar het zaad
van het begin en het einde, zodat ik kan buigen voor het mysterie,
en mijn plaats kan innemen op de aarde
zoals een boom in een veld, zonder haast
of spijt overgaand naar wat zal zijn, mijn leven
een geduldige gewillige afdaling in het gras.

Clemens heeft zijn “geduldige gewillige afdaling in het gras” voltooid, en heeft zich – tot onze spijt – gehaast naar “de slaap van de duisternis zonder sterren”.

Het is nu onze verantwoordelijkheid om te voorkomen dat andere gekwelde zielen hetzelfde lot ondergaan als Clemens door zijn verhaal en de volgende brief te delen. Help ons alstublieft het meest vernietigende wapen in het arsenaal van de moddergooiers onschadelijk te maken voordat er nog meer onschuldigen worden vernietigd.

 

 

 

Open brief

Open brief ter herdenking van Clemens Arvay: Een van de velen, één te veel.

Joden tegen media-opruiing

Deze brief is geschreven door Joden die zich internationaal hebben verenigd. Hij is gericht aan politici en de media, maar ook – en vooral – aan onze medemensen die met de handen over elkaar toekijken of zich in anticiperende gehoorzaamheid door medeplichtigheid verdienstelijk maken.

We rouwen om de dood van Clemens Arvay. Wat dreef deze zachtaardige man ertoe om op tweeënveertigjarige leeftijd een einde aan zijn leven te maken? Wat dreef een liefhebbende vader ertoe om zijn zoon achter te laten? Zich altijd baserend op de feiten en gericht op een conflictloos debat, gehecht aan de natuur en muziek… hoe wanhopig moet Clemens Arvay zijn geweest om alles wat hem lief was op te geven omdat hij geen uitweg meer zag?

Er is nauwelijks een nog ergere belediging voor een fatsoenlijk mens dan “antisemiet” genoemd te worden. Wanneer de voorstanders van de heersende opinie – of liever de opinie van de heersers – zonder reden de antisemitisme knuppel hanteren, vergoelijken zij de pijn en wanhoop die zij veroorzaken.

Clemens Arvay werd ook blootgesteld aan dergelijke onruststokerij en neerbuigend afgeschilderd als een antisemiet. Wij kunnen hem niet meer vragen naar de uiteindelijke aanleiding voor zijn besluit. Maar een vraag die aan de opruiers – de media in kwestie, waaronder enkele toonaangevende kanalen en individuele profiteurs van politieke willekeur – gesteld mag en moet worden is: Bent u geraakt door het idee dat deze dood misschien iets te maken heeft met uw opruiing? Het is niet relevant wat de uiteindelijke aanleiding was, maar u moet de mogelijkheid onder ogen zien dat u misschien verantwoordelijk bent voor Clemens’ uiteindelijke, onomkeerbare beslissing.

Deze dood breekt de dam. De ingehouden afschuw over de manier waarop jullie omgaan met wat ons heilig is, wat ons gevormd heeft, wat leidt tot onze pijn en onze kennis, brengt ons ertoe deze brief te schrijven.

Een antisemiet is een jodenhater. Degenen die tachtig jaar geleden probeerden de Europese Joden uit te roeien waren antisemieten.

Nazi’s zijn eugenisten, massamoordenaars die vanuit hun vermeende raciale superioriteit mensen denigreren, mishandelen en vermoorden.

Het gebruik van deze termen tegen mensen die alleen maar vraagtekens zetten bij de vaccinatie-agenda die een religie is geworden, zich uitspreken voor vredesonderhandelingen, of anderszins een politieke of mediatrend tegenwerken, is een onaanvaardbare bagatellisering van het nazisme en de Holocaust. Een dergelijke opgeblazen vergelijking van andersdenkenden met massamoordenaars is een bespotting van de slachtoffers van het nationaal-socialisme. Sommige van deze slachtoffers zijn de voorouders van de ondertekenaars van deze brief, onze ouders en grootouders. En de ondertekenaars weten uit eerste hand wat een andersdenkende bioloog met een dergelijk indrukwekkende menselijke integriteit onderscheidt van een antisemiet.

De antisemitisme-knuppel wordt gebruikt als wapen tegen critici van regeringsmaatregelen. Zoals elk wapen veroorzaakt het vernietiging. Zoals elk wapen is het een middel tot onderdrukking en geweld. Dit willen we niet!

Waarom zien wij ons genoodzaakt om te zeggen: “Genoeg is genoeg!”? Omdat de indruk wordt gewekt dat wij, de Joden, het zijn die de knuppel van het antisemitisme in handen vasthebben. Dat wij het zijn die beschermd willen worden tegen de “scheldenden”, “samenzweringstheoretici”, “nazi’s” en “rechts-radicalen”. Dat wij degenen waren die zogenaamd beschermd wilden worden tegen Clemens Arvay.

Wij zouden ook bescherming hebben gevraagd tegen Vera Sharav, Andrew Bridgen, Daniele Ganser, Sucharit Bhakdi, Neil Oliver, Roger Waters, Andrew Tate, Ken Jebsen en David Icke. Wij zouden degenen zijn geweest die trendy processen hebben geëist voor ophitsing van het volk en het bagatelliseren van de Holocaust in Duitsland of Wiederbetätigung in Oostenrijk.

Clemens Arvay was geen antisemiet. We hebben niemand opgedragen om hem namens ons te kwetsen.

Dr. Daniele Ganser is geen antisemiet. Wij willen niet misbruikt worden om deze historicus het zwijgen op te leggen omdat zijn mening over de oorlog in strijd is met het erkende narratief.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi is geen antisemiet. Degenen die beledigd zijn door deze geleerde, wiens gepassioneerde verduidelijking talloze levens heeft gered, vertegenwoordigen bij lange na niet alle Joden.

Neil Oliver is geen antisemiet, en hij mag ook niet namens ons worden belasterd.

Andrew Bridgen is geen antisemiet, en de collega-politicus die hem als zodanig belasterde is nu ontmaskerd als een corrupte en manipulatieve parlementariër.

Het feit dat Vera Sharav, een overlevende van de Holocaust en levenslang pleitbezorgster van de medische ethiek, in Duitsland wordt vervolgd wegens ontkenning van de Holocaust en opruiing van het volk, laat des te duidelijker zien waar we het tegen moeten opnemen. Dit gebeurt niet namens ons.

Hetzelfde geldt voor iedere bovengenoemde persoon en talloze andere kritisch denkende mensen die worden afgewezen, beledigd, gemarginaliseerd en beroofd van hun goede naam en bestaan in het kader van de uniforme Corona-agenda volgens een uniform principe, als volgens een draaiboek.

Elke rechtszaak onder de genoemde paragrafen en elke ongegronde belediging zoals “nazi”, “antisemiet” of “holocaustontkenner” heeft tot doel een reputatie, een financieel en sociaal bestaan of zelfs een leven te vernietigen. Wij kunnen dergelijke maatregelen nooit steunen in een samenleving die zichzelf als liberaal-democratisch definieert.

Bovendien leven we in angst en zorgen: door in onze naam levens te vernietigen, door de samenleving te verdelen, door op te hitsen tegen een kritische minderheid, wordt echt antisemitisme gerechtvaardigd en gestimuleerd. En dat niet alleen: De voortdurend gecultiveerde angst om voor nazi of antisemiet te worden uitgemaakt, ontneemt mensen hun burgermoed en degradeert onze samenleving tot één die werkeloos toekijkt hoe onrecht wordt aangedaan.

In zijn boek Instructions for Unhappiness schrijft Paul Watzlawick:

“Wat A over B zegt, zegt veel over A en weinig over B.”

Dit zegt alles over de goddeloze campagne tegen Clemens Arvay.

Aan degenen die ons leed en onze bezorgdheid delen: Kom in actie! Aan de aanstichters en hun uitvoerders: Kunt u tenminste barmhartig zijn, zodat Clemens’ zoon trots mag zijn op zijn vader? Wilt u deze misstanden rechtzetten? Zult u in de toekomst de mensen achter de critici zien? De vaders, moeders, geliefden, zoons, dochters en mensen zoals u die enkel en alleen uw mening niet delen?

Getekend,

Jews for Justice – Jews for Enlightenment – We for Humanity

(Email als u in contact wilt komen met de groepen of meer details wilt).

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief