Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Zelf uitgeroepen One Health-commissie

Door Meryl Nass

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

The Lancets ONE HEALTH-commissie kondigde zichzelf aan op 9 mei 2020. Het stond toen al klaar om te helpen bij de wereldovername.

Ik ontcijfer de taal en begrippen voor je. Het artikel staat in platte tekst. Mijn commentaar is cursief. Wat een hoop onzin. Peter Daszak zat in de commissie.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31027-8/fulltext

De evolutie en instandhouding van onze planeet berust op een symbiotische relatie tussen mensen, dieren en de leefomgeving die we delen – we zijn met elkaar verbonden. (De liefelijke en vage start.) In de afgelopen eeuw heeft de mens echter de biosfeer gedomineerd, wat zich manifesteert in technologische innovaties, versnelde mobiliteit en omgevormde ecosystemen die kenmerkend zijn voor industrialisatie, globalisering en verstedelijking. Deze ontwikkelingstrajecten hebben de menselijke gezondheid op ongekende wijze bevorderd. Zij maken de mens echter ook steeds kwetsbaarder voor hedendaagse mondiale gezondheidsuitdagingen, zoals opkomende en terugkerende infectieziekten (Een valse bewering, aangezien we nu wereldwijd minder natuurlijke infectieziekten hebben dan ooit tevoren.), zoals blijkt uit de coronapandemie van 2019 (COVID-19), antimicrobiële resistentie (AMR) en de toenemende last van niet-overdraagbare ziekten. (Nogmaals, een bewering zonder bewijs – dat technologie leidt tot chronische ziekten, terwijl het waarschijnlijk het goedkope fabrieksvoedsel is dat de boosdoener is). Deze uitdagingen worden verder beïnvloed door klimaatverandering, armoede, conflicten en migratie.

De duidelijke dominantie van de menselijke soort brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. In ons streven om de gezondheid en het voortbestaan van de mensheid te waarborgen, moet dus rekening worden gehouden met de complexe onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van alle levende soorten en de leefomgeving  – het concept van One Health. One Health benadrukt het synergetische voordeel van nauwere samenwerking tussen de gezondheidswetenschappen voor mens, dier en leefomgeving, alsmede het belang van de ontmanteling van vakgebieden en beroepsgroepen die niet goed kunnen of willen samenwerken of informatie willen delen met anderen. Het concept “One Health” is erkend en gepromoot door onder meer de VN, de G20 en de WHO. De Sustainable Development Goals zelf kunnen worden opgevat als de belichaming van een One Health-strategie, gericht op gezonde mensen die leven op een permanent bewoonbare planeet. (De planeet kan onbewoonbaar worden als de menselijke dominantie niet wordt beteugeld).

De Lancet One Health-commissie bestaat uit 24 commissieleden (bijlage) en verschillende onderzoekers uit meerdere disciplines uit de hele wereld. De oprichtingsvergadering van de commissie werd gehouden in Oslo, Noorwegen, in mei 2019. Het Centre for Global Health van de Universiteit van Oslo, Noorwegen, biedt onderdak aan het noordelijke secretariaat, met ondersteuning van het Center for Global Health van de Technische Universiteit van München, Duitsland. De Global Health-groep van het Kumasi Centre for Collaborative Research in Tropical Medicine op de campus van de Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana, biedt onderdak aan het zuidelijke secretariaat. De Lancet One Health-commissie streeft naar trans- en interdisciplinaire samenwerking om origineel denken te bevorderen en oplossingen te genereren voor de complexe mondiale gezondheidsuitdagingen van deze tijd, waarvan de meeste een One Health-aanpak vereisen. (Een ongefundeerde bewering dat we wereldwijde gezondheidsuitdagingen niet kunnen oplossen zonder One Health – waarom zou iemand dat geloven?)

Het werk van de commissie zal naar verwachting een opnieuw vastgesteld inzicht opleveren in de manieren waarop deze mondiale gezondheidsuitdagingen betrokken zijn bij de complexe onderlinge verbondenheid van mensen, dieren en onze gedeelde leefomgeving, en een aanpak bieden voor het benutten van deze kennis om te zorgen voor een duurzaam gezonde toekomst voor alle soorten en de planeet die we bewonen. (Laat het maar aan ons over om een nieuw, ongetest One Health-inzicht en manieren van aanpak te bieden voor de grote problemen van de beschaving).

Het hoofddoel van The Lancet One Health-commissie is het samenvoegen van het bewijsmateriaal ter ondersteuning van een One Health-aanpak ter verbetering van de gezondheid in een door mens en dier gedeelde leefomgeving. (Met andere woorden, we gaan proberen bewijzen te verzamelen en te presenteren die de zojuist gedane beweringen over de voordelen van One Health ondersteunen).. De werkzaamheden van de commissie zullen het belang van een One Health-benadering van het beleid verduidelijken door het erbij betrekken van transdisciplinaire expertise en zienswijzen van zowel de overheidssector als de marktsectoren. De commissie zal de mondiale gezondheidsproblemen onderzoeken door een One Health-bril, met aandacht voor infectieziekten, AMR en niet-overdraagbare ziekten, waarvan de laatste  vaak buiten beschouwing wordt gelaten in de discussie over One Health.

Bij het voorstellen van aanbevelingen voor beleid, implementatie en bestuur zal de commissie de nadruk leggen op de sociaal-politieke dimensies van gezondheid die van cruciaal belang zijn voor het erbij betrekken en voorlichten van bevolkingsgroepen. Eveneens zal de commissie leiderschap bevorderen om consensus te bereiken (Wij zullen een jonge lichting makkelijk beïnvloedbare leiders opleiden, zoals het WEF doet, die de lakeien zullen zijn om onze plannen uit te voeren) tussen zeer verschillende sectoren en verbindings- en verandermanagers aanmoedigen. Nieuwe financieringsmechanismen zullen worden onderzocht omdat deze essentieel zijn voor de opbouw van veerkrachtige gezondheidszorgstelsels op nationaal en internationaal niveau.

De conclusies van de commissie zullen naar verwachting worden opgenomen in beleidsnota’s, internationale richtlijnen en protocollen, en diverse wereldgezondheidsresoluties op hoog niveau. (Wij zijn van plan deze ideeën door je strot te duwen).

De kern van het werk van The Lancet One Health-commissie is onze erkenning van verschillende mogelijke benaderingen voor het onderzoeken van het raakvlak tussen dier, leefomgeving en mens, die wij samenvatten in drie te onderscheiden maar onderling verbonden dimensies (illustratie).

(Het meest zielige deel van One Health zijn de afschuwelijke illustraties. Aangezien One Health niets van waarde biedt behalve ideologie om de WHO te helpen gezag over de planeet uit te roepen, zijn de grafisch ontwerpers niet in staat om illustraties te produceren die betekenis en waarde hebben. De buitenste cirkel vertelt echter wel waar One Health echt in geïnteresseerd is).

De eerste dimensie is de gedeelde leefomgeving. We bekijken hoe dieren, waaronder vee, wilde dieren en gezelschapsdieren, een gemeenschappelijke leefomgeving delen met de mens, zowel op het platteland als in de stad. Verder onderzoeken we de positieve en negatieve gevolgen van menselijke activiteiten en interacties tussen mens en dier voor de gedeelde leefomgeving. Binnen dit domein zullen zoönotische en opkomende infectieziekten, evenals niet-overdraagbare ziekten en geestelijke gezondheid, worden beschouwd.

De tweede dimensie is veilige voeding en voedselsystemen. Mensen zijn afhankelijk van dieren, zowel als voedsel als voor de voedselproductie. Daarom zal het verband tussen One Health en voedselveiligheid en -zekerheid worden onderzocht. De commissie zal onder meer het bewijs voor het veronderstelde verband tussen AMR en landbouwmethoden kritisch onderzoeken en we zullen beleidsaanbevelingen doen voor wetenschappelijk onderzoek om het verband met behulp van innovatieve onderzoeksmethoden te meten.

De derde dimensie is dezelfde soort geneesmiddelen en interventies. Verscheidene geneesmiddelen voor de behandeling van gezondheidsproblemen bij de mens zijn afkomstig uit de veehouderij, zoals praziquantel en ivermectine. Het potentieel voor een meer geïntegreerde aanpak van de uitvoering van gezondheidsinterventies die zowel op dieren als op mensen zijn gericht, zal worden onderzocht. (Het moet duidelijk zijn dat One Health met zijn 3 dimensies hard op zoek is naar relevantie, maar er is weinig relevantie te vinden).

Elk van deze drie dimensies zal worden onderzocht in relatie tot infectieziekten, niet-overdraagbare ziekten en AMR (illustratie). De operationalisering van One Health vereist geïntegreerde systemen voor dierlijke en menselijke gezondheid, met inbegrip van surveillance, robuuste modelleringsinspanningen die gebruik maken van big data voor dieren, mensen en planten, en betrokkenheid bij digitale zorg . Nu meer dan ooit met de COVID-19-pandemie, moet het gezamenlijk vergaren van kennis en bewijsmateriaal als informatiebron en aanjager dienen voor ontvankelijk leiderschap, contextgedreven bestuur, progressief beleid en wetgeving dat rekening houdt met gender, samenleving, rechtvaardigheid en ethiek (illustratie). Dit werk is van vitaal belang om een duurzaam opnieuw verbonden aanpak te verzekeren van de bescherming en de synergetische bevordering van de gezondheid van mens, dier en onze gedeelde leefomgeving.

(Heb je enig inzicht gekregen in hoe One Health waardevol kan zijn voor een dier, mens of plant? Ik zeker niet.)

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief