Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Vijf voor de hand liggende gevaren van de pandemiewet

Door Door Frankema 

Dit artikel verscheen op 13 mei 2023  op www.stichtingvaccinvrij.nl

Op maandag 15 en dinsdag 16 mei zijn er plenaire debatten in de Eerste Kamer over de pandemiewet.1 Op dinsdag 23 mei zal er naar alle waarschijnlijkheid worden gestemd. Bij goedkeuring dient alleen de koning nog de wet te ondertekenen om tot een geldige wet te worden verklaard. Dit is een regelrechte ramp voor de democratie. De manieren waarop deze wet zal worden misbruikt liggen voor de hand. Hieronder staan de vijf grootste risico’s van een juridische coup die zich bijna heeft voltrokken.

1. De pandemiewet geeft de minister van VWS carte blanche voor het opleggen van arbitraire, onwetenschappelijke en gevaarlijke maatregelen en vaccins

Het geven van macht aan mensen die niet integer zijn en niet met macht om kunnen gaan, is vragen om problemen. Helaas hebben we de afgelopen jaren moeten constateren dat de zowel de vorige minister van VWS, Hugo de Jonge – als de huidige, Ernst Kuipers, liegen en bedriegen (en ze zijn helaas niet de enigen in politiek Den Haag). Als het al fout ging met de toegenomen macht die politici kregen tijdens de spoedwet, dan kunnen we alleen maar meer van hetzelfde verwachten met de pandemiewet.

Lees verder: Pandemiewet zet deur open voor permanente corruptie & sabotage

2. De pandemiewet ondermijnt democratische controle

In feite worden zowel de Eerste Kamer, wiens taak het is om de democratie te bewaken, als de Tweede Kamer, wiens taak het is om de regering te controleren door deze wet buiten spel gezet.

In Advocatenblad verscheen op 23-05-23 een artikel waarin jurist Cornelis Wisse zeer gedegen onderbouwt waarom de Eerste Kamer dit wetsvoorstel resoluut zou moeten afwijzen. Mr Wisse is gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht en het artikel is uiteraard voor advocaten geschreven, maar goed leesbaar voor leken. De democratie hangt aan een zijden draadje, want zelfs bij een potentiële pandemie krijgt de minister van VWS carte blanche om de hele bevolking maatregelen en (verplichte) vaccins op te leggen. Dus ook in de pandemie-vrije tussenperiodes kunnen we de “bescherming” van de overheid verwachten, en het hele parlement is uitgeschakeld..

Lees verder: De pandemiewet ondermijnt democratische controle

3. De pandemiewet kan ook ingezet worden voor andere zaken dan het bestrijden van virussen

In een recente EU vordering staat een verruiming van de “dreiging” wat met de nieuwe pandemiewet inhoudt dat de minister van VWS straks voor elke gezondheidscrisis – dus niet alleen besmettelijke ziekten, maar ook bijvoorbeeld klimaatverandering – een blanco volmacht heeft. Met andere woorden: er is sprake van een opportune politieke verruiming van macht met juridische indekking voor onverantwoordelijk en destructief beleid.2 

4. De pandemiewet van de Nederlandse overheid is een opstapje naar het pandemieverdrag van de WHO

Wat in Nederland ‘in het klein gebeurt’, gebeurt op wereldniveau in het groot. De WHO is bezig met wijzigingen in de ‘International Health Regulations’ die haar macht enorm zullen vergroten. Volgend jaar zal dit mogelijk nog meer toenemen door de wijzigingen in het door 194 lidstaten ondertekende pandemieverdrag.

Het voorgestelde pandemieverdrag komt feitelijk neer op een poging van de WHO om de 194 lidstaten ervan te overtuigen in te stemmen met het overdragen van hun nationale soevereiniteit aan de WHO. Dit zou gaan via een juridisch bindend verdrag dat de WHO ongekende macht zou geven om het “One Health” (maatregelen en vaccins als enige optie) pandemiebeleid aan de hele wereld op te leggen. Mocht een natie het niet eens zijn met dit beleid dan zou de WHO het nationale beleid kunnen overrulen.

De pandemiewet, die nu bij de Eerste Kamer ligt, omvat op dit moment de “eerste tranche” van het wijzigingsvoorstel – maar de tweede en de derde tranche liggen in het verschiet. Nu al wordt er van de Nederlandse overheid verwacht dat zij verantwoording aflegt aan de WHO. Naar verwachting gaat steeds meer macht overdragen voor het bepalen van het pandemiebeleid overgedragen worden aan de WHO. In de onderstaande aflevering van Café Weltschmerz legt oud advocaat Frank Stadermann op 14.37 min. uit hoe Nederland haar wetgeving nu al aanpast inspelend op de toekomstige overdracht van de Nederlandse soevereiniteit aan de WHO. De richting die het opgaat is een wereldwijd medisch totalitair regime, met constante surveillance, QR-codes en (verplichte) vaccins terwijl we op elk moment in een nieuwe klimaat- of andersoortige Lockdown terecht kunnen komen.

In het artikel Wereldwijde machtsovername is gaande – waarom het tijd wordt om de WHO te verlaten staat in wat voor een dystopische wereld we terecht komen als de WHO haar zin krijgt.

5. De pandemiewet wordt er op een achterbakse manier doorheen gedrukt

We worden niet goed geïnformeerd over de implicaties van deze wet. De media zijn akelig stil over de belangrijkste politieke ontwikkelingen die we ons maar kunnen voorstellen. De meeste mensen weten amper wat er gaande is of beseffen niet hoe groot de impact van deze wet op hun leven zal zijn.

Terwijl de gevolgen van het wanbeleid hun littekens in de maatschappij hebben achtergelaten zijn noch de maatregelen naar behoren geëvalueerd, noch het verband tussen de gelijktijdige uitrol van de experimentele prikken en de oversterfte en de dalende geboortecijfers onderzocht. Dit, in combinatie met de slinkse en gehaaste manier waarop er wordt getracht om de pandemiewet erdoor te drukken, kan alleen maar betekenen dat de wet niet gaat over gezondheid, maar over de volgende stap in een lang van te voren geplande transitie van een democratie naar een wereldwijd, totalitair bewind.

 

Bronnen

Meld je aan voor de nieuwsbrief