Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Wat is One Health? Bekijk wat de One Health-commissie erover te zeggen heeft.

Het is alles en niets, maar het maakt alles in de wereld kapot en legt een strop om onze nek. En naleving is opgenomen in de NDAA* 2023

*NDAA = National Defense Authorization Act

Door Meryl Nass

Het originele, Engelstalige artikel vindt u hier.

Wat is de definitie van One Health? Nou, blijkbaar waren er 60 verschillende definities, dus kwam het One Health “High Level Expert Panel” met een definitieve definitie. (Niet gewone deskundigen, maar deskundigen van hoog niveau waren nodig om een definitie op te stellen die kon worden gebruikt om overal alleenheerschappij over te krijgen). We onderzoeken aan het eind van dit Substack-artikel wie deze “high level” deskundigen zijn .

Hun One Health-definitie:

One Health is een geïntegreerde, verbindende aanpak die erop gericht is de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen duurzaam in evenwicht te brengen en te optimaliseren. Het erkent dat de gezondheid van mensen, huisdieren en wilde dieren, planten en de ruimere leefomgeving (inclusief ecosystemen) nauw met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn.

De aanpak zet meerdere sectoren, onderzoeksgebieden en gemeenschappen op verschillende niveaus van de samenleving aan tot actie om samen te werken aan het bevorderen van welzijn en het aanpakken van bedreigingen voor gezondheid en ecosystemen, en tegelijkertijd te voorzien in de collectieve behoefte aan schoon water, energie en lucht, veilig en voedzaam voedsel, actie te ondernemen tegen klimaatveranderingen en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. (Ik neem aan dat dit betekent dat ze het veranderende klimaat zullen aanpakken, of het nu opwarmt of afkoelt?)

Sommige mensen begrijpen het verkeerd en denken dat One Health alles behelst en dus over niets moet gaan. Maar de waarheid is dat One Health-denken (zie definitie hierboven) en -implementatie op zoveel gebieden nodig is [???] dat het gewoon over “alles” lijkt te gaan.

Omdat de gezondheid van dieren, leefomgeving, mensen, planten en de planeet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zijn hier enkele gebieden die dringend behoefte hebben aan de One Health-aanpak, in alle lagen van de academische wereld, de overheid, de industrie, beleid en onderzoek:

 • Landbouwproductie en landgebruik
 • Dieren als schildwachten voor detectie van en respons op agentia [levende of niet-levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken, red.] en gevaarlijke stoffen in de leefomgeving
 • Beperking van antimicrobiële resistentie
 • Biodiversiteit / “ecologische geneeskunde” [geneeskunde gericht op het verminderen van ziekten en gezondheidsrisico’s die mensen en dieren ervaren als gevolg van de degradatie van de natuurlijke leefomgeving, red.]
 • Klimaatverandering en gevolgen van het klimaat voor de gezondheid van dieren, ecosystemen en mensen
 • Behoeften van de klinische geneeskunde aan onderlinge verbanden tussen de beroepen in de gezondheidszorg
 • Communicatie en voorlichting
 • Vergelijkende geneeskunde: gemeenschappelijke ziekten bij mens en dier, zoals kanker, obesitas en diabetes.
 • Paraatheid voor en respons op rampen
 • Surveillance, preventie van en respons op ziekten, zowel besmettelijke (zoönotische) als chronische/niet-overdraagbare ziekten
 • Economie / complexe systemen* en burgermaatschappij

* [een systeem dat in zijn geheel bepaalde eigenschappen vertoont die niet af te leiden zijn uit de eigenschappen van elk der samenstellende delen afzonderlijk, red.]

 • Milieugezondheid
 • Voedselveiligheid en -zekerheid
 • Wereldwijde handel, commercie en veiligheid
 • Band tussen mens en dier
 • Behoud van natuurlijke hulpbronnen
 • Arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s
 • Gezondheid van planten en bodem
 • Beroepsopleiding en training van de volgende generatie van One Health-professionals
 • Overheidsbeleid en regelgeving
 • Onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast onderzoek
 • Vector-overgedragen ziekten [ziekten die door tussenkomst van bijvoorbeeld een insect (de vector) zoals muggen en teken, van het ene dier naar een ander, of naar een mens, worden overgedragen, red.]
 • Waterveiligheid en waterzekerheid
 • Welvaart/welzijn van dieren, mensen, ecosystemen en planeet

https://www.who.int/groups/one-health-high-level-expert-panel/members

Hoeveel miljarden belastinggeld zijn uitgegeven om zoveel mensen deze onzin te laten verkondigen?  Ik luisterde naar een lezing van 5 minuten van een academicus aan de Harvard School of Public Health (HSPH), Sam Myers MD [Doctor of Medicine, red.] , MPH [Master of Public Health, red.], die bestond uit nietszeggend jargon… en toen herinnerde ik me wat een vroegere klasgenoot, die professor was aan de HSPH, me had verteld. De School of Public Health garandeert haar personeel geen salaris. Je moet je eigen salaris verdienen met onderzoekssubsidies die je ontvangt, anders krijg je niet betaald. Een perfecte opzet voor de One Health-goeroes: spui onze onzin en blijf subsidies krijgen. Stop ermee en je kunt uit de volksgezondheid worden gewerkt.

Hieronder volgt meer van dezelfde website. Wie zit daar aan de top van de wereld?

One Health is een wereldwijd ‘paradigma’ voor uitdaginggestuurd ’teamwork’.

Het One Health-paradigma [een model, theorie of set van ideeën die dient als basis voor het begrijpen van een bepaald gebied of fenomeen, red.] brengt een gelijkwaardige, allesomvattende samenwerking tussen dieren-, planten-, milieu- en menselijke gezondheidsdomeinen tot stand, d.w.z. tussen chemische, technische en sociale wetenschappers, tandartsen, verpleegkundigen, land- en tuinbouwers en voedselproducenten, specialisten op het gebied van natuur- en milieugezondheid en vele andere verwante vakgebieden die onder dit paradigma vallen.

Teamwerk. Samenwerkingen. Maar wat is het doel? Dat wordt nooit gespecificeerd. Hier is er nog een van dezelfde website, zo overdreven dat het tenenkrommend is:

* voor de vertaling van bovenstaande: zie de opsomming eerder in dit artikel.

Wat is het sprankje hoop? Welke voordelen biedt de One Health-aanpak? Alle artikelen en websites bevatten onvoldoende resultaat. Ze staan echter bol van plannen om  de hele planeet erbij te betrekken. Zie hieronder: Geef ons geld voor capaciteitsopbouw en wij geven u de Tuin van Eden [het paradijs, red.]. We hoeven alleen maar samen te werken, wat toverpoeder te strooien, en dan gaan we op naar de Tuin van Eden.

Wie zijn die experts van hoog niveau? Eén daarvan (Cathy Machalaba) werd benoemd tot expert van hoog niveau in het jaar dat ze haar doctoraat behaalde. Haar expertise van hoog niveau bestond uit het werken voor Peter Daszak bij EcoHealth Alliance. Een andere, Marion Koopmans, zat in het WHO-team dat de oorsprong van COVID onderzocht en dat naar China ging en bevroren voedsel ontdekte, samen met Peter Daszak. Zij nam op 1 februari ook deel aan het gesprek met Tony Fauci en Jeremy Farrar  om een alibi te verzinnen voor de oorsprong van COVID. George Gao, die hoofd was van de CDC van China en een vriend is van Jeremy Farrar, is er nog één. Casey Barton Behravesh is het hoofd van One Health-programma van de CDC, en heeft van One Health haar carrière gemaakt, net als Cathy Machalaba. Behravesh helpt One Health te beheren bij internationale agentschappen – om iedereen vermoedelijk op één lijn te houden.

https://www.cdc.gov/onehealth/who-we-are/index.html

Het One Health Office van het CDC staat aan het hoofd van het samenwerkingscentrum van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH) voor opkomende en opnieuw opkomende zoönosen. Het personeel van het One Health Office fungeert ook als schakel tussen de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en WOAH.

Focusgebieden van One Health (voor CDC)

 • Zoönotische en opkomende infectieziekten
 • Paraatheid voor en respons op een pandemie
 • One Health-crises op het raakvlak mens-dier-leefomgeving
 • Toezicht door One Health op alle luchtweginfecties [incl. tuberculose, verkoudheid, griep etc., red.]
 • Wereldwijde gezondheidsbeveiliging en capaciteitsopbouw
 • Versterking van de One Health-coördinatie in de Verenigde Staten
 • Strategische One Health-partnerschappen
 • Voorkomen dat zoönosen overgaan van huisdieren op mensen en vice versa.

Zoals ik vorig jaar schreef, zie ik geen toegevoegde waarde in One Health. Maar het is de afgelopen 11 jaar voortvarend uitgerold en gefinancierd, en nu is het een essentieel onderdeel van het voorgestelde pandemieverdrag en een onderdeel van de Amerikaanse wet. Het Congres heeft afgelopen december een wet inzake pandemische paraatheid aangenomen die is opgenomen in de NDAA 2023 [National Defense Authorization Act, red.] en die belooft te handelen naar de instructies van One Health.

Ter aanvulling: Ik heb eindelijk een voorbeeld gevonden (zie bijgaande afbeelding) van de voordelen van de One Health-aanpak van het CDC. Maar, uh, voerden we soortgelijke programma’s niet al uit voordat One Health ontsproot uit de kokers van EcoHealth Alliance en de Davos-club? Sorry dat ik jullie zeepbel doorprik, CDC.

https://www.cdc.gov/onehealth/who-we-are/one-health-office-fact-sheet.html

Na slechts vier maanden was 99% van de honden in de gemeenschap teekvrij. Het aantal mensen in de gemeenschap dat overleed aan RMSF daalde.

Het CDC leidt 4-H [bepaalde netwerken van jongeren, red], Future Farmers [toekomstige boeren, red], medische, veterinaire, volksgezondheids- en andere studenten op vanuit het gedachtegoed dat de One Health-aanpak de weg van de toekomst is; en dit is zeker de plaats waar het geld zit.

De meeste Amerikanen lieten zich door zoveel onlogische ideeën tijdens COVID misleiden, zoals dat natuurlijke immuniteit niet bestaat, en dat we in lockdown moesten  totdat een magisch vaccin kon worden ingespoten – dat het een makkie lijkt om hen te laten geloven in One Health.

Ben je er klaar voor? Het komt er nu aan.

Meld je aan voor de nieuwsbrief