Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Sterftecijfers nader bekeken

Wordt er selectief gewinkeld in de data om een gewenst resultaat te krijgen?

 

Door onderzoeksteam VoorWaarheid

In het bericht van afbeelding 1 wordt gesuggereerd dat de injecties het einde van de “pandemie” hebben ingeluid. Andrew Pollard (Oxford Vaccine Group) toonde een grafiek van Our World in Data, aan de hand waarvan wordt gesteld dat de geregistreerde COVID-sterfte in het Verenigd Koninkrijk na de injecties vrijwel direct sterk afnam.

Dit lijkt op selectief winkelen in de data om een gewenst resultaat te krijgen, want er zijn tal van landen die een ander epidemiologisch beeld laten zien. Een aantal hiervan lichten we hieronder uit.

België, Slovenië en Oostenrijk

België

De grafiek in afbeelding 2 laat zien dat er in België een sterftepiek was, waarvan het hoogtepunt in week 45 van 2020 bereikt werd en deze daarna snel afnam.1 Tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 was er al nauwelijks meer sprake van een verhoogde sterfte.

De grafiek in afbeelding 3 laat de geregistreerde COVID-sterfte van België zien.2 Ook hier is te zien dat op 31-12-2020 de piek al lang voorbij was.

In België werd de injectiecampagne eind 2020 gestart; de sterftepiek was op dat moment dus achter de rug en er was sprake van een flinke daling.3

 

Slovenië

In de grafiek van afbeelding 4 zien we dat er in Slovenië een sterftepiek was, waarvan het hoogtepunt in week 49 van 2020 viel.1 Tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 was de sterfte al flink afgenomen.

De grafiek van afbeelding 5 laat de geregistreerde COVID-sterfte van Slovenië zien. Hier is zichtbaar dat het hoogste punt op 08-12-2020 was bereikt.4 

In Slovenië werd de injectiecampagne eind 2020 gestart.5 Ook hier was de sterftepiek al achter de rug en was er sprake van een sterke daling.

Oostenrijk

De grafiek van afbeelding 6 laat zien dat er in Oostenrijk een sterftepiek was.1 Het hoogtepunt van deze sterftepiek was in week 49 van 2020 en daalde daarna snel; tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 was de sterfte al duidelijk afgenomen.

In Oostenrijk werd de injectiecampagne begin 2021 gestart.6 Op dat moment was de sterftepiek al achter de rug en was er sprake van een flinke daling.

Conclusie

Zowel in België, Slovenië als in Oostenrijk was er al een duidelijke daling wat betreft algehele sterfte voordat de injectiecampagne gestart is. Deze daling is dus niet het gevolg van de COVID-19-injecties.

Australië, Nieuw Zeeland en Japan

Australië, Nieuw Zeeland en Japan waren landen met strenge coronarestricties. In 2021 werd in deze landen een hoge injectiegraad behaald.

Australië

In de grafiek van afbeelding 7 is zichtbaar dat er in 2021 relatief weinig COVID-sterfte in Australië is geregistreerd.7 Ondanks de hoge injectiegraad zien we in 2022 echter relatief veel COVID-sterfte.8 

In de grafiek van afbeelding 8 zien we de algehele sterfte van Australië. 9 De baseline average is het gemiddelde van de jaren 2017, 2018, 2019, en 2021.

In 2022 zijn er volgens de voorlopige cijfers in totaal 190.775 overleden in Australië (ter vergelijking: in 2021 waren dit er in totaal 171.469; een stijging dus van ca. 11% in 2022 t.o.v. 2021).

De sterfte in 2022 wordt aangemerkt als significant hoger dan normaal; 2022 wordt niet gezien als een normaal sterftejaar voor Australië.

Ook in 2023 blijft de sterfte op een hoog niveau, al is deze tot nu toe wel lager dan in 2022. Deze hogere sterfte is niet alleen te verklaren door de vergrijzing.

Dus ondanks de hoge injectiegraad in Australië in 2021, is de sterfte in 2022 en 2023 (tot nu toe) significant hoger dan verwacht.

Nieuw Zeeland

In de grafiek van afbeelding 9 is te zien dat er in 2021 bijna geen COVID-sterfte in Nieuw Zeeland is geregistreerd.10 Ondanks de hoge injectiegraad zien we in 2022 relatief veel COVID-sterfte.11 

In de grafiek van afbeelding 10 zien we in Nieuw-Zeeland in 2021-2022 ten opzichte van 2020-2021 een sterke toename in de sterfte.12 Dit kan deels verklaard worden door de relatief lage sterfte in 2020-2021 en de toegenomen vergrijzing. Echter, een toename van ca. 10% lijkt meer dan verwacht mocht worden. De sterfte van 2022-2023 ligt zelfs ca. 15% boven de sterfte van 2020-2021.

Ondanks de hoge injectiegraad is er in de periode 2021-2022 en 2022-2023 dus een significant hogere sterfte dan verwacht mocht worden op basis van de sterftecijfers van voorgaande jaren.

Japan

In de grafiek van afbeelding 11 is zichtbaar dat er in 2022 beduidend meer COVID-sterfte is geregistreerd dan in 2021, ondanks de hoge injectiegraad van Japan in 2021.13 14

De grafiek van afbeelding 12 maakt duidelijk dat in 2022 de algehele sterfte in Japan sterk is toegenomen ten opzichte van 2021.15 16 Deze toename is groter dan verwacht mocht worden op basis van de vergrijzing alleen.

Ook BBC News stelt op 02-02-23 (zie afbeelding 13)  dat de vele ziekenhuisopnames en de sterfte in Japan te wijten zijn aan lage immuniteit. Dus ondanks een hoge vaccinatiegraad is er sprake van hoge sterfte en lage immuniteit.17 

In landen waar meer natuurlijke immuniteit is opgebouwd zien we dit beeld niet. Dit geeft al aan dat de “pandemie” niet verdreven wordt op basis van een hoge injectiegraad, maar juist op basis van een hoge natuurlijke immuniteit.

De stijging met 129.000 extra doden in Japan in 2022 ten opzichte van 2021 wordt volgens bovenstaand artikel (afbeelding 14) niet alleen veroorzaakt door COVID-sterfte en vergrijzing, maar ook o.a. door het verzwakken van de gezondheid door het beperken van buitenactiviteit.16 

Conclusie

In Australië, Nieuw-Zeeland en Japan is er in 2022 een flinke toename van geregistreerde COVID-sterfte. Tevens is er een flinke toename van de algehele sterfte. Er wordt door de BBC zelfs gesteld dat dit komt door lage immuniteit (ondanks het grootschalige injecteren).

Het epidemiologische verloop in deze landen laat een heel ander beeld zien dan het VK.

Dit toont ook direct aan dat de injecties in deze landen niet het einde van de “pandemie” hebben ingeluid.

Als  hierbij ook nog wordt aangemerkt dat er in België, Slovenië en Oostenrijk al sprake was van een flinke daling voordat er werd geïnjecteerd, lijkt het er sterk op dat het einde van de “pandemie” juist wordt ingeluid door natuurlijke immuniteit en niet door de injectie (in sommige gevallen kan dit samenvallen, en dit lijkt het geval te zijn in het VK).

Zweden vergeleken met Noorwegen, Finland en Denemarken

In bijgaand artikel (afbeelding 15) werd op 22-12-20 al gesuggereerd dat Zweden een stijgend sterftecijfer had en hoe dat voorkomen moest worden in Noorwegen, Finland en Denemarken.18 

Zweden had over het algemeen minder restrictieve maatregelen dan Noorwegen, Finland en Denemarken. De Zweedse overheid deed meer een beroep op het gezonde verstand.

Aanvankelijk lag de sterfte in Zweden dan ook wat hoger dan in de buurlanden. Laten we de huidige situatie eens nader bekijken.

Als we kijken naar afbeelding 16 met de totale sterfte van Noorwegen, Finland en Denemarken, dan is voor 2016 t/m 2020 een vrij stabiele absolute sterfte zichtbaar. Daarna is er een toename in 2021 en 2022.19 20 21 

Als we het gemiddelde van 2016-2019 nemen en dit vergelijken met 2020-2022, dan is er in de periode 2020-2022 gemiddeld genomen per jaar een ca. 7% hogere absolute sterfte dan in de periode 2016-2019.

Als we de grafiek van Zweden bekijken (afbeelding 17), dan is 2019 een jaar met een lage sterfte.22 Dit verklaart voor een deel de wat hogere sterfte in 2020.

Als we het gemiddelde van 2016-2019 nemen en dit vergelijken met 2020-2022, dan is er in de periode 2020-2022 gemiddeld genomen per jaar een ca. 4% hogere absolute sterfte dan in de periode 2016-2019. 

Conclusie

Zweden heeft een minder grote relatieve toename van sterfte dan Noorwegen, Finland en Denemarken als de periode 2020-2022 vergeleken wordt met de periode 2016-2019.

Bronnen

1. https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
2. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium/
3. https://covid-vaccinatie.be/nl
4. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovenia/
5. https://www.reuters.com/graphics/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/slovenia/
6. https://www.reuters.com/graphics/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/austria/
7. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/
8. https://www.reuters.com/graphics/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/australia/
9. https://www.abs.gov.au/statistics/health/causes-death/provisional-mortality-statistics/latest-release
10. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/new-zealand/
11. https://www.reuters.com/graphics/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/new-zealand/
12. https://www.stats.govt.nz/information-releases/births-and-deaths-year-ended-june-2023/
13. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/
14. https://www.reuters.com/graphics/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/japan/
15. https://www.statista.com/statistics/612183/japan-fatality-number/
16. https://www.asahi.com/sp/ajw/articles/14933390
17. https://www.bbc.com/news/world-asia-64494095
18. https://www.newstatesman.com/world/2020/12/what-have-norway-finland-and-denmark-got-right-on-covid-19
19. https://www.statista.com/statistics/611743/number-of-deaths-in-norway/
20. https://www.statista.com/statistics/521685/number-of-deaths-in-finland/
21. https://www.statista.com/statistics/573399/number-of-deaths-in-denmark/
22. https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/

Meld je aan voor de nieuwsbrief