Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Windturbines oorzaak opwarming aarde

NASA-studie uit 2012 toont aan dat windturbines opwarming van de oppervlaktetemperatuur van de aarde veroorzaken

Door Carina Knapen, advocaat in België

Dit artikel verscheen eerder op X.

In 2012 heeft NASA een studie gepubliceerd met satellietgegevens waaruit bleek dat de landoppervlaktetemperatuur in een gebied in het midden van Texas, waar vier grote windparken staan, 0,72° C warmer was dan de nabijgelegen gebieden zonder windparken.
De temperatuur van het landoppervlak werd gemeten tussen 2003 en 2011 met behulp van gegevens van de MODIS-instrumenten (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) op de satellieten Aqua en Terra van NASA.
De wetenschappers concludeerden uit alle data dat de hogere oppervlaktetemperatuur te wijten was aan de  lokale meteorologische effecten van de turbines.
De resultaten werden gepubliceerd in Nature Climate Change op 29 april 2012.

Windturbines werken als ventilatoren die ’s nachts warmere lucht naar het oppervlak trekken. ’s Nachts ontstaat er een speciale luchtstratificatie waarbij de lucht direct boven de grond relatief koeler is, terwijl het daarboven warmer is. Deze koude lucht zorgt ervoor dat de grond ook afkoelt. Maar … windturbines mengen deze luchtlagen, waardoor koude lucht omhoog gaat en warme lucht omlaag. Hierdoor stijgt de luchttemperatuur boven het oppervlak, dat dan minder afkoelt en warmer blijft.

Hoewel dit fenomeen al sinds 2012 bekend is, is er vrijwel geen verder onderzoek naar gedaan. Dit is zonder meer vreemd nu ” climate change ” hoog op de agenda staat en er sinds 2003 wereldwijd, inclusief in de EU, 60% meer windturbines zijn bijgeplaatst wat mogelijk een verdere stijging van de oppervlaktetemperatuur in de hand werkt.

Een stijging van de oppervlaktetemperatuur met 0,72° C lijkt niet veel, maar is volgens de norm ontzettend veel wanneer men bedenkt dat klimaathysterici claimen dat de temperatuur van de aarde sinds 1850 al met 1,2° graden gestegen is en zware investeringen en dito inspanningen vereist zijn om een verdere stijging te vermijden.

Experimenteel natuurkundige Gerd Ganteför ziet – anno 2023 – nog andere gevaren die veel belangrijker zijn, met name de kwestie van verdamping die in de NASA-studie niet werd besproken, maar wel in andere gepubliceerde studies.
Grote windturbines vertragen logischerwijs de wind. Minder wind betekent minder verdamping en dus minder neerslag. Dit heeft invloed op de vochtige luchtstroom die vanuit de Noord-Atlantische Oceaan over zee naar Europa komt. Als het droger wordt, kan dit leiden tot een warmer klimaat.
Vochtigheid en bodemvochtigheid zijn belangrijk voor de landbouw. Als er te veel windturbines worden geplaatst, heeft dit gevolgen voor het klimaat.

Er bestaan veel klimaatmodelberekeningen voor de hele planeet, maar die richten zich uitsluitend op de verandering van het klimaat door CO2-concentraties. (Let wel: het zijn slechts modellen die niet op feiten zijn gebaseerd!). Over het effect van windturbines op het klimaat is zeer weinig bekend en …. het wordt helaas ook niet onderzocht.

Het meten van de temperatuur van het landoppervlak is een van de parameters die worden gebruikt voor de beoordeling van de opwarming van de aarde. 
Er wordt luid geroepen dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door broeikasgassen en CO2, terwijl het al lang bekend is dat slechts 0,04% van onze atmosfeer uit CO2 bestaat en de impact van broeikasgassen beperkt is. 
Waarom wordt er geen rekening gehouden met de stijging van oppervlaktetemperatuur van de aarde die wordt veroorzaakt door windturbines (en mogelijk nog andere industriële installaties), de droogte die ze veroorzaken, verminderde verdamping en minder neerslag?

Omdat … windturbines een businessmodel zijn waar miljarden mee verdiend worden en er met een beweerde CO2 vervuiling ook een aardige cent te verdienen valt op de kap van de bevolking, de landbouw en de industrie.

Overheden plannen tegen 2030 respectievelijk 2050 nog tienduizenden bijkomende windturbines ter land, in meren en oceanen.

Hoe moet het nu verder?

Meld je aan voor de nieuwsbrief