Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Voorzitter Wereldgezondheidsvergadering treedt af vanwege fraudeschandaal

Dr. Chris Fearne, de huidige voorzitter van de Wereldgezondheidsvergadering, zal worden vervangen voordat de vergadering in mei plaatsvindt.

Door  Vertaalteam

Het originele artikel lees je hier.

Dit is een gezamenlijk artikel van World Council for Malta, ReCreate Malta & Il Vuci Hielsa

Op vrijdag 10 mei heeft Chris Fearne zijn ontslag ingediend als vicepremier en minister van EU-fondsen in het licht van de strafrechtelijke aanklachten die tegen hem lopen in verband met het gerechtelijk onderzoek naar Vitals-Steward. Hij heeft de Maltese regering ook gevraagd om zijn nominatie als de volgende Eurocommissaris namens Malta in te trekken.

De voormalige vicepremier Chris Fearne en voormalig minister van Financiën en op dit moment president van de Centrale Bank [van Malta, red.] Edward Scicluna zullen worden aangeklaagd wegens fraude en verduistering voor hun rol in het Vitals-schandaal, samen met twee voormalige vaste secretarissen, Alfred Camilleri en Joseph Rapa, alsmede de huidige vaste secretaris Ronald Mizzi die met dezelfde verduistering en fraude-aanklachten als Scicluna worden geconfronteerd, in aanvulling op de aanklacht van het plegen van een misdaad die ze moesten voorkomen.

Nu zijn alle ogen gericht op Malta. Een journalist heeft ooit de beroemde uitspraak gedaan: “Overal waar je nu kijkt, zie je oplichters. De situatie is hopeloos.”

De realiteit, in de echte wereld, is dat Joseph Rapa uit de raad van bestuur van de lokale bank APS is gezet. In de grillige wereld van politiek en politici, hun verraderlijke gedrag, daden, en verklaringen om kwaadwillende beschuldigingen te ontkennen, de aandacht ervan af te leiden en deze te verspreiden, is het aftreden van Chris Fearne –  de eerste van velen – een langverwacht teken dat er gerechtigheid komt.

Aangezien Chris Fearne in mei 2023 is benoemd tot voorzitter van de Wereldgezondheidsvergadering, heeft zijn ambtstermijn een aanzienlijke overlap met het boekjaar 2023 en het financiële verslag voor dat jaar, dat pas deze week is gepubliceerd.

Een citaat uit het verslag van de interne audit bij het financiële verslag van 2023 van de Wereldgezondheidsorganisatie, paragraaf 62, pagina 20, luidt:

“Hoewel het aantal beschuldigingen op bijna alle thematische gebieden is gestegen, hebben de meeste meldingen betrekking op onrechtmatig gedrag, waaronder intimidatie, misbruik van gezag en discriminatie (223), gevolgd door seksueel wangedrag, waaronder seksuele uitbuiting en seksueel misbruik en seksuele intimidatie (172), en financieel wangedrag, waaronder fraude, corruptie en onregelmatigheden bij werving en selectie (168). Met name beschuldigingen van vergelding stegen exponentieel, van 22 beschuldigingen in 2022 tot 50 in 2023 (zie tabel 4).”

Het lijkt erop dat een gerechtelijk onderzoek naar de Wereldgezondheidsorganisatie een prioriteit zou moeten zijn. Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie zich niet heeft gehouden aan haar eigen regels met betrekking tot de verspreiding van de amendementen waarover later deze maand zal worden gestemd, moeten op zijn minst alle regeringen van de lidstaten worden geïnstrueerd om uitstel te vragen van de stemming over de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling en het nieuwe Pandemieverdrag tijdens de Wereldgezondheidsvergadering en, als dit uitstel niet wordt verkregen, tegen de voorgestelde amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling en het nieuwe Pandemieverdrag als geheel te stemmen.

De adequatere actie zou zijn om uit de WHO te stappen!

Meld je aan voor de nieuwsbrief