Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

WWF: Recordaantal dammen verwijderd in de EU

 

Door Carine Knapen

 Dit artikel verscheen eerder op X

Herinnert u zich nog mijn post van 09.08.2023: “Waarom worden in de EU zoveel stuwdammen afgebroken”?

Op 25.04.2023 heeft het WWF verslag uitgebracht over de dammen die in 2022 afgebroken zijn.

“In 2022 is een recordaantal van 325 dammen uit rivieren in 16 Europese  landen verwijderd. Dat is een stijging van 36% vergeleken met 2021.  Koploper is Spanje, gevolgd door Zweden en Frankrijk. Voor het eerst is afgelopen jaar ook een stuw in Luxemburg weggehaald.”

Het WWF [World Wildlife Fund, red.] zag toen alleen maar voordelen in de afbraak van zoveel stuwdammen :

“Een verwijderde dam in Finland heeft volgens Hougee ook al prachtige  resultaten laten zien: “Amper één jaar nadat de dam is verwijderd zijn  200 juveniele zalmen in de rivier aangetroffen. Dit is ongekend veel en  laat de kracht zien van het verwijderen van dammen als  natuurherstelmaatregel.”

Bijkomend voordeel van gezonde vrijstromende rivieren is dat er zowel  minder kans is op overstromingen als minder droogte én is het van belang  voor de drinkwatervoorziening.

“Herman Wanningen, directeur van de World Fish Migration Foundation,  benadrukt dat het belangrijk is om te laten zien dat het verwijderen van  dammen overal ter wereld kunnen worden opgeschaald: “We zijn nu ook in  Europa bezig met een ‘rivierlutie’, maar dat kan alleen als  rivierbeheerders, autoriteiten, beleidsmakers en burgers samenwerken.”

In 2023 en 2024 is de afbraak van dammen aan hoog tempo volgens plan verder doorgezet. Sindsdien horen we niet veel meer van WWF en andere instanties want … wat zien we steeds vaker gebeuren in gans de EU?

  • zware overstromingen die veel schade veroorzaken
  • -rivieren die buiten hun oevers treden
  • -geen natuurherstel maar net het omgekeerde
  • -geen betere biodiversiteit
  • -geen spectaculaire toename van het visbestand in rivieren
  • bedreiging van waterTEKORT voor menselijke consumptie

Goed bezig ? Neen, niet goed  bezig.

Meld je aan voor de nieuwsbrief