Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Tweede Kamerlid voor de strafrechter

Aanklacht: Opruiing

Dit artikel is integraal overgenomen van Potkaars.

Regiezitting Gideon van Meijeren

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren wordt vervolgd voor opruiing om uitspraken die hij deed in 2022. De eerste zitting in deze strafzaak is een regiezitting op 20 december 2023 bij de rechtbank in Den Haag. Potkaars was er bij en mocht van de hele zitting filmopnamen maken. Opmerkelijk; twee maanden geleden werd in een andere politiek beladen zaak over opruiing diezelfde toestemming om te filmen juist niet gegeven, omdat een regiezitting volgens die rechter niet belangrijk genoeg is om in beeld en geluid verslag van te doen.

In deze reportage eerst een kort interview met Gideon van Meijeren opgenomen na de zitting, daarna gevolgd door de integrale registratie. Op een regiezitting wordt bepaald welke ruimte je krijgt om je verdediging in te voeren in de echte strafzaak die later ingepland wordt. Van Meijeren vroeg twaalf uur spreektijd om zijn verweer in uiteen te kunnen zetten en vroeg twee getuige-deskundigen te mogen horen. De rechtbank besloot tot een enkele zittingsdag en wees het horen van deze getuigen af.

“Opruien” is in Nederland verboden. Het betekent opzetten of aansporen tot het plegen van een strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen de overheid. Het oneens zijn met de overheid, daar wat tegen willen doen of anderen oproepen daar wat tegen te doen is volgens de wettekst niet verboden. Het gaat om ‘strafbaar feit’ en ‘geweld’. De definitie van ‘opruiing’ lijkt in deze strafzaken echter te worden opgerekt van ‘oproepen tot geweld’ zoals het in de wet staat, naar ‘hij riep weliswaar niet op tot geweld, maar dat zou hij er wel mee kunnen hebben bedoeld’ of ‘dat zou iemand er wel in kunnen verstaan’. Maar dat is de kern van een andere wet in Nederland, de grondwet. En van internationale verdragen die het recht op vrije meningsvorming en vrije meningsuiting beschermen.

De wettekst, de gedane uitspraken en een eerste reactie van Van Meijeren op de vervolging staan in de links hieronder. Van Meijeren zegt daar, hij herhaalde dat op de zitting, dat het om een politieke vervolging gaat tegen hem en zijn partij. Ze zijn ontegenzeggelijk kritisch. Is dat de reden dat hij wordt vervolgd? Oordeel zelf.

De volledige reportage, incl. het interview met Gideon van Meijeren, kun je hier bekijken.

Links

Meld je aan voor de nieuwsbrief